Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020

Καλλιότερον δε εις ημάς είναι, πολεμούντες ν' αποθάνωμεν - Αββάς Ισαάκ ο Σύρος"Καλλιότερον δε εις ημάς είναι, πολεμούντες ν' αποθάνωμεν εις τον αγώνα, παρά να ζήσωμεν, νικώμενοι υπό των παθών"
Αββάς Ισαάκ ο Σύρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: