Κυριακή, 5 Αυγούστου 2018

Τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου θά ἐπισκεφθῇ ὁ Μακ. Πατριάρχης Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κύριλλος


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου θά ἐπισκεφθῇ ὁ Μακ. Πατριάρχης Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κύριλλος 
Ανακοινωθέν (05.08.2018) 

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι τήν 31ην τ.μ. Αὐγούστου ὁ Μακ. Πατριάρχης Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κύριλλος, κατόπιν ἐκφρασθείσης ἐπιθυμίας αὐτοῦ, θά ἐπισκεφθῇ μετά τῆς συνοδείας του τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅπου θά ἔχῃ συνομιλίας μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐπί διμεροῦς ἐνδιαφέροντος θεμάτων.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 5ῃ Αὐγούστου 2018

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: