Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021

Η Εκκλησία, είναι σώμα ιεραποστολικό, σταλέν στον κόσμο για να διακηρύσση και για να διαδίδη τη Βασιλεία - π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ

 

 «Η διάδοσις του Ευαγγελίου , το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, είναι φανερό ότι ανήκει στο “Είναι” της Εκκλησίας… Η Εκκλησία είναι “εν αναπτύξει” σώμα, μέχρις ότου φθάση “εις άνδρα τέλειον”. Στην Εκκλησία ο Ένσαρκος λόγος είναι, ασφαλώς, “παρών”. Αυτή η γνώσις της διηνεκούς παρουσίας Του είναι εκείνη, που επιβάλλει τον προς το μέλλον προσανατολισμό. Στην Εκκλησία και δια της Εκκλησίας ο Θεός εξακολουθεί την πραγμάτωσι του λυτρωτικού Του σκοπού, δια Ιησού Χριστού, του Κυρίου.

Η Εκκλησία, εξ άλλου, είναι σώμα ιεραποστολικό, σταλέν στον κόσμο για να διακηρύσση και για να διαδίδη τη Βασιλεία, και “σύνολος η δημιουργία” αναμένει να γευθή ή να μετάσχη σ’ αυτή την έσχατη “ανακαίνισι”, που έχει ήδη εγκαινιασθή από τον Ενσαρκωθέντα Λόγο, και “εν Αυτώ”. Η ιστορία δικαιώνεται, θεολογικά, από αυτό ακριβώς το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας».

Πρωτοπρεσβύτερος  Γεώργιος Φλωρόφσκυ

Δεν υπάρχουν σχόλια: