Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021

Η ολοκληρία της ζωής - Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου


 «... Ἡ ἐπιστροφή… στή δυναμικότητα καί στήν ἁγνότητα τῆς ἀγάπης, εἶναι εὐθύνη καί τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας, τῶν “ἀγγέλων” καί ὁλόκληρου τοῦ πληρώματος. Γιατί εἶναι ἐπιστροφή στήν ὁλοκληρία τῆς ζωῆς. Στήν ἀποκατάσταση τῆς φύσης μας. Στήν ὀμορφιά καί στή λειτουργικότητα τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ.»
Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου
 
‟Τό «τραῦμα» τῆς ἀγάπης”, α’ ἔκδ. (Ἀθήνα: Ἐκδόσεις «ΣΠΟΡΑ», 2002), σελ. 154

Δεν υπάρχουν σχόλια: