Σάββατο, 26 Ιουνίου 2021

Όποιος είναι θυμωμένος και αντίδωρο δεν πρέπει να παίρνει. - Οσία Σοφία Κλεισούρας

 

Αν  κάποιος θυμώσει, να πάει αμέσως να μιλήσει, να λέει δώσε μου ένα κάτι και να μιλήσει.  Θυμόν να μην κρατούμε. Ο θυμός είναι κακόν πράγμα. Όποιος είναι θυμωμένος και αντίδωρο δεν πρέπει να παίρνει.

Οσία Σοφία Κλεισούρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: