Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

Εάν σου έρθει λογισμός να κατακρίνεις τον πλησίον - Αββάς Ησαΐας


Εάν σου έρθει λογισμός να κατακρίνεις τον πλησίον για κάποιο αμάρτημα του, πρώτα να σκεφθείς ότι εσύ είσαι περισσότερο αμαρτωλός απ’ αυτόν και εκείνα που νομίζεις ότι σωστά τα κάνεις, μην πιστέψεις ότι ήταν αρεστά στον Θεό. Και έτσι δεν θα τολμήσεις να καταδικάσεις τον πλησίον. 
Αββάς Ησαΐας

Δεν υπάρχουν σχόλια: