Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021

Σέ ἀπείρους ἐμπιστεύεσθε; - π. Δανιήλ Ἀεράκη

 
Σέ ἀπείρους ἐμπιστεύεσθε;

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Ἀφορμὴ γιὰ τὸ παρὸν σχόλιο ἔδωσε ἐπεισόδιο (κατὰ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες) σὲ κουρὰ νεαροῦ. Ὁ κείρων τὸν νεαρό, διαβάζοντας τὶς σχετικὲς εὐχές, τοῦ ἔδωσε τὸ καινούργιο ὄνομα. Ἀλλ᾽ ὁ νεαρὸς σηκώθηκε (ἦταν γονατιστὸς γιὰ τὴν κουρὰ) καὶ διαμαρτυρήθηκε στὸν κείροντα: «Εἴπαμε ὅτι θὰ μοῦ ἀφήσετε τό βαπτιστικό μου ὄνομα». Ἡ κουρὰ διεκόπη...

• Θυμηθήκαμε τὸ «Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει» (Α' Τιμ. ε' 22). Ἆραγε τὰ θεόπνευστα αὐτὰ λόγια, ποὺ ἀπευθύνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ μαθητή του Τιμόθεο, ἐπίσκοπο Ἐφέσου, δὲν ἔχουν φτάσει στὰ αὐτιὰ μερικῶν λειτουργῶν; Πότε πρόλαβε νὰ ὡριμάση ἕνας νέος 20-22 ἐτῶν, ὥστε νὰ θέση στὴν κεφαλὴ του ὁ ἐπίσκοπος τά χέρια του καὶ νὰ τὸν χειροτόνηση;

• Καὶ ἂν μὲν ὁ ὑποψήφιος γιὰ χειροτονία νεαρὸς ἐπιθυμῆ νὰ γίνη ἔγγαμος κληρικός, πότε πρόλαβε νὰ μορφωθῆ καταλλήλως; Πότε πρόλαβε νὰ μελετήση τὶς Γραφὲς καὶ βιβλία πατερικὰ καὶ πνευματικά; Πότε πρόλαβε νὰ προκόψη στοιχειωδῶς στὴν πνευματικὴ ζωή;

Πότε ἔγινε ταπεινὸς υἱὸς πνευματικοῦ, ὥστε νὰ καταστῆ καὶ ὁ ἴδιος πατέρας λογικῶν προβάτων; Πῶς ἕνα παιδὶ 20-22 χρονῶν βρῆκε κοπέλλα, πού νὰ ἔχη μεστώσει γιὰ τὸ βαρὺ ἔργο τῆς πρεσβυτέρας καὶ νὰ ἔχη συνειδητοποιήσει τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὸ εἰδικὸ χάρισμα;

• Τὰ ἐρωτήματα εἶναι βαρύτερα γιὰ τὸν ὑποψήφιο, πού λέει ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ γίνη ἄγαμος κληρικός. Πότε ἕνα παιδὶ 21 ἐτῶν ζύγισε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου τὸν ἑαυτό του καὶ διεπίστωσε, ὅτι ἀντέχει στὴν ἰσόβιο παρθενία; Πότε μαθήτευσε στὴν ὑπακοή σέ συγκεκριμένο Μοναστήρι ἢ σὲ ἱεραποστολικὴ ἀδελφότητα; Καὶ γιατί μερικοὶ λειτουργοὶ προαναγγέλλουν τὴν κουρὰ νέου μοναχοῦ, καὶ δημοσιεύουν μάλιστα πλῆθος φωτογραφιῶν; Εἶναι δυνατὸν σὲ ἕνα εἰκοσάχρονο παιδὶ νὰ τοῦ κρεμοῦν τὸ μοναχικὸ σχῆμα, πού σημαίνει, ὅτι τὸν ἔκειραν... μεγαλόσχημο μοναχό;

• Πότε παρέμεινε στὸ στάδιο τῆς μοναχικῆς δοκιμασίας, ἡ ὁποία βέβαια δὲν γίνεται σὲ λίγες... ἡμέρες, ἀλλὰ διαρκεῖ ἔτη πολλά, τουλάχιστον πέντε; Καὶ γιατί τὸν κάνουν μοναχό, ἀφοῦ τὴν ἑπομένη τῆς λεγομένης κούρας τὸν χειροτονοῦν διάκονο; Καὶ γιατί τοῦ ἀναθέτουν ἔργο σὲ ἐνορίες τοῦ κόσμου, ἀφοῦ ὡς μοναχὸς δὲν ἔκανε ὑπακοὴ στὸν ἡγούμενο οὔτε μία ἡμέρα;

• Θεοφωτίστως οἱ ἅγιοι Πατέρες ἔχουν ὁρίσει γιὰ μὲν τὴν χειροτονία διακόνου κατώτατο ὅριο τὸ 25ον ἔτος, γιὰ δὲ τὴν χειροτονία πρεσβυτέρου τὸ 30όν ἔτος τῆς ἡλικίας (ἰδέ καὶ 14ον κανόνα τῆς Πενθέκτης Συνόδου καὶ τὸν llov τῆς Συνόδου τῆς Νεοκαισαρείας).

• Ὅταν ἐρωτᾶτο ὁ μακαριστὸς πατήρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος γιὰ ἀλλαγὴ τοῦ καθιερωμένου ὁρίου ἡλικίας πρὸς χειροτονία, ἔλεγε: «Ναί! Ἀλλαγή, ἀλλά πρὸς τὰ πάνω, ὄχι πρὸς τὰ κάτω»!

 • Ἃς σεβαστοῦμε τὰ Πατερικὰ ὅρια καὶ τοὺς Πατερικοὺς ὅρους, καὶ ἄς λυπηθοῦμε τὴν Ἐκκλησία, πού κάποτε ἐκπίπτει στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων ἐξ αἰτίας καὶ δικῶν μας λαθῶν. Γιὰ τὴν ἱερωσύνη χρειάζονται «σπουδὲς» (Β' Τιμ. β' 15). Δὲν χρειάζεται «σπουδή»!


2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Νεαρά παιδιά στην αγαμία. Μετά ακολουθούν τα γνωστά που καταρρακώνουν την Εκκλησία. Αν αυτά τα παιδάκια έμεναν ως δόκιμοι τι θα πάθαιναν; Γιατί τόση βιασύνη;

Ανώνυμος είπε...

Η ωριμότητα είναι σχετική. Η εμπειρία της ζωής μας λεει πως ένας 20αρις δεν είναι ώριμος να ιερωθεί. Αλλά επειδή τα βάζουμε όλοι με τους κληρικούς, ας ρίξουμε μια ματιά στους 35ριδες και 40αριδες Αρχιερείς, κατά πόσο έχουν την εμπειρία, την ωριμότητα και την Γνώση των Αγίων Πατέρων, για να μπορέσουν να ποιμάνουν μια Εκκλησία!