Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Νά διορθωθοῦμε γιά νά σωθοῦμε - Άγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων


''Τό φίδι ξεκολλάει ἀπό πάνω του τό γερασμένο δέρμα του. Ἐμεῖς δέν θά πετάξουμε ἀπό πάνω μας τήν ἁμαρτία; Καί αὐτή ἀκόμα ἡ γῆ, πού εἶναι γεμάτι ἀγκάθια καί τριβόλια, ἄν ὀργωθεῖ καλά, γίνεται καρποφόρα.
Κι ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά διορθωθοῦμε γιά νά σωθοῦμε; Ἡ φύση μας εἶναι δεκτική τῆς σωτηριώδους ἀλλαγῆς, ἑπομένως ἐκεῖνο πού ἀκόμα χρειάζεται εἶναι ἡ δική μας ἀνάλογη προαίρεση..''
Άγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων

Δεν υπάρχουν σχόλια: