Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Νά γεμίση ὁ κόσμος ἐγκληματίας; - π. Δανιήλ Ἀεράκη


Νά γεμίση ὁ κόσμος ἐγκληματίας;

 Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἔλεγε: «Ὅταν γεμίσουν οἱ ἐκκλησιές, θά ἀδειάσουν οἱ φυλακές»!. Σήμερα μέ τό νόμο Παρασκευοπούλου ἀδειάζουν οἱ φυλακὲς καὶ γεμίζουν οἱ γειτονιὲς ἐγκληματίες! Ἐν ὀνόματι μιᾶς κακῶς νοούμενης ἀγάπης, ἰσοβίτες ἐγκληματίες, ἀμετανόητοι κακοῦργοι, ἀποκτοῦν τὸ προνόμιο τῆς ἀποφυλακίσεως, ἀφοῦ ἔχουν ἐκτίσει ἕνα μικρὸ μέρος τῆς ποινῆς τους!
• Κανεὶς βεβαίως δὲν θέλει νὰ σαπίζουν ἄνθρωποι μέσα στὴ φυλακή, καὶ μάλιστα ὅταν ἀποδεδειγμένα ἔχουν μετανοήσει καὶ ἔχουν ἀλλάξει διαγωγή.
Ἀλλ' ὅταν πωρωμένοι κακοποιοὶ καὶ μέσα ἀπό τὴ φυλακὴ ὀργανώνουν τρομοκρατικὲς καὶ ἐγκληματικὲς ἐνέργειες, τότε γιατί τοὺς ἀνοίγουν τὴ φυλακὴ καὶ τοὺς ἀφήνουν ἐλεύθερους;

• Γράφτηκε, ὅτι 10.000 σεσημασμένοι κακοποιοὶ κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι μὲ τὶς εὐεργετικὲς διατάξεις τοΰ νόμου Παρασκευοπούλου. Λένε, ὅτι μ᾽ αὐτὸ τὸν τρόπο γίνεται ἀποσυμφόρησις τῶν φυλακῶν! Δηλαδή, ν' ἀποσυμφορηθοῦν οἱ φυλακὲς καὶ νὰ ἔχουμε συμφόρησι ἐγκληματιῶν στοὺς δρόμους!
• Τὸ ἰδανικὸ βέβαια θὰ ἦταν ν᾽ ἀποτελοῦσαν οἱ φυλακὲς ὄντως σωφρονιστικὰ καταστήματα. Νὰ μπαίνουν στὴ φυλακὴ λύκοι καὶ νὰ βγαίνουν πρόβατα. Νὰ μπαίνουν ἄγριοι καὶ νὰ βγαίνουν ἅγιοι. Τέτοιες ὅμως ἀλλοιώσεις μόνο ὁ Χριστὸς καὶ ἡ χάρις Τοῦ ἐνεργοῦν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: