Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

Βούτηξε τή ζωή σου εἰς τόν Θεόν. - Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος (Κοτσώνης)


«Βούτηξε τή ζωή σου εἰς τόν Θεόν.
Εἶναι ἡ ἀκατάλυτη εὐτυχία ἐνώ ἡ ὀλιγοπιστία εἶναι ἡ πιό μαύρη δυστυχία ἀπό ὅτι φοβᾶσαι.
Κτύπησε τίς μαῦρες σκέψεις πού σοῦ φέρνει ὁ πειρασμός.
Μή συζητᾶς μέ αὐτές.
Κίνδυνος-θάνατος.
Μιά νά εἶναι ἡ ἀπάντησίς σου.
     Ἔχει ὁ Θεός.
Αὐτή θά εἶναι ἡ νίκη σου
                    ἡ ζωή σου
                    ἡ ἀποστολή σου
                    τό αἴτημά σου».
Ἰδιόγραφο σημείωμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου (Κοτσώνη).


Δεν υπάρχουν σχόλια: