Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021

Ἀθλητής ὑπερπολύτεκνος - π. Δανιήλ Ἀεράκη

Ἀθλητής ὑπερπολύτεκνος

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Διακρίθηκε γιά πολλὰ χρόνια στὸ μπάσκετ. Πολλὲς νίκες τῆς ὁμάδας του, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐθνικῆς μας, ὠφείλονταν κυρίως σ᾽ αὐτόν. Ἔπαιζε σεμνά, ἀλλὰ καὶ εὔστοχα. Τὸν ἀγάπησε πολὺ ὁ κόσμος, ὄχι μόνο ὁ φίλαθλος. Πρόκειται γιὰ τὸν Βασίλη Σπανούλη. Τέλη Ἰουνίου ἀνακοίνωσε, ὅτι «θὰ κρεμάση τὰ παπούτσια του». Παύει πλέον ν᾽ ἀγωνίζεται στά γήπεδα.

• Ἀλλὰ γιὰ τὸν Σπανούλη ὑπάρχει ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια ἕνα ἄλλο γήπεδο, στὸ ὁποῖο, ὅπως ὅλα μέχρι τώρα δείχνουν, ἀγωνίζεται μὲ ἐπιτυχία. Εἶναι τὸ γήπεδο τῆς οἰκογενείας. Τὸ ἄθλημά του ἐκεῖ καὶ ὡραῖο καὶ σπουδαῖο, ἀλλὰ καὶ πολὺ ὑπεύθυνο, γι᾽ αὐτὸ καὶ δύσκολο. Δὲν θὰ ἀγωνίζεται πλέον ὡς μπασκετμπολίστας. Θὰ ἀγωνίζεται ὡς πατέρας καὶ σύζυγος.

• Σπάνιο νὰ βλέπης ἀθλητὴ πολύτεκνο. Ὁ Σπανούλης εἶναι ὑπερπολύτεκνος. Ἔχει ἕξι παιδιά. Ἡ χαρὰ του μεγάλη ὅταν ἔβαζε ἐκεῖνα τὰ ἐντυπωσιακὰ τρίποντα. Πιὸ μεγάλη ἡ χαρὰ του ὅταν παίζη μὲ τὰ μικρά του παιδιά, πού πηδοῦν ἐπάνω του.

• Δὲν καυχήθηκε γιὰ τὴ μεγάλη του αὐτὴ ἐπιτυχία, ἀπείρως μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία σὲ διεθνεῖς ἀγῶνες. Εὐχαριστεῖ τὸν Θεό, πού τὸν εὐλόγησε νὰ ἔχη τόσα παιδιά, ἀλλὰ καὶ θέλησε νὰ κρατήση χαμηλὸ «προφίλ». Διδάσκει μὲ τὸ παράδειγμά του.

• Σὲ ἐποχές, πού καὶ μέσα στὸν ἀθλητικὸ χῶρο παρουσιάζονται ἐκτροπὲς καὶ ἐντροπές, ὑπάρχουν σεμνοὶ νέοι καὶ σοβαρὲς νεάνιδες, πού προκόπτουν στὸν ἀθλητισμό, πού σπᾶνε ρεκόρ, πού ἀσκοῦνται σκληρὰ γιὰ τὸ «αἶεν ἄριστενειν». Ἄς μείνουν ταπεινοὶ καὶ ἄς ἀριστεύσουν καὶ στὸν οἰκογενειακὸ στίβο.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Πολύ ορθώς ο πατήρ Δανιήλ που προβάλλει τέτοια πρότυπα από τον αγαπημένο μας χώρο του Αθλητισμού, που και στην προσωπική ζωή έχουν πολλά να μάς διδάξουν.
Και κυρίως στους νέους μας, που τους καλλιεργούν την ηττοπάθεια και την αδιαφορία πολλοί.
Και ο Βασίλης Σπανούλης και η σύζυγός του το έχουν αποδείξει πόσο σεμνοί είναι. Μακάρι να μεταδώσουν αυτά τα στοιχεία και στα έξι παιδιά τους (3 αγόρια και 3 κορίτσια, αν δεν κάνω λάθος).