Κυριακή, 30 Ιουνίου 2019

“Πῶς θά περάσετε ὡραῖο καλοκαίρι”


Εἶπε γέρων:
“Πῶς θά περάσετε ὡραῖο καλοκαίρι”

(Ἐπιμέλεια κειμένου: Πρεσβ. Ἀθανάσιος Μηνᾶς)

        Νά ἀγαπᾶτε τίς ὡραίες στιγμές.
        Ὅταν ξυπνᾶτε τό πρωΐ καί βλέπετε τόν
χρυσοπόρφυρο ἥλιο νά δοξάζετε τόν Ὡραῖο.
        Ὅταν βλέπετε ἕνα μικρό ἐκκλησάκι ἀπόμερο, πάνω σέ ἕνα βράχο, κάθε τί
ὡραῖο πού βλέπετε στή φύση, νά δοξάζετε τόν Ὡραῖο.

        Νά δοξάζετε τόν Χριστό γιά τή δημιουργία Του καί γιά ὅλα αὐτά πού μᾶς προσφέρει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: