Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Μηνός Αύγούστου 2018 τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Πατρῶν


 Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
 Μηνός Αύγούστου 2018 
τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Πατρῶν


Δεν υπάρχουν σχόλια: