Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Ὁρῶσιν ἐφθέγγοντο, τοῖς Ἀποστόλοις Ἄγγελοι,


Ὁρῶσιν ἐφθέγγοντο, τοῖς Ἀποστόλοις Ἄγγελοι,
Ἄνδρες Γαλιλαῖοι· τὶ θαμβεῖσθε,
τῇ Ἀναλήψει τοῦ Ζωοδότου Χριστοῦ;
οὗτος ἥξει πάλιν ἐπὶ γῆς,
κρῖναι κόσμον ἅπαντα,
ὡς κριτὴς δικαιότατος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: