Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

"Κύριε, δίδαξον ημάς προσεύχεσθαι"

"Κύριε,
δίδαξον
ημάς
προσεύχεσθαι"
(Λουκά ια' 1)
.
"Του Θεού μνημονευτέον μάλλον
ή αναπνευστέον"
Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια: