Τρίτη 30 Απριλίου 2024

«...Οὐκ εἰσῆλθον εἰς τό πραιτώριον, ἵνα μή μιανθῶσι, ἀλλ’ ἵνα φάγωσι τὸ Πάσχα...» (Ιω. 18, 28) - π. Θεοδόσιος Μαρτζούχος

«...Οὐκ εἰσῆλθον εἰς τό πραιτώριον, ἵνα μή μιανθῶσι,
ἀλλ’ ἵνα φάγωσι τὸ Πάσχα...»
(Ιω. 18, 28)

π. Θεοδόσιος Μαρτζούχος

Είναι εύκολη και ανεύθυνη η «φετιχιστική ιεροποίηση» των εντολών και η τυπική «κατά γράμμα» τήρησή τους και «εκτέλεσή» τους! Όμως για τους χριστιανούς η αποδοχή του θελήματος του Θεού και ο αγώνας για την τήρησή του στην καθημερινότητα της ζωής τους, δεν είναι... «ὑπνοῦσα ὁδοιπορία»! Σκέπτονται τις εντολές! Δεν μπαίνουν στη "λογική": να αποδεκατούμε, μας λέει ο Νόμος, το δέκατο των εισοδημάτων μας; Λοιπόν... πάρε και το 1/10 από τον δυόσμο και τον άνηθο και όλα τα φυτά!! Οι χριστιανοί δεν είναι... φυτά!

Σε τέτοια περίπτωση, αντί πνευματικής ωρίμανσης, έχουμε ανωριμότητα ανευθυνότητας και ψυχολογική προσπάθεια-αυταπάτη, αποφυγής (όχι με τον δυναμισμό απόφασης, αλλά με φοβική ντρίπλα) των λαθών και των αμαρτιών... δια της κατά «κυριολεξία και ακρίβεια» τηρήσεως της εντολής! Κάποιοι λοιπόν δέχονται να γίνουν... ζόμπι, γιατί πιστεύουν ότι ο Θεός είναι επουράνιος χωροφύλακας, που αστυνομεύει την ζωή, και φοβούνται και "πιστεύουν" ότι δεν θα υπολογίσει δεδομένα, συνθήκες, γονιδίωμα, επιρροές του καθενός μας, αλλά «ἐπί τῇ θέα» του προσώπου μας θα μας στείλει στο... πυρ το εξώτερον(!) "αδιάβαστους" ως παραβάτας... αστυνομικών εντολών(!). Τέτοιου είδους θέαση και... "θεολογία" γεννιέται γιατί δεν διάβασαν κάποιοι «από μέσα» την συζήτηση του Βασιλιά και των... εριφίων, στο ΚΕ΄ κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, ούτε κατανοούν ότι για την συνθήκη του ενδύματος γάμου ήξεραν ήδη (από τους προσκαλούντας), οι καλούμενοι οι... «ἐλθόντες και μη ἔχοντες ἔνδυμα γάμου»!!

Μέ τόν Σταυρό στόν ὦμο - «Κ.Π.»

Μέ τόν Σταυρό στόν ὦμο

Ὁ Κύριός μας βαστάζων στὸν ὦμο Του τὸν Σταυρὸ ἐξῆλθε ἀπὸ τὰ τείχη τῆς Ἱερουσαλὴμ πρὸς τὸν Κρανίου τόπο, τὸν Γολγοθά. Ἀπερίγραπτη ἡ σκηνὴ καὶ ἡ εἰκόνα. Οἰκτρὸν τὸ ἰδεῖν! Δὲν βλέπεται τὸ κακοποιημένο ἀπὸ τὸ φραγγέλιο, καὶ τὴν κάθε ἀτίμωση, τὸ καταπληγωμένο, αἱμόφυρτο θεῖο Σῶμα. Ἑτοιμόρροπο μὲ τὸ βαρὺ σταυρὸ στὸν ὦμο, μὲ τὴ βαθιὰ ὀδύνη στὴν ὄψη, προσπαθεῖ μαρτυρικὰ νὰ περπατήσει στὸν δρόμο πρὸς τὸν Γολγοθά. Ὁ ὄχλος μαίνεται γύρω Του. Οἱ ἄρχοντες ἀγωνιοῦν. Πρέπει νὰ φθάσει μὲ κάθε τρόπο καὶ νὰ πεθάνει στὸ Σταυρό.

Κάποιες γυναῖκες κλαῖνε παράμερα, θρηνοῦν, κι Ἐκεῖνος τὶς παρηγορεῖ: «Μὴν κλαῖτε γιὰ ἐμένα, ἀλλὰ γιὰ ἐσᾶς καὶ τὰ παιδιά σας…». Δυσκολεύεται νὰ βαδίζει. Εἶναι πνιγμένος στὸ αἷμα καὶ στὸν ἱδρώτα. Μία γυναίκα τὸν εὐσπλαχνίζεται καὶ μὲ μία μεγάλη πετσέτα Τοῦ σκουπίζει τὸ πρόσωπο, γιὰ νὰ Τὸν ξεκουράσει. Καὶ ὢ τοῦ θαύματος! Τὸ πρόσωπό Του ἀποτυπώνεται στὴν πετσέτα, «τὸ ἅγιο Μανδήλιο» κατὰ τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Καὶ ἡ γυναίκα ἐκείνη εἶναι ἡ ἁγία Βερονίκη, ἡ αἱμορροοῦσα, ποὺ τὴ θεράπευσε μὲ θαῦμα ὁ Χριστὸς καὶ δὲν ξέχασε τὴν εὐγνωμοσύνη της.

Καλούν ‘’ιερόν’’ το βιβλίον, το οποίον αρνείται τα Άγια Πάθη του Χριστού; - Β. Χαραλάμπους

Καλούν ‘’ιερόν’’ το βιβλίον, το οποίον αρνείται τα Άγια Πάθη του Χριστού;

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
_________________________
Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε τα Άγια Πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.  Το αντιτριαδικό κοράνι, το οποίο αρνείται τη Θεότητα του Χριστού και τη Σταύρωσή Του, ως ‘’ιερό’’ καλείται από κάποιους Ιεράρχες της Εκκλησίας μας και το δωρίζουν κιόλας κάποιοι από αυτούς.  
 
Το κοράνι για τα Άγια Πάθη του Κυρίου, γράφει μεταξύ άλλων τα εξής :  «Κι ακόμη καυχήθηκαν : ‘’Φονεύσαμε τον Χριστόν Ιησού, το παιδί της Μαριάμ, τον Απόστολο του Θεού’’.  Κι όμως δεν τον σκότωσαν κι ούτε τον σταύρωσαν, αλλ’ έτσι γίνηκε ώστε να φαίνεται σ’ αυτούς» (κοράνι, κεφ. Δ, στιχ. 157)*.   Το κοράνι σαφέστατα αρνείται τη Σταύρωση του Χριστού και επακόλουθα την Αγία Ανάστασή Του.
 
Ως ανόητους μας εκλαμβάνουν αυτοί οι οποίοι προβάλλουν, ότι δήθεν οι μωαμεθανοί παραδέχονται τον Χριστό ως απόστολο και προφήτη;    Όσο εύκολο κι αν είναι να προβάλλουν κάτι τέτοιο, τόσο ανυπέρβλητο είναι να βρουν έστω και μια προφητεία του Χριστού την οποίαν αποδέχονται.  Ειδικότερα στο θέμα του προφητικού λόγου του Κυρίου, αναφορικά με τα Άγια Πάθη τι έχουν να πουν;

Μεγάλη Τρίτη, πρόσθες αυτοίς κακά, Κύριε.... -- κήρυγμα υπό του Δημητρίου Τσαντήλα

πρόσθες αυτοίς κακά, Κύριε....

Μεγάλη Τρίτη εσπέρας - τροπάριο Κασσιανής.
κήρυγμα υπό του Δημητρίου Τσαντήλα,
ομότιμου καθηγητή ιατρικής σχολής ΑΠΘ και θεολόγου.

Η «Καθέδρα του Μωϋσή» - Μητροπολίτης Χονγκ Κονγκ Νεκτάριος

Η «Καθέδρα του Μωϋσή»

Στο ευαγγελικό ανάγνωσμα του Όρθρου της Μεγάλης Τρίτης ακούμε τον Ιησού να ομιλεί για την «Καθέδρα του Μωϋσή».

Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ λέγων· ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι. (Ματθ. 23, 1-3)

Τι ήταν η Καθέδρα του Μωϋσή;

Στα Αραμαϊκά το κάθισμα είναι Kursia. Στα Εβραϊκά είναι Kise. Στα Αραμαϊκά όμως υπάρχει και μία λέξη η οποία είναι δάνειο από τα Ελληνικά, η «Καθέδρα». Ο Ιησούς προφανώς όταν μίλησε στα πλήθη χρησιμοποίησε τα Αραμαϊκά. Οπότε είναι πιθανό να χρησιμοποίησε τον όρο Καθέδρα αφού είχε εισαχθεί στα Αραμαϊκά για να σημάνει το κάθισμα/θρόνο επισήμου προσώπου.

Για το τι εννοούσε ο Ιησούς υπάρχουν δύο θεωρίες.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΦΩΤΟΣ - Ιωάννης Σπιτέρης

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΦΩΤΟΣ

Αυτές τις μέρες παρακολουθήσαμε τις επίσημες τελετουργικές εκδηλώσεις, για την αφή της «ιερής» ολυμπιακής φλόγας! Ακούσαμε επίσης την «ιέρεια», στην Αρχαία Ολυμπία, να αναγγέλλει με περίσσιο στόμφο: «Απόλλωνα, θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, στείλε τις ακτίνες σου και άναψε τη ιερή δάδα!». Γνωρίζουμε βέβαια πως όλα αυτά αποτελούν μια θεατρική αναπαράσταση που προβάλλει διεθνώς τη Χώρα μας και για αυτό δεν μας ενοχλεί.

Οι χριστιανοί πιστευουμε βέβαια ποιος είναι ο πραγματικός Ήλιος και το πραγματικό ιερό Φως, αυτός που είπε: «Εγώ είμαι το Φως του κόσμου» (Ιωάννης 8,12). Και εμείς θα γιορτάσουμε αυτό το Φως την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα.

Πράγματι, ένα από τα πιο σπουδαία σύμβολα της Πασχαλινής Αγρυπνίας (της νύχτας μεταξύ του Μεγάλου Σαββάτου και της Κυριακής του Πάσχα), μαζί με το νερό του βαπτίσματος που ευλογείται εκείνη τη νύχτα, είναι το Φως που αντιπροσωπεύει τον Αναστημένο Χριστό. Το Άγιο αυτό Φως έχει πρωταγωνιστικό ρόλο αυτήν την ιερή Νύχτα, αλλά και γενικότερα έχει έναν ιδιαίτερο θρησκευτικό συμβολισμό.

Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Η μετάνοια είναι προσωπική του καθενός – Μήνυμα στους πιστούς για το σκάνδαλο Αββακούμ

Τα μηνύματα της εκκλησίας για την Εβδομάδα των παθών που αποτελούν ένα μυστήριο, έστειλε μέσω του philenews podcast ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ο οποίος εξηγεί την κάθε μέρα της Αγίας Βδομάδας ξεχωριστά και τα διδάγματα τους, μέχρι τη νύχτα της Ανάστασης, καθώς και τη σημασία της σταύρωσης του Χριστού.

Ο Προκαθήμενος της εκκλησίας της Κύπρου, υπογραμμίζει ότι η μετάνοια είναι προσωπική του καθενός, υπάρχουν συντριβές μεγάλες και όποιος ζητήσει άφεση αμαρτιών από τον Θεό, θα την έχει. Με τη δική μας προσπάθεια, να κατακτήσουμε την καλοζωία και να παρατείνουμε τη ζωή μας, καταλαβαίνουμε πως δύσκολα θα κατανοήσουμε τα πάθη του Χριστού αναφέρει. Η Εκκλησία είπε, μας βάζει στο μήνυμα του σταυρού, του πάθους και της Ανάστασης.

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γίνεται γνωστό στους ορθοδόξους χριστιανούς της Πόλης μας και στους επισκέπτες της, ότι ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα, 5 Μαΐου 2024 και ώρα 11.00 το πρωί θα τελεσθεί ο Αναστάσιμος Εσπερινός της Αγάπης στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.
Στην Ιερά Ακολουθία θα προεξάρχει ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, σύμπας ο Ιερός Κλήρος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης,  ενώ προσκαλούνται και αναμένονται όλοι οι χριστιανοί μας, προκειμένου να γευθούμε την αναστάσιμη χαρά της ημέρας του Κυρίου.
Κατά την διάρκεια του Εσπερινού θα ακουστεί το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο σε 12 ξένες γλώσσες, ώστε να διαχυθεί στα πέρατα του κόσμου το Αναστάσιμο Γεγονός, το οποίο αφορά σε όλους τους ανθρώπους.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται, ότι -μεταξύ των άλλων ιερών Ακολουθιών και λατρευτικών συνάξεων της εφετινής Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος- έχει προγραμματισθεί και θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, 3ης Μαΐου 2024 στις 9.00 μ.μ., συνάντηση Επιταφίων από διάφορους Ιερούς Ναούς του ιστορικού κέντρου, στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Πρόκειται για μία περαιτέρω Εκδήλωση με σκοπό την εντονότερη βίωση από τους πιστούς, ως ένα σώμα, των σωτηριωδών για το ανθρώπινο γένος, γεγονότων των Παθών του Κυρίου, αλλά και την ουσιαστικότερη προβολή του αυθεντικού χαρακτήρα της πόλης μας.

Η συγκεκριμένη ενέργεια, υλοποιείται με την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση του Δήμου Θεσσαλονίκης, δια της Διευθύνσεως Πολιτισμού, Τουρισμού, αλλά και προσωπικά του Δημάρχου κ. Στέλιου Αγγελούδη και του Αναπληρωτή Δημάρχου, Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Διεθνών Σχέσεων & Διαδημοτικής Συνεργασίας κ. Βασιλείου Γάκη, καθώς και με την ουσιαστική συνεισφορά και συμβολή του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Το απόγευμα του Σαββάτου του Λαζάρου, 27ης Απριλίου 2024, στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης, παρουσία πλήθους κόσμου, η Χορωδία της Σχολής Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, υπό τη διεύθυνση του μουσικολογιωτάτου κ. Ευαγγέλου Καπαϊδονάκη, Πρωτοψάλτου, Καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής και Διευθυντού της Σχολής, παρουσίασε πλούσιο πρόγραμμα, αφιερωμένο αφενός μεν στην επέτειο της συμπλήρωσης 200 ετών από τη μαρτυρική τελείωση των εν Ρεθύμνη Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων και αφετέρου στην επί θύραις Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα.


Την εκδήλωση προλόγισε και παρουσίασε ο κ. Γεώργιος Σηφάκης, θεολόγος, γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ο οποίος αναφέρθηκε στα ιερά πρόσωπα των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων, στα πρόσωπα, τα οποία πρωταγωνιστούν μέσα στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, καθώς και στα ιερά γεγονότα, τα οποία, συν Θεώ, θα εορτάσομε.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 
 
ΜΕΓΑΛΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΩΡΑ  7μμ
 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΙΠΤΉΡΟΣ  ΘΑ ΧΟΡΟΣΤΑΤΉΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΕΙ Ο ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ κ.  ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 

Μεγάλη Τρίτη


Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, η Εκκλησία επιτελεί ανάμνηση της παραβολής των δέκα παρθένων λόγω της ευαγγελικής περικοπής, η οποία διαβάζεται το πρωί στον Εσπερινό με Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
Κατά τη διάρκεια της εσπερινής αυτής ακολουθίας επαναλαμβάνονται αρκετά τροπάρια, τα οποία ήδη ψάλθηκαν χθες βράδυ στον όρθρο της Μεγάλης Τρίτης. Μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά στα τάλαντα, που ο Θεός χαρίζει στον κάθε άνθρωπο, ο οποίος καλείται να πολλαπλασιάσει ως καλός οικονόμος της θείας Χάριτος. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Χριστός προσφέρει την ευκαιρία έστω με ένα τάλαντο και σε εκείνο τον άνθρωπο που δεν θέλει ή δεν προσπαθεί να εργαστεί και να ενεργοποιήσει το τάλαντο για τον αγιασμό και τη σωτηρία του.
Το απόγευμα σήμερα τελείται ο όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης. Τα τροπάρια που ψέλνονται αναφέρουν και το γεγονός της μετάνοιας της πόρνης γυναίκας, που άλειψε με το μύρο τον Κύριο.

Δευτέρα 29 Απριλίου 2024

Ἕνας Ἱερέας δύο Λειτουργίες; - π. Βασιλείου Μπακογιάννη

Ἕνας Ἱερέας δύο Λειτουργίες;

Ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Ὁ Ἱερέας, σύμφωνα μέ τήν ἐπικρατοῦσα τάξη, μπορεῖ νά τελέσει τή μέρα μία Λειτουργία.Ὅμως, τά πράγματα δέν ἦταν ἔτσι ἐξ ἀρχῆς.
 
Ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες στή   Δυτική Ἐκκλησία ὑπῆρχε συνήθεια νά γίνεται καί δεύτερη Λειτουργία, τήν ἴδια μέρα, στήν ἴδια Ἁγία Τράπεζα, καί ἀπό τόν ἴδιο Ἱερέα. [1] Ὅταν ὑπάρχει πολύς κόσμος  (ἔγραφε  5ο αἰ.,  ὁ Ἅγιος Λέων Α΄ Ἐπίσκοπος Ρώμης, στόν Ἀλεξανδρείας Διόσκουρο), κάνουμε χωρίς δισταγμό καί δεύτερη Λειτουργία, ἐννοώντας ἀπό τόν ἴδιο Ἱερέα καί στό ἴδιο Θυσιαστήριο. [2] Ἡ "Concilium Autissiodorenese" (6ο αἰ.) ἔκανε ἀλλαγή στό τυπικό: Στήν Ἁγία Τράπεζα ὅπου  λειτούργησε  Ἐπίσκοπος, ὁ Ἱερέας δέν ἐπιτρέπεται  νά  ἐπιτελέσει  δεύτερη Λειτουργία.[3] 
      
    Καί στήν Ἀνατολική Ἐκκλησία στίς μεγάλες γιορτές γίνονταν δύο συνεχόμενες Θ. Λειτουργίες ἀπό τόν ἴδιο Ἱερέα καί στό ἴδιο Θυσιαστήριο. Π.χ,  Μ.  Σάββατο ἑσπέρας βαπτίζονταν οἱ Κατηχούμενοι,  καί ἐπιτελεῖτο  ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Σαββάτου· στή συνέχεια ἡ  Λειτουργία γιά τό Πάσχα, ἀπό τόν ἴδιο Ἐπίσκοπο καί στό ἴδιο Θυσιαστήριο. [4] Τό ἴδιο γινόταν καί  παραμονή τῶν Φώτων, ὅπως φαίνεται ἀπό τόν Α΄Κανόνα τοῦ Ἁγίου Θεοφίλου· καθώς ἐπίσης καί  παραμονή Χριστουγέννων. Μέχρι  στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰώνα, ὑπῆρχαν στήν πατρίδα μας  Ἱερεῖς,  πού ἐπιτελοῦσαν τήν ἡμέρα δύο Λειτουργίες![5] Ὁ  πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Νάσσης καί ἀναπληρωτής καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης στήν ἐμπεριστατωμένη διδακτορική του διατριβή, ἐπισημαίνει: «Συμπερασματικῶς λοιπόν βλέπουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία γνώριζε μιά πράξη τελέσεως καί δευτέρας Θ. Λειτουργίας κατά τήν ἴδια μέρα καί μάλιστα στό ἴδιο θυσιαστήριο».[6]

«Ότι ηγάπησε πολύ» (Κείμενο, ήχος) - Αλεξανδρεύς

 

Ο Αλεξανδρεύς
μας χάρισε τα προηγούμενα χρόνια μια σειρά με τίτλο
«Ότι ηγάπησε πολύ»
Αξίζει να διαβασθεί ξανά αυτή την περίοδο.
Ολοκληρωμένο εδώ
 
Ο Γιώργος Μαρκάκης διαβάζει το διήγημα του
«Ότι ηγάπησε πολύ
»

Πάτρα: Μαθήτρια του Πρότυπου Γυμνασίου η «χρυσή πέννα» του εφηβικού διηγήματος

 
Πατρινή μαθήτρια κέρδισε το πρώτο βραβείο στον φετινό 12ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης» για το διήγημά της «Το ασήμαντο, μπλε στυλό».

Πατρινή μαθήτρια κέρδισε το πρώτο βραβείο στον φετινό 12ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης» που διοργανώθηκε από τον Επιστημονικό και Πολιτιστικό Σύλλογο «eκπ@ιδευτικός κύκλος» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας.

Ο εν λόγω διαγωνισμός απευθυνόταν στους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των σχολείων της χώρας μας, καθώς και των ελληνόφωνων του εξωτερικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις χίλιες.

Η απονομή των βραβείων έγινε την περασμένη Παρασκευή.

Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του εφηβικού διηγήματος απονεμήθηκε στη μαθήτρια της Β΄Γυμνασίου Βασιλική-Ιωάννα Παναγιωτοπούλου που φοιτά στο Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών για το διήγημά της «Το ασήμαντο, μπλε στυλό». Πρόκειται για ένα διήγημα που βασίζεται σ΄ ένα προσωποποιημένο αντικείμενο, ένα μπλε στυλό, και την ευτυχισμένη ζωή που έζησε στα χέρια της Ευαγγελίας…

Τὸ Μαρτύριο τῶν Μαθητῶν - «Κ.Π.»

Τὸ  Μαρτύριο τῶν Μαθητῶν

Τὸν εἶχε προβλέψει ὁ Κύριος τὸν μεγάλο, τὸν δυνατὸ πειρασμό, ποὺ τοὺς περίμενε: «Ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐξητήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιᾶσαι ὡς τὸν σῖτον»! Ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐζήτησε τώρα καὶ γιὰ ἐσᾶς (ὅπως ἄλλοτε γιὰ τὸν Ἰώβ), νὰ σᾶς ταράξει καὶ νὰ σᾶς κλονίσει, ὅπως κοσκινίζεται καὶ σείεται τὸ σιτάρι μέσα στὸ κόσκινο, γιὰ νὰ καθαρισθεῖ. Ἀπὸ τὸ Μυστικὸ Δεῖπνο στὸ Ὑπερῶο ἄρχισε ἡ ἀνησυχία τους. Ὁ Κύριος μίλησε γιὰ προδοσία καὶ ἐκεῖνοι ἀναρωτιοῦνταν «μήτι ἐγώ, Κύριε;» Ὁ δὲ Ἰούδας ἔφυγε ἀμίλητος μέσα στὴ νύχτα. Στὸν Κῆπο τῆς Γεσθημανῆ Τὸν εἶδαν νὰ ἀγωνιᾶ, νὰ τοὺς ζητάει «γρηγορεῖτε μετ’ ἐμοῦ…» καὶ ἀργότερα μπροστὰ στὰ μάτια τους νὰ Τὸν φιλάει προδοτικὰ ὁ Ἰούδας, νὰ Τὸν συλλαμβάνουν χέρια ἀνόμων, νὰ Τὸν δένουν ἀγριεμένοι καὶ νὰ Τὸν ἀπαγάγουν… Φρῖξον ἥλιε! Τί συμβαίνει στὸν Κύριό τους; Ἔχασαν τὸν τόπο καὶ τὸν κόσμο κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τους, τοὺς κυρίεψε καὶ ὁ πόνος καὶ ὁ τρόμος καὶ ἔγιναν ἄφαντοι, ἐγκατέλειψαν ὁλομόναχο καὶ ἀπροστάτευτο τὸν Διδάσκαλό τους καὶ κρύφτηκαν γιὰ νὰ σωθοῦν!

Ευκαιρία πνευματικής και δημιουργικής απασχολήσεως στον Ι. Ν. Αγ. Μαρίνης πατρών

Με την βοήθεια του Θεού και της ευχές του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ.. Χρυσοστόμου ξεκίνησε στην ενορία μας την Αγία Μαρίνα Πατρών το τριήμερο πνευματικής και δημιουργικής απασχολήσεως για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου (Μεγάλη Δευτέρα Μεγάλη Τρίτη Μεγάλη Τετάρτη) περισσότερα από 80 παιδιά αυτές τις ημέρες θα συμμετέχουν σε πρωταθλήματα, παιχνίδια, τραγούδια, εκμάθηση ύμνων, και στην Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Τετάρτης.  

Καλή Μεγάλη Εβδομάδα
Μνήμη τοῦ Ἐθνομάρτυρος Ἱερέως Γεωργίου, τῶν Πατρῶν.

Κυριακή τῶν  Βαΐων τοῦ 1821. Οἱ Τοῦρκοι τοῦ  Γιουσούφ Πασᾶ μπῆκαν στήν Πάτρα, μέ προδοσία τοῦ Προξένου τῆς Ἀγγλίας Γκρήν, ἐκύκλωσαν τούς Ἓλληνες, πού εἶχαν κλείσει τούς Τούρκους τῆς Πάτρας στό Κάστρο καί κατέσφαξαν τόν πληθυσμό τῆς πόλεως καί παρέδωσαν τά πάντα στό πῦρ.
Ἀπό τίς 20.000 περίπου κατοίκους τῆς πόλεως τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, οἱ 10.000 ἐσφάγησαν, ἐσουβλίσθησαν, ἐξανδραποδίσθησαν.
Ἡ μνήμη τους πανδήμως τελεῖται κατά τά τελευταῖα χρόνια μέ τήν συμμετοχή πλήθους Πατριωτικῶν Συλλόγων, πληθύος Πατρέων, τοῦ Ἱερατείου τῆς πόλεως, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.

Μάλιστα ἐφέτος κατόπιν αἰτήματος τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε καί καθιέρωσε νά ἑορτάζεται ἐπισήμως ἡ μνήμη τους τήν Ε’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἑκάστου ἒτους. Στόν αὒλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἐστήθη μέ πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου, δαπάναις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μαρμαρίνη στήλη- μνημεῖον  τῆς μεγάλης θυσίας τῶν χιλιάδων Πατρέων, τῶν ὑπό τῶν βαρβαρικῶν Τουρκικῶν ὀρδῶν σφαγιασθέντων ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων (3 Ἀπριλίου 1821) ἓως καί τήν Μεγάλη Παρασκευή, τοῦ ἰδίου ἒτους.

Μηνύματα Μεγάλης Δευτέρας κήρυγμα του Δημητρίου Τσαντήλα,

 Μηνύματα Μεγάλης Δευτέρας

κήρυγμα του Δημητρίου Τσαντήλα,
ομότιμου καθηγητή ιατρικής σχολής ΑΠΘ και θεολόγου.

Κι εγώ ερωτευμένος είμαι ...

 

Αντίσταση Σταύρωση και Ανάσταση - Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Αντίσταση Σταύρωση και Ανάσταση 2

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

                Τα δραματικά γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδος, κατά την οποία βιώνουμε εντονότερα τη θυσία του Θεανθρώπου Ιησού για τη σωτηρία μας, διδάσκουν τον καθένα μας πως η αντίσταση προς το απάνθρωπο κατεστημένο προκαλεί τη σκληρή δοκιμασία των διωγμών και της Σταυρώσεως, αλλά οδηγεί στην Ανάσταση. Όσοι  αποφεύγουν την αντίσταση και απαρνούνται την δοκιμασία δεν πιστεύουν στην Ανάσταση. Όποια ηλικία και αν έχουν, είναι συμβιβασμένοι στα γήινα και αιχμαλωτισμένοι στο παροδικό υλικό συμφέρον.

                Ο Θεάνθρωπος Ιησούς, που θυσιάστηκε από αγάπη και ενδιαφέρον για τη σωτηρία μας, κατά τη διάρκεια της παράνομης και απάνθρωπης σε βάρος Του διαδικασίας μας δίδαξε να μην είμαστε ούτε απαθείς, ούτε εμπαθείς. Μπορεί να δέχθηκε το φίλημα του Ιούδα, αλλά την ώρα εκείνη του είπε με παράπονο «με φίλημα προδίδεις τον Μεσσία;». Μπορεί να τοποθέτησε στη θέση του το κομμένο αυτί του δούλου και να δίδαξε τον Πέτρο ότι η βία μόνο βία προκαλεί, αλλά απευθυνόμενος  στους αρχιερείς και στους στρατηγούς που πήγαν νύκτα να Τον συλλάβουν με σπαθιά και ρόπαλα, τους παρατήρησε πως του συμπεριφέρθηκαν σα να ήταν ληστής. Και πρόσθεσε προς αυτούς: «Κάθε ημέρα ήμουν στο ιερό και δεν με συλλάβατε και έρχεστε τώρα, στη δική σας ώρα της εξουσίας του σκότους, για να πετύχετε το πανούργο σχέδιό σας».

Ο ΝΥΜΦΙΟΣ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΧΑΡΜΟΛΥΠΗΣ ΠΑΙΔΙΟΘΕΝ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΓΕΙΩΤΗΣ

Ο ΝΥΜΦΙΟΣ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΧΑΡΜΟΛΥΠΗΣ ΠΑΙΔΙΟΘΕΝ
ΤΑ ΡΟΥΧΙΝΑ ΤΙΜΑΛΦΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Απλώννε τη θκιαλεχτήν ελλιάν στον ήλιον μες τον τσέστον για να φύει η υγρασία.Ετσι ελάλεν η γιαγιά της γειτονιάς μας.Αφού οι κλάδοι ελαίας και τα μυριάδες φύλλα ετοιμάζοντο, η μαστόρισσα της γειτονιάς ανεφώνει γλυκήτατα .’’Γιώρκο έλα γιε μου να γράψεις τα μαξυλαροντυματα για τες ελλιες μας,για τα καπνίστηρκα μας’’.Ο Γιώρκος αίφνης άφηνε ο,τι έκαμνεν τζιαι τρεχτός έμπαιννεν έσσω δια το ευλογημένον διακόνημαν.΄Εγραφεν καλλιγραφικά
με τον μαρκαδόρον τον καλόν το όνομα της γιαγιάς του Καλλισθένη ΓΕΩΡΓΙΟΥ.΄Ητα ανέγραφεν τα άλλα δύο ρούχινα έμορφα σακκούλλια.Δια έτη όμως ικανά ουδέποτε απεκάλυπτεν τα δύο αλλά ονόματα.΄Ητα εικάζω το μόνον μυστικόν που ΕΙΧΑΜΕΝ με τον λίαν αγαπητόν παιδικόν μου φίλον.Πάντα στην αγωνιώδη ερώτηση μου.Φιλούιν θυμμώννει η γιαγιά μου.Εν γίνεται να σου πω.

Δεύτερη Ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου στο Αγρίνιο

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, επιθυμώντας να προσφέρει την δυνατότητα σε εργαζομένους, νέους και μαθητές να συμμετάσχουν στο Ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου, την Μεγάλη Τετάρτη 1η Μαΐου 2024, θα πραγματοποιήσει δεύτερη Ακολουθία στην πόλη του Αγρινίου, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος.
Η δεύτερη Ακολουθία του Ευχελαίου θα αρχίσει ώρα 21:15’.
Το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος θα τελεσθεί κανονικά το Μυστήριο του Ευχελαίου στις 10:00’.

Μεγάλη Δευτέρα


 Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Λέγεται «Μεγάλη», όχι γιατί εμπεριέχει περισσότερες ώρες ή ακολουθίες, αλλά επειδή τα γεγονότα που καλούνται οι Χριστιανοί να ζήσουν, μέσω της συμμετοχής στις ακολουθίες, είναι θεολογικά, σπουδαία και πανίερα.
Σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ιωσήφ του Παγκάλου και υπενθυμίζει, σύμφωνα με την ευαγγελική περικοπή, το γεγονός της καταρασθείσης και ξηρανθείσης συκής. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, ο ενδέκατος γιός του Πατριάρχη Ιακώβ και εξέχουσα ιστορική προσωπικότητα της Παλαιάς Διαθήκης, προβάλλεται ως ο άνθρωπος της σύνεσης και σωφροσύνης.
Ο Ιωσήφ βρέθηκε στην Αίγυπτο, ένεκα του φθόνου των αδελφών του. Ερμήνευσε τα όνειρα του Φαραώ και αναδείχθηκε σπουδαίος άρχοντας. Στο τέλος φιλοξένησε τους οικείους του στην Αίγυπτο, τους οποίους και τους φρόντισε στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Ο περιφρονημένος και εξόριστος Ιωσήφ αναδείχθηκε, με τη χάρη του Θεού ένεκα της ταπείνωσή του, σε άρχοντα της Αιγύπτου.

Κυριακή 28 Απριλίου 2024

ΟΣΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ ΚΟΝΤΑΚΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

ΟΣΙΟΥ  ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ
ΚΟΝΤΑΚΙΟ  ΣΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

     Στη θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, που γιορτάζουμε πανηγυρικά την Κυριακή των Βαΐων, Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός, ο κορυφαίος, έχει συνθέσει το Κοντάκιο που ακολουθεί σε Νεοελληνική Μεταγραφή. Απαρτίζεται από Δύο Προοίμια- το πρώτο, «Τω θρόνω εν ουρανώ, τω πώλω επί της γης,- εποχούμενος Χριστέ ο Θεός,- και των αγγέλων την αίνεσιν και των παίδων την  ανύμνησιν- προσδέχου βοώντων σοι. Ευλογημένος ει ο ερχόμενος, τον Αδάμ ανακαλέσασθαι», ψάλλουμε στην Εκκλησία και σήμερα-και, Δεκαέξι Οίκους-Τροπάρια. Έχει ως Ακροστιχίδα-στο πρωτότυπο-τη φράση, «εις τα Βάια Ρωμανού», και ως Εφύμνιο, το στίχο, «ευλογημένος ει ο Ερχόμενος τον Αδάμ ανακαλέσασθαι». Η γιορτή μας εισάγει στη Μεγάλη Εβδομάδα, όπου καλούμαστε-«Δεύτε ουν και ημείς»-όχι απλώς να θυμηθούμε, ή ν’ αναπαραστήσουμε, αλλά «κεκαθαρμέναις διανοίαις», να συμπορευτούμε και να συσταυρωθούμε μαζί του μέσα μας, «ίνα και συζήσωμεν αυτώ… εις την άνω Ιερουσαλήμ», στην Αιώνια Κοινωνία της Αγάπης Του.

     Το σχετικό γεγονός καταγράφουν και οι τέσσερις Ευαγγελιστές.

α.   Π ρ ο ο ί μ ι α.

1.   Στο θρόνο άνω, στον ουρανό- -στη γη κάτω, στο ονάριο,- -δέξου Χριστέ ο Θεός μας,- -των παιδιών την εξύμνηση με των αγγέλων τη δοξολογία- -και αυτή ημών των πιστών που αναφωνούμε:- -«Ευλογημένος ο Ερχόμενος ν’ αναγεννήσει τον Αδάμ».

Κορυφώθηκαν οι εορτασμοί για την Έξοδο του Μεσολογγίου

 
Kορυφώθηκαν σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, 28 Απριλίου 2024 οι λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 198ης Επετείου της Ηρωικής Εξόδου της Φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου.

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος τελέσθηκαν ο Όρθρος και η τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Ελασσώνος κ. Χαρίτωνος και συλλειτουργούντων του Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ. Αθανασίου και του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Ελασσώνος κ. Χαρίτων, ο οποίος ανέφερε: «Τιμούμε σήμερα την ηρωική ημέρα και τα ιστορικά πρόσωπα της Κυριακής των Βαΐων του 1826, της περιόδου εκείνης που επαναφέρει στη μνήμη όλων μας τους γενναίους αγώνες και τα παλαίσματα των ηρωικών προγόνων μας». Στη συνέχεια ανέφερε, ότι το ηρωικότερο πρόσωπο που τιμούμε κατά τις επετειακές Εορτές Εξόδου, ο Επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ, γεννήθηκε στην κωμόπολη της Τσαριτσάνης που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Ελασσώνος. Εκεί μεγάλωσε, ανδρώθηκε, χειροτονήθηκε Κληρικός και ανέλαβε Ηγούμενος.

Οἱ Παράνομες Δίκες ! - «Κ.Π.»

Οἱ  Παράνομες Δίκες !

Μέσα σὲ μία φρικτὴ νύχτα, στήθηκε ἡ πιὸ παράνομη δίκη τοῦ κόσμου, γιὰ τὸν μόνο Ἀθῶο, τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ἄρχισε ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ Ἄννα, στὸ σπίτι τοῦ Καϊάφα, στὸ Συνέδριο τῶν Πρεσβυτέρων (Γραμματέων καὶ Φαρισαίων) καὶ κατέληξε στὸ Πραιτώριο, στὸν ἡγεμόνα Πιλάτο. Ἡ θρησκευτική, δικαστικὴ καὶ πολιτικὴ ἐξουσία καταστρώνουν παράνομη ἀπόφαση τὴ νύχτα, διότι οἱ δίκες ἀπαγορεύονταν τὴ νύχτα, γιὰ νὰ καταδικάσουν σὲ θάνατο τὸ Χριστό! Μὲ πολλοὺς ψευδομάρτυρες κατηγορίας, κατὰ τὶς ὑποδείξεις τοῦ φθόνου τῶν Πρεσβυτέρων, χωρὶς μάρτυρες ὑπερασπίσεως, χωρὶς σαφῆ κατηγορία, χωρὶς ἀπολογία τοῦ Κατηγορούμενου, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, μὲ τὸν ὄχλο ἀπέξω νὰ ὠρύεται, δηλαδὴ ἕνα ἄγριο σύνολο κατευθυνόμενων ἡμετέρων… Ὅλα θολά, ψευδῆ, ἄδικα, συκοφαντικὰ καὶ παράνομα. Μόνον ἡ προειλημμένη ἀπόφασή τους ἦταν κατηγορηματική: «Σταυρωθήτω!»

Τί ἀκριβῶς ἔγινε τόσο βίαια καὶ βιαστικὰ καὶ ὕπουλα στὴ δίκη τοῦ Ἀναμάρτητου;

α) Στὸν Ἄννα. Ἀπὸ τὸν κῆπο τῆς Γεσθημανῆ ὁδήγησαν δεμένο τὸν Κύριό μας ὡς κακοῦργο στὸ σπίτι τοῦ ἀρχιερέα Ἄννα. Αὐτὸς ἐκεῖ, ἀνεπίσημα ἀνακρίνει τὸν Ἰησοῦ «περὶ τῶν Μαθητῶν καὶ τῆς Διδαχῆς Αὐτοῦ». Καὶ ὁ Κύριος τοῦ ἀπάντησε: - «Ἐγὼ παρρησία ἐλάλησα, καὶ ἐν κρυπτῶ ἐλάλησα οὐδέν…», καὶ ξαφνικὰ κάποιος δοῦλος Τὸν ραπίζει! Χωρὶς ἄλλη συζήτηση ὁ Ἄννας Τὸν στέλνει στὸν ἀρχιερέα Καϊάφα, ποὺ ἦταν καὶ γαμπρός του.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ  ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 

Πανηγυρικά και με κάθε μεγαλοπρέπεια τελέσθηκε σήμερα, Κυριακή των Βαΐων η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της εικόνας της Βαϊοφόρου κατά την τάξη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στον ενοριακό Ναό της Αγίας Μαρίνης Πατρών 
198 έτη από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Με την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου συνεχίστηκαν σήμερα το απόγευμα, Σάββατο του Λαζάρου, 27 Απριλίου 2024, οι λαμπρές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 198ης επετείου της Εξόδου της ηρωικής Φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων.

Χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος και συγχοροστάτησαν οι Μητροπολίτες Ελασσώνος κ. Χαρίτων και Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός.

Πριν την απόλυση του Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός παρουσίασε τους Αγίους Αρχιερείς στους άρχοντες και τον λαό και τους ευχαρίστησε, γιατί λαμπρύνουν με την παρουσία τους τις φετινές Εορτές Εξόδου.

Αναφερόμενος στο διπλό μήνυμα της ημέρας μίλησε για την δεσποτική εορτή της εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, αλλά και για την επέτειο της ηρωικής Εξόδου του Μεσολογγίου, λέγοντας: «εδώ, στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου χτυπά σήμερα η καρδιά ολόκληρης της Ελλάδος, διότι για 198η φορά εορτάζουμε με την δέουσα λαμπρότητα και με την επιβάλλουσα ιεροπρέπεια το υπερμέγιστο γεγονός, την ηρωική Έξοδο των Ελευθέρων Πολιορκημένων και την θυσία τους για να μην παραδοθούν στα χέρια του Τούρκου δυνάστη και κατακτητή.

Βράδια μελαλοβδομαδιάτικα

 

Απόσπασμα: Ποιμαντορική Εγκύκλιο για τις Εορτές της Εξόδου 2021 και την Κυριακή των Βαϊων † Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς.

Σήμερα, ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί, ἑορτάζουμε τὴν περηφανὴ καὶ ὑπέρλαμπρη ἑορτὴ τῶν Βαΐων, ἑορτάζουμε τὴν θριαμβευτικὴ εἴσοδο τοῦ Κυρίου εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα. Ἔρχεται ὁ Θεὸς τῶν ὅλων, ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εὐσπλαχνίας νὰ πάθῃ ὡς ἄνθρωπος γιὰ νὰ ἐλευθερώσῃ τὸν σκλαβωμένο, ἀπὸ τὴν θανατηφόρο ἁμαρτία, ἄνθρωπο.
 
Αὐτὴν τὴν ἁγία ἡμέρα, ὅλοι οἱ Ἕλληνες, μὰ περισσότερο ἐμεῖς ποὺ κατοικοῦμε στὰ ἱερὰ χώματα τῆς Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας στρέφουμε τὸ βλέμμα μας, τὴν καρδιά μας, τὸ εἶναι μας στὸ Μεσολόγγι μας. Στεκόμαστε μὲ τιμὴ καὶ σεβασμὸ ἐμπρὸς στοὺς ἥρωες προμάχους τῆς Ἱερᾶς Πόλεως, οἱ ὁποῖοι γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς γλυκυτάτης πατρίδος ἔκαναν τὴν ἡρωικὴ Ἔξοδο καὶ προτίμησαν νὰ πεθάνουν παρὰ νὰ παραδοθοῦν στοὺς Ἀγαρηνούς.

Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν

Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν, πρὸ τοῦ σοῦ Πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον Χριστὲ ὁ Θεός· ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ Παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες, σοὶ τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Κυριακή των Βαΐων (28 Απριλίου 2024)


Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τη Βαϊοφόρο είσοδο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Σήμερα η Εκκλησία υποδέχεται το Βασιλέα των βασιλευόντων και τον Κύριον των κυριευόντων. 
Μετά το θαυμαστό γεγονός της αναστάσεως του τετραήμερου Λαζάρου, ο Ιησούς Χριστός, η πηγή της Αναστάσεως και της Ζωής, εισέρχεται σήμερα θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα.
Οι Ιουδαίοι, κρατώντας βάγια και κλαδιά διάφορων δένδρων, επευφημούν, βλέποντας τον Ιησού Χριστό να εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα, και αναφωνούν «της αναστάσεως την νίκην προμηνύοντες», «Ωσαννά εν τοις υψίστοις», αυτόν που ήρθε εκούσια να σώσει από την πλάνη το γένος των ανθρώπων.
Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος βρίσκεται «επί θρόνου υψηλού», σήμερα εμφανίζεται «επί πώλου ευτελούς», δηλ. καθήμενος επάνω σε μικρό γαϊδουράκι, αυτός που καθημερινά πεζός βρισκόταν ανάμεσα στους ανθρώπους. «Ωσαννά τω Υιώ Δαυίδ, ευλογημένος ει ο ελθών, και πάλιν ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου».

Σάββατο 27 Απριλίου 2024

Κυριακή Βαΐων – Υποδοχή και Αποδοχή - π. Θεοδόσιος Μαρτζούχος


Κυριακή Βαΐων – Υποδοχή και Αποδοχή

π. Θεοδόσιος Μαρτζούχος

Η Κυριακή των Βαΐων, όπως την ονομάζουμε, μοιάζει έντονα με τους θριάμβους των αρχαίων Ελλήνων και την υποδοχή που τους γινόταν όταν επέστρεφαν στην πόλη τους νικητές και τροπαιούχοι. Επευφημίες και εγκώμια γέμιζαν τότε την ατμόσφαιρα και γεννούσαν περιέργεια στους αγνοούντες να αναζητήσουν και να κινηθούν προς διερεύνηση της ποιότητας και των κατορθωμάτων του προσώπου.

Διαβάζοντας τους είκοσι στίχους από το δωδέκατο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, που αφορούν την εορτή, πρέπει και εμείς οπωσδήποτε να αναρωτηθούμε, αν και κατά πόσον και σε εμάς τους χριστιανούς γεννούν τα ίδια συναισθήματα, και το σπουδαιότερο, ποιοτικά αισθήματα, για το πρόσωπο του Χριστού.

Το Ευαγγέλιο περιγράφει αλληλοδιαδόχως δυο συμβάντα. Κατ’ αρχάς το επίσημο γεύμα που παρατίθεται στον Χριστό στο σπίτι του Λαζάρου, από τον Λάζαρο και τις αδερφές του, ως ευχαριστία για το μέγιστο και πελώριο δώρο της αναστάσεως. Και στη συνέχεια την είσοδο-υποδοχή στα Ιεροσόλυμα. Και τα δυο συμβαίνουν λίγες ημέρες προ του Εβραϊκού Πάσχα, το οποίο ο Χριστός με την θυσία του Σταυρού, θα μεταλλάξει σε Πάσχα της Εκκλησίας, δηλαδή όλων των ανθρώπων.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - π. Δημητρίου Μπόκου

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

π. Δημητρίου Μπόκου

Με την Κυριακή των Βαΐων κλείνει ο κύκλος των έξι εβδομάδων της Μεγάλης Σαρακοστής και μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα (συνολικά 49 ημέρες νηστείας). Είναι μεγάλη η εβδομάδα αυτή, όχι γιατί έχει διαφορετική χρονική διάρκεια από τις άλλες, αλλά επειδή συντελέστηκαν κατ’ αυτήν τα συγκλονιστικότερα συμβάντα της παγκόσμιας ιστορίας, τα πρωτόγνωρα γεγονότα του σχεδίου της θείας Οικονομίας, τα φρικτά Πάθη, η θεόσωμος ταφή και η εις Άδου κάθοδος του Χριστού, για να ακολουθήσει η λαμπροφόρος Ανάστασή του. Όλα αυτά δηλαδή, διά των οποίων «της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς αιωνίαν ζωήν μεταβέβηκεν».

Ο Χριστός εισέρχεται στην αγία πόλη Ιερουσαλήμ επευφημούμενος ως βασιλεύς, αλλά και πάλι η βασιλεία του «ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου». Δεν έρχεται για να καθίσει επί θρόνου δόξης, όπως οι επίγειοι βασιλείς. Είναι ο «ερχόμενος επί το εκούσιον πάθος». Επευφημήθηκε και υμνήθηκε ως «ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου βασιλεύς του Ισραήλ». Αλλά έρχεται κατ’ ουσίαν «ταπεινούμενος», όχι δοξαζόμενος, «επί όνον και πώλον υιόν υποζυγίου», για να ετοιμάσει «την εν υψίστοις καθέδραν» για όσους τον αγαπούν.

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΥΠΗΝΤΗΣΕΝ ΑΥΤΩ Ο ΟΧΛΟΣ - π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΥΠΗΝΤΗΣΕΝ ΑΥΤΩ Ο ΟΧΛΟΣ

π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός
 
 «Ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ᾿ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. Διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον» (Ἰωάν.  12, 17-18)
«῞Ολοι, λοιπόν, ἐκεῖνοι ποὺ ἦταν μαζὶ μὲ τὸν ᾿Ιησοῦ, ὅταν φώναξε τὸν Λάζαρο ἀπὸ τὸν τάφο καὶ τὸν ἀνέστησε ἀπὸ τοὺς νεκρούς, διηγοῦνταν αὐτὰ ποὺ εἶχαν δεῖ. Γι’ αὐτὸ ἦρθε τὸ πλῆθος νὰ τὸν προϋπαντήσει, ἐπειδὴ ἔμαθαν ὅτι αὐτὸς εἶχε κάνει τὸ θαυμαστὸ αὐτὸ σημεῖο».
 
            Οι τελευταίες ημέρες της επί γης ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού αποκαλύπτουν από όλες τις πλευρές τη στάση των ανθρώπων έναντί Του, μια στάση που δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα ούτε στους καιρούς μας. Ιδίως κατά την μεγάλη εορτή της Κυριακής των Βαΐων διαπιστώνουμε την αποθέωση κυριολεκτικά του Χριστού, χωρίς όμως αυτή να στηρίζεται στη βάση της πίστης, αλλά να είναι στη βάση της περιέργειας και του ενθουσιαστικού στοιχείου διότι ο Κύριος έκανε ένα ανήκουστο σημείο: ανέστησε εκ των νεκρών τον τεταρταίο Λάζαρο, νικώντας τη φθορά της αποσύνθεσης, επαναφέροντας στη ζωή με τρόπο που ουδείς μπορούσε να αμφισβητήσει κάποιον που όλοι ήξεραν εκ πείρας ότι είχε φύγει από τη ζωή και δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι θα επιστρέψει από τον τάφο.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ - π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ἡ ὄνος δεμένη στήν ἄμπελο, δέν κινδύνευε. Ὁ παλαιός Ἰσραήλ ἔβοσκε στό χωράφι τῶν προφητειῶν, ὅπου οἱ προφητεῖες ὁμιλοῦσαν γιά τήν σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ἀρκοῦσε βέβαια μέ ταπεινό φρόνημα νά ἀποδέχονταν τόν Μεσσία καί Σωτῆρα τοῦ κόσμου. Ὁ Χριστός ἐν τούτοις ἀναζητοῦσε καί τό ὀνάριον-τά ἔθνη· «Καί  εὑρών ὁ Ἰησοῦς… ἐκάθισε ἐπ’ αὐτό, καθώς ἐστί γεγραμμένον».

Ὁ Βασιλεύς δηλαδή, ἔρχεται νά σώσει καί τούς Ἐθνικούς πού, σάν ἄστατο πουλάρι, ἔβοσκαν ἔνθεν κακεῖθεν στήν εἰδωλολατρεία καί τόν παγανισμό, κινδυνεύοντας νά γκρεμιστοῦν καί νά χαθοῦν στήν ψευδώνυμον γνῶσιν, στά εἴδωλα. Οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ἐδοξάσθη ὁ Θεάνθρωπος μέ τήν θυσία στόν Γολγοθᾶ καί τήν ἔνδοξον Ἀνάστασιν καί Ἀνάληψιν, τότε πού ἐφωτίσθησαν άπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, θυμήθηκαν τά προφητικά λόγια τοῦ προφήτου Ζαχαρία, ὅπως ἀκριβῶς ἐκπληρώθηκαν στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ. Δυστυχῶς, μία μερίδα ἀνθρώπων, μέ ἀποστάτη ἕναν ἐκ τῶν δώδεκα μαθητῶν, καθώς καί ὅλη ἡ σπείρα τῶν Γραμματέων καί Φαρισαίων, φιλάργυροι ὄντες, κρυφίως ἐπιβουλεύτηκαν τόν Ἰησοῦν. Ἡ κακία καί ὁ δόλος τῶν καρδιῶν των μέ ἀνόητες σοφιστεῖες ἀπέκρυπταν ἀπό τά μάτια τῆς ψυχῆς, τήν αἰτία αὐτοῦ τοῦ μίσους, ἐναντίον τοῦ Μεσσίου. Ἡ ἅγνοια καί ἡ πλάνη τῆς καρδιᾶς των, τούς ἀπέκρυπτε τήν ὀφειλή νά ζητοῦν τήν δόξα τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἀντίθετα τούς ὡθοῦσε νά ζητοῦν τήν δόξα τή δική τους· τίς πρωτοκαθεδρεῖες καί τούς ἀσπασμούς στίς ἀγορές.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (Ιω. 12, 1-18)
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
Ομιλία στο Κορφοβούνι, 20/4/1986
 
Εξ’ όνυχος τον λέοντα
 
Η σημερινή εορτή των Βαΐων, μας υπενθυμίζει τον σύγχρονο κόσμο. Νομίζει κανείς πως έχει μπροστά του μια διαδήλωση, την οποία αυθόρμητα έκαναν οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, για να υποδεχτούν τον Χριστό στην αγία πόλη μετά από την ανάσταση του Λαζάρου. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν μάθει ότι την προηγούμενη ημέρα ο Χριστός είχε αναστήσει τον Λάζαρο, που οι ίδιοι πριν από τέσσερεις ημέρες είχαν κηδέψει. Και κάθε άνθρωπος λογικός, που έχει αντίληψη της πραγματικότητος, ξέρει τι σημαίνει να έχουν περάσει για ένα νεκρό τέσσερεις ολόκληρες ημέρες.
 Κατάλαβαν ότι Αυτός, που έχει την δύναμη να φωνάζει «Λάζαρε, δεύρο έξω» και να βγαίνει ο τετραήμερος νεκρός, είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου. Κατάλαβαν ότι Αυτός, άμα θέλει, μπορεί να μας φωνάξει όλους, και εμάς και τους πατέρες μας και τον Αδάμ και την Εύα, ας είναι χιλιάδες χρόνια πεθαμένοι, και με τη φωνή Του να βγουν όλοι από τα μνήματα. Γι’ αυτό ένα τροπάριο λέει: «Την κοινήν Ανάστασιν προ του σου Πάθους πιστούμενος εκ νεκρών ήγειρας τον Λάζαρον, Χριστέ ο Θεός». Έδωσες πιστοποίηση, βεβαίωση, ότι έχεις τη δύναμη να κάνεις μια ημέρα «την κοινήν Ανάστασιν», την ανάσταση όλων των ανθρώπων.

ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΕΟΝ ΠΡΩΤΙΝΟΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - Γιάννης Πεγειώτης

ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΝΕΟΝ ΠΡΩΤΙΝΟΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Μπροστά στη Μεγάλη Βδομάδα: Συλλογισμοί και θύμησες
 
Βράδυ Σαββάτου του Λαζάρου και συζητούμε με φίλους και ευσεβείς Λευίτες για την επιστροφή των Ελλήνων της Κύπρου στις εκκλησίες του νησιού κατά τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Το είχαμε συζητήσει και παλαιότερα. Μάλιστα, με προτροπή πατρική και ιερατική, προσπάθησα παλαιότερα να εικονίσω σε ένα μικρό κείμενο την επιστροφή των Κυπρίων στα χωριά τους τις άγιες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα.
 
Ο σεβασμιότερος της εκτάκτου συνάξεως εξηγά για τη σχέση της Μεγάλης Εβδομάδος και των παιδικών βιωμάτων. Κάτι ξυπνά μέσα στις ψυχές πολλών Κυπρίων. Κάτι βαθύτερο από την κρούστα της αδιαφορίας και της ρουτίνας. Και επιστρέφουν στους ναούς της υπαίθρου και των πόλεων. Με τα βιβλιάρια των ακολουθιών. Αλλιώτικοι. Περισσότερο ανοικτοί στον διπλανό και τον πόνο του. Αληθινοί πιότερο. Τιμιότεροι. Και είναι οι ναοί μας κατάμεστοι και τα βράδια αυτών των ημερών έμπλεα ενός άλλου πλούτου και ενός αρώματος της παλαιάς πρωτινής Κύπρου. Το άρωμα και η ομορφιά των παιδικών βιωμάτων σε κάποιες μακρινές ημέρες Μεγάλης Εβδομάδος, κάποιες ημέρες πασχαλινής αναστάσιμης χαράς.

198 έτη από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Η Ιερά Πόλις του Μεσολογγίου, με θρησκευτική κατάνυξη και πατριωτική υπερηφάνεια τιμά εφέτος την 198η Επέτειο της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων.

Το πρωί του Σαββάτου του Λαζάρου. 27 Απριλίου 2024 ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός τέλεσε επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο των Φιλελλήνων, στον Κήπο των Ηρώων, παρουσία των τοπικών αρχών. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Φιλελλήνων, στο Μνημείο του Ελβετού Φιλέλληνα Ιωάννη – Ιακώβου Μάγερ και στο Μνημείο των Κυπρίων Αγωνιστών.

Στη συνέχεια, με λιτανευτική πομπή, μεταφέρθηκαν η Εικόνα της Εξόδου, το Ιερό Λάβαρο και ο Σταυρός Ευλογίας του Επισκόπου Ρωγών και Κοζύλης Ιωσήφ από το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος.

«Θρηνωδούσα Μήτηρ»: Ύμνοι κλασσικής μουσικής με το Σύνολο «Καλλιτεχνήματα» στην Ευαγγελίστρια Πειραιώς


Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εκδηλώσεων με τον γενικό τίτλο «Ευαγγελίστρια 2024», που διοργανώθηκε για 26η χρονιά,   στον   Ιερό   Ναό   Ευαγγελιστρίας   Πειραιώς. Την πλέον κεντρική δράση των εκδηλώσεων, απετέλεσαν οι πολιτιστικές βραδιές που πραγματοποιούνταν κάθε Πέμπτη, με τον γενικό τίτλο «Μια Πέμπτη, μια Σαρακοστή».


Με την ολοκλήρωση του κύκλου αυτού, πραγματοποιήθηκε η τελευταία μουσική παρουσίαση από το Φωνητικό και Ορχηστρικό Σύνολο «Καλλιτεχνήματα» με τον τίτλο «Θρηνωδούσα Μήτηρ» την Παρασκευή 26 Απριλίου, με ύμνους κλασσικής μουσικής προς την Υπεραγία Θεοτόκο που θρηνεί ως μητέρα του Ιησού Χριστού κατά τη διάρκεια της Σταύρωσής Του, από την εποχή της Αναγέννησης έως τον 20ο αιώνα.