Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

MEΛETIOΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Ὁ ­ἀοίδιμος­ Μητροπολίτης­ Γαλλίας - Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ


MEΛETIOΣ ­ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ

Ὁ­ ἀοίδιμος­ Μητροπολίτης­ Γαλλίας

ΕΝΑΣ ἀπό τούς ἐπίλεκτους κληρικούς πού ἀνέδειξε ἡ Μεσσηνία καί εἰδικά ἡ Καλαμάτα, ὑπῆρξε καί ὁ ἀείμνηστος ἱεράρχης Μελέτιος Καραμπίνης, Μητροπολίτης τότε Γαλλίας καί Ἔξαρχος Βελγίου, Λουξεμβούργου, Ἱσπανίας καί Πορτογαλλίας. Μέ ἀφορμή τό γεγονός ὅτι στίς 19 Ἀπριλίου 2018 συμπληρώνονται 25 χρόνια ἀκριβῶς ἀπό τότε πού ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, νομίζω ὅτι ἀξίζει νά τόν θυμηθοῦμε.
Ο ΑΟΙΔΙΜΟΣ Μελέτιος (κατά κόσμον Ἰωάννης) Καραμπίνης γεννήθηκε τό 1914 στήν Καλαμάτα ἀπό πολύτεκνη οἰκογένεια (μέ ἑπτά παιδιά). Ἀπό νέος εἶχε θρησκευτικά ἐνδιαφέροντα. Ἀποφασιστική στροφή πρός τήν Ἐκκλησία ἄσκησε στήν ψυχή ὁ τότε ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεως Μεσσηνίας Ἀρχιμ. π. Πολύκαρπος Ἀνδρώνης, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα ἀνάμεσα στούς νέους. Ἀποτέλεσμα ἦταν νά καλλιεργηθοῦν πνευματικά ἀρκετοί νέοι, οἱ ὁποῖοι ἀργότερα ἔγιναν κληρικοί καί ἀναδείχτηκαν στελέχη τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως: Ὁ ἱεραπόστολος τῆς Ἀφρικῆς π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ὁ π. Ἰωήλ Γιαννακόπουλος, ὁ π. Θεοδόσιος Λαμπρόπουλος, ὁ π. Βησσαρίων Κορκολιάκος, ὁ π. Εὐσέβιος Θεριακῆς, ὁ π. Σπυρίδων Καλύβας. Ἀνάμεσά τους καί ὁ Μελέτιος Καραμπίνης. (Γιά ὅλους αὐτούς γράφουμε στό βιβλίο μας «Φωτισμένοι διδάχοι», Ἐκδόσεως «Ἔλυτρον», Καλαμάτα).
 ΕΠΕΙΤΑ ἀπό τά ἐγκύκλια γράμματα, ὁ Καραμπίνης φοίτησε στήν Ἱερατική Σχολή Κορίνθου καί στή συνέχεια σπούδασε στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ὁ θερμός ζῆλος του νά ὑπηρετήσει στήν Ἐκκλησία ἀπό τίς τά- ξεις τοῦ Κλήρου τόν ὁδήγησε στή Μονή Πεντέλης, ὅπου ἐκάρη μοναχός καί ἔλαβε τό ὄνομα Μελέτιος. Σύντομα χειροτονήθηκε διάκονος καί ἀργότερα (1940) πρεσβύτερος ἀπό τόν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χρύσανθο Φιλιππίδη. Ἀκολούθησε ὁ διορισμός του ὡς ἱεροκήρυκος στήν ἀκριτική Μητρόπολη Ξάνθης καί στή συνέχεια ἡ μετάθεσή του στή Μητρόπολη Μονεμβασίας καί Σπάρτης. Στά δύσκολα χρόνια τῆς Κατοχῆς στάθηκε κοντά στό λαό καί τόν ἀνακούφισε ἠθικά καί ὑλικά. Σημαντική ὑπῆρξε ἡ προσφορά τοῦ Μελετίου ὡς στρατιωκοῦ ἱερέα. Κατά τή διάρκεια τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου βρέθηκε στίς πρῶτες γραμμές τοῦ μετώ- που. Γιά τήν πατριωτική του δράση τιμή- θηκε μέ τό Μετάλλιο Ἐξαιρέτων Πράξεων καί τόν Χρυσό Σταυρό τοῦ Φοίνικος.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ τότε Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας Γερμανός κάλεσε τόν Μελέτιο καί τόν τοποθέτησε προϊστάμενο τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στό Παρίσι. Ἐκεῖ ἐπιτέλεσε λαμπρό πνευματικό καί κοινωνικό ἔργο ἀνάμεσα στούς Ἕλληνες τῆς Γαλλίας καί τούς ἄλλους Ὀρθοδόξους. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐπιβραβεύοντας τό ἔργο του τόν ἐξέλεξε βοηθό Ἐπίσκοπο Ρηγίου, μέ ἕδρα τό Παρίσι. Λίγο ἀργότερα ἱδρύθηκε ἡ Μητρόπολη Γαλλίας καί Ἐξαρχία Βελγίου, Λουξεμβούργου, Ἱσπανίας καί Πορτογαλλίας. Πρῶτος Μητροπολίτης ἐξελέγη ὁ Ἐπίσκοπος Ρηγίου Μελέτιος Καραμπίνης. Θά πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε ὅτι ὁ ἀοίδιμος Μεσσήνιος ἱεράρχης ἐξυπηρετοῦσε καί βοηθοῦσε κάθε Ἕλληνα πού ἔφτανε στό Παρίσι γιά σπουδές, ἰατρική περίθαλψη ἤ γιά ἀνεύρεση ἐργασίας. Οἱ ἴδιοι ὁμολογοῦσαν μέ συγκίνηση τήν καλωσύνη καί τήν προθυμία πού ἔδειχνε νά τούς συμπαρασταθεῖ στίς ἀνάγκες τους καί στά προβλήματα πού ἀντιμετώπιζαν στήν ξένη χώρα. Ἀμέριστη ἦταν ἡ φροντίδα του καί γιά τό γαλλόφωνο ὀρθόδοξο κοινό. Σχετικά ἔγραψε ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Θέμελης: «Ὁ Μελέτιος συνέστησεν ἐνορίας εἰς ὅλην τήν ἐκτεταμένην περιοχήν τῆς Μητροπόλεως. Ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐπεξετάθη καί εἰς ἔργα μορφωτικῆς καί φιλανθρωπικῆς ὑφῆς. Ἰδιαιτέρως, ἐφρόντισε διά τήν ἑλληνικήν νεότητα». Τό λαμπρό ἔργο τοῦ Μητροπολίτη Γαλλίας Μελετίου Καραμπίνη ἐπέσυρε τήν εὐαρέσκεια καί τόν ἔπαινο τῶν γαλλικῶν ἀρχῶν. Ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Γαλλίας Φρουσουά Μιτερράν τοῦ ἀπένειμε τό παράσημο τοῦ Ἱππότη τῆς Λεγεῶνος τῆς τιμῆς.
Η ΕΝΤΟΝΗ πνευματική ἐργασία, τό πλῆθος τῶν προβλημάτων πού ἀντιμετώπιζε σέ μιάν Μητρόπολη πού περιελάμβανε τέσσερες χῶρες, ἔφθειραν τήν ὑγεία του σέ σημεῖο πού νά μήν μπορεῖ νά ἐκτελεῖ τά καθήκοντά του ὅπως θά ἤθελε. Ἔτσι, τόν Ἰούνιο τοῦ 1988, σέ ἡλικία 74 ἐτῶν, ὑπέβαλε τήν παραίτησή του. Πέντε χρόνια ἀργότερα στίς 19 Ἀπριλίου 1993, ἐξεδήμησε εἰς Κύριον, στήν Ἀθήνα. Ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός ἐκάλεσε κοντά του τόν σεπτό ἱεράρχη γιά νά τόν ἀναπαύσει «ἔνθα οἱ Δίκαιοι ἀναπαύονται». Τό σκή- νωμά του μεταφέρθηκε καί ἐνταφιάστηκε σέ Παρισινό Κοιμητήριο. Ὁ Δῆμος Καλαμάτας τιμώντας τή μνήμη του ἔδωσε τό ὄνομά του σέ ὁδό τῆς πόλης.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, πού τόν γνώρισε μέ τήν εὐκαι- ρία τῶν σπουδῶν του στή Γαλλία ἔγραψε: «Ὁ Μελέτιος ἦταν μιά πολύπλευρη καλλιεργημένη προσωπικότητα. Διέθετε τήν πρωτοχριστιανική εὐσέβεια (…). Εὐαίσθη- τος καί ὡς ἄνθρωπος καί ὡς ποιμήν στόν ἀνθρώπινο πόνο (…). Διετήρει τήν πόρτα τῆς Μητροπόλεως ἀνοικτήν δι’ ὅλους, χωρίς καμμία ἐξαίρεση (…). Ὡς Ἕλλην ἱεράρχης διεκρίνετο διά τήν ἀγάπην του πρός τήν πατρίδα καί τήν ἀφοσίωσή του στήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση». ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ τοῦ μακαριστοῦ ἱεράρχη Μελετίου Καραμπίνη εἴθε νά ἐμπνέει τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, κληρικούς καί λαϊκούς.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
Πηγή: Περιοδικό ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Με τον Μητροπολίτη Πατρών πρωτοστάτησε για την επαναφορά του Σταυρού του Μαρτυρίου του Αποστόλου Ανδρέου τον οποίο και συνόδευσε από την Μασσαλία εις την Πάτρα. Αιωνία του η μνήμη.