Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020

Ο Θεός να βοηθήσει την μικρή Μαρία. - Μητροπολίτης Κανάγκας Θεοδόσιος


  Επιστρέφοντας σήμερα από την ενορία της Αγίας Σοφίας Λουκογκα, δέχθηκα τηλεφώνημα από την αδελφή Ευαγγελία, προκειμένου να επισκεφθώ σε ένα μικρό νοσοκομείο,  ένα μικρό κοριτσάκι με το όνομα Μαρία.
Τα ματάκια της ήταν γυρίσει προς τα επάνω, το κορμάκι της σκελετωμένο, η μαμά του δακρυσμένη..... Τι περιμένουν.... το θαύμα!!!! Κάναμε προσευχή.
Οι αδελφές της ιεραποστολής είχαν δώσει τα φάρμακα. Οι γιατροί μας είπαν πως έχει έλλειψη πρωτεϊνών. Τρέξαμε να αγοράσουμε κοτόπουλο, μοσχάρι, γάλα και κρέμες....
Ο Θεός να βοηθήσει την μικρή Μαρία.

Πρόγραμμα Μαρτίου 2020 Ιερού Ναού "Παναγία η Βοήθεια" Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών


 Πρόγραμμα Μαρτίου 2020
Ιερού Ναού "Παναγία η Βοήθεια"
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΑΓΕ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ; - π. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου


ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΑΓΕ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ;

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου
Ἱεροκῆρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Πολλάκις, ἐνθυμοῦμαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ μου, τὴν παιδικήν μου ἡλικίαν. Τὰς ἡμέρας ἐκείνας καὶ τὰς ὧρας τὰς ὁποίας ἔζησα εἰς τὸ οἰκογενειακόν μου περιβάλλον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ σχολεῖα τῆς πρωτοβαθμίου καὶ δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως. Τότε ὅτε αἱ συνθῆκαι ἦσαν ἐντελῶς διαφορετικαὶ καὶ εἰς μὲν τὴν οἰκογένειαν ὑπῆρχεν ἡ ἐν Χριστῷ ἀγωγή, ὁ σεβασμὸς εἰς τοὺς γονεῖς ἡμῶν, ἡ πειθαρχία καὶ ἡ συνέπεια, εἰς δὲ τὰ σχολεῖα ὑπῆρχεν ἡ ἐκπαίδευσις, - χωρὶς ἴσως, τὴν σημερινὴν πληθώραν τῆς "γνώσεως" καὶ τῶν τρόπων ἀποκτήσεως αὐτῆς - εἰς τὴν τελείαν, σχεδόν, μορφήν της. Μία ἐκπαίδευσις ἡ ὁποία "ἐστηρίζετο" πρωτίστως εἰς τὴν ἠθικὴν κατὰ Χριστὸν ἀγωγὴν τῶν μαθητῶν, ἀκολούθως εἰς τὴν μάθησιν τῆς ἱστορίας τοῦ Ἔθνους ἡμῶν καὶ τὴν ἀναζωπύρωσιν τῆς Ἐθνικῆς συνειδήσεως, καὶ τέλος εἰς τὴν γενικὴν παιδείαν καὶ γνῶσιν. Μίαν παιδείαν ἡ ὁποία ἤρχιζεν ἀπὸ τὴν πρωϊνὴν (ἢ ἀπογευματινὴν προσευχήν, διότι τότε ὑπῆρχον καὶ τὰ ἀπογευματινὰ σχολεῖα) καὶ περιεῖχεν εἰς τὴν ἑβδομαδιαῖαν λειτουργίαν της, μίαν ἡμέραν τὸν ἀπαραίτητον Ἐκκλησιασμόν, τὴν ὥραν τῆς ἑρμηνείας τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος ἑκάστης Κυριακῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν δικαιολογουμένην "παράκαμψιν", ἀπὸ τὰ ... μαθηματικὰ καὶ τὰ ἀρχαῖα καὶ τὴν ἔκθεσιν, εἰς τὴν ἀφήγησιν ἐθνικῶν καὶ θρησκευτικῶν γεγονότων, διὰ νὰ διεγείρουν τὰς μαθητικὰς καρδίας!

Για τα δύσκολα... Επιδημίες, πανδημίες και εκκλησιαστική ζωή. - Θανάσης Παπαθανασίου


Για τα δύσκολα...
Επιδημίες, πανδημίες και εκκλησιαστική ζωή.

Θανάσης Παπαθανασίου

Το 2011 είχα δημοσιεύσει ένα μελέτημα για τη σχέση της κοινωνίας και της πολιτείας με τις διάφορες κοινότητες (θρησκευτικές και πολιτισμικές πρωτίστως, αλλά και πολιτικές). Ένα βασικό ερώτημά του είναι αν και με ποιους όρους τα αξιώματα της κάθε κοινότητας (δηλαδή τα χαρακτηριστικά που την ορίζουν ως συγκεκριμένη κοινότητα) έχουν προτεραιότητα έναντι του ευρύτερου κοινωνικού - πολιτειακού. Μια εύκολη εκδοχή αυτού του ερωτήματος έχουμε όποτε το βασικό αξίωμα κάποιας κοινότητας είναι κάτι απάνθρωπο, κάτι το οποίο κάποιους τους καθιστά θύματα (π.χ. η εξουσία των θρησκευτικών λειτουργών της να επιβάλει θανατική ποινή κατά διαφωνούντων). Σ' αυτή την περίπτωση εύκολα μπορεί να υποστηριχτεί η προτεραιότητα του κοινωνικού κανόνα έναντι του κοινοτικού. Αλλά οι δύσκολες περιπτώσεις είναι άλλες. Έγραφα λοιπόν:

Εκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Πειραιῶς κυροῦ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ


Ἡ Ἱ. Μητροπόλις Πειραιῶς ἀγγέλει μετά βαθυτάτης συγκινήσεως καί κατ’ ἄνθρωπον θλίψεως, τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Πειραιῶς κυροῦ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ἀοιδίμου Ἱεράρχου τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας, θεοφιλῶς διαποιμάναντος ἐπί 28ετίαν τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολιν.
Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης κυρός ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ θά τεθῆ εἰς προσκύνημα εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Τριάδος Πειραιῶς ἀπό τήν 29 Φεβρουαρίου 2020 καί ὥρα 5μμ. Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία αὐτοῦ θά τελεσθῆ τήν 11η πμ τῆς Τρίτης 3η Μαρτίου προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄. Ἐν συνέχειᾳ ὁ ἀοίδιμος κυρός ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ θά ἐνταφιασθῆ εἰς τό ἐν Πολυδενδρίῳ Ἀττικῆς Μετόχιον τῆς Ἱ. Συνοδικῆς Μονῆς Παναγίας Χρυσοπηγῆς, τῆς ὁποίας ἦτο ἱδρυτής καί κτίτωρ.

«Ἡ ἐξάπλωσις τοῦ κορωνοϊοῦ στὴν πατρίδα μας καὶ οἱ συνέπειές της στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐνώπιον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς» - Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος


Ἀγαπητοί  μου ἀδελφοί, 
Τὶς μέρες αὐτὲς ὑπάρχει μιὰ γενικευμένη ἀναστάτωση, μάλιστα σὲ παγκόσμια κλίμακα, μὲ ἀφορμὴ ἑνὸς νέου ἰοῦ γρίππης, γεγονὸς ποὺ δυστυχῶς ἀναπαράγεται καὶ μεγενθύνεται ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, μὲ ἀποτέλεσμα ἀκόμη καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς νὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ δηλώσει ὅτι:  «ὁ πιὸ μεγάλος ἀντίπαλος δὲν εἶναι ὁ κορωνοϊὸς ἀλλὰ ὁ πανικός». Πράγματι αὐτὸς μεταδίδεται πιὸ εὔκολα ἀπὸ τοὺς ἰούς!
Ἡ προστασία τῆς ὑγείας μας δὲν εἶναι ἀσφαλῶς κάτι τὸ κακό. Ὁ πανικὸς εἶναι τὸ κακό. Τὰ μέτρα πρόληψης καὶ ἡ σύνεση δὲν ἔχουν κάτι τὸ μεμπτό. Ἡ ἀπροσεξία ἢ οἱ ὑπερβολὲς εἶναι τὸ πρόβλημα
Δυστυχῶς, ἡ ὅλη κατάσταση εἶναι ἀπόρροια τῆς νοσηρῆς φιλοζωΐας μας. Ἂς κρατήσουμε τὴν ψυχραιμία μας, ἂς συμμορφωθοῦμε μὲ τὶς ὑποδείξεις τῶν ἁρμοδίων καὶ ἂς καταλάβουμε μιὰ ὥρα ἀρχύτερα ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀσθένειες, τὶς ἀπειλές, τοὺς ἰούς καὶ τὰ μικρόβια ὑπάρχει καὶ ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας καὶ ἡ προστασία τῆς Παναγίας. Ὁ ἰὸς τῆς ἀπιστίας, τοῦ ἀθεϊσμοῦ, τῆς ἀπόρριψης τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ χρόνιο πρόβλημα τῆς ἐποχῆς καὶ τῆς κοινωνίας μας.

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Μηνός Μαρτίου 2020 τοῦ Ἱεροῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν

  Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
Μηνός Μαρτίου 2020
τοῦ Ἱεροῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν


Παναγιώτατε, Σας συγχαρώ επί την 80ή επέτειο της γενέσεως Σας - Μητροπολίτης Ρούσσε Ναούμ


 Παναγιώτατε,
Επιτρέψτε μου ολόψυχα να Σας συγχαρώ επί την 80ή επέτειο της γενέσεως Σας – μια επέτειο και ένας γεγονός χαράς για ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία!
Η επέτειό Σας είναι μια γιορτή και ένας γεγονός στα οποία δεσμευόμαστε να βιώσουμε το αξιοπρεπές και μακροχρόνιο λειτούργημα Σας ως καθοδηδητή της Μητρός Εκκλησίας – του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Εσείς πήρατε το πατριαρχικό αξίωμα σε μια εποχή αλλαγής στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικά, σε μια εποχή πρόκλησης μπροστά στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, πράγματα τα οποία συναντήσατε και άρχισαν να επιλύονται με πνεύμα ανοιχτότητας και κατανόησης, ενσωματώνοντας τα λόγια του Χριστού με τις πράξεις Σας: «Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» (Ματθ. 5,16)

Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος: Οι Ιερείς μας σε κάθε ναό θα συνεχίσουν να τελούν την θ. Λειτουργία


Σε ανακοίνωση σχετικά με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας τις επόμενες εβδομάδες, μεσούσης της επιδημίας του κορωνοϊού και των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται, προχώρησε η Μητρόπολη Κορέας του Οικουμενικού Θρόνου

Επειδή ορισμένοι ρωτούν εάν θα λειτουργούν οι ναοί μας τις προσεχείς Κυριακές εξ αιτίας της ταχύτατης εξάπλωσης του κοροναϊού Covid-19 στην πατρίδα μας, επικοινωνούμε μαζί σας και πάλι για να σας εξηγήσουμε τα εξής:
Οι Ιερείς μας σε κάθε ναό θα συνεχίσουν να τελούν την θ. Λειτουργία γιατί το Μυστήριο της θ. Ευχαριστίας είναι η σπουδαιότερη προσευχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
Πάντοτε, αλλά ιδιαιτέρως σε περιόδους κρίσεων και έντονων κοινωνικών προβλημάτων (πολέμων, ασθενειών, λοιμών, λιμών, σεισμών, πυρός, πλημμυρών, τυφώνων κ.λπ.), η Εκκλησία προσεύχεται για τους πιστούς της και για όλο τον κόσμο.

Τα fake news επιδεινώνουν τις επιδημίες - Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ

Αγαπητοί μου αδελφοί,
Η πατρίδα μας βιώνει την περίοδο αυτή πολύ δύσκολες στιγμές σε διάφορους τομείς.
Τις τελευταίες όμως ημέρες δεχόμαστε έναν ανελέητο καταιγισμό πληροφοριών και μία υπερβολική κινδυνολογία με αφορμή τα νέα κρούσματα κορονοϊού που εμφανίσθηκαν στη χώρα μας.
Η επιδημία ιογενούς πνευμονίας από το νέο κορονοϊό είναι πράγματι ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει άμεσα και να δώσει λύση η ιατρική επιστήμη σε παγκόσμιο επίπεδο.
Δεδομένη όμως αντίστοιχα είναι και η τρομοκρατική διάδοση ψευδών ειδήσεων (fake news) από πολλούς επιτήδειους, οι οποίοι, βρίσκοντας μία καλή ευκαιρία να εξασφαλίσουν τα ως προς το ζην, σπέρνουν τον πανικό.
Έτσι, παρατηρούμε και διαβάζουμε απίθανα υπερβολικούς τίτλους άρθρων που ουδεμία σχέση έχουν με την αλήθεια των γεγονότων.

H Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για την αποτροπή της εξαπλώσεως του νέου κοροναϊού (2019-nCov)


 «H Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος γνωρίζει ότι σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β’, ζητώντας του την αρωγή της Εκκλησίας της Ελλάδος ως προς το κομβικό για την αποτροπή της εξαπλώσεως του νέου κοροναϊού (2019-nCov) ζήτημα της ενημερώσεως του πιστού Λαού.
Ο Μακαριώτατος επεσήμανε στον κύριο Πρωθυπουργό ότι, όπως πάντοτε, η Εκκλησία της Ελλάδος στέκεται στο πλευρό της Ελληνικής Πολιτείας και θα Την συνδράμει με όλες Της τις δυνάμεις και τα μέσα σε κάθε ζήτημα που αφορά στον Ελληνικό Λαό.
Κατόπιν τούτων, η Ιερά Σύνοδος, με Εγκύκλιο Σημείωμα το οποίον ήδη απεστάλη προς τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, επεσήμανε την συμβολή της Εκκλησίας στην προσπάθεια για την πρόληψη της νόσου, την οποία προκαλεί ο νέος κοροναϊός, ζητώντας τα εξής:

Αντίδωρον ευγνωμοσύνης στον μακαριστό Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας κυρό Κωνσταντίνο - Μητροπολίτης Ν. ιωνίας Γαβριήλ


Στη διάρκεια του μακραίωνου ιστορικού βίου της Εκκλησίας μας υπήρξαν φωτεινές εκκλησιαστικές προσωπικότητες που με τη ζωή, το λόγο και το έργο τους λάμπρυναν το πνευματικό στερέωμά Της, συμβάλλοντας αποφασιστικά όχι μόνο στη διδασκαλία του λόγου του Θεού και στη σωτηριώδη αποστολή Της, αλλά και στο πολυποίκιλο έργο Αυτής για τη διακονία του δοκιμαζομένου ανθρώπου.
Μία τέτοια προσωπικότητα ήταν ο μακαριστός Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κυρός Κωνσταντίνος, που η χάρις του Θεού αξίωσε την ελαχιστότητά μου να διαδεχθεί στο ευθυνοφόρο πηδάλιο της προσφυγικής Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος.
Από τη στιγμή της ενθρονίσεώς μου είχα την εξαιρετική τιμή και ευλογία να διακονήσω τον φωτεινό αυτόν Ιεράρχη, τον «ανεπίληπτο Επίσκοπο», κατά τον Απόστολο των Εθνών Παύλο (Α’ Τιμ. 3, 2), που για σαράντα και πλέον έτη αφιέρωσε ολοκληρωτικά και με περισσή ευλάβεια τη ζωή του στη διακονία της Εκκλησία μας και στην προσφορά προς τον πλησίον.

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ, ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ - Πέτρος Βασιλειάδης


ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ, ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ

Επί τη γενεθλίω (ανά τετραετίαν) ημέρα του, από την τεράστια προσφορά του στην Εκκλησία και την οικουμένη ξεχωρίζουμε την αποφασιστικότητά του στην πραγματοποίηση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ας μη ξεγελιόμαστε, αυτή συνέβαλε με τον σωστό και κανονικά ενδεδειγμένο τρόπο στην ενότητα της Ορθοδοξίας, όχι κάτι άλλες ψευδώνυμες ενέργειες.
Εξίσου σημαντικός, όμως, είναι και ο αγώνας του και για το περιβάλλον, για τον οποίον είναι παγκοσμίως γνωστός και ως "Πράσινος Πατριάρχης".
Όχι λιγότερο σημαντική, βέβαια, και η επιμονή του στον φιλεύσπλαχνο - και όχι "στίφον" - χαρακτήρα της χριστιανικής πίστεως, με την χορήγηση αυτοκεφαλίας σε εκατομμύρια σχισματικά μέχρι πρό τινος μέλη του σώματος της Εκκλησίας στην Ουκρανία.

Έναρξη νέου ακαδημαϊκού έτους της Θεολογικής Σχολής Αποστόλου Ανδρέου στο Σύδνεϋ


Δοξολογία για την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους της Θεολογικής Σχολής του Αποστόλου Ανδρέου, τελέστηκε την Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Ρέντφερν του Σύδνεϋ. Στη Δοξολογία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, που κατέχει και το αξίωμα του Κοσμήτορος της Θεολογικής Σχολής, ενώ παρέστησαν Αρχιερείς, Κληρικοί, Καθηγητές, μέλη του προσωπικού της Σχολής, απόφοιτοι, φοιτητές και πιστοί. Ειδικότερα, παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελόης κ. Αιμιλιανός, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σινώπης κ. Σιλουανός, ο  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Βασίλειος της Αντιοχειανής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Αυστραλία και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Σεραφείμ.

Μνήμη του Οσίου Κασσιανού του Ρωμαίου (29 Φεβρουαρίου)


Σήμερα, 29 Φεβρουαρίου του δίσεκτου έτους 2019, η αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη, του αγίου Κασσιανού του Ρωμαίου. Όταν το έτος δεν είναι δίσεκτο τον Άγιο Κασσιανό που εορτάζουμε σήμερα τον τιμούμε στις 28 Φεβρουαρίου.
Ο Όσιος Κασσιανός γεννήθηκε στην Ρώμη από γονείς ευσεβείς και επιφανείς, οι οποίοι φρόντισαν να τον αναθρέψουν με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Η γνωριμία και η συναναστροφή του, από την παιδική του ηλικία, με αυθεντικούς αγίους ανθρώπους επηρέασε ευεργετικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του όλου τρόπου ζωής του.
Σπούδασε την επιστήμη της φιλοσοφίας και της αστρονομίας και μελέτησε ιδιαίτερα τα συγγράμματα των Πατέρων της Εκκλησίαςκαι την Αγία Γραφή.

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (2005 - 2020) ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ - Του Πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Κ. Πριγκιπάκη, Δρος Θ.


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ   ΠΑΤΡΩΝ   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
(2005 - 2020)
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ  ΧΡΟΝΙΑ  ΣΤΟΝ   ΘΡΟΝΟ 
ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΤΟΥ  ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ

Του
Πρωτοπρεσβυτέρου
Ευαγγέλου Κ. Πριγκιπάκη, Δρος Θ.
Καθηγητού του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών

            Στις 20 Φεβρουαρίου συμπληρώθηκαν δεκαπέντε χρόνια από την εις επίσκοπο χειροτονία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου, γεγονός που εορτάστηκε από την Τοπική μας Εκκλησία με επίκεντρο την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, καθώς και με τα εγκαίνια του παρακείμενου νέου Ενοριακού Πνευματικού Κέντρου.

            1.  Ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος ως γνωστόν, προοριζόταν αρχικά από τον τότε μοναδικά μεγάλο και σπουδαίο αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρό Χριστόδουλο για να εκλεγεί Μητροπολίτης της συμπρωτεύουσας Θεσσαλονίκης, δηλαδή της δεύτερης σε τιμή μετά την Αρχιεπισκοπή  Αθηνών μητροπολιτικής έδρας της Ελλάδος. Το γεγονός όμως ότι η πλήρωση της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε τελικά με κατάσταση (μετάθεση) και όχι με εκλογή, έπειτα από την κένωση του θρόνου της τρίτης σε πληθυσμό πόλεως της χώρας, δηλαδή αυτής των Πατρών, ο οξύνους και διορατικός αρχιεπίσκοπος προσέβλεψε αμέσως στο πρόσωπο του ικανού και έμπειρου Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμ. Χρυσοστόμου Σκλήφα, τον οποίο έκρινε ως τον πλέον κατάλληλο για την πλήρωσή της, προτείνοντάς τον ένθερμα προς εκλογή στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας (Ι.Σ.Ι) της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εκτιμώμενος τόσο από τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο, όσο και από το Ιερό Σώμα της Ι.Σ.Ι., ο Αρχιμ. Χρυσόστομος εξελέγη με συντριπτική πλειοψηφία, λαμβάνοντας 66 από τις 71 ψήφους για την Ιερά Αποστολική Μητρόπολη των Πατρών,

Μνήμη της νεοπαρθενομάρτυρος Κυράννης (28 Φεβρουαρίου)


 Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Βασιλείου του ομολογητού, που διακρίθηκε στον αγώνα κατά της εικονομαχίας, του Αγίου Ιερομάρτυρος Προτερίου, που έζησε τον 5ο αιώνα και ήταν Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας, και της νεοπαρθενομάρτυρος Κυράννας, που θυσιάστηκε για το Χριστό στους χρόνους της Τουρκοκρατίας.
Ο συγκινητικός βίος και το μαρτύριο της Αγίας Κυράννας αποτελούν απόδειξη, ιδιαίτερα διδακτική για την εποχή μας, ότι η Εκκλησία, ως σώμα Χριστού, δεν έπαυσε και ποτέ δεν θα παύσει να γεννά Αγίους. Καταγόμενη από χωριό της περιοχής Θεσσαλονίκης, ήταν ευβλαβέστατη και διακρινόταν ανάμεσα στις συνομήλικές της για την εξωτερική και εσωτερική ομορφιά της.

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

Aναχώρηση της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αγρινίου

Το πρωί της Πέμπτης 27 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η αναχώρηση της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αγρινίου, μετά από την εξαήμερη παραμονή του προς προσκύνηση. Η αναχώρηση πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος της Ιεράς Παρακλήσεως. Ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. π. Νεκτάριος Τριάντης ευχαρίστησε τον  Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ του Γέροντος Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ. π. Γαβριήλ, ο οποίος υποβλήθηκε στον κόπο να φέρει την Τιμία Κάρα στο Αγρίνιο και συνεχάρη τον πιστό λαό, που όλες αυτές τις μέρες που διήρκησε το ιερό προσκύνημα, προσέρρεε με συγκίνηση και ευλάβεια να προσκυνήσει την Τιμία Κάρα του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος και συμμετείχε στις ιερές Ακολουθίες που τελούταν καθημερινά στον Ιερό Ναό.  

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Καθαρά εβδομάδα στην Αγία Μαρίνα.


ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

 Καθαρά  εβδομάδα   στην Αγία Μαρίνα.

1) Καθαρά Δευτέρα   Πρωί  , 8 έως 11  Όρθρος, ώρες, εσπερινός. (προσκύνηση  τιμίων  λειψάνων , προς  ευλογία κ ενίσχυση  του πνευματικού   μας αγώνος )

2) ΤΡΊΤΗ  και  ΠΈΜΠΤΗ  ΚΑΘΑΡΑΣ  ΕΒΔΟΜΆΔΟΣ
ΩΡΑ 5μμ ΜΕΓΑ  ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

3) ΚΑΘΑΡΆ  ΤΕΤΆΡΤΗ
* Πρωί,  ΩΡΑ 7 ΕΩΣ 9,15
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  Θ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ.
* ΑΠΌΓΕΥΜΑ  ΩΡΑ 5.
ΙΕΡΌ  ΕΥΧΕΛΑΙΟ.

4) ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ  ΚΑΙ ΑΠΟ 3 μμ στον Άγιο  Κοσμά  ΤΡΙΣΆΓΙΑ  υπέρ  των  κεκοιμημένων.
ΩΡΑ  7ΜΜ, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΊ ΤΗΣ ΘΕΟΤΌΚΟΥ. ΘΑ ΨΆΛΛΕΙ Η ΧΟΡΩΔΊΑ ΠΑΝΥΜΝΗΤΟΣ.

Όταν βλέπεις δύο κακούς να αγαπιούνται μεταξύ τους


 Όταν βλέπεις δύο κακούς να αγαπιούνται μεταξύ τους, να γνωρίζεις ότι ο ένας βοηθά τον άλλο στο θέλημά του.
Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 27 Φεβρουαρίου 2020


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

          Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, ᾧτινι ἐπεδαψίλευσε τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
*  *  *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά το Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Βασι-λείου Ἰωαννίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ . Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χονδροπούλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύ-ρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
          Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανόν, ἐξαι-τησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτο.
          Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐάγγελον Ὑφαντίδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς . Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

 Με λαμπρότητα εορτάσθη η ιερά μνήμη της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ισαποστόλου Φωτεινής της Σαμαρείτιδος στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής στα  Προσφυγικά  Πατρών.
Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020, ο Θεοφιλέστατος  Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος χοροστάτησε στον Όρθρο και ετέλεσε την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία,  εν πληθούση εκκλησία.


Στο κήρυγμά του ο Θεοφιλέστατος αναφέρθηκε στο πρόσωπο της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος σύμφωνα με τις σχετικές  αναφορές του Ιερού Ευαγγελίου ( Ιωάννης Δ΄ 1-38).

Απαντητικό Γράμμα της Α.Θ.Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου πρός την Α.Θ.Μακαριότητα τον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.Θεόφιλον (25 Φεβρουαρίου 2020)


  Απαντητικό Γράμμα της Α.Θ.Παναγιότητος 
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 
πρός την Α.Θ.Μακαριότητα τον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.Θεόφιλον 
(25 Φεβρουαρίου 2020)


Ἀριθμ. Πρωτ. 190

Μακαριώτατε καί Ἁγιώτατε Πατριάρχα Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Θεόφιλε, τήν Ὑμετέραν γερασμίαν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Δεχθέντες ἔναγχος καί μετά χαρᾶς τήν Ὑμετέραν ἐξ Ἀρχιερέων ἀντιπροσωπείαν εἰς τάς αὐλάς τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἔσχομεν τήν εὐκαιρίαν τῆς διεξοδικῆς μετ᾿ αὐτῆς συνεργασίας, παρουσίᾳ τῶν μελῶν τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καθ᾿ ἥν, σύν τοῖς ἄλλοις, ἀνεγνώσθησαν καί ἐπεξηγήθησαν ὑπό τῶν ἐκπροσώπων Ὑμῶν τά ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 93 καί ἀπό 31ης Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. ἀδελφικά πρός ἡμᾶς Γράμματα τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος.

Διά τῶν μετά χεῖρας Γραμμάτων ἡμῶν, ἐπί πλέον τῶν μετ᾿ ἀδελφικῆς εὐθύτητος κατατεθέντων εἰς τά ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 900 καί ἀπό 26ης Δεκεμβρίου παρελθόντος ἔτους ὅμοια, σπεύδομεν ἐν ἀφελότητι καρδίας, ἵνα ἐκθέσωμεν Ὑμῖν τά ὡς κάτωθι:

Πανηγυρική ιερατική σύναξη για την επέτειο χειροτονίας του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου

Σαράντα και δύο έτη αρχιερατικής πορείας και προσφοράς συμπληρώνονται σήμερα Τετάρτη 26η Φεβρουαρίου 2020 για τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β΄, αφού τέτοια μέρα ο παφιακός λαός τον υποδέχθηκε ως τον νέο ποιμενάρχη του, μετά από την εκλογή του προκατόχου του, τού από Κωνσταντίας και μετέπειτα Πάφου Χρυσοστόμου Α΄, σε Αρχιεπίσκοπο Κύπρου.
Οι εκδηλώσεις προς τιμήν του σεπτού ποιμενάρχη τής κατά Κύπρον Εκκλησίας ολοκληρώθηκαν σήμερα Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, με ιερατική σύναξη στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, όπου παρέστησαν, πλην των κληρικών της αρχιεπισκοπικής περιφέρειας, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Δωδώνης κ. Χρυσόστομος και Κορωνείας κ. Παντελεήμων, τους οποίους αδελφικοί δεσμοί αγάπης και συμπαράστασης ενώνουν με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο Β΄ επί δεκαετίες. Παρών επίσης ήταν κι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.   

ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ


ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

           Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  θά χοροστατήσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά :
          α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 1ης Μαρτίου, καθ᾿ ἥν θά ἀναγνωσθῇ καί ὁ Κατηχητήριος Λόγος Αὐτοῦ, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρα-κοστήν,
          β) τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καί ὥραν 4ην μ. μ.,
          γ) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 2ας Μαρτίου, καί ὥραν 2αν μ.μ.,
          δ) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Τρίτης, 3ης Μαρτίου, καί ὥραν 2αν μ.μ., καί
ε) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τῆς Τετάρτης, 4ης Μαρτίου.  

Εορτή Αγίου Θεοκλήτου στο Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου - Τριήμερο Μνημόσυνο της Γερόντισσας Βερονίκης -


Εορτή Αγίου Θεοκλήτου στο Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου
 -  Τριήμερο Μνημόσυνο της Γερόντισσας Βερονίκης  -

Η μνήμη του αγίου μάρτυρος Θεοκλήτου εορτάσθηκε σήμερα στο ομώνυμο Ιερό Παρεκκλήσιο, το οποίο βρίσκεται στον αύλειο χώρο του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου.
Το απόγευμα της Τρίτης τελέσθηκε η ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού, από τον Αρχιερατικό Επίτροπο Μεσολογγίου, ενώ σήμερα το πρωί τελέσθηκαν η ακολουθία του Όρθρου και η Θεία Λειτουργία, κατά την οποία χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς.
Πριν την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση για τον μακαριστό Προκάτοχό του, Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρό Θεόκλητο, ο οποίος ανήγειρε το συγκεκριμένο Παρεκκλήσιο εις τιμήν του προστάτου του Αγίου.

Μνήμη του Οσίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου (27 Φεβρουαρίου)


Η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου και του Μάρτυρος Γελασίου.
Ο Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης, έζησε επί αυτοκρατορίας του εικονομάχου Λέοντος του Ισαύρου (717 – 741 μ.Χ.) και διακρίθηκε για την πνευματική γενναιότητά του ως υπέρμαχος της Ορθόδοξης Πίστης.
Αν και από νεαρή ηλικία ακολούθησε το μοναχισμό, δεν έμεινε στην απομόνωση του κελλιού του, αλλά αγωνίσθηκε σθεναρά κατά των εικονομάχων. Γι’ αυτό υπέστη πολλά και φρικτά βασανιστήρια, όπως μαστιγώσεις, φυλακίσεις και εξορίες.
Διακρίθηκε, επίσης, στον αγώνα της Εκκλησίας κατά των αιρετικών Μονοφυσιτών, οι οποίοι αμφισβητούσαν το Χριστολογικό δόγμα Πίστεως, ότιδηλαδή ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος.

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΜΟΝΑΧΗ (1926 - 2017) Η ΟΣΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - π. Ευαγγέλου Κ. Πριγκιπάκη, Δρος Θ.


ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ  ΜΑΚΡΙΝΑ  ΜΟΝΑΧΗ
(1926 - 2017)
Η  ΟΣΙΑ  ΗΓΟΥΜΕΝΗ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΕΛΕΟΥΣΗΣ  ΠΑΤΡΩΝ

Του
Πρωτοπρεσβυτέρου
Ευαγγέλου Κ. Πριγκιπάκη, Δρος Θ.
Καθηγητού του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών

       Πριν από λίγες ημέρες συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την οσιακή κοίμηση της πολύ ενάρετης και αγίας γερόντισσας, μοναχής Μακρίνας Μπαλάσκα, η οποία αναδείχθηκε σε ανακαινίστρια και διετέλεσε επί σειρά ετών καθηγουμένη (1982-2010) και τέλος προηγουμένη (2010 - 2017) της Ιεράς Μονής Παναγίας Ελεούσης Πατρών.

      I. Η μακαριστή γερόντισσα γεννήθηκε το έτος 1926 στο χωριό Κλεινδιά της Ηλείας ως το έβδομο κατά σειρά από τα δέκα τέκνα της υπερπολύτεκνης οικογενείας του Νικολάου και της Αικατερίνης Μπαλάσκα. Κατά το άγιο βάπτισμα έλαβε όχι τυχαία το όνομα Ευγενία, καθώς αυτό θα αποτύπωνε εξαιρετικά στο μέλλον την ποιότητα του χαρακτήρα της και θα σηματοδοτούσε επακριβώς την θαυμαστή πνευματική της πορεία. Η Ευγενία ανατράφηκε σε ένα περιβάλλον εμποτισμένο βαθιά από την ορθόδοξη πίστη και παράδοση, στο οποίο κατείχε κεντρική θέση η εν Χριστώ ζωή και η ευσέβεια, αλλά και διακρινόταν για το έντονο φιλομοναχικό του πνεύμα.

Ημερίδα: «Σύγχρονη Παιδεία και Ελληνορθόδοξη Παράδοση» (ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ- ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)


Τὴν Κυριακὴ 9 Φεβρουαρίου 2020 διοργανώθηκε ἐπιτυ­χῶς ἡμερίδα ἀπὸ τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα Ἀθηνῶν μὲ τίτλο «Σύγχρονη Παιδεία καί Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση»  στὸ ξενοδοχεῖο τῶν Ἀθηνῶν Caravel. Μιὰ ἡμερίδα ποὺ κυριολεκτικὰ συν­τάραξε καὶ ἀφύπνισε συνειδήσεις ὡς πρὸς τὸ ἐπιχειρούμενο στὶς ἡμέρες μας ἔγκλημα ἀπὸ τοὺς ἐπιτελεῖς τῆς διεθνοῦς «Νέας Τάξης Πραγμάτων» κατὰ τῆς νεολαίας αὐτοῦ τοῦ τόπου, καθὼς καὶ αὐτῆς τῆς ὑποστάσεως τοῦ ἔθνους μας, μὲ τὴν ὅλως ἰδιαίτερη φυσιογνωμία του, τὶς ἄσειστες κληρονομικές του καταβολὲς καὶ τὴν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά του. (συνέχεια...)
Ἀκολουθοῦν πορίσματαβίντεοφωτογραφίες καὶ πρόγραμμα ἀπὸ τὴ ἐκδήλωση.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

  • Στίς μέρες μας ἐπιχειρεῖται μία ἄνευ προηγουμένου ἀποδόμηση ὅλων ἐκείνων τῶν παραδοσιακῶν θεσμῶν καί ἀξιῶν πού συνιστοῦν τήν πολιτισμική φυσιογνωμία μας ὡς ἔθνους καί μᾶς ταυτοποιοῦν ἱστορικά καί ἐθνικά. Ἡ ἐπίθεση εἶναι ἐνορχηστρωμένη καί προέρχεται ἀπό ὅλες τίς κατευθύνσεις.

Η ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου στη Χριστιανική Εστία


ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

Την Καθαρά Δευτέρα  2 Μαρτίου  2020  και ώρα 6.00μ.μ.  στη  Χριστιανική Εστία (Μιαούλη  57)  θα τελεστεί από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Χρυσόστομο η ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου. Πρόκειται για μια ωραιότατη ακολουθία με κατανυκτικά τροπάρια (π.χ. το «Κύριε των Δυνάμεων), που βοηθούν τον σύγχρονο άνθρωπο να εμβαθύνει στο νόημα της ζωής και να αλλάξει τον τρόπο  που βλέπει τα πράγματα, ώστε να φθάσει στην Ανάσταση του Κυρίου  χωρίς αδιέξοδα και εσωτερικές συγκρούσεις.

Μνήμη του Αγίου Πορφυρίου, Επισκόπου Γάζης (26 Φεβρουαρίου)


Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Πορφυρίου Επισκόπου Γάζης, της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος και των τέκνων αυτής, καθώς και του μάρτυρος Θεοκλήτου.
Ο Όσιος Πορφύριος, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από πλούσιους και ευσεβείς γονείς. Αφού εγκατέλειψε και γονείς και πλούτη, στα χρόνια της βασιλείας του Αρκαδίου και Ονωρίου, αναχώρησε για την Αίγυπτο που ήταν τότε μεγάλο μοναστικό κέντρο και έγινε μοναχός σε σκήτη.
Μετά από πενταετή διαμονή ήλθε στα Ιεροσόλυμα και κήρυσσε στους Ιουδαίους και στους Έλληνες το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εκεί ασθένησε σοβαρά από κίρρωση του ήπατος, αλλά παρά την ασθένειά του δεν παρέλειπε καθημερινά να επισκέπτεται το Ναό της Αναστάσεως και τα άλλα ιερά προσκυνήματα, προκαλώντας τον θαυμασμό των άλλων προσκυνητών.

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Ελλάδα και Κύπρος: Γνώση και αποτροπή Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου


Ελλάδα και Κύπρος: 
Γνώση και αποτροπή

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

          Στα τελευταία εξήντα χρόνια οι Έλληνες, Ελλαδίτες και Κύπριοι, είμαστε μάρτυρες υποχωρήσεων έναντι των γειτόνων μας. Και το θέμα είναι ότι επειδή είμαστε μονίμως σε άμυνα και υπό πίεση  πάντα έρχεται κάποια στιγμή που οι Έλληνες «πραγματιστές», πολιτικοί και διαμορφωτές της κοινής γνώμης, προτείνουν νέες υποχωρήσεις... Το ζούμε με τα Σκόπια, με την υφαλοκρηπίδα, με την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), με το Καστελόριζο, με την Κύπρο. Οι γείτονες, μας θεωρούν ενδοτικούς και γίνονται όλο και πιο επιθετικοί. Οι Τούρκοι κερδίζουν με τον χρόνο σημεία και όλο και ζητούν κάτι πάρα πάνω, και οι Σκοπιανοί, χωρίς καμία εκ μέρους μας αντίδραση, αθετούν τις δεσμεύσεις τους, που συμφώνησαν με την κατάπτυστη Συμφωνία των Πρεσπών. Για την επιτυχή αντιμετώπιση και των δύο απαιτούνται πατριωτική συνείδηση, γνώση της Ιστορίας και ενεργητική αποτροπή των σχεδίων τους.

Συνεχίζεται το προσκύνημα της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αγρινίου


Πλήθος πιστών συρρέουν καθημερινά στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αγρινίου, για να προσκυνήσουν την Τιμία Κάρα του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος, η οποία από το περασμένο Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, φιλοξενείται για λίγες ημέρες στον Ιερό Ναό και τίθεται προς προσκύνηση των πιστών.


 Στα πλαίσια των πλουσίων λατρευτικών εκδηλώσεων που τελούνται στον Ιερό Ναό, με αφορμή την έλευση και την παραμονή της Τιμίας Κάρας, την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 5:30΄ το απόγευμα θα τελεσθεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.