Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Τὸ κατάντημα τοῦ φανατισμοῦ


 Τὸ κατάντημα τοῦ φανατισμοῦ καὶ τῶν προκαταλήψεων: Τυφλώνει καὶ διαστρέφει τὸν ἄνθρωπο. Καὶ τὸ χειρότερο μπορεῖ νὰ νομίζει, ὅτι ἀγωνίζεται γιὰ ἀλήθειες, ἐνῶ δὲν κάνει τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ ἀγωνίζεται γιὰ προσωπικές του ἀπόψεις ἢ γιὰ λανθασμένες ἀντιλήψεις. Ζεῖ στὴν πλάνη καὶ μένει πεισματικὰ σ᾽ αὐτήν. Γιὰ ὅλα ἀμφιβάλλει ἐκτὸς ἀπὸ τὴν αὐθεντία του. Δὲν διερωτᾶται ποτέ, ἂν ἀναζητεῖ πράγματι τὴν ἀλήθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: