Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

ΑΝΤΙ-ΣΧΟΛΙΑ: ΟΙ … «ΔΙΑΚΟΨΙΕΣ» - Η … «ΠΡΟΔΟΣΙΑ» ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ


ΑΝΤΙ-ΣΧΟΛΙΑ: ΟΙ … «ΔΙΑΚΟΨΙΕΣ» -
 Η … «ΠΡΟΔΟΣΙΑ» ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

          Από την πρώτη ανάρτησή στην έντιμη αυτή Ιστοσελίδα-Τρίτη 4.3.2014, «Ανατολικοί Δρόμοι της Δυτικής Χριστιανοσύνης» -μέχρι την τελευταία- «Μαρτυρία και Διακονία Πανανθρώπινης Αδελφοσύνης» -11.5.2018- κάποιοι «υπέρ-ορθόδοξοι» ή «Ζηλωτές» -«ζήλου Θεού, αλλ’ ου κατ’ επίγνωσιν», Ρωμ.10,2- δε σταμάτησαν να με παραπέμπουν «ανώνυμα» τους δυο ή τρεις «Διακοψίες» του λειτουργικού μνημόσυνου του Πατριάρχη Αθηναγόρα Μητροπολίτες. Στη δε τελευταία άλλος του ίδιου χώρου σφράγισε την «ανωνυμία» του σχολιάζοντας βαρύγδουπα και αποφαντικά ότι, «μπέρδεψα τη μαρτυρία με την προδοσία»-της Ορθοδοξίας.
     Τα «Αντί - Σχόλια» που ακολουθούν γράφονται με αφορμή τα ανωτέρω, όχι όμως για τους ανωτέρω, το μονολιθικό τους «αλάθητο» είναι προφανές. Γράφονται για όσους επιζητούν στοιχεία για έναν πιο ψύχραιμο και ευρύτερο προβληματισμό.

1.   Σε όσους, λοιπόν, επιμένουν να προβάλλουν ως … «κατόρθωμα» τη διακοπή του λειτουργικού μνημόσυνου του Πατριάρχη Αθηναγόρα δυο-τρεις Μητροπολίτες  διαβιβάζω την εξής επισήμανση που κάνει ο τότε «μοναχός, ερημίτης, Γέροντας», νυν Όσιος Παϊσιος στην προς Αρχιμ. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο Επιστολή : «Το να διακόψη κανείς το μνημόσυνον του Πατριάρχου, να αποσχισθή και να δημιουργήσῃ ιδικήν του Εκκλησίαν και να εξακολουθή να ομιλή υβρίζοντας τον Πατριάρχην, αυτό, νομίζω, είναι παράλογον»-«Ορθόδοξος Τύπος»,1,3,1969. Στην ίδια Επιστολή προσδιορίζει και τους «Διακοψίες» που εννοεί. «Ἐπειδή, γράφει, συνέβη στό Καλύβι των (ὁμιλῶ διά τά ἐν Ἁγίῳ Ὄρει συμβαίνοντα) νά ὑπάρχῃ καί Ναός, ἐνόμισαν ὅτι μποροῦν νά κάνουν καί δική τους ἀνεξάρτητη Ἐκκλησία»-γράφε, «Σχίσμα».
Και, όχι μόνο, αλλά και καταγγέλλει ίσια καθαρά και απερίφραστα ότι : «Εάν οι φιλενωτικοί δίνουν το πρώτο πλήγμα στην Εκκλησία, αυτοί, οι ανωτέρω -γράφε, «Διακοψίες» εντός, ασφαλώς και εκτός Αγίου Όρους- της δίνουν το δεύτερο» !!
       Επί πλέον προσέχουμε ότι: Από την Επιστολή απουσιάζουν οι μανικοί χαρακτηρισμοί, «οικουμενιστές», «συγκρητιστές», «νέο Πατερικοί», και τα άλλα «Μορμολύκεια», ή, «οικτρά φαντασιοκοπήματα», που στη γλώσσα των … «υπέρ- ορθόδοξων» ή «Ζηλωτών» σημαίνουν, «αιρετικοί» ! Όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι ταξινομούνται σε τρεις ομάδες-«φιλενωτικοί», «πιστά τέκνα της Εκκλησίας», και «μια τρίτη ομάδα». Και, προσέξτε επίσης πολύ ότι, όλοι, γράφονται, ονομάζονται, προσφωνούνται, «αδελφοί» !
     Από την αρχή ως το τέλος της η Επιστολή είναι ξένη με το ανώνυμο … αλλά ex cathedra ύφος πολλών. Είναι μια μέχρι μυελού οστών κατάθεση άκρας ταπείνωσης, με λίαν ευδιάκριτο στόχο την υπέρβαση και σύνθεση. Ο χριστιανός ήταν αγράμματος, είχε όμως τότε εικοσάχρονη ουσιαστική ασκητική εμπειρία, και είχε φωτισμό, και αντιπαθούσε τις διχαστικές πληγές,  ήταν, βλέπετε,  ήδη δυνάμει Άγιος! Ακόμα κι όταν κάπου μοιάζει να βλέπει κάθε άλλο παρά ευχάριστα την πρωτοβουλία Αθηναγόρα, δεν παύει να τον θεωρεί και να τον ονομάζει, «Πατέρα»,  «ο Πατέρας μας Αθηναγόρας», γράφει*

1α.  Να δούμε όμως το θέμα και θεολογικά-εκκλησιολογικά. Και να ρωτήσουμε. Αλήθεια, από αυτή την πλευρά, οι ανωτέρω «Διακοψίες» κληρικοί, μετά τη διακοπή του λειτουργικού μνημόσυνου του έχοντος την πνευματική επιστασία τους Πατριάρχη Αθηναγόρα, μπορούσαν να λειτουργήσουν; Ασφαλώς, όχι! Οπότε εάν λειτούργησαν, η Λειτουργία τους αυτή ήταν στον αέρα!
      Και ιδού γιατί. Σύμφωνα με την πρωιμότατη -117 μ. Χ.- θεολογική εκκλησιολογία Αγίου Ιγνατίου Επισκόπου Αντιοχείας, του Θεοφόρου και Μάρτυρα, που ακολουθεί ως σήμερα η ορθόδοξη Ανατολή, ο Επίσκοπος εικονίζει το Χριστό, είναι, λειτουργεί, ενεργεί στην Εκκλησία: «Εις τύπον και τόπον Χριστού»-Επιστ. Προς Μαγνησίους. Για να το καταλάβουμε αυτό πολύ απλά, προσέχουμε ενδεικτικά ότι: «Στη Μεγάλη Είσοδο μόνο αυτός δεν λαμβάνει μέρος στη ιερή πομπή των Τιμίων Δώρων, Ως Εικόνα του Χριστού αναμένει προ της Αγίας Πύλης να τα παραλάβει … Ως Εικόνα του Χριστού παραλαμβάνει τα δώρα για να τα αναφέρει στο θρόνο του Θεού και να τα αγιάσει. Πρόκειται για μια κατ’ εξοχήν χριστολογική πράξη
     Η ευχή της Αναφοράς, η οποία αρχίζει με το «Ευχαριστήσωμεν τω Κυρίω» και τελειώνει με τα Δίπτυχα λέγεται όλη από τον προεστώτα Επίσκοπο, γιατί είναι ενιαίο και αδιάσπαστο όλο. Τα Δίπτυχα … ουσιαστικό στοιχείο της Θ. Λειτουργίας είναι διπλά: Των κεκοιμημένων και των ζώντων. Και, των μεν κεκοιμημένων έχουν επικεφαλής την Παναγία, «εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου», των δε ζώντων τον προεστώτα Επίσκοπο, «εν πρώτοις μνήσθητι Κύριε του …» Το σημείο αυτό αποδεικνύει ότι χωρίς το μνημόσυνο του Επισκόπου η Ευχαριστία είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Πρόκειται για το πλέον καίριο στοιχείο, που αναδεικνύει τη Θεία Ευχαριστία επισκοποκεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας. Όλοι οι ζώντες αναγνωρίζουν με αυτόν τον τρόπον ως κεφαλήν τους «εν πρώτοις» τον Επίσκοπο. Γι αυτό και ενέχει αποφασιστική σημασία για την εγκυρότητα της Θείας Ευχαριστίας η ορθή μνημόνευση τη στιγμή εκείνη του κανονικού Επισκόπου ή εκείνου «ω αν αυτός επιτρέψει» κατά τη φράση του Αγίου Ιγνατίου. 
     Προσέξτε τώρα και το επίσης πολύ-πολύ πιο σημαντικό ! «Όταν της Θ. Λειτουργίας προεξάρχει Αρχιερέας διαβάζονται τα Δίπτυχα με τα ονόματα των κεφαλών όλων των ανά την οικουμένη Εκκλησιών μετά των οποίων ευρίσκεται σε ευχαριστιακή κοινωνία. Τούτο είναι σημαντικό … Διότι το νόημά του δεν είναι τελετουργικό, αλλά βαθύτατα εκκλησιολογικό. Με αυτό δηλώνεται ότι κάθε Θ. Ευχαριστία υπό τον Επίσκοπο ούσα, δεν είναι αληθινή και έγκυρη αν δεν αποτελεί κοινωνία με την Θ. Ευχαριστία όλων των άλλων τοπικών Εκκλησιών. Ο Επίσκοπος ως προεστώς της τοπικής Ευχαριστίας αποτελεί τον κρίκον ενότητος της Εκκλησίας αυτής με όλες τις ανά τον κόσμο Εκκλησίες. Για το λόγο αυτό άλλωστε υπάρχει και το συνοδικό σύστημα στην Εκκλησία, στο οποίο μετέχουν μόνον Επίσκοποι».**

2.   Η πρωτοβουλία του Πρώτου της Ορθόδοξης Εκκλησίας Πατριάρχη Αθηναγόρα, να καλέσει μετά από 900 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων προκάτοχοι του Αρχηγού της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας Πάπα Παύλου του 6ου μετήλθαν τα πάντα, με αποκορύφωμα τα ακατονόμαστα συμβάντα του 1204, για να υποτάξουν την Ορθόδοξη Εκκλησία, στα Ιεροσόλυμα ! Το ότι στάθηκαν οι δυο πλάι-πλάι στον τόπο που αγίασε με το αίμα του ο Χριστός ! Προσευχήθηκαν με την «Κυριακή προσευχή», δηλαδή, την προσευχή που δίδαξε λέξη προς λέξη ο Κύριος, το, «Πάτερ ημών» ! Όπου στη συνέχεια ακούγεται : «Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών …» !! Αυτό το συγκλονιστικό και μεγίστης σημασίας ιστορικό γεγονός είναι … «προδοσία» της Ορθοδοξίας ! Την οποία αυτονόητο συνέχισε ο Πατριάρχης Δημήτριος και συνεχίζει ιδιαίτερα σήμερα ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος από το, «συντονιστικό όργανο της οικουμενιστικής προδοσίας (που) είναι το Φανάρι» !
    «Θου Κύριε φυλακήν τω στόματί μου» ! Μα να πέφτω τόσο έξω ! Γιατί έχω την αίσθηση ότι, από την αρχή μέχρι σήμερα όλη αυτή η ιστορία είναι απαύγασμα της παράκλησης του Χριστού πάνω από το Σταυρό : «Πάτερ άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι»; Οπότε, ως πρωτοβουλία μαρτυρεί de facto ότι, ο Πρώτος της Ορθοδοξίας-Αθηναγόρας-κινήθηκε στα ίχνη του, Χριστού, όπως είχε χρέος ως ο εκπρόσωπος της όντως, «Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας», τουτέστιν, της Ορθόδοξης  !! Το αυτό και οι διάδοχοί του !
*****   ***   *****
     Αυτά γράφονται πενήντα τέσσερα χρόνια μετά την ανωτέρω συνάντηση των δύο-5 Ιανουαρίου 1964. Μετά την υιοθέτηση της πρωτοβουλίας του από τους δυο επόμενους Πατριάρχες Δημήτριο και ιδιαίτερα τον νυν κ. Βαρθολομαίο, και μετά από όσους Διαλόγους έχουν μεσολαβήσει. Και, σήμερα 27 Μαϊου 2018, Κυριακή της Πεντηκοστής, των Γενεθλίων της Εκκλησίας, εδώ στις Σπέτσες, στο Ναό του Αγίου Αντωνίου στη Θεία Λειτουργία, κλήρος και λαός ως ένα σώμα, όπως και σε όλους του ναούς της απανταχού Ορθόδοξης Εκκλησίας:  Ομολογήσαμε την πίστη μας απαγγέλλοντας το, «Πιστεύω», το Σύμβολο Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως, απαράλλακτο, χωρίς τη δυτική προσθήκη «και εκ του Υιού», χωρίς το «Filioque». Και,  ιερουργήσαμε, δηλαδή, ζωντανέψαμε μυστικά από τη Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου «το Σταυρό, τον Τάφο και την τριήμερη Ανάσταση του Χριστού». Προσθέτω μάλιστα ότι στην κεντρική ευχή του Καθαγιασμού-«Έτι προσφέρομεν … και ποίησον»-ο ιερέας έχει μάθει τους πιστούς να λένε και λένε μαζί του το, «Αμήν», μια και αντίστοιχα τρεις φορές στο, «μεταβαλών το Πνεύματί του τω Αγίω» ! Πολλοί μετάλαβαν Σώμα και Αίμα Χριστού, άλλοι, κοινώνησαν πνευματικά τη ζωντανή παρουσία Του ! Όλα εν τάξει ! Όλα στη θέση τους ! Που στο καλό είναι αυτή η προδοσία της Ορθοδοξίας !!
        Μετά, και πάλι ως ένα Σώμα, κλήρος και λαός, επιτελέσαμε τον Εσπερινό της Πεντηκοστής, της «Γονατιστής», ακούγοντας ή και ψάλλοντας εσωτερικά μεταξύ άλλων το υπέροχο Δοξαστικό, που περιλαμβάνει συνοπτικά την όλη την ορθόδοξη Αλήθεια και πίστη μας στην Αγία Τριάδα :  «Δεῦτε λαοί, τὴν τρισυπόστατον Θεότητα προσκυνήσωμεν, Υἱὸν ἐν τῷ Πατρί, σὺν ἁγίῳ Πνεύματι· Πατὴρ γὰρ ἀχρόνως ἐγέννησεν Υἱόν, συναΐδιον καὶ σύνθρονον, καὶ Πνεῦμα ἅγιον ἦν ἐν τῷ Πατρί, σὺν Υἱῷ δοξαζόμενον, μία δύναμις, μία οὐσία, μία Θεότης, ἣν προσκυνοῦντες πάντες λέγομεν· Ἅγιος ὁ Θεός, ὁ τὰ πάντα δημιουργήσας δι’ Υἱοῦ, συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Ἅγιος ἰσχυρός, δι’ οὗ τὸν Πατέρα ἐγνώκαμεν, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπεδήμησεν ἐν κόσμῳ, Ἅγιος ἀθάνατος, τὸ Παράκλητον Πνεῦμα, τὸ ἐκ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, καὶ ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον, Τριὰς ἁγία, δόξα σοι».
      Και αυτά όλα καλά ! Όλα στη θέση τους, όπως πριν πενήντα τέσσερα χρόνια ! Η … «προδοσία» θα έχει αργό βηματισμό και δεν έφτασε ακόμα !!
      Πενήντα τέσσαρα χρόνια από τότε, έψαξα, κι έψαξα, κι έψαξα. Και, «Όλα στη θέση τους» ! Και «προδοσία» της Ορθοδοξίας πουθενά ! «Όλα τη θέση τους» ! Η Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου, η ομολογία της Πίστεως απαραχάραχτη, στην Ευχή της Ευχαριστίας, το «Αμήν», ανάλογα, μια και τρεις φορές με μια φωνή Ιερέα και πιστού λαού !
     Και απορώ, και εισέρχομαι στον πειρασμό να αναρωτηθώ. Μήπως όλη αυτή η … περί «προδοσίας» της Ορθοδοξίας βαβούρα μοιάζει με κείνη την παλιά μανία κάποιων κατά Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου; Μήπως κάποιοι δεν αντέχουν την παρουσία στην Εκκλησία μορφών που βλέπουν τη σύγχρονη τραγική κατάσταση του κόσμου αλλιώς, πιο προωθημένα θεολογικά και πνευματικά; Και ενεργούν ως έχουν χρέος αλλιώς; Μήπως όλη αυτή η τερατολογία υποκρύπτει ενδιάθετη φοβία, και ανοίγει σε ρόλους εκ του ασφαλούς και εξ ακινησίας «προστάτη» της Ορθοδοξίας, κάθε άλλο παρά άσχετους με το σχετικό γραφόμενο από τον εκκλησιαστικό ιστορικό Σωκράτη το Σχολαστικό; «Οι ευτελείς και αφ’ εαυτών μη δυνάμενοι φαίνεσθαι, εκ του ψέγειν τους εαυτών κρείττονας δείκνυσθαι βούλονται»-Εκκλ. Ιστορία 6,13. «Μη γένοιτο» !
Με «την αγάπην την πρώτην ην ουκ αφήκα…»
Αθανάσιος Κοτταδάκης

*  Αναστάσιος-Κοτταδάκης Αθ. 7.3.17 «Επιστολής, Μοναχού Ερημίτη Γέροντα Παϊσίου Αναγνωση», 20.3.17 «Η ΕπιστολήΠαϊσίου και το περί Ωριγένην «συμβάν»», 16.8.17, «Ο Αθηναγόρας … Ο Βασίλειος … Ο Παϊσιος».
**  Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη, «Ο Επίσκοπος ως προεστώς της Ευχαριστίας», Αναστάσιος, 8.5.18

32 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αυτές οι αλήθειες οι κατοχυρωμένες πονούν αυτούς που έχουν βγάλει τις αποφάσεις καταδίκης. Ότι και να γράψει ότι και να που πει κάποιος θα παραμείνουν στις ακρότητες. Χαμένος ο χρόνος για να μεταπεισθούνε. Ωφελημένοι όμως εμείς που δεν μας παραπλανούν με τις πλάνες θεωρίες τους οι ακοινώνητοι και αποτειχισμένοι ή οι εκ συνηθείας φονασκούντες.

π. Geras Imos είπε...

Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια ορθή βάση επειδή μιλάμε σε νοήμονες ανθρώπους και όχι σε άλογα ζώα:
1. Ο όσιος Παΐσιος, όπως και κάποιες Μονές του αγ. Όρους μαζί με τους τότε Μητροπολίτες Φλωρίνης, Ελευθερουπόλεως και Παραμυθίας, δεν ήθελαν να προχωρήσουν σε διακοπή μνημοσύνου. Όμως, με πόνο ψυχής όπως έχουν πει, διέκοψαν το μνημόσυνο. Και συνέχισαν να λειτουργούν ΕΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ και όχι στον αέρα...
2. Ο Μέγας και άγιος Φώτιος που συνέγραψε τον κανόνα της ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ και ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ διακοπής μνημοσύνου, δεν είχε υπόψιν την διδασκαλία του αγ. Ιγνατίου περί της θέσης του επισκόπου; Ήταν τόσο αφελής και αγράμματος ένας άνθρωπος που εκλέχθηκε απο κλήρο και λαό να λάβει τους 3 βαθμούς της ιερωσύνης σε ένα Σαββατοκύριακο, ώστε να γράψει τέτοιο κανόνα που σε αποσχίζει απο την εκκλησία και καθιστά άκυρα τα Μυστήρια; Μάλλον ναι για εσάς...
3. Ποιος Πατέρας της Εκκλησίας έγραψε ότι η μνημονευση του επισκόπου καθιστά έγκυρο το όποιο Μυστήριο και η μη μνημόνευση καθιστά άκυρα τα Μυστήρια; Εκτός αν δεχτούμε τον Μητροπολίτη Περγάμου, στον οποίο ανήκει η συγκεκριμένη διδασκαλία, ως θεοφόρο (sic) Πατέρα της Εκκλησίας...
4. Το ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στην Εκκλησία τόσα χρόνια μετά την αποφράδα ημέρα της αθηναγόρειας προδοσίας δείχνει ακριβώς το αντίθετο απ αυτό που νομίζετε: ότι ό λαός δεν δέχεται τις αιρετικές αποφάσεις Πατριαρχών Συνόδων κτλ. Στο Κολυμπάρι μπορεί να έδωσαν εκκλησιαστικότητα στους αιρετικούς αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα εφαρμοσθεί. Μια Σύνοδος για να αποφασίζει "ετσιθελικώς" ότι οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τον λαό δείχνει ότι κάτι φοβάται. Φοβάται ότι κανείς δεν θα δεχτεί ότι ο Πάπας και ο ΑρχιΠάστορας είναι επίσκοποι και έχουν ιερωσύνη. Δεν είναι έτσι;
Καλή μας μετάνοια...

Ανώνυμος είπε...

Ο καθ’ όλα αγαπητός και έγκριτος θεολόγος κ. Κοτταδάκης κάνει ένα σπουδαίο λάθος.
Προσπαθεί στα κατά καιρούς περισπούδαστα άρθρα του να φωτίσει με τον λόγο του Ευαγγελίου και την Πατερική σκέψη ανθρώπους που έχουν μάθει δύο πράγματα και δεν θέλουν να διευρύνουνε την γνώση τους. Μοιάζουν με τους φαρισαίους και τους Σαδδουκαίους της εποχής του Κυρίου ότι και να τους έλεγε το διέστρεφαν στην νοσηρή τους σκέψη.
Έτσι και εδώ όπως και τότε υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που μπορεί να κρατούν νηστείες, αγνότητα κλπ αλλά δεν μπορούν να κατανοήσουν στο μαμουδάκι τους την θεολογία της Εκκλησίας. θα παραμείνουν εγκλωβισμένοι στους γκουρού τους ως ακραίοι που με λύσσα θα πολεμούν ότι το καλό. Μέσα στις χιλιάδες των κληρικών και των θεολόγων είναι μια αμελητέα ποσότητα. Μέσα στον χριστιανικό κόσμο είναι ανύπαρκτοι. Ας παραμείνουν στο σκοτάδι αντί το Φως. Δεν αξίζει τον κόπο να τους δίνεις σημασία.

Ανώνυμος είπε...

Εγώ το παρακολουθώ αυτό το ιστολόγιο διότι έχει ποικιλία και δεν είναι μονομερές όπως άλλα που εξυπηρετούν συγκεκριμένα διατεταγμένα συμφέροντα. Πάντα διαβάζω τις παρουσιάσεις του κ. Κοτταδάκη διότι δεν ακουμπά σε κανένα άκρο όπως κάνουν άλλοι. Μου αρέσει ο τρόπος που διατυπώνει την άποψή του η οποία δεν είναι αυθαίρετη αλλά δεμένη και κατοχυρωμένη.
Είναι από τους λίγους που απαντούνε σε ανώνυμους ακραίους ζηλωτές και απαντά διότι κατέχει και εκφράζει την αλήθεια η οποία δεν έχει να φοβηθεί από τους σκοταδιστές των άκρων.

Ανώνυμος είπε...

Επειδή ο εκλεκτός συγγραφέας επανέρχεται στα ίδια θέματα, ας πούμε κι εμείς δυό πράγματα.
1. "Εάν οι φιλενωτικοί δίνουν το πρώτο πλήγμα στην Εκκλησία ..." γράφει ο Αγιος. Γι αυτό το πρώτο πλήγμα δέν έχει μιλήσει ποτέ ο Συγγραφέας. Γιατί άραγε ? Ποιό είναι αυτό ?
2. Ο Αγιος χαρακτηρίζει μία ομάδα Χριστιανών "πιστά τέκνα της Εκκλησίας". Ποιοί είναι αυτοί ? Τί λέει ο συγγραφέας γι αυτούς ?
3. Ο Αγιος πράγματι γράφει με πολλή ταπείνωση, διότι είχε το Αγιον Πνεύμα. Αυτός που γράφει "Ο χριστιανός (έτσι αποκαλείται ο Ασκητής και Αγιος !) ήταν αγράμματος", τί έχει άραγε ?
4. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι οι τρείς Μητροπολίτες που σταμάτησαν να μνημονεύουν τον Αθηναγόρα τελούσαν Λειτουργίες στον αέρα ! Να συμπεράνουμε ότι οι Βαπτίσεις, οι Γάμοι, οι Χειροτονίες, οι Κηδείες, οι Ακολουθίες γενικώς, που τελέστηκαν αυτά τα χρόνια σε αυτές τις Μητροπόλεις είναι επίσης στον αέρα ? Υπάρχει τέτοια γνωμάτευση από την Εκκλησία της Ελλάδος ή το Οικουμενικό Πατριαρχείο ή τον ίδιον τον Αθηναγόρα ?
5. Αυτά που αναφέρει ο Αγιος Ιγνάτιος για τον Επίσκοπο αφορούν τον σωστό, Ορθόδοξο Επίσκοπο. Δεν αφορούν τον Επίσκοπο που αναφέρει ο ΙΕ' Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου.
6. Αν ο Αθηναγόρας, που συμπροσευχήθηκε με τον Πάπα στα Ιεροσόλυμα "κινήθηκε στα ίχνη του Χριστού όπως είχε χρέος", οι 40 - 50 Πατριάρχες, που μεσολάβησαν επί εννέα αιώνες, από το Σχίσμα μέχρι τον Αθηναγόρα δέν είχαν το ίδιο χρέος ?
7. Πολύ καλά κάνατε στις Σπέτσες και απαγγείλατε το "Πιστεύω" χωρίς το Filioque. Αν είχατε πεί καί το Filioque θά υπήρχε διαφορά ή όχι ? Οι Δυτικοί που το απαγγέλλουν έχουν διαφορά ή όχι ?
8. Πενήντα τέσσερα χρόνια ψάχνει ο συγγραφέας και τα βρίσκει "όλα στη θέση τους". Ας ψάξη τα κείμενα του Μπάλαμαντ, του Πουσάν, τις επισκέψεις του Πάπα στο Φανάρι με το Πολυχρόνιο πού τού απηγγέλθη, τις παρουσίες του Πατριάρχου στον Αγιο Πέτρο της Ρώμης με τον Αρχιερατικό Μανδύα του, τις συχνές παρουσίες Καρδιναλίων σε Ορθόδοξους Ναούς εν ώρα Ακολουθιών, τους ασπασμούς, την κοινή ευλογία Πάπα και Πατριάρχου πρός τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχείου, και τέλος το κείμενο της Πανορθόδοξου Συνόδου για τις Σχέσεις με τους άλλους Χριστιανούς.

Ανώνυμος είπε...

Ας απαντήσουν σε αυτό που γράφει και περιμένει απάντηση ο Κοταδάκης
«Πενήντα τέσσαρα χρόνια από τότε, έψαξα, κι έψαξα, κι έψαξα. Και, «Όλα στη θέση τους» ! Και … «προδοσία» της Ορθοδοξίας πουθενά !»
Ναι!!! η προδοσία δεν έχει αργό βηματισμό… ούτε μπουσουλάει… η προδοσία είναι σε θρησκευτικά μυαλά φαντασιόπληκτων ανθρώπων.

Ανώνυμος είπε...

Μια ερωτηση θα ηθελα να κανω

Εγραφη πολυ σωστα η ρηση του αγιου Ιγνατιου οτι ο επισκοπος ειναι εις τυπον και εις τοπον Χριστου. Ομως κατα την εποχη που γραφηκε αυτο
( περι το 117 ) ως επισκοπος εννοειτο ο μητροπολιτης η ο απλος ιερεας ; Αν καποιος γνωριζει ας προσκομισει και τις αποδειξεις.

Ανώνυμος είπε...

Κάθε τι το καλό το πολεμά ο έξω από εδώ. Έτσι και στις ευλογημένες προσπάθειες για επαναπροσέγγιση του χριστιανικού κόσμου τις οποίες ξεκίνησε ο Αθηναγόρας τις πολεμούν χωρίς να το θέλουν κάποιες ψυχές. Ο Χριστός όμως θα νικήσει και η Εκκλησία θα βρει την δόξα της μέσα σε μια ενότητα.

Ανώνυμος είπε...

Τόσο ο όσιος Παΐσιος όσο και ο Ιγνάτιος θεοφόρος αλλά και όλη η Πατερική Θεολογία λένε αυτά που πρεσβεύει ο αρθρογράφος. Τώρα αυτή η δακτυλομετρούμενη ομάδα των κληρικών-μοναχών-λαϊκών έχουν την δικιά τους θεολογία την οποία την μπερδεύουνε με ερμηνείες ανύπαρκτων κανόνων.
Ας κτυπιούνται όσο θέλουν τον Χιτώνα το Κυρίου δεν θα τον σχίσουν με σχίσματα θα μείνουν μόνοι χωρίς επίσκοπο άρα χωρίς ιερατική διαδοχή και θα καταντήσουν όπως οι κακόμοιροι οι προτεστάντες.
Γιαυτό φωνάζουν και τρέχουν δεξιά και αριστερά να βρουν επίσκοπο για να φτιάξουν μια νέα σχισματική εκκλησία.
Ας πάνε στους παλαιοημερολογίτες έχουν πολλούς αυτοχειροτονημένους να βρουν.

Ανώνυμος είπε...

προς GERA SIMOSq
Ιερολογιώτατε θα πρέπει πρώτα να λευκανθεί η κεφαλή σας στην διακονία της Εκκλησίας και τότε θα μπορέσετε να σκεφθείτε κατά πόσον μπορείτε να αποφαίνεσθε από καθέδρας.
Ιοβόλος

Ανώνυμος είπε...


"Μεγαλο, πολύ μεγάλο και σπουδαίο είναι ένα ζήτημα που δεν τού δώσανε καθόλου προσοχή οι περισσότεροι Ελληνες. Κι αυτό είναι το ότι από καιρό αρχίσανε κάποιοι δικοί μας κληρικοί να θέλουν καί να επιδιώκουν να δέσουν στενές σχέσεις με τούς παπικούς, που επί τόσους αιώνες μάς ρημάξανε. Γιατί στα αληθινά, δεν υπάρχει πιό μεγάλος αντίμαχος της φυλής μας, κι επίμονος αντίμαχος που σώνει καί καλά, θέλει να σβήσει την Ορθοδοξία."
Φώτης Κόντογλου, Μυστικά Ανθη

Ανώνυμος είπε...

Γιατί ο φόβος και η αγωνία από διακοψίες; Η Εκκλησία έχει την αλήθεια και δεν φοβάται κανένα. ο Χριστός δεν παρέμεινε στην μικρή ομάδα. Αν όλοι ακολουθούσαν την γραμμή του Πέτρου θα ήταν ο χριστιανισμός μια παραφυάδα των ιουδαίων ο Παύλος προχώρησε ατρόμητα και έσπειρε τον Λόγο της Αλήθειας. Το ίδιο έκανε ο Αθηναγόρας ο Δημήτριος και τώρα ο Βαρθολομαίος. Να διαβασθεί χωρίς παρωπίδες η επιστολή του Αγίου Παϊσίου γιατί τη έχουν διαστρέψει οι ακραίοι.

Ανώνυμος είπε...

Πάντου βλέπουν εχθρούς 2.21 οι χριστιανοί. Ο Κόντογλου ένας από τους πολλούς λόγιους της εποχής του. αυτά που έλεγε δεν ήταν Ευαγγέλιο. Σιγά τώρα….

ORTHODOXIA ORTHO είπε...

***
Εαν ειναι καλο να σκεπαζουμε τον οικουμενισμο,ξεσκεπαζοντας οσους ακροβατουν,η φαινομενικη ''φιλανθρωπια'' καποιων φιλοπροοδευτικων ειναι κολασιμη.
Αντι λοιπον να λαβουν υπ'οψιν κ να μελετησουν καλα,οχι τις αντιδρασεις του πιστου λαου,αλλα τι εννοουσε ο γερων Παισιος,οταν εγραφε για τους φιλενωτικους πως δεν ειναι ενωμενοι με Τον Θεο ,επειδη δεν Τον αγαπησαν.Και αντι να σκεφθουν τι βομβα ηταν αυτη που ειπε ο οσιος ,οτι δηλαδη η μελλουσα οργη Του Θεου δεν γινεται με συνεταιρισμο αμαρτωλων διοτι διπλη ο ρ γ η θα λαβωμεν,
αλλα με μετανοια κ τηρηση των εντολων,ασχολουνται με καποιους αλλους,επειδη φοβηθηκαν Τον
Θεο,με ολα οσα εχουν συμβει τα τελευταια 90 χρονια ,αλλα και με τα γεγονοτα της Κρητης βαθαι-
νει το ρηγμα της ενοτητας που ουτε αυτο ειναι σε θεση να δουν,αφου εχουν κατα νουν την ειρηνικη συμπορευση.Ποια συμπορευση ειν'αυτη ,ποτε δεν καταλαβα.Επισης,οταν ο πατηρ Επιφανιος εγραφε
σε επιστολη ,πως ο πατριαρχης Αθηναγορας,εχει κηρυξει αιρετικα φρονηματα,δεν ακουσαμε πιστο-
λια ,αντιθετα σπευσαν να του στησουν ανδριαντα.Οταν παλι ειπε πως η κοινωνια με τον αιρετικο μεχρι καταδικης του,αφηνεται στην κριση καθε ορθοδοξου πιστου,[ τα ''Δυο ακρα''] τι ταχα να εννοουσε;;;

Βλεπουμε λοιπον μερικα προβατα να τρεχουν εδω κι εκει,αλλα ανεβηκαν το βουνο κ φωναζουν,καποια κατεβηκαν την κατηφορα κ τα πολλα πινουν οικουμενιστικο νερο κ καθονται ησυχα.
Ε, ειναι τοσο ευκολο να πεις το σκοτος Φως και το Φως σκοτος με ολη αυτη την επιχειρηση ..Η αμεσως επομενη κινηση ειναι να ,πνιξεις κ τα τεκνα του φωτος!!!
Καλον ειναι ,να μην -ασχολεισαι να θρεφεις την κακοδοξια,αφου ο οικουμενισμος ειναι αιρεσις,κ α τ η γ ο ρ ο υ μ ε ν η και απο πολλους συγχρονους αγιους Πατερες,διοτι συγκαλυπτεις την πλανη και στερεωνεις την κακοδοξια στα ματια του πιστου λαου,παρασυροντας οχι μονον τους απλοικους αλλα και τους τελειους στην πνευματικη Ζωη.Οσοι ομως δεν πιστευουν ορθα,αγαπουν εν υποκρισει,αφου στηριζουν με τους λογους τους τις αιρεσεις,για τις οποιες οι αγιοι Πατερες υπεφεραν πολλα και που στο τελος καταδικασαν αυτεςφυλασσοντας ακεραια την πιστη.Ο καθενας λοιπον ας προσεχει πως χτιζει,γιατι κανεις δεν μπορει να βαλει αλλο θεμελιο εκτος αυτου που υπαρχει.Η αιτια των διαιρεσεων ειναι η αιρεσις.Εκει επικεντρωθειτε!
Ενας Αγιος Μαρκος Ευγενικος δεν υπογραψε τοτε στην Φερραρα-επειδη καταλαβε πως οι ενωτικες π ρ ο σ π α θ ε ι ε ς οδηγουσαν στην υποταγη κ σηκωσε στους ωμους του Ολη την Ορθοδοξια και το περιφημο ''ουδεν εποιησαμε'',ακομα ηχει στα αυτια μας.
Σημερα, με τις ενωτικες αποφασεις κ τα συγχωροχαρτια που προδιδουν την πιστη,γιναμε ολοι φιλοπαπικοι κ βγηκαμε στην πορεια του ''ινα ωσιν εν'',που στην ουσια αποβαινει στο ινα ωσιν ουδεν.
Αναγκαια προυποθεσις για την ενοτητα ολων των επι μερους ''εκκλησιων''[Διακηρυξις του Οικουμενισμου'',,,,,να πως τις ονομασαμε ''εκκλησιες'',συμπεριλαμβανομενης κ της Ορθοδοξου εκκλησιας,την οποια ο ποντιφηκας θεωρει ελλειμματικη,,,,,,ειναι να ενωθουν ολες κατω απο το πρωτειο.
Ο οποιος Πα πας συσπειρωμενος απο'' οικουμενιστικα πνευματα'', θα ειναι ''ο μεγαλος ποιμην,ο των ημετερων ψυχων φροντιστης.''...και αντι να σηκωθει το συμπαν,καμωθηκαν ολοι καταπινοντας ταπεινωση[!]
+γι'αυτον που μου προσθεσε το σταυρουδακι την ωρα που γραφω,καθε βαπτισμενος πρεπει να ειναι υπερασπιστης της Πιστεως κατα την εγκυκλιο του 1848 των πατριαρχων της Ανατολης!
Καλη μετανοια!

π. Geras Imos είπε...

Αγαπητέ 6 Ιουνίου 2018 - 2:32 μ.μ.

Το μηδείς σου της νεότητος καταφρονείτω του απ. Παύλου προς τον απ. Τιμόθεο το έχετε υπόψιν σας; Το νεαρό της ηλικίας μου μού απαγορεύει να έχω άποψη και να συντάσσομαι με τους Πατέρες της Εκκλησίας; Δηλαδή στην Εκκλησία τι έχουμε; Αγιοταλάχ και Πάπες και Χίτλερ και όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να μιλάμε; Και αν προσέξατε έκανα 4 συγκεκριμένες ερωτήσεις στις οποίες κανείς δεν απαντάει και το μόνο που δέχομαι ως συνήθως είναι ειρωνία... Δεν πειράζει όμως, θα συνεχίσω να προσεύχομαι στην Αγία Πρόθεση για να ανοίξουν τα μάτια ορισμένων που τους τύφλωσαν τα στολίδια μιας ξένης γυναίκας καθώς την Εκκλησία μας την θεωρούμε πολύ σεμνή και δεν την υπολογίζουμε... Όπως έγραφε στον Αθηναγόρα ο άγιος Παΐσιος...

Ανώνυμος είπε...

Οι Μητροπολίτες Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, Παραμυθίας Παύλος και Φλωρίνης Αυγουστίνος διέκοψαν το μνημόσυνο του Πατριάρχη Αθηναγόρα. Το ίδιο έκαναν και οι είκοσι Μονές του Αγίου Όρους αλλά και ο Άγιος Παΐσιος o Αγιορείτης. Διέκοψαν για ένα διάστημα το μνημόσυνο του Πατριάρχη αλλά στη συνέχεια ανέστειλαν τη διακοπή. Τόσον οι επίσκοποι, όσον και οι Αγιορείτες εφήρμοσαν μεν τον δυνητικού χαρακτήρος Κανόνα, πλην όμως ΟΥΔΕΠΟΤΕ διέκοψαν την εκκλησιαστική κοινωνία με όσους δεν εφάρμοζαν τον Κανόνα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μιλάμε για διακοπή μνημοσύνου αλλά για σχίσμα.

Ανώνυμος είπε...

Προς Geras Imos:
Χίλια συγγνώμη ιερολογιώτατε. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έχετε φθάσει την αγιότητα του αγίου αποτ. Τιμοθέου, και μάλιστα τόσο νέος, χωρίς να έχετε ανάγκη την επιμαρτυρία τινός, αφού αυτοεπιβεβαιώνεσθε ως προς την ορθοδοξότητά σας.
Όσο για τα ερωτήματά σας, η απάντηση υπάρχει στα κείμενα του κ.Κοτταδάκη και πολλών άλλων, αρκεί να ξέρετε να τα επισκέπτεσθε!
Ιοβόλος

π. Geras Imos είπε...

Το ρητό δεν το παρέβαλα για να δείξω την αγιότητά μου. Ο Χειρότερος απ όλους τους κληρικούς της γης είμαι... Απλά η ηλικία δεν μπορεί να είναι κριτήριο του αν μπορώ να έχω άποψη και άν μπορώ να λέω όσα έχουν γράψει οι Πατέρες και να αντιτίθεμαι σε αντικανονικές ενέργειες Πατριαρχών κτλ. Αν με θέλετε άβουλο ζώο αξιότιμε κ. Ιοβόλε, δεν θα σας κάνω τη χάρη. Έκανα 4 επισημάνσεις - ερωτήματα πάνω στο κείμενο αλλά επειδή σχολιάζω με όνομα επώνυμο και ιδιότητα δεν δικαιούμαι απάντησης; Ολόκληρο άρθρο εγράφη για τους ανώνυμους "ταλιμπάν της Ορθοδοξίας". Για τους επώνυμους "Ταλιμπάν" νέους που δεν έχουμε σκάσει απ το αυγό μας όπως μου είχε γράψει παλαιότερα ο κ. Κοτταδάκης υπάρχει μόνο ειρωνεία... Ας δει ο Θεός τις ειρωνείες που εισπράττουμε στο όνομά Του το Πανάγιο και ας μας σβήσει καμμιά αμαρτία!

Ανώνυμος είπε...

Προς Geras Imos:

Προφανώς αγνοείτε τη λειτουργία της γλωσσας, γι΄αυτό και εξεπλάγητε από την επισήμανσή μου...αλλά δεν μπορώ να ειπώ κάτι περισσότερο. Ο καθείς φέρει την ευθύνη λόγων και έργων.
Όσο για την απάντηση στα ερωτήματά σας επιμένω στο προηγούμενο σχόλιό μου...αγνοείτε πολλά και -το κατανοώ αυτό- το νεαρόν της ηλικίας σας δικαιολογεί τον ου μετά γνώσεως ζήλον σας, αλλά δεν αποτελεί τεκμήριο και κριτήριο ορθοδοξότητας και ώριμης κατανοήσεως των Πατέρων όπως διατείνεσθε ότι διαβάζετε...θέλετε πολύ δρόμο ακόμη για την κατανόηση και των Πατέρων αλλά και συγχρόνων θεολόγων...που κατά την γνώμη μου τους αγνοείτε! Μη βιάζεσθε να σώσετε και σεις την Ορθοδοξία...έχει τόσους άλλους, ώστε χάσαμε το οξυγόνο...λίγο καθαρό αέρα θέλουμε όχι πολεμική ατμόσφαιρα και ψευδοζηλωτισμούς.
Ιοβόλος

π. Geras Imos είπε...

Ειρωνείας το ανάγνωσμα... Κύριε Ιοβόλε γιατί συνεχίζετε στον ίδιο ρυθμό; Ποιος είπε ότι θα σώσω την Εκκλησία; Ποιος είπε όλα αυτά που μου σύρετε; Αν θέλετε να συνεχίσουμε, να μιλάμε με γεγονότα και χωρίς πυροτεχνήματα και χαρακτηρισμούς. 4 ερωτήματα τόλμησα να κάνω και με στολίσατε! Ο τελευταίος των θεολόγων και των κληρικών και όλων των ανθρώπων είμαι, αλλά πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει πως είναι αιρετικό το να λες Εκκλησία τους αιρετικούς και ότι έχουν ιερωσύνη. Οι ειρωνείες και οι χαρακτηρισμοί προς τα εμένα δεν αλλάζουν όσα έχουν πει οι Πατέρες... Οι μετα-πατέρες ας πουν ότι θέλουν...

Ανώνυμος είπε...

Σεβαστέ π. Γεράσιμε.
Εγώ από τα λίγα που γνωρίζω η Εκκλησία μας τα Μυστήρια των Ρωμαιοκαθολικών τα κάνει δεκτά. Γνωρίζω βέβαια ότι στον εκκλησιαστικό μας χώρο υπάρχει το ‘καινούργιοι παπάδες καινούργια καλυμμαύχια’. Στην διακονία μου συνεργάσθηκα με Επισκόπους που ο ένας αναιρούσε την τακτική του άλλου, και με προϊσταμένους που έκαναν το ίδιο. Ποτέ στο θέμα αυτό δεν βρήκα άκρη. Προσωπικά ως γνώμονα δεν έχω τις απόψεις των εκάστοτε επισκόπων (κληρικών καριέρας) ή προϊσταμένων (αρχιμανδριτών που ούτε να μιλήσουν δεν μπορούν σε σύγκριση με παλαιότερους) αλλά τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας και τα ιερατικά μας βιβλία της Αποστολικής Διακονίας που απηχούν τις απόψεις της Εκκλησίας. Ρίξτε μια ματιά στο Μικρόν Ευχολόγιον στα ζητήματα Γάμου ή περί Βαπτίσεως Λατίνου.
Αν όλοι πειθαρχούσαμε στην Εκκλησία και όχι στους ηγετίσκους αυτής θα ήταν καλύτερα.
Τέλος σας γνωρίζω ότι πολλά από αυτά που υποστήριζα στην νεότητά μου τώρα τα βλέπω με την ποιμαντική πείρα που απόκτησα διαφορετικά.
Καλή διακονία.

Ανώνυμος είπε...

Μην αντιπαρέρχεσθε στα όσα σας καταγράφει ο Ιοβόλος. Η εμονή στις ερωτήσεις μας και η λέξις ειρωνεία δείχνουν άνθρωπο που γνωρίζει το ποίημα αλλά όχι την βαθύτερη έννοια. Δεν θα έγραφα αλλά αυτό το «λίγο καθαρό αέρα θέλουμε όχι πολεμική ατμόσφαιρα και ψευδοζηλωτισμούς» το ασπάζομαι και το ίδιο ικετεύω από τους κληρικούς.

Ανώνυμος είπε...

Συνέχισε πάτερ Γεράσιμε να προασπίζεσαι την πατρώα πίστη. Είσαι άξιος επαίνου και θαυμασμού. Μην κάμπτεσαι από τα σχόλια των οικουμενιστών.
Ανακυκλώνουν τα ίδια και τα ίδια. Αποδόμησε τελείως το σκεπτικό τους.
Προσφέρεις μεγίστη υπηρεσία στην Εκκλησία μας!

π. Geras Imos είπε...

Γι αυτόν τον καθαρό αέρα παλέυουμε... Για να πάψει η πολεμική προς τους Πατέρες της Εκκλησίας απο κάποιους που βάλθηκαν να τα αλλάξουν όλα...

π. Geras Imos είπε...

Αν κάνει δεκτά τα Μυστήρια των Λατίνων γιατί να μην συλλειτουργήσουμε μαζί τους και να μην κοινωνήσουμε απ το ίδιο Ποτήριο πριν καν αποκηρύξουν τις αιρέσεις τους; Το θέμα δεν είναι το τι λενε η Απ. Διακονία αλλά οι Ιεροί Κανόνες...

Ανώνυμος είπε...

9.25

Ολα οσα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ κα-τα-χω-ρη-με-να στα πρακτικα των Αγιων Οικουμενικων Συνοδων,πρεπει να τα απορριπτουμε!
Αλλωστε εχουμε παραγγελια,..
Το δε εις το Αγιον Πνευμα βλασφημισαντι ουκ αφεθησεται...Λουκ 12-10.

Οι αιρετικοι ειναι εχθροι της αληθειας Του Θεου . Ψλμ 36-20,
Ειναι τεκνα του πονηρου.Ματθ.13,38.

Αυτα τα τελευταια εχω εμπεδωσει απο τον γεροντα Κλεοπα τον Ρουμανο...
Τους οποιους οπως ελεγε τοτε,δεν πρεπει να τους εχουμε εμπιστοσυνη.....
Και αποδεικνυεται περιτρανα...

Ανώνυμος είπε...

Διάβασα την ομιλία του Πατριάρχη στην οποία αναφέρει την προσωπική γνωριμία και σχέση του με τον Άγιο Ιάκωβο. http://anastasiosk.blogspot.com/2018/06/blog-post_60.html
είπε.
«Προσωπικῶς μᾶς περιέβαλλε μὲ πολλὴν στοργὴν καὶ μεγάλον σεβασμὸν καὶ ἐχάρη ὅσον ὀλίγοι διὰ τὴν ἐκλογὴν ἡμῶν εἰς Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, μὲ πολλοὺς δὲ τρόπους ἐξέφρασεν ἐνθουσιωδῶς τὴν ἕνεκα ταύτης ἱκανοποίησίν του. Μέχρι τῆς ὁσιακῆς του κοιμήσεως εἶχεν ἀνοικτὸν δίαυλον ἐπικοινωνίας μετὰ τῆς ἡμετέρας Μετριότητος.»
Τα περί της χαράς του Αγίου για την εκλογή του Βαρθολομαίου τα είπε σε ημερίδα για τον Άγιο και ο Σισανίου Παύλος ο οποίος ανάφερε ότι ο Άγιος Ιάκωβος ικανοποιούμενος για την εκλογή του Βαρθολομαίου έστειλε με αυτόν (Σισανίου) και κέρασμα στους Συνοδικούς που τον ψήφισαν. (Μετά τον Άγιο Παΐσιο και ο Άγιος Ιάκωβος δόξασαν τον Θεό για τον Πατριάρχη μας Βαρθολομαίο.)
Ας τα ακούσουν αυτά όσοι τον περιποιούνται κατάλληλα επί σειρά δεκαετιών για την Θεοφιλή πολιτεία του εις τον Οικουμενικό Θρόνο.
Παράλληλα τινές κληρικοί ας ομοιάσουν στον Άγιο Ιάκωβο ο οποίος ως ανέφερε ο Πατριάρχης υπήρξε «ὑποδειγματικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ του φρονήματος, τῆς ὑπακοῆς του πρὸς τὸν οἰκεῖον Ἐπίσκοπον, τῆς εὐλαβοῦς ἀγάπης του διὰ τὴν ὀδυνωμένην Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὴν φιλόστοργον Μητέρα καὶ Τροφὸν τοῦ Γένους, καὶ τῆς ἀφοσιώσεώς του εἰς ὅσα ἐκείνη ἐκφράζει καὶ αἰσθητοποιεῖ μέγιστα καὶ πανσέβαστα τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Γένους»
Μνήμη Αγίου μίμηση Αγίου. Ας μας ευλογεί ο Άγιος Ιάκωβος (Τσαλίκης)
π. Νεόφυτος

Ανώνυμος είπε...

Αφού σε έχει κονιορτοποιήσει με το κείμενο αυτό ο Κοτταδάκης εσύ διάκο μου συνεχίζεις να λες το ποίημα που σούμαθαν να λες. Βάλε λιγάκι το μαμουδάκι σου να σκεφτεί και διάβασε όσο μπορείς εκκλησιαστική ιστορία και πατερική γραμματεία. Αν το κάνεις αυτό τότε θα φωτισθεί ο νους σου και δεν θα είναι στην συσκότιση που σου έχουν προξενήσει οι σκληροπυρηνικοί φίλοι σου ή και μέντορές σου. στον κήπο τον εκκλησιαστικό επί 21 αιώνες υπάρχουν πολλά λουλούδια και έχουν όλα την αξία τους.

π. Geras Imos είπε...

Βασικά, όταν είσαι με την αληθειά δεν μπορείς να κονιορτοποιηθείς παρά μόνο να δέχεσαι ύβρεις απ' αυτούς που την πολεμάνε... Ο κ. Κοτταδάκης ποτέ δεν ασχολήθηκε θεολογικά με κάτι που έχω σχολιάσει. Αλλά γιατί να ασχοληθεί; Δεν μπορεί κανένας σήμερα να στηρίξει θεολογικά όλους τους οικουμενιστικούς του ακροβατισμούς διότι δεν έχουν βάση ούτε στην εκκλησιαστική γραμματεία ούτε στην Εκκλησιαστική Ιστορία. Διότι όταν διαβάζω για την Σύνοδο Φερράρας τάσσομαι με το μέρος του αγ. Μάρκου, όταν διαβάζω για τη Σύνοδο της Λυώνος είμαι με το μέρος των Βατοπεδινών πατέρων που μαρτύρησαν επι Λατινόφρονος Πατριάρχη Ιω. Καλέκα...
Συμφωνώ ότι έχω πολύ διάβασμα μπροστά μου. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι για ποιο λόγο κάποιοι διαστρέφουν τους Πατέρες και την Εκκλησιαστική Ιστορία και γιατί ειρωνεύονται μερικοί όσους υπερασπιζονται την Πίστη μας με θεολογικά επιχειρήματα, όχι με ύβρεις, χαρακτηρισμούς και πυροτεχνήματα...

Ανώνυμος είπε...

Περί της Συνόδου της Φεράρας Φλωρεντίας είναι γνωστό ότι ο Άγιος Μάρκος συμμετείχε, αναγνώρισε όσο συζητούσε τον πάπα ως επίσκοπο Ρώμης και συπροσευχηθεί μαζί του πολλές φορές. Μετά την μη υπογραφή του οι δρόμου τους χώρισαν. Τι άλλο θες να σου γράψουν και πόσοι να σου το εξηγήσουν αυτό. Διάβασε όπως σου λέει και άλλος εδώ και μετά να γράφεις για να διαστρέψεις την πραγματικότητα.
Πρόσεχε διότι ως παπάς που είσαι έχει πνευματική επικοινωνία με τους οικουμενιστές για των δίπτυχων που διαβάζει ο Αρχιερέας σου στην θεία Λειτουργία. Οπότε μέρος της μόλυνσης είσαι και εσύ πάτερ μου.

π. Geras Imos είπε...

1ον Δεν έχω μιλήσει περί Οικουμενιστών αλλά περί Οικουμενισμού. Η αίρεσω είναι η μόλυνση, όχι οι αρχιερείς και ιερεις...
2ον Διαβάστε πρώτα τα γραπτά που άφησε ο ιστορικός του Συνοδου της Φλωρεντίας και μετά πείτε μας αν ο αγ. Μάρκος συμπροσευχόταν και αναγνώριζε ιερωσυνη στους Λατίνους. Αν συνέβαινε αυτό δεν θα τον κλείδωναν στο δωμάτιό του άσιτο...

ORTHODOXIA ORTHO είπε...

10.50
Δηλαδη ο Αρειανισμος ηταν αιρεση .Η αιρεση ειναι απρουποθετη; εσκασε σαν αεροστατο στην Εκκλησια απο το πουθενα;Καποιος δεν την εισηγαγε;

''Εχουμε παραγγελια απο τον Αποστολο-λεγει ο αγιος ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο Στουδιτης-
Εαν καποιος δογματιζη η`` μας προτασση να κανωμε κατι α ν τ ι θ ε τ ω ς απ'ο,τι παρελαβομεν,α ν τ ι θ ε -
τ ω ς απο ο,τι οριΖουν οι Κανονες των κατα καιρους Συνοδων,,,,,Οικουμενικων και Τοπικων,να μην τον δεχομεθα ουτε να τον υπολογιζουμε μεταξυ του κληρου των αγιων.''.
Συμβαινει αραγε αυτο σημερα;
Π α ς ο λεγων,...
Παρα τα διατεταγμενα,καν αξιοπιστος η[φαντασου την αξια των ορων των οικ συνοδων],,,,
Καν νηστευη καν παρθενευη,καν σημεια ποιη,καν προφητευη,
Λυκος σοι φαινεσθω εν προβατου δορα,
Π ρ ο β α τ ω ν φ θ ο ρ α ν ...κ α τ ε ρ γ α ζ ο μ ε ν ο ς ''[αγ Ιγνατιου Αντιοχειας επιστ προς Ηρωνα].
Νομιζω ειναι περιττος ο λογος να συνεχισουμε να συζηταμε!