Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018

Tό Τμῆμα Νεότητας τῆς ἐνορίας Κεστρίνης Θεσπρωτίας συμμετεῖχε στή λιτανεία τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνα

Tό Τμῆμα Νεότητας τῆς ἐνορίας Κεστρίνης Θεσπρωτίας συμμετεῖχε στή λιτανεία τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνα
Tό Τμῆμα Νεότητας τῆς ἐνορίας Κεστρίνης Θεσπρωτίας συμμετεῖχε, τό Σάββατο 11 Αὐγούστου 2018,  στή λιτανεία τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνα στήν Κέρκυρα, ὅπου ἑορτάστηκε ἡ ἀνάμνηση τοῦ θαύματος τοῦ ἁγίου γιά τήν ἀπαλλαγή τοῦ νησιοῦ ἀπό τούς Ἀγαρηνούς τό 1716. 

 Τά παιδιά, ἀλλά καί γονεῖς τους, πού τά συνόδευαν, παρακολούθησαν μέρος της λιτανείας καί προσκύνησαν τό λείψανο τοῦ ἁγίου. Ἀφοῦ παρατέθηκε γεῦμα, ἐπέστρεψαν στήν ἀφετηρία τους. Ἀξίζει να σημειωθεῖ καί νά ἐπαινεθεῖ δημόσια ἡ συμβολή στό προσκύνημα του ναυτικοῦ πράκτορα  Ἄκη Μπρέστα, ὁ ὁποῖος μέ δική του πρωτοβουλία καί δείχνοντας τήν εὐαισθησία του γιά τήν πίστη τῶν νέων, προσέφερε ἐξ ὁλοκλήρου τά εἰσιτήρια μετακίνησης μέ τό καράβι ἀπό τήν Ἡγουμενίτσα στήν Κέρκυρα καί ἀπό τήν Κέρκυρα στήν Ἡγουμενίτσα. Ὁ ἐφημέριος τῆς ἐνορίας, πρεσβύτερος-θεολόγος π. Ἠλίας Μάκος, πού ἦταν μαζί μέ τά παιδιά στό προσκύνημα, ἀνέδειξε τήν ἀνάγκη νά προστρέξουμε ξανά στόν ἅγιο Σπυρίδωνα, στή δύσκολη αὐτή περίοδο, τήν ὁποία ζοῦμε, πού ἐπικρατεῖ ἡ πνευματική σύγχυση καί ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Χριστό.
Ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας ὑπῆρξε καιομένη λαμπάδα γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ, γι’αυτό ἀξιώθηκε νά θαυματουργεῖ. Καί ἄφησε ἴχνη βαθιᾶς εὐσέβειας καί ἐνάρετου βίου πρός τό λαό. Ἀπέδειξε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μιά ἄλλη πραγματικότητα. Εἶναι αὐτό, πού δέ βλέπουμε μέ τούς χωμάτινους ὀφθαλμούς. Εἶναι ἡ πατρίδα τῆς ἀλήθειας, εἶναι «Θεοῦ φυτεία». Μᾶς διαμηνύει ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων ὁ ἅγιος Σπυρίδων, μέσα στήν ἀσάφεια καί τήν ἀμφισημία τῶν καιρῶν, ὅτι ὅπου διώξαμε τό Θεό, ἐκεῖ ἦλθαν τά πικρά δάκρυα τῆς ἁμαρτίας, τῆς αἰχμαλωσίας. Μᾶς ἔκανε κληρονόμους ἀνεκτίμητων Ὀρθόδοξων παραδόσεων, τίς ὁποῖες ὀφείλουμε νά διασώσουμε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Κεστρίνης ΘεσπρωτίαςΔεν υπάρχουν σχόλια: