Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι


«Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι
πάσας τὰς ἡμέρας
ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος»
(Ματθ. κη´ 20)

Δεν υπάρχουν σχόλια: