Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνος

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ ΘεοφιλἘψηφισμένου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κΜύρωνος  

             Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳτήν Τετάρτην, 11ην Ἰουλίουἑορτήν τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίαςἡ ΑΘΠαναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κκΒαρθολομαῖοςπροέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ ΠΠατριαρχικῷ Ναῷκαθ̉ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ ΘεοφιλἘψηφισμένου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνος, Ἱεροκήρυκος μέχρι τοῦδε τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν ΣεβἈρχιεπισκόπου Κρήτης κΕἰρηναίου καί Μητροπολιτῶν Προικοννήσου κἸωσήφΡόδου κΚυρίλλουΓάνου καί Χώρας κἈμφιλοχίουΚισάμου καί Σελίνου κἈμφιλοχίουΚορέας κἈμβροσίουΤαμασοῦ καί Ὀρεινῆς κἨσαΐου καί Πέτρας καί Χερρονήσου κΓερασίμου.  


             Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ ΣεβΜητροπολῖται Γέρων Δέρκων κἈπόστολοςΓέρων Ἀμερικῆς κΔημήτριοςΓέρων Πριγκηποννήσων κΔημήτριοςΒρυούλων κΠαντελεήμωνἸταλίας καί Μελίτης κΓεννάδιος,
Μύρων κΧρυσόστομοςΣασίμων κΓεννάδιοςἸκονίου κΘεόληπτοςΝέας Ἰερσέης κΕὐάγγελος,  Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κΣτέφανοςΠρούσης κἘλπιδοφόροςΑὐστρίας κἈρσένιοςΚυδωνιῶν κἈθηναγόραςΣηλυβρίας κΜάξιμοςΚαρθαγένης κΜελέτιος καί Σμύρνης κΒαρθολομαῖοςὁ ΣεβἈρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κΝεκτάριοςἘπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλειὁ ΘεοφιλἘψηφισμένος Μητροπολίτης Ἑλβετίας κΜάξιμοςοἱ ΘεοφιλἘπίσκοποι Λεύκης κΕὐμένιοςἈμορίου κΝικηφόροςἘρυθρῶν κΚύριλλος καί Σουμπέρκ κἨσαΐαςἐκ ΤσεχίαςΚληρικοί ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης καί ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί ΧερρονήσουἌρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίαςὁ ἘξοχΠρέσβυς κΕὐάγγελος ΣέκερηςΓενΠρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλεισυγγενεῖς τοῦ νέου Ἱεράρχου καί προσκυνηταί ἐκ Κρήτης καί ἐκ Κύπρουὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.
             Πρό τῆς Χειροτονίας προσεφώνησε τόν ΘεοφιλἘψηφισμένον ὁ Παναγιώτατος ἐξάρας τήν ἀφωσιωμένην καί καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν τῇ λεβεντογέννᾳ καί ἀριστοτόκῳ Κρήτῃἀναφερθείς δέ καί εἰς τήν ἱεραποστολικήν Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου ἥν καλεῖται νά ποιμάνῃ ἀπό τῆς σήμερον ὁ νέος Ἀρχιερεύς εἰς διαδοχήν τοῦ ἐθελουσίως πρό μηνῶν παραιτηθέντος ΣεβΜητροπολίτου Γάνου καί Χώρας, πλέον, κ. Ἀμφιλοχίουμετά ἀπό τήν συμπλήρωσιν δωδεκαετοῦς καρποφόρου καί θυσιαστικῆς ἀρχιερατικῆς διακονίας εἰς αὐτήν.
              Ὁ Πατριάρχηςἀπευθυνόμενος διά νουθετηρίων καί παραινετικῶν λόγων πρός τόν νεοχειροτονηθέντα Μητροπολίτηνὑπεγράμμισεν ὅλως ἰδιαιτέρως τό γεγονός ὅτι οὗτος καθίσταται πλέον Ἱεράρχης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίαςἡ ὁποία εἶναι κληρονόμος τιμιωτάτων παραδόσεων καί φρουρός τῆς πνευματικῆς παρακαταθήκης τοῦ Γένουςἐξ ἑτέρου δέ ἐτόνισεν ὅτι ἡ ἀρχιερατική διακονία τοῦ τελευταίουεἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις τηςὀφείλει νά συμβάλλῃ εἰς τήν μεταλαμπάδευσιν τῆς ἱεραποστολικῆς δράσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνουἀνηκούσηςκατά τήν σχετικήν διακήρυξιν τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδουεἰς τόν πυρῆνα τῆς ταυτότητος τῆς ἘκκλησίαςἸδιαιτέρως διά τῆς ἱεραποστολικῆς δράσεως τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ὅλοι οἱ λαοί ἀπό τήν κεντρικήν Εὐρώπην μέχρι καί τήν Κασπίαν θάλασσαν καί ἀπό τή Βαλκανικήν μέχρι τήν Βαλτικήν θάλασσανἐγνώρισαν τήν χριστιανικήν πίστιν καί ἐβίωσαν τήν ἐμπειρίαν τῆς πίστεως μέ τήν πνευματικήν τροφήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίαςχωρίς βεβαίως νά θυσιάσουν τά χαρακτηριστικά στοιχεῖα τῶν ἐθνικῶν τους παραδόσεων.
   Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίαςὁ νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης ἀνελθών εἰς τόν Θρόνονἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρονδεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦὡς καί τῶν προσελθόντων πολυαρίθμων πιστῶν.
             Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τοῖς Πατριαρχείοιςἀντεφώνησεν ὁ χειροτονούμενοςἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδουκαθώς καί συγκινήσεως καί  συνοχῆς διά τήν νέαν ὑψηλήν θέσιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀφ᾽ ἧς καλεῖται νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν του εἰς τήν ἀπομεμακρυσμένην Ἤπειρον τῆς Ὠκεανίαςμή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τούς βιωματικούς δεσμούς του μετά τῆς γεραρᾶς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγκαράθουἧς διετέλεσεν ἀδελφός.
            Ἀκολούθωςπαρετέθη ὑπό τοῦ νέου Μητροπολίτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις Ἑστιατορίῳ «Garaj», τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης.    
* * * 
          Ἡ ΑΘΠαναγιότης Πατριάρχηςἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν
          Τόν ΣεβἈρχιεπίσκοπον Κρήτης κΕἰρηναῖον.
          Τόν ΣεβΜητροπολίτην Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κἨσαΐανἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρουἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ’ αὐτόν Ἐπαρχίας.
          Τόν ἐψηφισμένον Μητροπολίτην Ἑλβετίας κΜάξιμονὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί υἱϊκά σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς τήν Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνουὅν συνεχάρη  Πατριάρχης εὐχηθείς αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν.
          Τόν ΠανοσιολΔιάκονον κΠαΐσιον, Διευθυντήν τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείουὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστη-ρίοις αὐτοῦ.
            Τήν ὉσιωτΜοναχήν ΠαρασκευήνἩγουμένην τῆς ἹΜονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκουἐκ τῆς ἹΜητροπόλεως Αἰτωλοακαρνανίαςμετά τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Φανουρίας καί Ἁγνῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: