Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020

Αφήνουμε νὰ καταστραφοῦμε ἀπὸ τὴ διχόνοια μας. - Θεόδωρος Κολοκοτρώνης


 Ἐμεῖς ποὺ μεγαλουργοῦμε, 
ποὺ κάνουμε θαύματα ἑνωμένοι καὶ μονοιασμένοι,
 ἀφήνουμε νὰ καταστραφοῦμε ἀπὸ τὴ διχόνοια μας. 

Θεόδωρος  Κολοκοτρώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: