Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021

Πολλοί παίρνουν το Ευαγγέλιο να το βάλουν στα μέτρα τους - Δημήτριος Παναγόπουλος


 Πολλοί παίρνουν το Ευαγγέλιο να το βάλουν στα μέτρα τους και όχι τον εαυτόν τους να τον βάλουν στα μέτρα του Ευαγγελίου. Παίρνουν όσα θέλουν και όπως θέλουν, για να δικαιολογηθούν.

 Δημήτριος Παναγόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: