Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν Μηνός Μαΐου 2018 τοῦ Ἱεροῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.


  Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν Μηνός Μαΐου  2018 
τοῦ Ἱεροῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ  
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: