Κατά την απουσία μου εις Αυστραλία δεν θα κάνω αναρτήσεις.


Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 19 Μαρτίου 2018


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

          Τήν Δευτέραν, 19ην Μαρτίου, Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Osmanoğlu» νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, εἰς ὅν ηὐχήθη ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν
* * *
          Ἀκολούθως, Παναγιώτατος ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ Κρατικῷ Νοσοκομείῳ το Beykoz ὑποβληθέντα προσφάτως εἰς χειρουργικήν ἐπέμβασιν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκή-ριον καί Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, εὐχηθείς πατρικῶς τά εἰκότα.
* * *
          Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό το Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ὄψεις τοῦ Κωνσταντινουπολίτικου Ἑλληνισμοῦ στόν σύγχρονο ἑλληνικό καί τουρκικό τύπο».

          Ἐνώπιον μελῶν τοῦ φιλομούσου κοινοῦ καί ἐκπροσώπων τῆς Ὁμογενείας, ὡμίλησαν ἐπικαίρως οἰκοδεσπότης Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Ἀνδρέας Σταματίου, Προϊστάμενος τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Προξενείου, Murat Yetkin, Ἀρχισυντάκτης τῆς ἐφημερίδος «Hürriyet Daily News», Mete Çubukçu, Παραγωγός Προγράμματος - Ἀνταποκριτῆς τοῦ τηλεοπτικοῦ δικτύου «ΝΤV», Özcan Tikit, Διευθυντής ἐξωτερικῶν εἰδήσεων τοῦ εἰδησιογραφικοῦ ὁμίλου «Habertürk», Μιχαήλ Βασιλειάδης, Διευθυντής τῆς ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», Ἀνδρέας Ρομβόπουλος, Ἀνταποκριτής τοῦ «ΑΠΕ-ΜΠΕ», Διευθυντής τῆς ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἠχώ», καί Μιχαήλ Ψύλλος, Πρόεδρος καί Γενικός Διευθυντῆς τοῦ «ΑΠΕ-ΜΠΕ».      
          Ὁ Παναγιώτατος συνεχάρη κατ' ἰδίαν πάντας τούς συντελεστάς καί τούς ὁμιλητάς τῆς ἀξιολόγου ταύτης ἐκδηλώσεως.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: