Κυριακή, 8 Απριλίου 2018

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΔΕΛΦΟΙ! - Ανδρέας ΧριστοφόρουΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΔΕΛΦΟΙ! 

Χριστός Ανέστη Αδελφοί! 
Χριστός Ανέστη Ουρανέ! 
Χριστός Ανέστη Γή και Θάλασσα και Δημιουργία όλη του Θεού! 

Χριστός Ανέστη , 
είναι η Φωνή απο την Ουράνια Βασιλεία 
όπου η Ανάστασις του Χριστού 
διέπει τα πάντα! 

Χριστός Ανέστη 
και ιδού! 
Ο Αναστάς Βασιλέας  Ιησούς Χριστός 
Χριστός Ανέστη 
και ιδού! 
Η Αναστάσα Βασίλισσα ,Θεοτόκος Μαρία! 


Χριστός Ανέστη
Η ευχή σήμερα που είναι και πορεία 
και δείκτης της Ζωής μας
προς τον τόπο όπου ζούν και θα ζήσουν οι Αναστημένοι εν Χριστώ, 
Ο τόπος της Βασιλείας των Ουρανών, 
που μας προσεγγίζει και εισέρχεται εντός μας, απο αυτη την Ζωή, ενώ Μετανοούμε και ζούμε  στην Εκκλησία! 
Εαν πυξίδα μας προς την Ουράνια πορεία 
έχουμε την διαρκή Μετάνοια ! 

Μετανοείτε , 
ήγγικε γαρ η Βασιλεία των Ουρανών. ,
 είναι η πρόσκληση του Αναστάντος Χριστού!! 

Μετανοείτε και γεύεσθε 
την Βασιλεία των Ουρανών 
ότι, Χριστός Ανέστη! 

Χριστός Ανέστη Αδελφοί! 

Ανδρέας Χριστοφόρου 
ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: