Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

H «αποφράς ημέρα» οπότε η Κωνσταντινούπολη, η «βασσιλίς των πόλεων» κυριεύθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους (29 Μαϊου 1453)


 Η σημαντικότερη ιστορική ημερομηνία για το γένος των Ρωμιών, η πτώση της  «βασσιλίδος των πόλεων» και το τέλος της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας, της ενδοξότερης στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτής που ήξερε να λέει τα ΟΧΙ, σε όποιους επιβουλεύονταν τη πνευματική και την εθνική της ακεραιότητα.
Δύο μόνο ιστορικές ρήσεις :
Η πρώτη προς του Λατίνους «Την γαρ Λατίνων ούτε βοήθειαν ούτε την ένωσιν χρήζομεν. Απέστω αφ' ημών η των αζύμων λατρεία»
και η δεύτερη προς του Οθωμανούς  «Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοὶ δοῦναι οὔτ' ἐμὸν ἐστίν οὔτ' ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως άποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν.» 
(Το να σου (παρα)δώσω όμως την πόλη ούτε σε εμένα επαφίεται ούτε σε άλλον από τους κατοίκους της-διότι με κοινή απόφαση οι πάντες θα αποθάνουμε αυτοπροαίρετα και δεν θα υπολογίσουμε τη ζωή μας).
Αιωνία η μνήμη του τελευταίου Αυτοκράτορα  Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των υπερασπιστών της Πόλης. 
Τα παραπάνω και πολλά άλλα σχετικά με την αυριανή ημέρα, συμπεριλαμβάνονται στο αξεπέραστο πόνημα του αείμνηστου Φώτη Κόντογλου, "Θρηνητικό-συναξάρι-του-Κωνσταντίνου Παλαιολόγου" που σας επισυνάπτουμε

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: