Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΠΟΥ ΟΠΛΙΣΑΝ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΜΕ ΤΟ ΒΙΤΡΙΟΛΙ - Του Παναγιώτη Τελεβάντου

 

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΠΟΥ ΟΠΛΙΣΑΝ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΜΕ ΤΟ ΒΙΤΡΙΟΛΙ
 
Του Παναγιώτη Τελεβάντου
 
Επέπρωτο να το ζήσουμε κι αυτό.!
 
Κληρικός που καθαιρέθηκε από δευτεροβάθμιο Συνοδικό δικαστήριο, για σοβαρότατα ποινικά αδικήματα, περιέλουσε με βιτριόλι τους Συνοδικούς αρχιερείς που τον καταδίκασαν και τραυμάτισε σοβαρά 7 από αυτούς.
 
Δεν θα σταθώ στο οφθαλμοφανές και αυταπόδεικτο του φρικιαστικού του εγκλήματος.
 
Ούτε, αν εκτός από εγκληματική φυσιογνωμία, ο εν λόγω Ιερομόναχος είναι πιθανώτατα και ψυχοπαθής.
 
Αλλού θέλω να εστιάσω την προσοχή μας.
 
Ο εν λόγω Ιερομόναχος δεν είναι αυτοχειροτόνητος.
 
Κάποιος Ιεράρχης τον χειροτόνησε με την συμμαρτυρία κάποιου πνευματικού.
 
Κάποιοι άλλοι Ιεράρχες τον ανέχτηκαν για μακρύ χρονικό διάστημα να ιερουργεί, ενώ γνώριζαν τα σοβαρώτατα παραπτώματα στα οποία επί σειρά ετών είχε πέσει.
 
Ποιοι είναι αυτοί οι αρχιερείς αλλά και ο πνευματικός που μας έφεραν μπροστά στο τεράστιο αυτό σκάνδαλο στην Εκκλησία;
 
Πόσο χρόνων ήταν ο εν λόγω Ιερομόναχος όταν χειροτονήθηκε Ιεροδιάκονος;
 
Πόσο χρόνων ήταν όταν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος;
 
Άγιοι Αρχιερείς! Για όνομα του Θεού! Προσέχετε τις χειροτονίες σας.!
 
Όσοι πρεσβύτεροι δίνετε συμμαρτυρία για χειροτονία να εξετάζετε εξονυχιστικά τον υποψήφιο κληρικό πριν δώσετε την συμμαρτυρία σας.
 
Δυστυχώς, από μακρού χρόνου, το όριο ηλικίας των χειροτονουμένων έχει παραγνωριστεί με αποτέλεσμα να βλέπουμε άγαμους Ιεροδιάκονους στα 18 και Αρχιμανδρίτες στα 21 που γίνονται μάλιστα και πνευματικοί.!!!
 
Γιατί οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας έθεσαν ως κατώτατο όριο χειροτονίας για τον διάκονο τα 25 και για τον πρεσβύτερο τα 30;
 
Ακριβώς για να υπάρχει -κατά το δυνατόν- η βεβαιότητα ότι έχουν να κάνουν με την απόφαση ενός ώριμου ανθρώπου που μπορεί να γίνει ποιμένας ψυχών.
 
Βεβαίως υπάρχει και η χειρότερη εκδοχή. Όταν εν επιγνώσει των πνευματικών που δίνουν συμμαρτυρία και των επισκόπων που τους χειροτονούν, προωθούνται για χειροτονία άνθρωποι με σοβαρά κωλύματα ιερωσύνης.
 
Διερωτώμαι ειλικρινά. Τόσο πολύ σκότισε ο διάβολος τον νου τους ώστε ξεχνούν ότι υπάρχει Θεός και Ημέρα της Κρίσεως;

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αυτές οι απόψεις που έπρεπε να είναι Ευαγγέλιο έχουν καταντήσει παρανυχίδα.

Silver είπε...

Η μόνη λύσις εκλογής Ποιμένων
Έχομεν την βεβαιότητα, οι τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες θα υιοθετήσουν επί τέλους την σωστήν διαδικασίαν εκλογής Ποιμένων. Δι’ όσους εκ των κληρικών και λαϊκών, τυχόν και δεν την γνωρίζουν, τήν αντιγράφομεν από τον Συναξαριστήν της Ορθοδόξου Εκκλησίας ημών, τόμος ΙΒ σελ.521. Ιδού λοιπόν ο μόνος τρόπος εκλογής Ποιμένων:

Απολιπών τον βίον ο Αρχιερεύς των Ιεροσολύμων Ζαχαρίας (609-632), συνηθροίσθη όλον το πλήθος εις την Εκκλησίαν και κλείσαντες τάς πύλας του Ναού και σφραγίσαντες επιμελώς, ανέμενον έξωθεν, ίνα ίδωσι ποίον Αρχιερέα και Ποιμένα θέλει τους εξαποστείλει ο Θεός, διότι τοιαύτην καλήν συνήθειαν είχον οι άνθρωποι εκείνοι. Οπόταν δηλαδή ήθελον να εκλέξουν νέον Αρχιερέα, έκλειον καλώς τας θύρας του Ναού και όστις ήθελε δυνηθή να ανοίξη αυτάς διά προσευχής, εκείνον ευθύς ως άξιον εχειροτονούσαν. Τότε λοιπόν, ως υπό θείας Χάριτος οδηγηθείς ο ιερός Μόδεστος, έφθασεν εις τάς πύλας του Ναού και ευθύς διά της προσευχής του αι θύραι ηνοίχθησαν και ο θείος Μόδεστος Αρχιερεύς του Θεού αποκατεστάθη, διά την απλότητα, την καθαρότητα και την αγάπην την οποίαν είχεν εις τον Θεόν. Χειροτονηθείς δε Αρχιερεύς ο Άγιος και αγωνιζόμενος καθ΄ εκάστην έτι περισσότερον, του εδόθη τοιαύτη Χάρις εκ Θεού και τοιαύτη πλουσιωτάτη δύναμις, ώστε εκτός από τα άλλα θαύματα και τας ιατρείας, τας οποίας έκαμεν εις τους ανθρώπους, εθεράπευε και τα ζώα.

Κατοπτρίσθητε Πατέρες, των Ορθοδόξων τοπικών Εκκλησιών, πού ως λύκοι ωρυόμενοι, με διαπλοκάς και μηχανορραφείας, προσπαθείτε να αλώσετε την Ορθοδοξία μας. Μετρήθητε διά του θείου αυτού τρόπου αναδείξεως Ποιμένων. Ζυγίσθητε επί του απαιτουμένου βάρους καθαρότητος των Ποιμένων. Πόσον ελλιπείς θα ευρεθήτε! Ναι! Θα ευρεθήτε τρομακτικώς ελλιπείς και μυστηριώδης τις χείρ θα γράψη και δι’ υμάς « επί το κονίαμα του τοίχου του οίκου» υμών ό,τι έγραψε διά τον βασιλέα της Βαβυλώνος Βαλτάσαρ: « Μανή, θεκέλ, φάρες»!