Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

Οί ἄνθρωποι τοῦ κόσμου ἀγαποῦν τόν κόσμο - Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής


 Οί ἄνθρωποι τοῦ κόσμου ἀγαποῦν τόν κόσμο, ἐπειδή δέν ἐγνώρισαν ἀκόμη τήν πικρίαν αὐτοῦ. Εῖναι ἀκόμη τυφλοί στήν ψυχήν καί δέν βλέπουν τί κρύπτεται μέσα εἰς αὐτήν τήν προσωρινήν χαράν. Δέν ἦλθεν ἀκόμη εἰς αὐτούς φῶς νοητόν· δέν ἔφεξεν ἀκόμη ἡμέρα σωτηρίας.
Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Δεν υπάρχουν σχόλια: