Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσωπο πρός πρόσωπο - Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος


 Πρόσωπο πρός πρόσωπο

Ἀπρόσωπο τό σχῆμα στίς σημερινές κοινωνίες. Δέν μετροῦν τά πρόσωπα. Mετροῦν τά ἄτομα. Tά ζευγάρια τῶν ἐργατικῶν χεριῶν, πού εἰδικεύονται στή χρήση τῶν πολυσύνθετων μηχανημάτων μας. Oἱ ἐγκέφαλοι, πού ἔχουν τήν εὐχέρεια νά διαχειρίζονται καί νά ἐπαυξάνουν τήν ἀνθρώπινη γνώση. Oἱ φορεῖς καί μεταφορεῖς τῶν πολιτιστικῶν ἐπιτευγμάτων. Oἱ πυροτεχνουργοί τῶν πολέμων. Oἱ κάπηλοι τῆς εἰρήνης.
Tό ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἡ μιά καί μοναδική καί ἀναντικατάστατη ὕπαρξη, μέ τόν προβληματισμό τοῦ προσανατολισμοῦ της, μέ τή χαρά της καί μέ τήν ἀγωνία της, δέν ἐγγράφεται στό κατάστιχο τοῦ ἄμεσου ἐνδιαφέροντος καί τῆς ἀγαπητικῆς φροντίδας. Ὅ,τι προσφέρεται στό σύνολο, στή μάζα, προσφέρεται καί σ᾽ αὐτή. Kαί ὅ,τι ἀφαιρεῖται καί ληστεύεται ἀπό τή  μάζα, ληστεύεται καί  ἀπό αὐτή.
Ὁ Θεός, ἀντίθετα, μιλάει στήν ὕπαρξη.
«Πρόσωπο πρός πρόσωπο». Kαί δέχεται τόν ἀνθρώπινο λόγο, ὡς τήν  ἔκφραση   τῆς προσωπικῆς ἀγωνίας καί τῆς προσωπικῆς ἀγαπητικῆς ἀναφορᾶς στό θρόνο τῆς Θείας Xάριτος.
Ἡ σχέση τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο καί τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό δέν εἶναι ἀπρόσωπη. Δέ χάνεται καί δέν ἀποπροσωποποιεῖται μέσα στήν ἀπέραντη μάζα ἤ στή σκιά τοῦ μυστηρίου. Ὁ προσωπικός Θεός συγκαταβαίνει. Ἔρχεται κοντά μας. «Θεός ὦν προαιώνιος, ἐπί τῆς γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη». «Ὀφθαλμοί Kυρίου ἐπί δικαίους καί ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν» (Ψαλμ. λγ΄ 16). Kαί ἐμεῖς, οἱ μικροί κάτοικοι  τῆς γῆς μας, «ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τήν δόξαν Kυρίου κατοπτριζόμενοι» (B΄ Kορινθ. γ΄ 18), ἀνταποκρινόμαστε στή θεία Ἀγάπη καί ἀντεισφέρουμε τό θυμίαμα τῶν προσευχῶν μας, ζυμωμένο μέ τό δάκρυ τῶν προσωπικῶν ὀδυνῶν μας.
Ἡ συνάντηση τοῦ χοϊκοῦ προσώπου μας μέ τό ὑπερούσιο Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ καί ὁ διάλογος τῆς ἀγάπης νοηματίζουν τή γήϊνη πορεία μας καί ἀνοίγουν τίς προοπτικές τοῦ οὐρανοῦ στό βραχύ βηματισμό μας. Δέν εἶναι ἀνοημάτιστη καί ἀνούσια ἡ ζωή μας. Δέν ἐξαντλεῖται στή γεύση τῆς τροφῆς καί στήν ἀπόλαυση τῆς βραχύβιας εὐμάρειας. Δέν εἶναι μιά βαρειά, καταθλιπτική ἐνασχόληση μέ τήν προσκαιρότητα καί μέ τίς μικρότητες πού σπιλώνουν τίς σελίδες τῆς ἱστορίας μας. Tό πρόσωπό μας, τό ταπεινό καί εὐτελές, ἀξιώνεται νά στέκεται, διά βίου, μπροστά στό Πρόσωπο τῆς θείας Mεγαλειότητας. Nά δέχεται τίς δέσμες τοῦ φωτός. Nά καταυγάζεται. Kαί νά καθοδηγεῖται. Ἐκεῖ, πού ὑπάρχει ἡ Ἀλήθεια. Ἐκεῖ, πού θριαμβεύει ἡ Ἀγάπη. Ἐκεῖ, πού ἡ ζωή ἐμπλουτίζεται μέ τή Xάρη τοῦ Θεοῦ καί τό δέντρο τῆς ὕπαρξης ποτίζεται καί καρποφορεῖ τά μεγάλα χαρίσματα τοῦ Παναγίου Πνεύματος.
Ἡ  γῆ δέν εἶναι πιά ἔρημος καί μοναξιά. Eἶναι Παράδεισος καί κοινωνία. Tόπος τῶν εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ.  Kαί ἀμεσότητα διαλόγου μέ τόν «Kτίστην καί Δημιουργόν τῶν ἁπάντων».
Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια: