Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Μίσησον τὰς ἁμαρτίας καὶ τοὺς κακοὺς λογισμούς - Ὁσίου Σιλουανοῦ Ἀθωνίτου


Ἐὰν θέλεις νὰ μάθεις πόσον ἀγαπᾷ ἡμᾶς ὁ Κύριος, μίσησον τὰς ἁμαρτίας καὶ τοὺς κακοὺς λογισμούς, καὶ προσεύχου ἐνθέρμως ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ τότε θὰ δώσῃ εἰς σὲ ὁ Κύριος τὴν χάριν Αὐτοῦ καὶ θὰ γνωρίσης τὸν Κύριον δι᾿ Ἁγίου Πνεύματος. Μετὰ θάνατον δέ, ὅταν θὰ ἔλθῃς εἰς τὸν παράδεισον, θὰ ἀναγνωρίσῃς καὶ ἐκεῖ τὸν Κύριον διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καθὼς ἐγνώρισας Αὐτὸν ἐπὶ τῆς γῆς.
Ὁσίου Σιλουανοῦ Ἀθωνίτου


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Τα λόγια των αγίων που βάζετε είναι καλά. Μόνο μην βάζετε οικουμενιστικά άρθρα. Προσέξτε γιατί δεν επανορθώνεται το κακό με τα οικουμενιστικά άρθρα.