Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021

Σάββατο προ της Πεντηκοστής – Ψυχοσάββατο (19 Ιουνίου 2021)


 Το σημερινό Σάββατο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής λέγεται «Σάββατο των Ψυχών» ή Ψυχοσάββατο. Είναι το δεύτερο από τα δύο Ψυχοσάββατα του έτους (το πρώτο προηγείται της Κυριακής της Απόκρεω).
Με την τέλεση των ιερών μνημοσύνων έχουν πνευματική ωφέλεια και οι προαπελθόντες πατέρες και αδελφοί μας, αλλά και οι εν ζωή ευρισκόμενοι χριστιανοί. Ο σεβασμός στους κεκοιμημένους καθώς και η μνήμη του θανάτου βοηθούν τον άνθρωπο να είναι ταπεινός και φιλάνθρωπος. Ακόμη καλλιεργούν τη συνείδηση ότι ο παρών κόσμος είναι παροδικός και μάταιος.
Εκείνο που παραμένει ως αγαθή ανάμνηση είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου που είναι γεμάτη αγάπη, συγχώρεση και εργατικότητα.

«Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ, τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος».

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: