Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Η πιο υπέροχη εικόνα του Θεού - Βιργκίλ Γκεωργκίου

Η πιο υπέροχη εικόνα του Θεού 
είναι πάντα ο άνθρωπος.  

 Βιργκίλ Γκεωργκίου

Τὸ φάντασμα τοῦ Ἡρώδη πλανᾶται πάνω ἀπὸ τὸν κόσμο

Ἐκτρώσεις γίνονταν πάντα σ᾿ αὐτὸν τὸν ἀποστατημένο ἀπὸ τὸ σωστικὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κόσμο. Μὲ διάφορα «ἀμβλωθρίδια» παλαιότερα, μὲ σύγχρονες τεχνολογικὲς μεθόδους σήμερα. Στὴν ἐποχή μας ὅμως, κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1980, ὅταν ἀποφασίσθηκε ἡ «νομιμοποίηση» τοῦ φρικιαστικότερου ὅλων τῶν ἐγκλημάτων, τῶν ἐκτρώσεων, μὲ παρανοϊκὴ ἔγκριση τῆς τότε Βουλῆς, μιὰ ὁμάδα ψευτοθεολόγων προσκείμενων στὸ κυβερνῶν κόμμα ἐπεχείρησε νὰ δικαιολογήσει θεολογικῶς τὸ ἔγκλημα. Γιὰ νὰ στηρίξουν τὴν ἀντίθεη ἀντίληψή τους ἐπικαλέσθηκαν τὴ διάκριση τῆς Ἁγίας Γραφῆς περὶ ἐξεικονισμένου καὶ μὴ ἐξεικονισμένου βρέφους (Ἐξ. κα΄ 22). Πραγματικὰ στὸ βιβλίο τῆς Ἐξόδου παραγγέλλει ὁ Θεὸς νὰ μὴ θεωρεῖται ἔνοχος ὁ ἄνδρας ποὺ διαπληκτιζόμενος μὲ ἄλλον χτυπάει τὴν ἔγκυο γυναίκα ἐκείνου καὶ αὐτὴ ἀποβάλλει βρέφος μὲ ἀσχημάτιστο ἀκόμη τὸ πρόσωπο («μὴ ἐξεικονισμένον»). Ἐνῶ θὰ πρέπει νὰ τιμωρεῖται ὡς ἔνοχος φόνου, ἂν τὸ βρέφος ἔχει σχηματισμένο πρόσωπο («ἐξεικονισμένον»).

Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, - Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας

Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, 
για να γεννηθεί από τον άνθρωπο,
 και, γεννώμενος από αυτόν, 
να τον υψώσει σε θεάνθρωπο.

Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας 

Για την εορτή των Τριών Ιεραρχών - Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος

Κατανοώντας την αγωνία του Υπουργού Παιδείας κου Αρβανιτόπουλου για την διεκπεραίωση της ύλης των μαθημάτων μέσα στη σχολική χρονιά, προτείνω την κατάργηση της αργίας, πλέον, της εορτής των Τριών Ιεραρχών, ως προστατών των γραμμάτων.
Αφού οι μαθητές δεν τιμούν τους Αγίους με την παρουσία τους στους ναούς, η καλύτερη απόδοση τιμής προς τα πρόσωπά τους θα είναι να παραμένουν μέσα στις αίθουσες κατά την ημέρα αυτή και να κάνουν κανονικά τα μαθήματά τους.
Το ίδιο να ισχύσει και για την Δευτέρα του Αγ. Πνεύματος.

Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος

Η ὅλη διαδικασία τῆς ἀποστολῆς τριμελοῦς ἐπιτροπῆς ἰατρῶν δέν θίγει ἐμένα μόνο προσωπικά ἀλλά ὅλο τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας - Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Κύριλλος

Πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον
καί τά μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου
Ἀθήνας

Μακαριώτατε καί ἅγιοι ἀδελφοί,

Ἔλαβα τήν κοινοποίηση μέ ἀριθμ. Πρωτ. 165/13.1.2014 τοῦ ἐγγράφου πού ἀποστείλατε «πρός τόν ἐντιμότατον Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας κ. Σωτήριον Ρίζον διά τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων», μέ τό ὁποῖο ζητᾶτε τήν ἐνεργοποίηση τοῦ ἄρθρου 34 τοῦ Ν. 590/1977 ὅσον ἀφορᾶ στήν ἱκανότητά μου νά ἀσκῶ τά μητροπολιτικά μου καθήκοντα.
Στό ἔγγραφο ἀναφέρετε ὅτι γιά τήν ἀπόφασή Σας αὐτή λάβατε ὑπ’ ὄψιν Σας «ἐπιστολικάς καί προφορικάς μαρτυρίας πλειάδος φορέων καί ἰδιωτῶν».
Ἐπειδή οἱ προφορικές μαρτυρίες εἶναι «ἔπεα πτερόεντα» θά Σᾶς παρακαλοῦσα νά δημοσιεύσετε τίς ἐπιστολικές σας μαρτυρίες, ὅπως κάνω κι ἐγώ πού ἀναφέρω τίς ἐπιστολές τοῦ κ. Ἀντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας, τοῦ κ. Δημάρχου Καρδίτσας, τό ψήφισμα τῶν ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων καθώς καί τίς μαρτυρίες ἐκλεκτῶν συμπολιτῶν καί ἄλλων ἐργαζομένων τῆς περιφερείας μου, πού διαφωνοῦν μέ τή ληφθεῖσα ἀπόφασή Σας.
Κάνετε λόγο ἐπίσης γιά τήν ἐνώπιόν Σας καί τῶν μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου παρουσία μου τήν 10η Ὀκτωβρίου 2013 ὅταν ἐκλήθην νά δώσω πρόσθετες πληροφορίες γιά ἕνα συγκεκριμένο ζήτημα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ διακονῶ τά τελευταῖα ἐννέα χρόνια. Τότε, Μακαριώτατε καί ἅγιοι ἀδελφοί, δέν πίστευα ὅτι ἡ παρουσία μου ἐκεῖ ἦταν ἀπόδειξη γιά τήν ἱκανότητά μου ὡς Ἐπισκόπου.

Επί τῇ Ἑορτῇ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν - Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων Απόστολος


«Τὰ τοῦ φωτός δοχεῖα, τὰς φεγγοβόλους ἀστραπάς, Βασίλειον τὸν Μέγαν, Γρηγόριον Θεολόγον, Χρυσόστομον Ἰωάννην ἀνευφημήσωμεν πάντες»( Ἐξαποστειλάριον τῆς Ἑορτῆς ).

Τὰ τρία τοῦ φωτὸς δοχεῖα καὶ τὰς φεγγοβόλους ἀστραπὰς ἑορτάζομεν σήμερον καὶ καταλαμπόμενοι ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς μνήμης αὐτῶν, βιώνομεν τὸ παροιμιῶδες λεχθέν ὑπό τοῦ Μεγ. Βασιλείου «ἄρρητοι παντελῶς τοῦ θείου κάλλους αἱ ἀστραπαί• οὐ παρίστησι λόγος, οὐ δέχεται ἀκοὴ κἂν ἑωσφόρου αὐγὰς εἴπῃς, κἂν ἡλίου φῶς, πάντα ἄτιμα πρὸς εἰκασίαν».
Πράγματι οἱ Τρεῖς οὗτοι Μέγιστοι Φωστῆρες εἶναι οἱ κατ΄ ἐξοχήν Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, οἵτινες ἐμελέτησαν τὴν ἑλληνικὴν σοφίαν, τὸ μέτρον καὶ τὸ κάλλος αὐτῆς. Ἀνεδείχθησαν οἱ ἄριστοι τῶν διδασκάλων τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πνεύματος καὶ οἱ κατ΄ ἐξοχὴν παιδαγωγοὶ τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου κατά ψυχήν καί σῶμα.
Οἱ Τρεῖς οὗτοι Μέγιστοι Φωστῆρες τῆς τρισηλίου Θεότητος δὲν άποτελοῦν μόνον τὴν πυξίδαν καὶ τὸν φάρον τῆς μαθητιώσης νεολαίας, ἀλλὰ εἶναι καὶ ὁδηγοὶ ἑκάστου ἀνθρώπου. Δὲν εἶναι τυχαῖον γεγονὸς ὅτι καὶ οἱ τρεῖς Ἅγιοι, Βασίλειος, Γρηγόριος καί Ἰωάννης προέρχονται ἀπὸ χριστιανικὰς οἰκογενείας. Ἡ προέλευσίς των αὕτη ἀποτελεῖ τὴν βάσιν καὶ τὴν αἰτίαν ἕνεκεν τῆς ὁποίας ὁ μεταγενέστερος βίος αὐτῶν ὑπῆρξεν μεγαλειώδης. Διότι, εἶναι ἐπιβεβαιωμένον ὅτι ἡ πίστις πρὸς τὸν Θεόν, ἡ ἀγάπη καὶ ἅπασα ἡ ἀρετὴ σπείρονται καὶ ἐμπαιδοῦνται εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῆς παιδικῆς ἡλικίας, μᾶλλον δὲ ἐκ τῆς νηπιακῆς, ἤ ὅπως ἔλεγεν ὁ πολύς τά θεῖα, προσφάτως ἀναγνωρισθείς ὑπό τῆς Ἐκκλησίας Ἅγιος Πορφύριος εἰς τήν ἐμβρυακήν ἡλικίαν.

ΠΕΡΙ ΟΡΙΩΝ - Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Ἀθανάσιος


"Ἡ νεολαία ἔχει οὐχὶ καλοὺς τρόπους, περιφρονεῖ τὴν αὐθεντίαν καὶ δὲν σέβεται τοὺς γηραιοτέρους"
(Σωκράτης)

Ἱερώτατοι, Ἐντιμολογιώτατοι, Κυρίες καὶ Κύριοι,
Τὰς ἀνωτέρω λέξεις τοῦ ἀρχαίου σοφοῦ (5. αἰ. π.Χ.) συχνάκις ἐνωτιζόμεθα καὶ σήμερον, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον σημαίνει, ὅτι οἱ ἄνθρωποι δὲν ἀλλάσσουν. Ἐξ ἄλλου πάντοτε ὑφίσταται τὸ "πρόβλημα τῶν γενεῶν", τὸ ὁποῖον συνδέεται καὶ μὲ τὰ σπουδαῖα θέματα τῆς ἱστορικῆς συγχρονικότητος καὶ δή: τῆς "ἑτεροχρονικότητος" τῆς συγχρονικότητος, τῆς ὁμαδοποιούμενης ἰσχύος τῆς συγχρονικότητος καὶ τῆς συγχρονικότητος καὶ συγχρονοηλικίας. Ἡ ἑτεροχρονικότης τῆς συγχρονικότητος δίδει εἰς τὴν ἱστορικὴν εἰκόνα πολυστρωματικὸν βαθυχῶρον. Πολύπλευροι δὲ καὶ ἀντιθετικαὶ ἀπόψεις διαρκῶς διασπαθίζονται ἐν προκειμένῳ (W. Pinder, Das Problem der Generation in der Kunstgeschichte Europas, Μόναχον 1961.).
Διὸ καὶ ἐθεώρησα καλὸν νὰ Σᾶς ὁμιλήσω σήμερον περὶ τῆς ἐννοίας τῶν ὁρίων, καθ’ ὅσον αὕτη συνδέεται ἀμέσως πρὸς τὰ ἀνωτέρω.

Η εις πρεσβύτερο χειροτονία του π. Νικολάου Μεσσαλά υπό του Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος χειροτόνησε εις πρεσβύτερο τον π. Νικόλαο Μεσσαλά εις τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών. 

Εόρτασε ο Ιερός Ναός των Τριών Ιεραρχών των ΑΤΕΙ Πατρών

Πανηγυρικά εόρτασε ο Ιερός Ναός των Τριών Ιεραρχών των ΑΤΕΙ Πατρών, την θεία Λειτουργία ετέλεσε ο Αρχιμανδρίτης π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης παρουσία του Προέδρου των ΑΤΕΙ Πατρών Δρ. Σωκράτη Καπλάνη μελών του διδακτικού προσωπικού των εργαζομένων και φοιτητών. Στην ακολουθία έψαλαν μέλη της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης Πατρών. Εκδήλωση στο Σταροχώρι για το Τέμπλο του Ναού


Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Σταροχωρίου, τελέσθηκε εσπερινός και παράκληση προς τον Άγιο Δημήτριο, υπέρ υγείας όλων όσων συνέβαλαν με κάθε τρόπο στις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του τέμπλου του Ναού.  
Μετά το τέλος της παράκλησης, η ομάδα συντήρησης παρουσίασε ενημερωτική  προβολή για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για να στηριχθεί και να συντηρηθεί το τέμπλο, να αποκατασταθούν και να καθαριστούν οι φορητές εικόνες του, ώστε να αναδειχθεί η καλλιτεχνική του λαμπρότητα.
Το ξυλόγλυπτο τέμπλο (που χρονολογείται από το 1870) παρουσίαζε βιολογική προσβολή από ξυλοφάγα έντομα (σαράκι – τερμίτες) και είχε υποστεί φυσικές και χημικές φθορές. Για αυτόν το λόγο, ο εφημέριος του Ναού π. Γρηγόριος Λουμπαρδέας και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αποφάσισαν, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. κ. Χρυσοστόμου, να προχωρήσουν στην απεντόμωση, στήριξη και αποκατάστασή του.
Περί Καρναβάλου - π. Αθανάσιου Μηνά

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ
«Ἀπάντηση  στὰ  πνευματικὰ  καὶ  σαρκικά του τέκνα»
Ἀγαπητά μου παιδιά,
μὲ ρωτᾶτε ξανὰ καὶ  ξανὰ γιὰ τὸ ἂν εἶναι ἁμαρτία ὅλες αὐτὲς οἱ φιέστες ποὺ γίνονται, μὲ κέντρο τὸν καρνάβαλο, τὴν περίοδο τοῦ Τριωδίου, καθὼς καὶ τὰ ἔκτροπα ποὺ τὶς συνοδεύουν. Δυστυχῶς, ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἐπέτρεψαν, λόγω τῶν παθῶν τους, στοὺς δαίμονες νὰ κατοικοῦν μέσα τους, πηγαίνοντας μαζὶ στὴν αὐτοκαταστροφή. Ὁ διάβολος δὲν ἔχει ἐξουσία νὰ σκοτώσει τὸν ἄνθρωπο. Ἐν τούτοις, ἂν κάποιος τοῦ παραχωρήσει στὴν καρδιά του δικαιώματα, ἐξαιτίας ἁμαρτιῶν, τότε μεθοδικά, ἀδίστακτα καὶ μὲ πάσαν κακίαν ὁδηγεῖται ἀπὸ τὸ πονηρὸ πνεῦμα σὲ πνευματικὴ καὶ σωματικὴ αὐτοκτονία. «...ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ·» (Α΄Πέτρου, κεφ.ε΄,στ.8). Τότε καὶ μόνον τότε, τὰ πνεύματα αὐτὰ τῆς κακίας διεκδικοῦν ψυχοσωματικά, μὲ θράσος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τὸν κάθε ταλαίπωρο, θέλοντας νὰ τὸν ὁδηγήσουν στὸν τόπο τῆς κολάσεως.
 Ἔτσι, λοιπόν, αὐτὲς τὶς  ἅγιες ἡμέρες τοῦ Τριωδίου, μὲ ὄργανά τους ἀνθρώπους(;) ὑβριστὰς καὶ βλασφήμους, κινοῦνται λυσσωδῶς ἐναντίον τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ, μὲ εἰλημμένη ἀπόφαση τὴν διαπόμπευση τοῦ Τιμίου Του Σταυροῦ καὶ τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Του. Πάλιν καὶ πολλάκις Τὸν ξανασταυρώνουν, ἐπισύροντας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς των τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν αἰώνια καταδίκη, ὄχι μόνον αὐτοὶ (οἱ πρωταγωνιστές), ἀλλὰ καὶ ὅποιοι συνευδοκοῦν καὶ συμπράττουν μαζί τους. «καὶ παραπεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ παραδειγματίζοντας.» (Πρὸς Ἐβρ., κεφ.στ΄,στ.6),

Ἀπάντησις στόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Γεώργιον Τσέτσην.- Μητροπολίτης Πειραιώς Σεαραφείμ

Ἀπάντησις στόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Γεώργιον Τσέτσην.

Ἐπειδή δημοσίως ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Γεώργιος Τσέτσης ἐγνωσμένος διά τήν εὑρυμάθεια καί τό πολυτάλαντο τῆς προσωπικότητός του κατέκρινε τήν κανονική ἀπόφαση πού ἔλαβα ὡς κυρίαρχος Ποιμενάρχης τῆς Μητροπολιτικῆς μου Περιφερείας νά τιμηθοῦν ἐκκλησιαστικῶς αἱ ὄντως Οἰκουμενικαί Σύνοδοι τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἐν Κωνσταντινουπόλει συνελθοῦσες κατά τά ἔτη 880 καί 1351 ὀφείλω δημοσίως νά ἀπαντήσω στόν πολυτίμητο καί πεφιλημένο ἀδελφό.
Χρεωστῶ ἰδιαιτέρα εὐγνωμοσύνη καί εὐχαριστία στόν Αἰδεσιμ. π. Γεώργιο διότι ἀποκαλύπτει ἐναργέστατα τούς λόγους πού παρεμποδίζουν τήν τυπική ἀνακήρυξη τῶν δύο Οἰκουμενικῶν αὐτῶν Συνόδων πανορθοδόξως καθώς καί τούς λόγους πού προκάλεσαν τήν παρά τόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀρχειοθέτηση τῶν ὑπό τῆς ΔΙΣ ψηφισθέντων ὡς θεμάτων τῆς τακτικῆς συγκλίσεως τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τοῦ 2011 διά τή ὑποβολή προτάσεως τυπικῆς ἀναγνωρίσεως ὑπό τῆς μελλούσης νά συνέλθει Πανορθοδόξου Συνόδου τῆς Οἰκουμενικῆς περιωπῆς καί ἀξίας τῶν ὄντως Οἰκουμενικῶν Συνόδων τοῦ 880 καί 1351.
Εἶναι προφανές καί πρόδηλο ὅτι ἡ μή τυπική ἀναγνώριση γίνεται γιά νά μή «λυπηθοῦν» οἱ ἀντιθέως καί δαιμονιωδῶς καθυβρίζοντες τούς Ἁγίους προεξάρχοντας τῶν δύο Οἰκουμενικῶν Συνόδων Ἱερό καί Μέγα Φώτιο καί Ἅγιο Γρηγόριο Ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης τόν Παλαμᾶ ὡς δῆθεν αἱρεσιάρχας ὅπως αὐταποδείκτως προκύπτει ἀπό τήν «Δογματική διδασκαλία» τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς παρασυναγωγῆς.

Άθεοι εν κόσμω ή και εν θρόνω; - π. Δανιήλ Αεράκης

Θέλετε να κυβερνήσετε, κ. Τσίπρα. Θέλετε να ηγηθήτε αυτού του τόπου, που λέγεται Ελλάδα. Μόνο που λησμονείτε, ότι η Ελλάδα δεν ανήκει ούτε σε σας ούτε σε κανένα άλλο κόμμα ούτε και στους λεγομένους σήμερα Έλληνες.
• Ανήκει στους ήρωες, που έχυσαν το αίμα τους για την ελευθερία της. Και οι ήρωες αυτοί δεν ήσαν άθεοι.
• Ανήκει στους διδάχους του Γένους. Και αυτοί δέν ήσαν άθεοι.
• Ανήκει στην Ελληνική Παιδεία. Και αυτή δεν ήταν ποτέ άθεη.
• Ανήκει στην ιστορία της. Και αυτή δεν ήταν ποτέ άθεη, ούτε γράφτηκε από αθέους.
• Ανήκει στους φωτιστές της, πού την έβγαλαν από τον πρωτογονισμό των ειδώλων και την ωδήγησαν στον πολιτισμό του πνεύματος. Και αυτοί, οι φωτιστές, δεν ήσαν άθεοι «εν τω κόσμω» (Εφεσ. Β΄ 12). Ήσαν οι Απόστολοι του Χριστού.
• Ανήκει στην παράδοσι της. Και αυτή δεν είναι άθεη.
Σείς, κ. Τσίπρα, δηλώνετε επίσημα, ότι είστε άθεος. Εκπρόσωπός σας, ο βουλευτής κ. Αμανατίδης, με πολύ απλότητα και ως αυτονόητο για το πρόσ­ωπό σας, είπε στις 19 Ιανουαρίου 2014, ότι είστε άθεος. Καί φυσικά δεν διαψεύστηκε.

Ομιλία του αρχιμ. Εφραίμ Παναούση στη Σχολή Γονέων στο Μεσολόγγι

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι στην εκδήλωση της Σχολής Γονέων που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18:30 μ.μ. στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως, στην διεύθυνση Γ. Χονδρού και Κανατά (πλησίον Ξενοδοχείου Liberty) θα μιλήσει ο πανοσιολογιώτατος αρχιμ. Εφραίμ Παναούσης, με θέμα: «Η Μητέρα και η πνευματική ζωή της οικογένειας».

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ - π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ 
ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ 
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ  

ρχιμανδρίτου Χριστοφόρου Μυτιλήνη

Ὁμιλία 29.1.2014, στή Π.Ε.Θ. Παραρτήματος Πατρῶν    

Πρωτίστως ὀφείλω νά εὐχαριστήσω τήν πρό­εδρο κ. Δήμητρα Κόρδα-Κωτσάκη καί τό Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Θ.τοῦ παραρ­τήματος Πατρῶν γιά τήν εὐκαιρία πού μοῦ ἔδωσε μέ τήν ὁμιλία μου αὐτή νά προσεγγίσω γιά ἄλλη μιά φορά τούς ποταμούς τῆς σοφίας, νά ξεδιψάσω στά ἀθάνατα συγγράμ­ματά τους καί-λίγη ἀπό τή δροσιά τους-, ἕνα ποτήρι δροσεροῦ ὕδατος, νά προ­σφέρω ἀπόψε στήν ἀγάπη σας.

Πανοσιολογιώτατε ἅγιε Πρωτοσύγκελλε,
Σεβαστοί πατέρες,
Ἀξιότιμοι διδάσκαλοι καί θερμουργοί τοῦ Λόγου,
Κυρίες και κύριοι,
Δέν εἶναι ὑπερβολή ἄν ποῦμε ὅτι τά τελευταία χρόνια οἱ μορφές τῶν Τρι­ῶν Ἱεραρχῶν ἔπαψαν νά ἀποτελοῦν πρότυπα ζωῆς, μορφώσεως καί ἀγωγῆς σέ ἐκπαι­δευτικούς καί ἐκπαιδευομένους. Σάν νά μήν ἔφθα­ναν ὅλα αὐτά ἔρχεται καί τό ὑπουργικό ἔγγραφο, τό ὁποῖο ἀπεστάλη τόν περασμένο Ἰανουάριο πρός τούς Διευθυντές Γυμνασίων καί Λυκείων, μέ τό ὁποῖο ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν χαρακτηρίζεται πλέον ὡς «ἀρ­γία», μέ ἁπλή δυνα­τό­τητα «συμμετοχῆς σέ ἐκκλησιασμό» ἤ «σέ ἑορταστικές ἐκδη­λώ­σεις».
Γιά αὐτό εἶναι ἀπόλυτα δικαιολογημένη ἡ πικρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποία ἐκφράζει μέ τό ἐμπεριστατωμένο ἔγγραφό της (μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 4337/15-10-2013), τό ὁποίο ἀπέστειλε πρός τόν Ὑπουργό Παιδείας γιά τήν μετατροπή τῆς σχολικῆς ἑορτῆς τῆς 30ῆς Ἰανουαρίου ὡς ἡμέρα ἁπλῆς σχολικῆς ἀργίας. Καθίσταται σαφές μέ αὐτό τό ἔγγραφο ὅτι ἐπέρχεται πλήρη ἀλλοίωση τοῦ νοήματος τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὡς προστατῶν τῆς Παιδείας μας. Ἡ ἑορτή αὐτή ἀπό τό «1826 καθιερώνεται ἐπίσημα ὡς ἑορτή τῆς ἑλ­λη­νικῆς καί ἑπτανησιακῆς Παιδείας ἀρχικά γιά νά ἔλθει κατόπιν τό 1843 τό Πανε­πιστήμιο Ἀθηνῶν νά καθιερώσει γιά τό ἐλεύθερο πιά Ἑλληνικό Κράτος τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὡς γιορτή τῆς Παιδείας!

Οι Τρεις Ιεράρχες υπήρξαν Οικουμενικοί Διδάσκαλοι!... π. Γρηγόριος Παπαθωμάς

Θεωρώντας ότι αναμεταδίδω τον απόηχο της διδασκαλίας των Τριών Ιεραρχών με ένα σχήμα, θα μπορούσα να πω πως την κάθε χώρα στον κόσμο, δυο παράγοντες, δυο φορείς την κυβερνούν: οι πολιτικοί άρχοντες και οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί, αλλά με μία ...μικρή διαφορά: οι πολιτικοί άρχοντες κυβερνούν την κάθε χώρα του σήμερα, μα οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί την κάθε χώρα του αύριο. Όντας, λοιπόν, «κυβερνήτες» της νέας γενιάς που ανατέλλει στο νέο παγκοσμιοποιημένο κοινωνικό ορίζοντα, καλούμαστε όλοι μας, να χαράξουμε πορεία, μέσα από την οποία θα περάσει το ιστορικό γίγνεσθαι του αύριο. Η δική μας στάση και οι δικές μας επιλογές θα είναι αυτά που θα εγκαλέσουν την μνήμη ή την λήθη της Ιστορίας. Οι Τρεις Ιεράρχες μας κληροδότησαν παράδειγμα: υπήρξαν Οικουμενικοί Διδάσκαλοι!...   
Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παπαθωμάς

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ

 Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014, στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών του ΑΤΕΙ Πατρών τελέσθηκε υπό του Αρχιμ. π. Χρυσάνθου Στελλάτου πανηγυρικός Εσπερινός μετ' Αρτοκλασίας. Στην ομιλία του ο π. Χρύσανθος ετόνισε ότι αποτελεί μεγάλη ευλογία η ύπαρξις του ιερού παρεκκλησίου εντός του χώρου του ανωτάτου πνευματικού ιδρύματος. Οι τρείς Ιεράρχες ήταν σοφοί, διανοούμενοι, πανεπιστήμονες, πάνω απ' όλα όμως υπήρξαν πατέρες & διδάσκαλοι της Εκκλησίας και εβίωσαν το Ευαγγέλιον, απέδειξαν με τη ζωή τους ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι ουτοπία αλλά είναι πραγματοποιήσιμος. Θα διδάσκουν μέχρι συντελείας του αιώνος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η Αλήθεια, η Οδός και η Ζωή. Τέλος ευχήθηκε σε καθηγητές, σπουδαστές και διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι κατέκλεισαν τον Ιερό Ναό και τους πέριξ χώρους, Χρόνια πάμπολλα και ευλογημένα γεμάτα με τη χάρη του Τριαδικού μας Θεού. Στο ιερό αναλόγιο έψαλαν ο Ιεροψάλτης Σπυρίδων Κασπίρης με ομάδα σπουδαστών.
Η Ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τό Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν θά τελεσθεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.
Ἔναρξις: 8.45 μ.μ.      Λῆξις: 1.00 π.μ.    


Τό πρωί τῆς ἑπομένης, Κυριακή 2-2-2014 καί τίς ὧρες 7-10 π.μ. θά τελεσθεῖ Β΄ Θεία Λειτουργία καί ἀρτοκλασία ἀπό τόν Σύλλογο τῶν ἐν Πάτραις Μεσσηνίων. Θά ἱερουργήσει καί θά ὁμιλήσει ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης, Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ. Μ. Πατρῶν. 

Στον Σύνδεσμο Φίλων του Αγίου Όρους ο π. Ηλίας Κωστόπουλος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
" Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ "

Την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου και ώρα 7 μ.μ στην αίθουσα  Πνευματικής  Διακονίας  του  Ιερού  Ναού  Αγίου  Νικολάου  Πατρών ( Μητροπολίτου Παρθενίου 18 ) θα ομιλήσει ο προσκληθείς  από τον  Σύνδεσμο Φίλων του Αγίου Όρους " Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ '' π.  ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΡΩΤ/ΠΡΕΣΒ. Ι.Ν. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΤΡΩΝ   με    ΘΕΜΑ    : « Τα έργα ως έκφραση της πίστεως στον Θεό ».

Στην Χριστιανική Στέγη Πατρών η κ. . Γεωργία Κατσιροπούλου- Πήττα

Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 6.00 μ.μ., επί τη εορτή της Υπαπαντής του Χριστού, στην αίθουσα ομιλιών της Χριστιανικής Στέγης Πατρών, Παντανάσσης 61, θα πραγματοποιηθεί Εόρτια Σύναξη, αφιερωμένη στην Μητέρα.
Ομιλήτρια: κ. Γεωργία Κατσιροπούλου- Πήττα, Νομικός
Θέμα:  Μάνα, Σημείο αναφοράς στην κρίση αξιών


Η μικτή Χορωδία υπό την διεύθυνση του Εκπαιδευτικού και Πρωτοψάλτου του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Πατρών κ. Φωτίου Μπαρούτα, θα αποδώσει επίκαιρους Εκκλησιαστικούς Ύμνους και Τραγούδια αφιερωμένα στο πρόσωπο της μάνας.

Πληγή για την κοινωνία χαρακτηρίζει την τοκογλυφία ο Πάπας Φραγκίσκος


Σε απερίφραστη καταδίκη της τοκογλυφίας προχώρησε σήμερα ο πάπας Φραγκίσκος, κατά την καθιερωμένη γενική ακρόαση της Τετάρτης.

«Όταν μια οικογένεια δεν έχει να φάει διότι πρέπει να πληρώσει τα δάνεια των τοκογλύφων, είμαστε αντιμέτωποι με κάτι μη χριστιανικό, με κάτι απάνθρωπο», τόνισε ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.
Ο ποντίφικας ζήτησε την κινητοποίηση των αρμόδιων κρατικών θεσμών και πρόσθεσε ότι η τοκογλυφία είναι μια «πληγή για την κοινωνία», η οποία «τραυματίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».
«Πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηριχθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας» διότι αυτή «είναι η πραγματική πηγή της αξιοπρέπειας», υπογράμμισε, επίσης, ο αργεντινός πάπας.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξυνή Πειραιά μετέφερε το μήνυμα της ανθρώπινης αλληλεγγύης στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Η εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Εκπαιδευτικού Ομίλου  Ξυνή Πειραιά στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, είχε  σα στόχο να μεταφέρει ένα ζωντανό μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας  ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους ,  το μήνυμα της ανθρώπινης αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς .
 «Η  τιμητική διάκριση  στον Σεβασμιώτατο    Μητροπολίτη   Πειραιώς και Φαλήρου κ. κ Σεραφείμ είναι η ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης στο πολυσχιδές έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς , τόσο κοινωνικό , όσο θρησκευτικό και πολιτιστικό. O  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. κ Σεραφείμ είναι ο καθοδηγητής , επίσκοπος  και ποιμενάρχης όλης αυτής της προσπάθειας που άκοπα και με εξαιρετικό ζήλο διακονεί όλους τους πιστούς των ενοριών και όχι μόνο » ανέφερε ο πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή  κ .Σοφοκλής  Ξυνής.

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

Ομιλία του Αρχιμανδρίτου Αμβροσίου Γκουρβέλου επί τη Εορτή της ανακομιδής των Αγίων Λειψάνων του εν Αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος

Ομιλία του Αρχιμανδρίτου 
Αμβροσίου Γκουρβέλου  
επί τη Εορτή της ανακομιδής των Αγίων Λειψάνων του εν Αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου
κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά του
 ο Σεβασμιώτατος Πατρών 
 κ.κ. Χρυσόστομος

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, σεβαστοί πατέρες καί ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ.
Ἡ μεγάλη καί λαμπρά ἑορτή τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου μᾶς συνήγαγε σήμερα στό ἀγαπημένο τῆς Πάτρας Μοναστήρι, τῆς Παναγίας τῆς Γηροκομήτισσας. Ἡ ἀνακομιδή αὐτή ὑπῆρξε ἕνα μεγάλο γεγονός γιά τήν Ἐκκλησιαστική ἱστορία καί γι αὐτό μετετράπηκε σέ ἐτήσια ἑορτή καί πανήγυρι. Ὁ πρύτανης τῶν ἐκκλησιαστικῶν ρητόρων, ὁ μέγιστος τῶν Πατριαρχῶν, ὁ Οἰκουμενικός τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλος τελειώθηκε μαρτυρικά, μακρυά ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, στόν δρόμο τῆς ἐξορίας στά Κόμανα τοῦ Πόντου. Τριάντα περίπου χρόνια εἶχαν περάσει ἀλλά ἡ τρικυμία πού προκάλεσε ὁ μαρτυρικός θάνατος τοῦ Χρυσοστόμου δέν ἔλεγε νά κοπάσει. Ὁ τάφος τῶν Αὐτοκρατόρων, τῶν θυτῶν τοῦ ἱεροῦ Πατρός, ἐσείετο τόσα χρόνια, ὑπενθυμίζοντας διαρκῶς τό ἔγκλημα, τήν ἀδικία, τήν ἀνθρώπινη κακία καί ἀναμένοντας τήν ἀνθρώπινη μετάνοια.

Ο Χριστόδουλος, έδωσε ώθηση στη φωνή της Εκκλησίας - Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

 Ο λόγος του ήταν αφυπνιστικός, δυναμικός, πνευματικός, ελεγκτικός, τομώτερος υπέρ πάσαν μάχαιραν και δια τούτο πολλάκις ενοχλούσε. Τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα. Οι βολεμένοι στις θέσεις τους ανησύχησαν. Όσοι είχαν «αποκοιμίσει» η παραπλανήσει τον Λαό συσπειρώθηκαν έναντίον του. Η Εκκλησία είχε λόγο, δύναμη, ισχύ, αλλά αυτό δεν συνέφερε κάποιους. Βεβαίως πάντοτε, η Εκκλησία, είχε και δύναμη και φωνή, όμως ο Χριστόδουλος, έδωσε ώθηση στη φωνή της Εκκλησίας. Έκανε και εκείνους που δεν είχαν διάθεση εκούσια η ακούσια να ακούσουν , να προσέξουν μετ’ ενδιαφέροντος αυτή τη φωνή, που ήταν η άλλη φωνή μέσα στο σύγχρονο κόσμο. Φωνή συγχρόνως γεμάτη παλμό, σφρίγος, ενθουσιασμό. Φωνή για το ποιός είναι ο Θεός, ο άνθρωπος, η Εκκλησία, ποιός ο ρόλος της Εκκλησίας, όχι ως νεκροθάφτου, αλλά ως πηγής ζωής και χαράς για τον νυν αιώνα και ελπίδος και πίστεως για το επέκεινα, για την ανάσταση, για την αιωνιότητα.

Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος δικαιώθηκε και δικαιώνεται καθημερινά - Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος

Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος δικαιώθηκε και δικαιώνεται καθημερινά στον τρόπο με τον οποίο έβλεπε την ζωή και τον κόσμο, αλλά και την πορεία της πατρίδας μας και του καθενός μας στην πραγματικότητα της παγκοσμιοποιήσεως χωρίς Χριστό, χωρίς ελευθερία, χωρίς αγάπη, χωρίς στηρίγματα. Ο ίδιος έφυγε από αυτή τη ζωή πριν από έξι χρόνια. Μας άφησε, όμως, παρακαταθήκη την ανάγκη να δούμε με άλλα μάτια τη ζωή: αυτά του Πνεύματος. Να μη μείνουμε στα επιτεύγματα του ανθρώπου, αλλά να διαλέξουμε την οδό και τον τρόπο του Θεανθρώπου. Και όλα αυτά μέσα στη ζωή της Εκκλησίας...  
Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος

«Με την ταπείνωση ενώνεσαι αξίως με τον Θεό» - Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς

 Στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας ιερούργησε, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, όπου μέσα σε κλίμα ιδιαίτερης λαμπρότητας τέλεσε την εις διάκονον χειροτονία του Δημητρίου Μπαζούλα.  Ο νέος διάκονος, ο οποίος έλαβε κατά τη χειροτονία το όνομα Δαϋίδ, είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και θα τοποθετηθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου.
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς το πρωί για να προσευχηθεί για τον π. Δαϋίδ, ο οποίος κατά τον χειροτονητήριο λόγο του αναφέρθηκε στις αρετές που θα πρέπει να έχει ο ιερέας, επικεντρώνοντας το λόγο στην αρετή της ταπεινώσεως. Επίσης, ομολόγησε την μεγάλη τιμή που του προσφέρει ο Κύριος με το να τον δέχεται στην Ιερωσύνη και ευχαρίστησε τους γονείς του και όλους εκείνους που τον ευεργέτησαν στην πορεία της ζωής του. Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους αρχιμ. π. Γεώργιο Καψάνη, καθώς και τον πνευματικό του αρχιμ. π. Πολύκαρπο Αναστασόπουλο ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης.
 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Κοσμάς, μεταξύ άλλων, είπε: «Δοξάζουμε τον Θεό μας για την μεγάλη ευλογία που μας χαρίζει σήμερα να ζούμε, διά της χειροτονίας, το Μυστήριο της Ιερωσύνης. Ταπεινά προσευχόμαστε όλοι να χαριτώνει ο Κύριος το νέο Διάκονο και ευχόμαστε να τον αναδείξει άξιο του φρικτού Θυσιαστηρίου και της διδασκαλίας του ιερού Ευαγγελίου».
Ο Σεβασμιώτατος, κάνοντας αναφορά στην Ευαγγελική περικοπή της Κυριακής, κάλεσε τον π. Δαϋίδ να μελετήσει το παράδειγμα του Ζακχαίου: «Αν μιμηθείς και καλλιεργήσεις την ταπείνωση και την συναίσθηση του Ζακχαίου, όχι μόνο θα συναντήσεις τον Κύριο, όπως εκείνος, αλλά θα μπορείς να ενώνεσαι αξίως με τον Κύριο και Θεό μας, και διακονώντας αθάνατες ψυχές θα τις οδηγείς με αγάπη κοντά Του».
Επίσης, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Κοσμάς επισήμανε στον νεοχειροτονούμενο: «Μη φοβηθείς από τους πολεμίους της Εκκλησίας και τις πλάνες του κόσμου…, ο Εσταυρωμένος θα είναι μαζί σου, θα σε ενισχύει, θα σε σκέπει και εμείς θα είμαστε κοντά σου. Αγωνίσου, περισσότερο τώρα, να γίνεις άξιος του Ευαγγελικού Λόγου, να σηκώνεις με συναίσθηση το Σταυρό σου, να διαφυλάττεις την καθαρότητα των λογισμών, των αισθήσεων, των λόγων και των έργων, ώστε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να είσαι πάντα άγγελος διακονίας…»!  
Η ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Η ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Έχει λεχθεί, και είναι αλήθεια, ότι η εμπειρία των φωτισμένων και θεουμένων Πατέρων καθοδηγεί το ποίμνιο στο σωστό δρόμο, αποφεύγοντας τα άκρα. Τα άκρα που οδηγούν στην καταστροφή.
Στην συνέχεια θα παρακολουθήσουμε, πώς ο Γέροντας Παΐσιος αναπτύσσει αυτή την ευλογημένη εμπειρία της Χάριτος, στο θέμα των Εκκλησιαστικών αγώνων και της εν Χριστώ αφυπνίσεως, παραμένοντας πάντοτε εντός της Εκκλησίας.
Αγωνίζεται σε πολύ υψηλό πνευματικό επίπεδο και με σεβασμό αποτυπώνει την ουσία των πραγμάτων, αλλά και την προσοχή που χρειάζεται να υπάρχει σε κάθε έκφραση και μορφή ζηλωτισμού.
Το κείμενο το είχε συντάξει και αποστείλει ο ίδιος ο Γέροντας το 1969 στον αείμνηστο π. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, για την εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος».
Είθε όλοι μας να κατανοήσουμε το σαφές πνευματικό μήνυμα που εκφράζει ο Γέροντας, του οποίου η ευχή ας μας συνοδεύει πάντοτε.

(π. Ιωήλ, Κόνιτσα). 

Εν Αγίω Όρει τη 23η Ιανουαρίου 1969

Σεβαστέ Πάτερ Χαράλαμπες
Επειδή βλέπω τον μεγάλον σάλον που γίνεται εις την Εκκλησίαν μας, εξ' αιτίας των διαφόρων φιλενωτικών κινήσεων και των επαφών του Πατριάρχου μετά του Πάπα, επόνεσα κι' εγώ τέκνον Της και εθεώρησα καλόν, εκτός από τις προσευχές μου, να στείλω κι' ένα μικρό κομματάκι κλωστή (που έχω σαν φτωχός μοναχός) δια να χρησιμοποιηθή και αυτό έστω και για μια βελονιά διά το πολυκομματιασμένο φόρεμα της Μητέρας μας. Πιστεύω ότι θα κάμετε αγάπην και θα το χρησιμοποιήσετε δια μέσου του θρησκευτικού σας φύλλου. Σας ευχαριστώ.

ΤΑ ΣΕΠΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Στην Ιερά Μονή Γηροκομείου Πατρών, μέσα σε ιδιαίτερα κατανυκτική ατμόσφαιρα, τελέσθηκε Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Χρυσοστόμου. Ως συλλειτουργοί του παρέστησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος,  Ζιχνών και Νευροκοπίου κ. Ιερόθεος, Ιερισσού, Αρδαμερίου και Αγίου Όρους κ. Θεόκλητος.
 Κατά τη Θεία Λειτουργία ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ.κ. Χρυσόστομος προέβη εις χειροτονία διακόνου, του συνταξιούχου Θεολόγου και τέως Γυμνασιάρχου του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου  Πατρών κ. Νικολάου Μεσσαλά.
 Τον θείο λόγο κήρυξε ο Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Γκουρβέλος, ο οποίος άγγιξε τις ψυχές του Εκκλησιάσματος.
Με το κήρυγμά του εξήρε το νόημα της Εορτής, ευχήθηκε εκ μέρους όλων στον Σεβασμιώτατο μακρότητα ημερών και πληρότητα διακονίας.
 Προ του πέρατος της Ευχαριστιακής Συνάξεως,τελέσθηκε Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου.


Η εις Διάκονο χειροτονεία του π. Νικολάου Μεσσαλά υπό του Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου


 Σεβαστέ π. Νικόλαε Μεσσαλά σας εύχομαι και προσεύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου «να ευαρεστήσεις Θεό και ανθρώπους», να διακονήσεις την Εκκλησία με ζήλο ιερό, ταπείνωση και αγάπη εις δόξα Θεού και σωτηρία ψυχών.  
Άξιος!
Αναστάσιος Κωστόπουλος