Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021

Ἡ αὐτογνωσία εἶναι τὸ πρῶτο καὶ κύριο καθῆκον τοῦ ἀνθρώπου. - π. Ευσέβιος Ματθόπουλος † 29 Ιουνίου 1929

Ἡ αὐτογνωσία εἶναι τὸ πρῶτο καὶ κύριο καθῆκον τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ἡ βάση καὶ τὸ θεμέλιο κάθε ἄλλου καθήκοντος καὶ κάθε ἀρετῆς. Ἡ γνώση τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἡ αὐτογνωσία, εἶναι ἡ ἀρχή, ἀπὸ τὴν ὁποία ξεκινώντας ὁ ἄνθρωπος καὶ μὲ τὴ δύναμη καὶ ἐνέργεια τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐνισχυόμενος, προχωρεῖ στὴ μόρφωση, στὸν καταρτισμὸ καὶ στὴν τελειοποίησή του. Καὶ αὐτὴ ἡ μόρφωση καὶ τελειοποίησή του εἶναι ἀνάλογη μὲ τὴν ἀληθινὴ γνώση ποὺ ἔχει γιὰ τὸν ἑαυτό του.

Ἑπομένως, ὅσο γνωρίζει ὁ Χριστιανὸς πληρέστερα καὶ τελειότερα τὸν ἑαυτό του, τόσο καὶ ἡ πρόοδός του ἡ πνευματικὴ θὰ εἶναι μεγαλύτερη. Ἐὰν ὅμως ἀγνοῆ ὁ Χριστιανὸς τὸν ἑαυτό του, ὄχι μόνο εἶναι ἀδύνατο νὰ προοδεύση πνευματικά, ἀλλὰ καὶ σὲ σκοτάδι ἠθικὸ καὶ ὀλέθριο γιὰ τὴν ψυχή του θὰ βρίσκεται.

Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Ματθόπουλος
  29 Ιουνίου 1929.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Όταν έφυγες οι επίγονοί σου άφησαν να φύγουν και τα υψηλά ελληνιστικά σου οράματα π. Ευσέβιε. Ας κάνουν απολογισμό όσοι σε έχουν ως γενάρχη τους.