Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Θάρρος εις τον αγώνα της αρετής - π. Ευσέβιος Ματθόπουλος

«Απαιτείται… θάρρος εις τον αγώνα της αρετής και το θάρρος αυτό και η ελπίς της μορφώσεως του ανθρώπου στηρίζεται επί της δυνάμεως και της βοηθείας του Θεού και όχι εις την αδυναμίαν του ανθρώπου».
Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Ματθόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: