Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου εἰς τά Πατριαρχεῖα

          Τήν Τρίτην, 26ην Νοεμβρίου, Α. Ἐξοχότης Ὑπουργός Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου, ἐπεσκέφθη, διά δευτέραν φοράν κατά τόν λήγοντα μῆνα, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον.
          κ. Ὑπουργός ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ἔνθα, παρουσίᾳ τῶν Σεβασμιωτάτων Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά συζήτησις ἐπί ἐπικαίρων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος θεμάτων, μέ ἔμφασιν εἰς ζητήματα ἁπτόμενα τῆς ἀρξαμένης πρός Συνταγματικήν ἀναθεώρησιν ἐν Ἑλλάδι διαδικασίας, εἰδικῶς δέ εἰς τάς διαμορφουμένας σχέσεις μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, πρός διασφάλισιν τῶν δικαιοδοσιακῶν ἐν τῇ ἑλλαδικῇ ἐπικρατείᾳ καθεστώτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

          Τῷ ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί.


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Το Πατριαρχείο δεν είναι Εκκλησία της Ελλάδας έχει Πατριάρχη Πρόεδρο της Συνόδου δυναμικό, και Συνοδικούς που υποστηρίζουν τον ιερό Κλήρο και την Ρωμιοσύνη.