Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Ἡ Ὀρθοδοξία καλεῖται ἵνα δώσει τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ. - Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης Διονύσιος Ψαριανός


Ἡ Ὀρθοδοξία καλεῖται ἵνα δώσει τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Πατριάρχης τὸν θρόνον, ὄντως δὲ καὶ Πατριάρχης τὸν τρόπον, ὁ ὡς ὁ προφήτης Μωυσῆς τὸ εἶδος αὐτοῦ καὶ ὑπὲρ τὰ ὀγδοήκοντα ἔτη, ὡς ἐκεῖνος, γεγονώς, ἡγεῖται τῆς ἐξόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, φερομένης ἐπὶ τὸν διάλογον μετὰ τῶν ἀνὰ τὸν κόσμον ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ χριστιανικῶν ὁμολογιῶν. Ἡ Ὀρθοδοξία ἐξῆλθε νικώσα καὶ ἵνα νικήση, ἐν δὲ τῇ θεοφιλεῖ ταύτῃ μάχῃ «ὑπὲρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως», εὔκαιρος ἐστιν ἡ συνεκστρατεία πασῶν τῶν ἐπὶ μέρους ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐν πνεύματι ἑνότητος καὶ ἐν τάξει πειθαρχίας.
Βλέπομεν ὡς ἐν εἰκόνι, διεξαγόμενης ἤδη τῆς εἰρηνικῆς μάχης, τὸν γηραιὸν Πατριάρχην ἐπαίροντα τὰς χεῖρας εἰς δέησιν, τοὺς προκαθημένους τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στηρίζοντας τὰς βαρείας χεῖρας, ὡς ὁ Ἀαρὼν καὶ ὁ Ὢρ τὰς χεῖρας ἐκείνας τοῦ Μωυσέως «ἐντεῦθεν εἷς καὶ ἐντεῦθεν εἷς», βλέπομεν δὲ οὕτω καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν νικώσαν, ἐν τῇ ἰσχύι τῆς ἀληθείας καὶ τῇ δυνάμει τοῦ Θεοῦ. Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι, εἶπερ ποτε καὶ ἄλλοτε, σήμερον αἱ ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι χρείαν ἔχομεν ἑνότητος καὶ ἀγάπης πρὸς συντετονισμένην ἐνέργειαν καὶ δράσιν, ἐπ' ἀγαθῷ τοῦ ὑπὲρ πᾶν ἄλλο ἐν τῷ κόσμῳ ἀγαθοῦ ἔργου, δηλονότι τῆς ἐν ἀγάπη ἑνότητος καὶ τῆς ἐν ὀρθοδοξίᾳ ἑνώσεως τῶν χριστιανῶν.  
Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης  Διονύσιος Ψαριανός

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιος Ψαριανός έχει αφήσει την φήμη σοβαρού εκκλησιαστικού ανδρός. Χαίρομαι διότι με αυτή την ανάρτηση κ. Κωστόπουλος (ιστολόγος) απαντά ως ελπίζω σε όσους κατακρίνουν τον Πατριάρχη Αθηναγόρα και την κίνησή του για διάλογο και την ενότητα. Εδώ ο Κοζάνης εκφράζει την πλειονοψηφία των Ιεραρχών της εποχής του και όχι κάποια μεμονωμένα περιστατικά. Ας ακούσουν οι εργολάβοι της δυσφήμισης του Αθηναγόρα κληρικοί και λαϊκοί την φωνή του Σερβίων Διονυσίου.
π. Νεόφυτος

Ανώνυμος είπε...

Πέρασαν τόσες ώρες από την δημοσίευση και οι διαπιστευμένοι συκοφάντες του Αθηναγόρα το κάνουν γαργάρα το κείμενο αυτό του σπουδαίου Ιεράρχη κυρύ Διονυσίου Ψαριανού.

Ανώνυμος είπε...

Πιπεράτη απάντηση από το χθες σε όλους τους όψιμους πολέμιους του Αθηναγόρα σήμερα. Σαν δεν ντρέπονται να γράφουν διάφορα ασυνάρτητα και ατεκμηρίωτα εναντίον του.