Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Ὀντολογική ἤ ἠθική (ἐσχατολογική) δυαρχία; (Μεταξύ Μανιχαϊσμοῦ καί ἐγκοσμιοκρατίας) - Παναγιώτης Ν. Γκουρβέλος


 
Ὀντολογική ἤ ἠθική (ἐσχατολογική) δυαρχία;
(Μεταξύ Μανιχαϊσμοῦ καί ἐγκοσμιοκρατίας)

Παναγιώτης Ν. Γκουρβέλος

Τὀ σῶμα μας εἶναι καλό, ὡς δημιούργημα τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ, ὅμως εἶναι κατώτερο ἀπό τήν ψυχή, διότι αὐτή τήν τάξη ἔχει ὁρίσει ὁ Θεός: τό νά ὑπηρετεῖ τό σῶμα (τό κατώτερο) τἠν ψυχή (τό ἀνώτερο) κι’ ὄχι τό ἀντίστροφο. Ὅ,τι θά γραφεῖ στή συνέχεια ἀποτελεῖ ἀνάπτυξη τῆς κεντρικῆς αὐτῆς ἰδέας, βάσει καί τῆς ἁγίας πρός Ρωμαίους ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Ρωμ. Ζ΄14- Η΄13).

1. Κατά τήν Δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, δέν ὑφίσταται ὀντολογική (μεταφυσική) δυαρχία, δέν ἰσχύει θεολογικοφιλοσοφικός δυϊσμός (δυαλισμός) ἀνάμεσα στήν καλή ψυχή καί στό δῆθεν κακό σῶμα. Ἡ κακόδοξη αὐτή θέση εἶναι Γνωστικιστική καί μάλιστα Μανιχαϊστική, μᾶς ἔρχεται ἀπό τίς Ἀπωανατολικές θρησκεῖες καί ἀπηχεῖ τίς ἰδέες τοῦ σύγχρονου Γνωστικισμοῦ, τοῦ θρησκειοφιλοσοφικοῦ δηλαδή ρεύματος τῆς Νέας Ἐποχῆς (New Age). Οἱ αἱρέσεις αὐτές βδελύσσονται καί ἀπορρίπτουν τό ἀνθρώπινο σῶμα, τόν ὑλικό κόσμο καί τήν παροῦσα ζωή ὡς κάτι τό κακό καί μιαρό, θεωρώντας τα ὡς δημιουργήματα κάποιου ἄλλου κακοῦ Θεοῦ (Γνωστικισμός), ἤ ἔστω ἀποφαίνονται πώς ὁ ὑλικός κόσμος καί τά ἀνθρώπινα σώματα εἶναι τόποι φυλακῆς καί ἐξορίας τῶν ψυχῶν, οἱ ὁποῖες ψυχές δῆθεν ἐξέπεσαν ἀπό τήν ἀρχέγονη ἀσώματη καί μακάρια κατάστασή τους (Ἀπωανατολικές θρησκεῖες, Πλάτωνας).   

Σκότωσες χιμπατζῆ; Ἐγκληματίας! Σκότωσες ἔμβρυο; Πολιτισμένος! - π. Δανιἠλ Ἀεράκης

Σκότωσες χιμπατζῆ; Ἐγκληματίας!
Σκότωσες ἔμβρυο; Πολιτισμένος!
 
Ἀρχιμ. Δανιἠλ Ἀεράκης

Κάποτε μᾶς εἶχαν τρελάνει οἱ ἄθεοι ὑλιστές, ὅτι «ὁ ἄνθρωπος κατάγεται ἀπό τὸν πίθηκο»! Τώρα τὸν πίθηκο τὸν θεωροῦν (ὅπως πάντοτε ἦταν) ἄγριο ζῶο. Καὶ τὸν προστατεύουν σὲ εἰδικὰ πάρκα, πού περιφράσσονται μὲ ἠλεκτροφόρα σύρματα. Βέβαια κανέναν πίθηκο δὲν εἴδαμε νὰ ἐξημερώνεται, νὰ ἔχη δυνατότητες σπουδῶν, νὰ φοιτᾶ σὲ σχολεῖα καὶ κολλέγια! Ὅπως καὶ κανένα περιστατικὸ μεταμορφώσεως πιθήκου σὲ ἄνθρωπο ἔχουμε ἀκούσει ποτέ. Τί νὰ πῆς στοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς θεωρίας τῆς «ἐξελίξεως»; Ἄς μᾶς ἀπαντήσουν τουλάχιστον σὲ τρία ἐρωτήματα:

• Τὸ ἕνα: Ἂν κάποτε ἔγινε ἢ μεγάλη ἐξελικτικὴ ἐπανάστασις καὶ ὁ πίθηκος ἔγινε ἄνθρωπος, πότε ἀκριβῶς τοποθετεῖται αὐτὴ ἡ... ἱστορικὴ στιγμὴ (γιὰ προϊστορία βέβαια μιλᾶνε οἱ «ἐξελικτικοί», δηλαδὴ γιὰ μυθολογία!);

• Τὸ δεύτερο: Καί ἂν σωματικὰ θὰ μποροῦσε ἕνας πίθηκος νὰ ἐξελιχθῆ σὲ ἀνθρώπινο σῶμα, ὁ νοῦς πῶς βρέθηκε μέσα στὸν ἄνθρωπο; Ὅπως ὅλοι γνωρίζουν, τὰ ζῶα δὲν ἔχουν νοῦν, γιατί δὲν ἔχουν ψυχή. Ἀκολουθοῦν ὑποχρεωτικὰ καὶ χωρὶς ἐναλλαγὲς τὸν μονόδρομο τῶν ἐνστίκτων.

Μηνύματα πολιτικῶν μας ὑπέρ τῶν ἀμβλώσεων - π. Δανιἠλ Ἀεράκης

Μηνύματα πολιτικῶν μας ὑπέρ τῶν ἀμβλώσεων

 Ἀρχιμ. Δανιἠλ Ἀεράκης

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀποφασι τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἡ πολιτειακὴ καὶ πολιτικὴ ἐξουσία τῆς Πατρίδος μας, ἀντὶ νὰ χαροῦν, διότι ἐπί τέλους μία ἐπίσημη φωνὴ ὑποστήριξε τὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν καὶ καταδίκασε τὴ σφαγή τους, ἔσπευσαν μὲ ἠχηρὰ μηνύματα νὰ καταδικάσουν τὴν ἀποφασι τοῦ Ἀνωτάτου Νομικοῦ Ὀργάνου τῆς μεγαλύτερης χώρας τοῦ κόσμου. Παραθέτουμε χαρακτηριστικὲς φράσεις τῶν ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων θέσεών τους:

Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου, πρόεδρος Ε.Δ.:

«Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν ΗΠΑ ἀνατρέπει τὸ δικαίωμα τῆς ἀμβλώσεως. Ἐκχωρεῖ μία κατάκτηση τῶν γυναικῶν στὴν εὐχέρεια τοῦ νομοθέτη» (δηλαδή, ἡ γυναίκα ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ σκοτώνη τὸ παιδί, ἐνῶ τὸ παιδὶ δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ζήση;).

Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός:

«Εἶμαι εἰλικρινὰ προβληματισμένος σχετικὰ μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν ΗΠΑ. Πρόκειται γιὰ ἕνα πισωγύρισμα ὅσον ἀφορᾶ τά δικαιώματα τῆς γυναίκας» (δηλαδή, ἡ κατάργησις τῆς θανατικῆς ποινῆς σὲ ἀνθρώπινες ἐμβρυακὲς ὑπάρξεις εἶναι πισωγύρισμα;).

Ἀλέξης Τσίπρας, πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ:

Τα παιδιά: τα πιο μισητά όντα - π. Παντελεήμων Κρούσκος

Δεν είναι δικό σου σώμα, δική σου επιλογή. 
Είναι το σώμα ενός άλλου ανθρώπου,  που κυοφορείται μέσα σου και έχεις την σπάνια ευλογία και διάκριση να το φέρεις στην ζωή.
Γενικά τα παιδιά είναι τα πιο μισητά όντα αυτή την στιγμή στον κόσμο. Όταν είναι έμβρυα κηρύσσονται ανεπιθύμητα και τα σκοτώνουν με μαχαίρι και οξύ. 
Γεννιούνται και έχουν συνήθως χειριστικούς γονείς να θέλουν να καθορίζουν την μοίρα τους. 
Τα παιδιά είναι τα κύρια θύματα της πείνας, του πολέμου, της προσφυγιάς, των πειραματικών τροφών και φαρμάκων. 
Της υποκουλτούρας. 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΤΕΚΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΤΕΚΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Το πρόγραμμα "Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας" του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
σας προσκαλεί στο Καλοκαιρινό Στέκι Οικογενειών, 
την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022, στις 17.30 στη Σιβιτανίδειο!
-Παιχνίδι
-Δημιουργική απασχόληση
-Κύκλοι Συζητήσεων
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η συμπλήρωση της επισυναπτόμενης Δήλωσης Συμμετοχής, την οποία πρέπει απαραίτητα να μας στείλετε ηλεκτρονικά στο protovoulia21@gmail.com.

Σας περιμένουμε!

Δήλωση συμμετοχής
Αφίσα εκδήλωσης
 

Οἱ χειροπέδες ... προσεύχονται.

Οἱ χειροπέδες ... προσεύχονται.
 
  Ὄχι ἀκριβῶς. Δὲν προσεύχονται οἱ χειροπέδες, ἀλλ’ ἐκεῖνοι ποὺ τὶς φοροῦν. Καὶ ὄχι ἐκεῖνοι ποὺ φοροῦν χειροπέδες ποὺ φαίνονται, ἀλλὰ φοροῦν χειροπέδες ποὺ δὲ φαίνονται :
 
Κύριε, ἐλευθέρωσέ μας
 
ἀπὸ τὰ δεσμά μας,
ἀπὸ τὶς ἄσχημες ἐπιθυμίες μας,
ἀπὸ τὶς ματαιοδοξίες καὶ τὰ πλούτη μας,
ἀπὸ τὴ σκουριὰ τῆς καρδιᾶς μας,
ἀπὸ τὸ φθόνο, τὴ ζήλια καὶ τὴν ὑποκρισία,
ἀπὸ τὴν μνησικακία καὶ τὴν ὑστεροβουλία,
ἀπὸ τὸ θυμὸ καὶ τὴν ἐπιθετικότητα,
ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια καὶ τὴ ματαιότητα,

Νέοι Απόστολοι (α) - Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου

Νέοι Απόστολοι (α)

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου

«Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ» (Ματθ. 9,37-38)

Εἴδαμε, ἀγαπητοί μου, ποιοί ἦταν οἱ ἀπόστολοι πρὶν γνωρίσουν τὸ Χριστό, καὶ ποιοί ἔγιναν μετὰ τὴ γνωριμία, τὴν τριετῆ μαθητεία καὶ συν­αναστροφὴ μαζί του, πρὸ παντὸς δὲ μετὰ τὴν ἔ­λευσι σ᾽ αὐτοὺς τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἡ μεταβολή τους ἦταν καταπληκτικὴ καὶ τὸ ἔργο τους ἀσύγκριτο μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἀνθρώπινο ἔργο· ἔργο θεῖο, ὑπερφυσικό. Βρῆκαν μιὰ κοι­νωνία ποὺ κυλιόταν ἐπὶ αἰῶνες στὰ σκότη, σὲ δεισι­δαιμονίες, εἰδωλολατρία καὶ διαφθορά, καὶ μέσα σὲ πολὺ σύντομο διάστημα δημιούργησαν νέα κοινωνία, μετέβαλαν κτηνώδεις ὑπάρξεις σὲ ἀγ­γελικές, τὶς ὡδήγησαν ἀπὸ τὸ παρὰ φύσιν στὸ ὑ­πὲρ φύσιν. Ποιοί; Οἱ ἀγράμματοι ἁλιεῖς τῆς Γαλι­λαίας! Αὐτὸ δὲν εἶνε ἕνα ἐξαίσιο θαῦμα; Ὁ ἱ. Χρυ­σόστομος παρατηρεῖ, ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο νίκησε διὰ τῶν ἀγραμμάτων, ἀσθενῶν καὶ ἀόπλων ἁλιέων, καὶ θαυμάζει· «Ἀπὸ ποῦ νίκησαν οἱ ἀ­σθενεῖς τοὺς ἰσχυρούς, οἱ δώδεκα τὴν οἰκουμένη, ὄχι διαθέτοντας τὰ ἴδια ὅπλα, ἀλλὰ μαχόμενοι γυμνοὶ ἐναντίον ἐνόπλων;» (βλ. ὁμ. γ΄ εἰς Α΄ Κορ.· P.G. 61,28).

Εξάμηνο Μνημόσυνο Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά

Με τη συμπλήρωση έξι μηνών από την εκδημία του Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρού Κοσμά, την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του.

Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβ/τος Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως, Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, ενώ την ίδια ημέρα στους Ενοριακούς Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως θα τελεσθεί ιερό μνημόσυνο για τον μακαριστό Μητροπολίτη Κοσμά.

Σύναξις των Δώδεκα Αποστόλων (30 Ιουνίου)


 Σήμερα η Εκκλησία μας τελεί Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, των εκλεκτών μαθητών και φίλων του Κυρίου, που έγιναν φωτιστές της οικουμένης και θεμελιωτές του εκκλησιαστικού οικοδομήματος. Οι Δώδεκα Απόστολοι εκπροσωπούν τις ισάριθμες φυλές του Ισραήλ, κάτι που αποδεικνύει την πληρότητα και οικουμενικότητα του ευαγγελικού κηρύγματος.
Ο αριθμός τους, συνεπώς, είναι συμβολικός αφού, όπως είναι γνωστό, ο Ιησούς είχε και πολλούς άλλους μαθητές, άνδρες και γυναίκες, γνωστότεροι από τους οποίους ήταν οι Εβδομήντα Απόστολοι.
Τα ονόματα των 12 μαθητών είναι: Ανδρέας και Πέτρος, γιοι του Ιωνά, Ιάκωβος και Ιωάννης, γιοι του Ζεβεδαίου, Φίλιππος και Βαρθολομαίος ή Ναθαναήλ, Ματθαίος και Ιάκωβος γιοι του Αλφαίου, Θωμάς, Ιούδας ο Θαδδαίος, Σίμων ο Κανανίτης ή Ζηλωτής και Ματθίας, που διαδέχθηκε με κλήρωση τον Ιούδα Ισκαριώτη τον προδότη του Ιησού Χριστού.

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Προσκυνήσαμε νοερά στά Ματωμένα Χώματα».

        Συγκινητική ἦταν ἡ ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε στόν χῶρο τοῦ πρώην Α.Τ.Ε.Ι Πατρῶν (στήν ἒπαυλη Κόλλα) ἀπό τόν Πολιτιστικό Σύλλογο Μύλων Πατρῶν, «οἱ Ἀετοί τοῦ Μωρηά», γιά νά τιμηθοῦν οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἣρωες καί μάρτυρες Κληρικοί καί Λαϊκοί, θύματα τῆς τουρκικῆς βαρβαρότητας  καί θηριωδίας κατά τήν Μικρασιατική καταστροφή, τό 1922. Ἀλλά καί οἱ ξεριζωμένοι, οἱ κατατρεγμένοι πρόσφυγες πού πέρασαν ρακένδυτοι στήν Μητροπολιτική Ἑλλάδα καί κράτησαν ἀκμαῖο στήν καρδιά τους, τό Ἑλληνορθόδοξο Ρωμαίϊκο φρόνημα καί ρίζωσαν καί κατάφεραν νά μεταλαμπαδεύσουν στίς ἑπόμενες γενηές τά ζώπυρα τοῦ Γένους μας.
          Ἡ Ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέ τήν συνδιοργάνωση τῆς Περιφέρειας Δυτικῆς Ἑλλάδος, μέ τήν συμμετοχή τοῦ ἱστορικοῦ Συλλόγου «Φάρος Ποντίων Πατρῶν» καί τήν ὑποστήριξη τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.


          Ὁ Σεβασμιώτατος στό χαιρετισμό του μίλησε γιά τά «ματωμένα χώματα» λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τόν τίτλο τῆς Ἐκδηλώσεως, γιά τίς σφαγές, τά ἰκριώματα, τούς ἐξευτελισμούς καί βιασμούς, τούς πνιγμούς στή θάλασσα, τά ἀπάνθρωπα καί φρικτά μαρτύρια τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης καί τῶν ἂλλων Κληρικῶν καί Λαϊκῶν καί τόν ξεριζωμό τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρασίας, γιά τήν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων ἀπό τίς ὀρδές τῶν βαρβάρων Τούρκων.

Η΄ ΠΡΟΔΡΟΜΕΙΑ

Με μεγάλη θρησκευτική λαμπρότητα εορτάστηκαν για άλλη μία χρονιά τα «Η΄ ΠΡΟΔΡΟΜΕΙΑ» από τον Ιερό Ναό Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου Παραλίας Πατρών στις 23-26 Ιουνίου 2022.  Φέτος τα ΠΡΟΔΡΟΜΕΙΑ περιελάμβαναν την θρησκευτική πανήγυρη του ναού, που ξεκίνησε την Πέμπτη 23 Ιουνίου το πρωί με Θεία Λειτουργία και Έξοδο της Ιεράς Εικόνας του Γενεθλίου του Αγίου Ιωάννη, η οποία συνοδεύτηκε με χαρμόσυνη κωδωνωκρουσία.Το απόγευμα τελέστηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα ιερουργούντος του ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως Πατρών Αρχιμ. Π. Παϊσίου Γρίβα. Το πρωί της κυριώνυμης ημέρας τελέστηκε Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ.κ. Χρυσάνθου, ο οποίος κήρυξε τον θείο λόγο. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε ο μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση στον άγιο Ιωάννη, τον προστάτη και έφορο της ενορίας. Στο τέλος της ακολουθίας στον προαύλιο χώρο οι πιστοί, κληρικοί και λαϊκοί, παρακολούθησαν παρουσίαση με θέμα το Κατηχητικό Έργο της Ενορίας του Αγίου Ιωάννου το ιεραποστολικό έτος 2021-2022.

Ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἀρμενίας καί ὁ Πρέσβυς τῆς ἰδίας χώρας στήν Ἑλλάδα, ἐπεσκέφθησαν τόν Μητροπολίτη Πατρῶν.

    Μέ τήν εὐκαιρία  τῆς τριμεροῦς συναντήσεως γιά τήν διασπορά, Ἑλλάδος- Κύπρου- Ἀρμενίας, πού πραγματοποιήθηκε στήν Πάτρα, μέ πρωτοβουλία τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Ἀνδρέα Κατσανιώτη, συναντήθηκαν μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο,  ὁ Ὑφυπουργός τῆς Ἀρμενίας- Ὓπατος Ἁρμοστής γιά θέματα Ἀποδήμων κ. Zareh Sinanyan καί ὁ Πρέσβυς τῆς Ἀρμενίας στήν Ἑλλάδα κ. Karen Avanesyan, συνοδευόμενοι ἀπό τόν Ἓλληνα Ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν, ἁρμόδιο γιά θέματα Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ κ. Ἀνδρέα Κατσανιώτη.


          Ὁ Σεβασμιώτατος καλωσόρισε τούς ὑψηλούς Ἐπισκέπτας, τούς μίλησε γιά τήν Πάτρα καί τούς ξενάγησε πνευματικά καί προσκυνηματικά στό ἱερό Ἀποστολεῖο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὃπου μέ συγκίνηση προσκύνησαν  τήν Κάρα καί τόν Σταυρό τοῦ Πρωτοκλήτου.΄

Η εορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η μνήμη των αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, σε όλους τους Ιερούς Ναούς που τιμώνται στην μνήμη τους.
Ο Σεβασμιώτατος Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, την παραμονή της εορτής, Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου που βρίσκεται στο Μενίδι Αμφιλοχίας, το βορειότερο άκρο της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου χοροστάτησε στην ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού.
Κηρύσσοντας τον θείο λόγο αναφέρθηκε «στις επιστολές των δύο Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και στην γλώσσα τους».


Στην αρχή, τόνισε ότι στην Καινή Διαθήκη διασώζονται δύο Επιστολές του Αποστόλου Πέτρου που ονομάζονται «Καθολικές» διότι απεστάλησαν σε όλους τους Χριστιανούς, καθώς επίσης διασώζονται δεκατέσσερις Επιστολές του Αποστόλου Παύλου που εστάλησαν σε συγκεκριμένες Εκκλησίες και Επισκόπους.

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ 1821 ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στην Αρχαία Ολυμπία
 
Με επιτυχία η εσπερίδα «Από την Άλωση του Λάλα στην Άλωση της Τριπολιτσάς – Η νίκη στο Πούσι ως ορόσημο της Εθνεγερσίας στο Μωριά»
 
*Διοργανωτές το Διεθνές Ίδρυμα «Κοινόν Πελοποννησίων» και η Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Ολυμπίας
 
*Ιστορικοί, ερευνητές και εκπαιδευτικοί μίλησαν για την σημασία της Πολιορκίας του Λάλα αλλά και τα Επαναστατικά γεγονότα της Ηλείας κατά το 1821
 
«Από την Άλωση του Λάλα στην Άλωση της Τριπολιτσάς – Το Πούσι ως ορόσημο της Εθνεγερσίας στο Μωριά», ήταν το αντικείμενο της εσπερίδας που διοργάνωσε η Τοπική Κοινότητα της Αρχαίας Ολυμπίας με το Διεθνές Ίδρυμα «Κοινόν Πελοποννησίων» την Παρασκευή 24 Ιουνίου.
  Στην πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ισόγειο του Δημαρχείου Αρχαίας Ολυμπίας μίλησαν ιστορικοί, ερευνητές και εκπαιδευτικοί για την μεγάλη σημασία της Πολιορκίας του Λάλα καθώς και για τα επαναστατικά γεγονότα στην Ηλεία κατά το 1821.

Ψαλίδισμα εγωισμού ή προσωπικότητας;

Γράμμα προς τον Μπάτσκας από τη φυλακή - Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Γράμμα προς τον Μπάτσκας από τη φυλακή

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

          Ο Επίσκοπος Μπάτσκας Ειρηναίος, μέλος της Ιεράς Συνόδου  και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Σερβικού Πατριαρχείου έγραψε, ο ίδιος στα ελληνικά, μακροσκελές σχόλιο για «να διασαφηνίση ορισμένας απορίας και να διαλύση σύγχυσιν, η οποία, δυστυχώς, επικρατεί επ’ εσχάτων εις μερικούς κύκλους του ομοδόξου, φίλου και αδελφού ελληνικού λαού» σχετικά με την αναγνώριση της, μέχρι τον περασμένο Μάιο, σχισματικής Ορθοδόξου Εκκλησίας των Σκοπίων και την απόδοση σε αυτήν της «αυτοκεφαλίας».

          Μεταξύ των συμπερασμάτων του συμβουλεύει πρώτον «να μη γινώμεθα ονοματολάτραι,αλλά, σωφρόνως και νηφαλίως, να αρκεσθώμεν εις την ουσίαν, μηδέποτε λησμονούντες, ότι η σωτηρία δύο περίπου εκατομμυρίων ψυχών υπέρκειται πάσης ημών περί ονομάτων συζητήσεως». Δεύτερον ότι εις το συγκεκριμένον ονομαστικόν θέμα, η Σερβική Εκκλησία ούτ’ εισηγείται, ούτ’ επιβάλλει την χρήσιν του ονόματος «Μακεδονική Ορθόδοξος Εκκλησία», ή του ονόματος «Αρχιεπισκοπή Αχριδών και Βορείου Μακεδονίας», ή άλλου τινός παρεμφερούς ονόματος, αλλ’ ούτε είναι εις θέσιν να απαγορεύση την χρήσιν του εις τους έως άρτι εχομένους αυτού». Επί πλέον σημειώνει πως «Εκκλησία καλουμένη “Εκκλησία της Αχρίδος” απλούστατα δεν υφίσταται...».

Πάπας Φραγκίσκος: Στην Εκκλησία κανείς δεν υπερέχει του άλλου

Πάπας Φραγκίσκος: Στην Εκκλησία κανείς δεν υπερέχει του άλλου

Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Βατικανό, για την γιορτή των Αγίων Πέτρου και Παύλου

«χωρίς κανείς να αντικαθιστά ή να υπερέχει του άλλου». «Κανείς δεν βρίσκεται σε κεντρική θέση, διότι αυτή ανήκει μόνον στον Ιησού»

Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με επικεφαλής τον αρχιεπίσκοπο Τελμησσού, Ιώβ, βρίσκεται στο Βατικανό και παρακολούθησε -σήμερα το πρωί- την λειτουργία στον Άγιο Πέτρο, για τη γιορτή των πολιούχων της Ρώμης, Αγίων Πέτρου και Παύλου.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Θρόνου θα έχουν συνάντηση, αργότερα, με εκπροσώπους του υπουργείου της Αγίας Έδρας, το οποίο και προάγει την ενότητα των Χριστιανών, ενώ αύριο θα γίνουν δεκτά από τον πάπα Φραγκίσκο. Τη λειτουργία στον Άγιο Πέτρο, παρακολούθησε και η πρέσβης της χώρας μας παρά τη Αγία Έδρα, Κάτια Γεωργίου. Το Βατικανό, παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, πρόκειται να αποστείλει και φέτος στο Φανάρι αντιπροσωπεία για τη θρονική γιορτή του Αγίου Ανδρέα, στις 30 Νοεμβρίου.

ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !

 ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !
 
Με τα καθημερινά συσσίτια η Ενορία Ευαγγελιστρίας Πειραιώς καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να επουλώσει τις πληγές της φτώχειας και της ανέχειας των αδελφών μας.
 
Για την περίοδο του καλοκαιριού όλοι όσοι συτίζονται λαμβάνουν δέματα με τρόφιμα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους.
 
Θυμίζουμε ότι περισσότεροι από 120 αδελφοί μας εξυπηρετούνται καθημερινά, χάρη στις δωρεές και την εθελοντική εργασία συνεργατών της Ενορίας μας.

Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης - π. Γρηγορίου Μουσουρούλη

 Ἑσπερινός Ἀποστόλου Παύλου
Λόγος

Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης
 « Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;» 
(Ρωμ. η΄ 35)

  Του μακαριστού
Αρχιμανδρίτου π. Γρηγορίου Μουσουρούλη
Ἀρχιγραμματέως  Ἱεράς Συνόδου
τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρο


           Μέ δέος ἱερό στεκόμαστε, Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Πανι­ερώτατε Μητροπολίτα Πάφου κ.κ.­Γεώργιε, ὁ καί οἰκοδεσπότης τῆς ἀποψινῆς ἱερᾶς συνάξεως, Σε­πτή τῶν Ἱεραρχῶν χορεία, σεβαστοί πατέρες καί εὐσεβεῖς χριστιανοί στόν τόπο «οὗ ἔστη­σαν οἱ πόδες» τοῦ «σκεύους τῆς ἐκλογῆς» (Πραξ.θ΄15) τοῦ Χριστοῦ καί ὅπου τά θεϊκά ρήματα τά ἐξελθόντα ἐκ τοῦ στόματος τοῦ πρώτου μετά τόν Ἕνα ἐμύρωσαν τόν ἀέρα τῆς Πάφου, ἔπληξαν καίρια τίς χορδές τῆς ψυχῆς τοῦ  Σεργίου Παύ­λου καί δρό­σισαν τίς διψασμένες γιά φῶς καί ἀλήθεια καρδιές τῶν κατοί­κων της. Ρίχνοντας ὅμως τήν ἄγκυρα τῶν ἐλπίδων μας στόν ὠκεανό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, θά ἐπιχει­ρήσουμε σύντομη ξενάγηση στούς ἀνθῶνες τῆς ἀγαπώσης καρδίας τοῦ Μεγάλου Ἀποστόλου, ὥσ­τε ὀσφραι­νόμενοι τά θεῖα καί πολυποίκιλα ἀρώμα­τα τῶν ἀνθέων της, νά διδαχθοῦμε τί θά εἰπεῖ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πῶς ἔνοιωσε τήν ἀγάπη αὐτή ὁ Παῦλος καί τέλος πῶς τήν ἐκφράζει ὁ ἴδιος πρός τόν πλησίον του.

****

«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;»

          Τά λόγια αὐτά μᾶς ἀποκαλύπτουν τό βαθύ­τερο βάθος τῶν σχέσεων τοῦ Παύλου μέ τόν Χρι­στό. Σχέσεων  πού δημιουργήθηκαν ἀνάμεσα σ’ αὐτόν καί τόν Ἐνανθρωπήσαντα Υἱό τοῦ Θεοῦ κατά τήν συνάντησή τους στό δρόμο τῆς Δαμα­σκοῦ. Τότε ὁ Σαῦλος ἔνοιωσε καί πείσθηκε ὅτι  ὁ Χριστός τόν ἀγάπησε μέ ἀγάπη τρυφερή, ἀλλά καί τόσο δυνατή ὅσο ὁ θάνατος, ἐφ’ ὅσον κατά τό Ἆσμα «κραταιά ὡς ὁ  θάνατος ἀγάπη» (η΄6).  

ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ - Δέσπω Ἀθ. Λιάλιου

ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ

Τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας 
κατὰ τὰ Ἀναγνώσματα τῆς Κυριακῆς καί τινων ἑορτῶν

Δέσπω Ἀθ. Λιάλιου, 
Ὁμότιμη Καθηγήτρια Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
 
Πέτρου καὶ Παύλου τῶν Πρωτοκορυφαίων, Παρασκευή, 29 Ἰουνίου 2018 (Αριθμ. 24)
Τιμά σήμερα η Εκκλησία τη μνήμη των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου αναδεικνύοντας την καρποφορία των Μαθητών του Χριστού στην Εκκλησία της χάριτος. Η προβολή των δύο Αποστόλων ως προοίμιο της αυριανής εορτής της Συνάξεως τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Δώδεκα Ἀποστόλων δεν έχει γίνει τυχαία, καθώς ο ένας αυτόπτης μάρτυρας, ως ο πρεσβύτερος των Μαθητών του Χριστού, ομιλούσε εκ μέρους όλων, ενώ ο Απόστολος Παύλος κατέστη θεόπτης εν Αγίω Πνεύματι του Αναστάντος Χριστού.
 
Τρεις επισημάνσεις για τη σημερινή εορτή:
1. Στο Μεγάλο Εσπερινό τα Αγιογραφικά Αναγνώσματα, που συνήθως τα λέμε Προφητικά, γιατί η Παλαιά Διαθήκη, η καταγραφή, δηλαδή, για την Αποκάλυψη του Άσαρκου Λόγου, διαβαζόταν στον Εσπερινό, ως προοίμιο της ἐν σαρκί, δι᾽ ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν Αποκαλύψεως του ένσαρκου Υιού και Λόγου, που είναι τα της Θείας Λειτουργίας, προέρχονται κατεξαίρεση από την α´ Καθολική Επιστολή του Πέτρου (κεφ. α´, 3-9: α´, 13-19, β´, 11-24). Πρόκειται για μία άκρως ισχυρά λειτουργική υπόμνηση ότι βρισκόμαστε ενώπιον της συνεχιζόμενης Πεντηκοστής, δηλ. του αυτού Πνευματικώς ορωμένου Λόγου, πράγμα το οποίο απηχούν τα τρία Αναγνώσματα.

Ο Πέτρος επιτιμά τον Χριστό! - Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου

Ο Πέτρος επιτιμά τον Χριστό!

«Καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ λέγων· Ἵλεώς σοι, Κύριε· οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο» (Ματθ. 16,22)

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου

Ὁ Ἰησοῦς, ἀγαπητοί μου, μὲ τοὺς δώδεκα μαθητάς του εἶχε ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τὴν ἀγαπημένη του Γαλιλαία. Πήγαιναν πρὸς τὰ Ἰ­ε­ροσόλυμα· πλησίαζε τὸ τέλος… Πεζοπορών­­τας ἔφτασαν στὰ μέρη τῆς πόλεως Καισαρείας τῆς Φιλίππου. Δὲν φαίνεται νὰ μπῆ­καν στὴν πόλι· περιώδευαν τὰ χωριὰ καὶ ἔμεναν στὴν ὕ­παι­θρο. Ἡ περιοχὴ εἶχε βλάστησι· ἀπέναντι ἀντίκρυζαν τὸ ὄρος Ἀερμών, ποὺ τὰ χιόνια σκεπάζουν πάν­τα τὴν κορυφή του. Ὁ ἱερὸς ὅμιλος στάθμευε νὰ ξαποστάσῃ κάτω ἀπὸ δέντρα καὶ ὁ Κύριος τοὺς δίδασκε. Μέσα στὴν ἤρεμη φύσι καὶ στὴν ἡσυχία ποὺ μόνο ὁ κο­ρυδαλλὸς διέκοπτε, ὁ Ἰησοῦς ἔθεσε στοὺς μαθητὰς τὸ ἐρώτημα· «Τίνα με λέγου­σιν οἱ ἄν­θρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀν­θρώ­­που;». Κι ἀ­φοῦ ἐκεῖνοι εἶπαν τί λέει ὁ κό­σμος, τώρα τοὺς ρωτάει τί φρονοῦν οἱ ἴδιοι γι᾽ αὐ­τόν· «Ὑ­μεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;». Καὶ ὁ Πέτρος ἀ­παν­τᾷ· «Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ματθ. 16,13-16).

Ἡ ὁμολογία αὐτή, ποὺ βγῆκε ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοῦ Πέτρου, ἦταν ἡ σπουδαιότερη ἀπ᾽ ὅ­λες ὅσες ἔκαναν μέχρι τότε μαθηταὶ καὶ ἀ­κροαταὶ τοῦ Ἰησοῦ. Μ᾽ αὐτὴν ὁ Χριστὸς ὁμολο­γεῖται Υἱὸς τοῦ Θεοῦ· ὄχι μὲ τὴ γενικὴ ἔν­νοια μὲ τὴν ὁποία ὅλοι μποροῦν νὰ ὀνομαστοῦν παιδιὰ τοῦ ἐπουρανίου Πατρός, ἀλλὰ μὲ τὴν εἰδικὴ καὶ μοναδικὴ ἔννοια τοῦ φυσικοῦ Υἱοῦ, τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Μετά αιδούς και ευλαβείας - Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιος

 

«Οι «ληρούντες και περιχάσκοντες» γύρω στα ψαλμικά στασίδια μπορεί να «μερακλώνονται», αλλά στην Εκκλησία δεν ψάλλουμε για «μεράκι», αλλά για ιερή κατάνυξη. Η Ψαλμωδία στην Εκκλησία μας είναι παραδοσιακή, είναι η λεγόμενη Βυζαντινή Μουσική. Αλλά όταν λέμε παραδοσιακή, δεν πρέπει να εννοούμε ότι θα μείνωμε προσκολλημένοι στις παραδεδομένες μελωδίες και στον τρόπο εκτελέσεώς τους, σαν και να είναι δόγματα πίστεως.[…]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ- ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

Εόρτιος Μνήμη! - Παύλος Α. Κυρατσής

Μία  φωτογραφία  γυρίζει  πίσω  το  χρόνο. Φέρνει  στο  νού   μας  σκέψεις  και  αναμνήσεις.  Στιγμές  και  μνήμες . Πρόσωπα  που έχουν  φύγει  από την  ζωή.  Ευεργέτες   και    Πατέρες  που  δεν πρέπει  να  σβήσουν   από  την  μνήμη   μας.  Έπεσε  στα  χέρια μου,  μία    φωτογραφία.    Γράφει   στο  πίσω   μέρος.

 ΄΄ Μέγας  Αρχιερατικός  Εσπερινός Βήμα   του  Αποστόλου  Παύλου.   Σάββατο   29.  Ιουνίου. 1985.΄΄

         Ένα  όμορφο  ταξίδι  στο  χρόνο. Τριάντα   επτά  ετών. Προεστώτος  του  Μακαριστού  Μητροπολίτου  Βεροίας  και Ναούσης  Κυρού   Παύλου. Στην  φωτογραφία  διακρίνονται  από αριστερά  προς  δεξιά.  Ο  Αείμνηστος   Μητροπολίτης  Εδέσσης   Χρυσόστομος +  2002. Ο  τότε  Διάκονος  Παύλος   Αποστολίδης, μετέπειτα  Μητροπολίτης  Δράμας   + 2022.  Ο   Πολύκλαυστος   Ιεράρχης,  εόρταζε    τα     ονομαστήρια    του  σαν   σήμερα, όπως  και  ο   Γέροντα   μας.

Ιρανός πρόσφυγας αρίστευσε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Το ημερολόγιο έγραφε 15 Αυγούστου 2019. Ήταν η μέρα που ο 15χρονος τότε Κούρος Ντουρμοχαμαντί Μπαγκί από το Ιράν αναζητούσε μία καλύτερη ζωή γι’ αυτόν και την οικογένειά του. Από μία ακτή της Τουρκίας, μαζί με τους γονείς και τον μικρότερο αδερφό του, πέρασε στη Λέσβο. Αρχικά βρέθηκαν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης και κατόπιν διαδοχικά στον καταυλισμό στη Μόρια και σ’ εκείνον του Καρά Τεπέ.

Στη συνέχεια βέβαια, όταν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα, νοίκιασαν σπίτι και συνέχισαν μέσα σε ισορροπημένες συνθήκες τη ζωή τους.

Μνήμη των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (29 Ιουνίου)


 Η σημερινή ημέρα, 29 Ιουνίου, είναι αφιερωμένη από την Εκκλησία μας στη μνήμη των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
Ο Απόστολος  Πέτρος, παιδί ψαρά από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και αδελφός του πρωτόκλητου Ανδρέα, ζούσε μια  δύσκολη ζωή και είχε ως μοναδική περιουσία τα αλιευτικά του εργαλεία. Η αγνότητα της ψυχής, η ευθύτητα του χαρακτήρα, η αποφασιστικότητα  και η αφοσίωσή του στην πατρική πίστη ήταν οι προϋποθέσεις για να γίνει εκλεκτός Απόστολος του Χριστού. «Ευθέως», όπως λέγει ο ευαγγελιστής,  αυτός και ο αδελφός του εγκατέλειψαν τα δίκτυα και τον πατέρα τους, για να ακολουθήσουν τον Χριστό (Ματθ. 4, 20), που υποσχέθηκε να τους κάνει «αλιείς ανθρώπων».

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Οι αγώνες πλέον είναι για επιλεκτικές θανατώσεις

Κάποτε μιλούσαμε και κατεβαίναμε στους δρόμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα μιλάνε για τα δικαιώματα των ζώων και των πτηνών! Κάποτε νοιαζόμασταν για τα δικαιώματα των παιδιών. Τώρα νοιαζόμαστε για τα δικαιώματα περιστεριών, γορίλων και σκυλιών!

Το διάβασα στο The Best. «Θλίψη, οργή και αγανάκτηση προκάλεσε στους περίοικους της συνοικίας Αγίας Τριάδας στην Πάτρα η μαζική θανάτωση τουλάχιστον 10 περιστεριών το πρωί της περασμένης Κυριακής.
Όλοι υπέθεσαν ότι κάποιος  δηλητηρίασε την τροφή που τους έριξε. Οι κάτοικοι δηλώνουν μάλιστα ότι έχουν υποψίες για την ταυτότητα του δράστη και πως αν καταφέρουν να αποδείξουν τη θέση τους θα κινηθούν νομικά σε βάρος του.»

Καταδικαστέα η πράξη αυτή. Να προχωρήσουν και νομικά, καλά θα κάνουν.  Για τον σάλο με τις εκτρώσεις που έχει γίνει μετά την απόφαση για την απαγόρευση της άμβλωσης στις ΗΠΑ, όπου σπεύδουν Ελληνικά κόμματα, οργανισμοί, μεμονωμένοι πολίτες να δηλώνουν την αντίθεσή τους, και την συγκατάθεσή τους στην έκτρωση δηλαδή στην θανάτωση ανθρώπινης ζωής, τι θα κάνουν; Η υποκρισία στην εποχή μας δεν έχει όρια.

Που φτάσαμε!!! να αγωνιζόμαστε για τα περιστέρια και τους γορίλες, και να σιωπούμε στην θανάτωση των εμβρύων παιδιών. Οι αγώνες πλέον είναι για επιλεκτικές θανατώσεις.  

Ποιος μπορεί να κάνει θαύματα;

 


Ένας μοναχός ρώτησε κάποιον άγιο άνθρωπο: πώς μπορούμε να κάνουμε θαύματα; Και ο άγιος άνθρωπος απάντησε: 

Εάν μάθεις κάποιον να διαβάζει το ευαγγέλιο, έχεις ανοίξει τα μάτια ενός τυφλού. 

Εάν μάθεις κάποιον να βοηθά τους αναγκεμένους, έχεις θεραπεύσει ένα παράλυτο.

Εάν μάθεις κάποιον να πηγαίνει στην εκκλησία, έχεις θεραπεύσει έναν ανάπηρο.

Αν θέλαμε απλώς να ήμασταν ευτυχισμένοι - Μοντεσκιέ

Αν θέλαμε απλώς να ήμασταν ευτυχισμένοι, θα ήταν εύκολο. Αλλά θέλουμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι από τους άλλους και αυτό -σχεδόν πάντα- είναι δύσκολο, μιας και τους νομίζουμε πιο ευτυχισμένους από ό,τι είναι.

  Μοντεσκιέ

Όταν ακούω πολιτικό - Αλμπέρ Καμύ

  Κάθε φορά που ακούω έναν πολιτικό λόγο ή διαβάζω αυτούς που μάς διοικούν, εδώ και χρόνια αισθάνομαι τρόμο, γιατί δεν ακούω τίποτα που να ηχεί ανθρώπινα. Πάντα οι ίδιες λέξεις που λένε τα ίδια ψέματα.

 Αλμπέρ Καμύ

ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΣΕ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

ΕΤΣΙ  ΑΡΧΙΣΕ  Η  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ  Η  ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

       Τόσο απλά, τόσο γραφικά μπήκε στην ιστορία «το Ευαγγέλιον της Βασιλείας», «η νέα Κοινωνία της Αγάπης», η Εκκλησία! Με έναν περίπατο του Χριστού στην παραλία της Γαλιλαίας και συναντήσεις δυο. Η πρώτη με τους ψαράδες, αδελφούς Πέτρο και Ανδρέα, «βάλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσαν», έτοιμους «να καλάρουν», να ρίξουν τα δίχτυα για ψαριά. «Ελάτε μαζί μου και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων», τους είπε. Ποιος; Δεν ξέρω πόσοι το έχουμε προσέξει αυτό, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ένας άνθρωπος απλός, όπως οι δυο τους, και όλοι εμείς, ένας περαστικός! «Οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα ηκολούθησαν αυτώ»! Και παρατούν τα δίχτυα παρευθύς κι ακολουθούν ξοπίσω τον περαστικό! Λίγο πιο πέρα, έτεροι δυο, επίσης ψαράδες αδελφοί, Ιάκωβος και Ιωάννης, πάνω στο ψαροκάικο με τον πατέρα τους Ζεβεδαίο, «καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών», τα τακτοποιούν, τα ετοιμάζουν για ψαριά. Η πρόσκληση η ίδια και σ’ αυτούς. Κι η ανταπόκριση το ίδιο άμεση, πρόθυμη και ριζοσπαστική, γιατί αφήνεται και ο πατέρας εδώ.. «Οι δε ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών ηκολούθησαν αυτώ»-Μτ.4,22. «Κι αυτοί παρευθύς παρατούν το ψαροκάικο, τα δίχτυα και τον πατέρα κι ακολουθούν ξοπίσω τον περαστικό»!

Συγχαίρω

Την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, 

η κ. Ανδριάνα Αδ. Τσαγκάρη
Κοινωνική Λειτουργός,  

έλαβε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο το Πτυχίο Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής, της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, την οποία διευθύνει ο κ. Δημήτριος Γαλάνης.  Της εύχομαι να έχει πάντα επίγνωση της ιερότητας της ψαλτικής τέχνης,  η οποία συνιστά τρόπο προσευχής και ανόδου της ψυχής στον Θεό, αυτό θα την παρακαλέσω να μην το ξεχνά.

Την συγχαίρω.

Αναστάσιος Κωστόπουλος

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΡΟΕΟΡΤΙΕΣ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

 


ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ - π.. Επιφανίου Θεοδωροπούλου


ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ

Αρχιμ. Επιφανίου Θεοδωροπούλου

Διάβασέ το ΕΔΩ