Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 27 Απριλίου 2018


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις
         
          Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Μπίρδα, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν κ.κ. Γερασίμου καί Ἀντωνίου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Δοβρᾶ.
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννην, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐθυμίου Βακουλάκη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλεξάνδρου Φίλιου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Χρυσουλάκη, Ἀναγνώστου.  

          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαίου Ἰατρίδου, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Ἰακώβου Μαλακούδη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου Κολιδάκη, Κτηνιάτρου.
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κίτρους κ. Γεώργιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Μελετίου Παράσχου.

          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σύμης κ. Χρυσόστομον.
          Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῆς Ἐλλογ. Καθηγητρίας τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου κ. Astrid Kaptijn, Ἀντιπρυτάνεως τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Φριβούργου, Προέδρου τῆς Ἑταιρείας Δικαίου Ἀνατολικῶν Ἐκκλησι-ῶν.
          Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ, Καθηγούμενον  τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει . Μονῆς Ἰβήρων, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βασιλείου Γοντικάκη, Προηγουμένου αὐτῆς.

          Τήν Ἐξοχ. κ. Stefanie Beck, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τοῦ Καναδᾶ, Ὑπεύθυνον ἐπί τῶν εὐρωπαϊκῶν θεμάτων, συνοδευομένην ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ulric Shannon, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου.   
          Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Πρεβέζης.
          Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀλέξανδρον Κίτσιον, Ἀξιωματικόν τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, Λάμπρον Καψάλην καί Εὐάγγελον Μέμον, Ἀξιωματι-κούς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστοτέλην Μπιλιούρην, Ὀδοντίατρον, ἐκ Ναούσης.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Ματθαῖον Καζαμίαν, Τραπεζικόν, ἐκ Κώου.
          * * *
          Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, κατά τό διοργανούμενον ὑπό τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀνθρωπιστικῶν καί Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν 4ον Διεθνές Ἐπιστημονικόν Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Δημοκρατία, δικαιώματα καί ἀνισότητες στήν ἐποχή τῆς κρίσης. Προκλήσεις στόν χῶρο τῆς ἔρευνας καί τῆς ἐκπαίδευσης», ἐν Ἡρακλείῳ Κρήτης, μεταξύ 27ης καί 29ης Ἀπριλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: