Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»

Μέ ἕνα καθαρά ψυχρό ἐπαγγελματικό ὑπολογισμό οἱ 52 βουλευτές τοῦ θερινοῦ τμήματος τῆς βουλῆς, μέλη τῆς κυβερνήσεως, καί μέ σωρεία ἕωλων ἐπιχειρημάτων ψήφισαν τήν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Ἑνός θεσμοῦ πού τιμοῦν ἐπί 2.000 χρόνια οἱ Χριστιανοί ὡς ἐντολή τοῦ Θεοῦ, καί ὁ ὁποῖος ἔχει καθιερωθεῖ ἐπίσημα πρίν ἀπό 17 αἰῶνες ἀπό τόν Μέγα Κωνσταντῖνο.
        Οἱ 52 αύτοί ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ τόλμησαν νά ὑψώσουν τό ἀνάστημά τους ἀπέναντι στό θεϊκό νόμο καί μέ τήν ψῆφο τους νά καταφέρουν ἐν ψυχρῷ πενήντα δύο θανάσιμα πλήγματα στόν ἱερό θεσμό προσφέροντάς τον θυσία στόν νέο μεγάλο «θεό» τῆς Εὐρώπης καί τοῦ κόσμου: τόν μαμωνά, τό χρῆμα! Ὁ ἁρμόδιος μάλιστα ὑφυπουργός ἔφτασε στό σημεῖο νά ἐπικαλεστεῖ τόν λόγο τοῦ Κυρίου: «Τό Σάββατον διά τόν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διά τό Σάββατον», προκειμένου νά προπαγανδίσει τό ἐγχείρημα τοῦ ὑπουργείου του. Τό ἔλεγε αὐτό ἀγνοώντας ἐντελῶς τό νόημα τῶν λόγων τοῦ Κυρίου, τό ὁποῖο κατά τούς εἰδικούς ἑρμηνευτές εἶναι: Ὁ θεσμός τοῦ Σαββάτου ἔγινε γιά τόν ἄνθρωπο, γιά νά τοῦ παρέχεται ἀνάπαυση μέν ἀπό τούς κόπους τῶν ἄλλων ἡμερῶν, εὐκαιρία δέ γιά τήν πνευματική του ἀνύψωση. Γιά νά ἐπιδίδεται σέ εὐχαριστία καί δοξολογία τοῦ Θεοῦ καί σέ ἔργα ἐξαγιαστικά τῆς ψυχῆς του. Καί δέν ἔγινε ὁ ἄνθρωπος γιά τό Σάββατο, γιά νά δουλεύει ὡς φοβισμένος σκλάβος σ’ ἕνα νεκρό καί ξηρό τύπο. Ὥστε τό Σάββατο (ἡ Κυριακή) ὁρίστηκε πρός εὐεργεσίαν τοῦ ἀνθρώπου.
        Καί τά ἔλεγε αὐτά ὁ κ. ὑφυπουργός ὄχι μόνο ἀγνοώντας ἐντελῶς τό καθαυτό νόημα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τήν ὥρα πού μέ τό ἀντίχριστο νομοθέτημά του κατέλυε ἐν ψυχρῷ τόν αἰώνιο Νόμο τοῦ Θεοῦ, ὑπέγραφε τόν «θάνατο τοῦ ἐμποράκου» καί ὁδηγοῦσε σέ ἐξόντωση τήν παραδοσιακή ἑλληνική οἰκογένεια.

Σας συμβουλεύω να φυλάγετε την Κυριακήν - Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

«Ἐπῆγεν ὁ Κύριος εἰς τὴν κόλασιν καὶ ἔβγαλε τὸν Ἀδάμ, τὴν Εὔαν καὶ τὸ γένος του. Ἀνέστη τὴν τρίτην ἡμέραν. Ἐφάνη δώδεκα φορὰς εἰς τοὺς Ἀποστόλους του. Ἔγινε χαρὰ εἰς τὸν οὐρανόν, χαρὰ εἰς τὴν γῆν καὶ εἰς ὅλον τὸν κόσμον· φαρμάκι καὶ σπαθὶ δίστομον εἰς τὴν καρδίαν τῶν Ἑβραίων καὶ μάλιστα τοῦ διαβόλου. Διὰ τοῦτο καὶ οἱ Ἑβραῖοι δὲν κατακαίονται ἄλλην ἡμέραν τόσον, ὡσὰν τὴν Κυριακήν, ὁποὺ ἀκούουν τὸν παπά μας νὰ λέγῃ: «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν». Διότι ἐκεῖνο ὁποὺ ἐσπούδαζον οἱ Ἑβραῖοι νὰ κάμουν διὰ νὰ ἐξαλείψουν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας, ἐγύρισεν ἐναντίον τῆς κεφαλῆς των. Πρέπει καὶ ἡμεῖς, ἀδελφοί μου, νὰ χαιρώμεθα πάντοτε, μὰ περισσότερον τὴν Κυριακήν, ὁποὺ εἶνε ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ μας. Διότι Κυριακὴν ἡμέραν ἔγινεν ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Κυριακὴν ἡμέραν μέλλει ὁ Κύριος νὰ ἀναστήσῃ ὅλον τὸν κόσμον.

Ιερά Πανήγυρις Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ιερού Ναού Παντοκράτορος Πατρών


Πανήγυρις Παναγίας Καθαριώτισσας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

 Δεῦτε εὐφημήσωμεν οἱ πιστοί, τήν θείαν εἰκόνα καί ἁγίαν τῶν Καθαρῶν· ἥτις ἐστίν ἡ δόξα, τό καύχημα τό μέγα καί τῶν Ἰθακησίων ἡ προστατεύουσα.

                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ιερά  Μητρόπολις Λευκάδος και Ιθάκης, σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013 έως την Κυριακή 11 Αυγούστου 2013 με την ευκαιρία της Καθόδου της Ιεράς  Εικόνος  της Παναγίας Καθαριώτισσας στο Βαθύ σε ανάμνηση της 60ης Επετείου  των σεισμών του 1953.

ΠΕΜΠΤΗ  08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013
14.00   Εκθρόνιση Εικόνος  απο τηνΙερά Μονή Καθαρών
19.15   Υποδοχή απο τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ. Θεόφιλο  της Ιεράς Εικόνος στο παλαιό Δημαρχείο και λιτανεία.
20.00    Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Εισοδίων Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΡΩΙ Όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
ΕΣΠΕΡΑΣ Παράκληση
 Κατά τις ημέρες παραμονής της εικόνος στο Βαθύ καθημερινώς θα τελείται  το πρωί Όρθρος -Θεία Λειτουργία και εσπέρας Παράκληση.

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΙΣΛΑΜ καὶ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Νικολάου Π. Βασιλειάδη

Νικολάου Π. Βασιλειάδη 
 
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, 
ΙΣΛΑΜ 
καὶ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οἱ εἰδήσεις ποὺ μᾶς ἔρχονται συνεχῶς ἀπὸ τὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὶς ἀραβικὲς χῶρες ἔφεραν στὸ διεθνὲς προσκήνιο τὴ θρησκεία τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τὸν ἠθικὸ θεϊσμό του. Καὶ ἐπειδὴ παρατηρεῖται ἤδη ἐπικίνδυνη διείσδυση τοῦ Ἰσλαμισμοῦ στὴ Δύση, πολλοὶ ἐπισημαίνουν τὸν κίνδυνο τοῦ πολιτισμοῦ μας ἀπὸ τὸν «θρησκευτικὸ φασισμό», ὅπως ἀποκαλοῦν τὸ Ἰσλάμ, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ «ἱεροῦ πολέμου» ποὺ ἔχουν κηρύξει οἱ πιστοὶ τοῦ Μωάμεθ σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση. Στὸ βιβλίο αὐτὸ γίνεται προσπάθεια προσεγγίσεως τοῦ Ἰσλὰμ καὶ ἐνημερώσεως γιὰ τὶς κυριότερες θέσεις του μὲ βάση τὸ Κοράνιο. Τὸ βιβλίο αὐτὸ γράφτηκε σὲ χρόνο τελείως ἀνύποπτο. Ποτὲ ὅμως δὲν φαντασθήκαμε ὅτι οἱ ἐπισημάνσεις του θὰ ἐπαληθεύονταν τόσο νωρὶς καὶ μὲ τέτοιο τραγικὸ τρόπο. 

Εκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»

Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου πρός τόν Εὐσεβῆ Οὐκρανικόν Λαόν ἐπί τῇ 1025ῃ Ἐπειτείῳ ἀπό τοῦ Βαπτίσματος τῶν Ρώς τοῦ Κιέβου

Ἐξοχώτατοι Ἄρχοντες πολιτικοί καί ἐκκλησιαστικοί τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ τῆς Οὐκρανίας καί ἀγαπητοί καί πολυπόθητοι Ὀρθόδοξοι Οὐκρανοί,

Ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, μετά πολλῆς χαρᾶς ἔλαβε γνῶσιν τῆς συναποφάσεώς σας διά τόν ἑορτασμόν ἑνός σταθμοῦ, τῆς  1025ης ἐπετείου ἀπό τῆς ὁμαδικῆς βαπτίσεως τῶν προγόνων σας. Διότι, πράγματι, ἡ ὑπό τοῦ λαοῦ τῆς περιοχῆς τῆς Οὐκρανίας ἀποδοχή τῆς χριστιανικῆς πίστεως ἀπετέλεσε κορυφαῖον γεγονός εἰς τήν ἱστορίαν αὐτοῦ, διά τοῦ ὁποίου ἐνεκεντρίσθη εἰς τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησίαν, καί εἰσήχθη εἰς τήν  κοινωνίαν τῶν εὐρωπαϊκῶν χριστιανικῶν χωρῶν.

Προσφώνησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ Ἀρχηγοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας κατά τό Ἐπίσημον Γεῦμα ἐν Κιέβῳ (28 Ἰουλίου 2013)

Προσφώνησις
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ
Ἀρχηγοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας
κατά τό Ἐπίσημον Γεῦμα ἐν Κιέβῳ
(28 Ἰουλίου 2013)

Μακαριώτατοι,
Ἐξοχώτατοι κύριοι Πρόεδροι τῆς Οὐκρανίας καί τῆς Ρωσσίας,
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κύριε Βλαδίμηρε μετά τῆς περί ὑμᾶς σεβασμίας Ἱεραρχίας,
Σεβασμιώτατοι, Πατέρες καί ἀδελφοί,

Γευθέντες πρό ὀλίγου  τῆς «ἀθανάτου τραπέζης, ἐν ὑπερώῳ τόπῳ, ταῖς ὑψηλαῖς φρεσίν»,  ἰδού ἀπολαμβάνομεν  πάντες οἱ μετέχοντες εἰς τούς ὀργανουμένους ἐν τῷ κατ’ ἐξοχήν χώρῳ τοῦ ἐν χρόνῳ τελεσιουργηθέντος μυστηρίου τοῦ βαπτίσματος καί τῆς εἰσόδου εἰς τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῶν Ρώς τοῦ Κιέβου, καί ἐν συνεχείᾳ τῶν λοιπῶν γειτονικῶν λαῶν, τῶν ρώσσων καί τῶν λευκορρώσων καί ἄλλων πολλῶν,  ἰδού, λέγομεν,  ἀπολαμβάνομεν ἐν τῷ «Ὀρθοδόξῳ οἴκῳ τῆς Οὐκρανίας», «ξενίας δεσποτικῆς» πέριξ τῆς τραπέζης ταύτης, μεταλαμβάνοντες ἄρτου καί πάντων τῶν ἀγαθῶν τῆς γῆς.

ΜΙΣΘΟΙ ΚΛΗΡΙΚΩΝ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ - Αντώνης Κασιμάτης

ΜΙΣΘΟΙ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Υπό Αντωνίου Κασιμάτη, Δικηγόρου
Νομικού Συμβούλου Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς

Κάθε φορά που θέλει η εξουσία να αποπροσανατολίσει από τα καυτά και υπαρκτά προβλήματα που η ίδια δημιούργησε, επανέρχεται στην επικαιρότητα η εκκλησιαστική περιουσία και η από το κράτος μισθοδοσία των Ιερέων. Κραυγές λαϊκισμού ακούγονται για το πως είναι δυνατόν η Εκκλησία να διαθέτει τεράστια ακίνητη περιουσία, πώς ανέχεται η Πολιτεία να αμείβει αυτή τους Ιερείς και ως επιστέγασμα των κραυγών έρχεται η επωδός περί χωρισμού Εκκλησίας και κράτους.
Ας εξετάσουμε μέσα από την πορεία του χρόνου πώς έχουν τα πράγματα αναφορικά προς την μισθοδοσία του Κλήρου :
1.- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Μετά την απελευθέρωση και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους (1828), με διάφορα νομοθετήματα επιβάλλεται κατά καιρούς η αναγκαστική απαλλοτρίωση τμημάτων της εκκλησιαστικής περιουσίας.

Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Τήν προσεχῆ Παρασκευή 2 Αὐγούστου 2013, ἐπιστρέφει ἀπό τήν Ρωσία ὁ Σταυρός τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πρός
Τόν εὐσεβῆ Λαό
τῆς Ἱερᾶς & Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν

            Παιδιά μου εὐλογημένα,
Τήν προσεχῆ Παρασκευή 2 Αὐγούστου 2013, ἐπιστρέφει ἀπό τήν Ρωσία ὁ Σταυρός τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὁ ὁποῖος εἶχε μεταφερθῇ ἐκεῖ, πρός εὐλογία καί ἁγιασμό τοῦ Ρωσικοῦ Λαοῦ μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 1025 ἐτῶν ἀπό τήν Βάπτιση τῶν Ρώς.
Ὁ Σταυρός θά μεταφερθῇ μέ εἰδικό ἀεροσκάφος, τό ὁποῖο θά προσγειωθῇ στόν ἀερολιμένα Ἀράξου, στίς 4 τό ἀπόγευμα, τήν Παρασκευή 2 Αὐγούστου.
Ἐν συνεχείᾳ ἀφοῦ ἀποδοθοῦν οἱ δέουσες τιμές, θά μεταφερθῇ στήν Πάτρα μέ στρατιωτικό ὄχημα καί θά τοποθετηθῇ στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Ἡ ὑποδοχή στόν Ναό θά γίνῃ στίς 5 μ.μ. τήν Παρασκευή καί ἐν συνεχείᾳ θά τελεσθῇ ἡ Ἱερά Παράκληση.
Τήν ἡμέρα ἐκείνη θά τελεσθῇ Παράκληση μόνο στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ὥστε νά δοθῇ ἡ εὐκαιρία, τόσον στούς Ἱερεῖς, ὅσο καί στόν Λαό νά ὑποδεχθοῦν καί νά προσκυνήσουν τόν Σταυρό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.
Ἡ Ἀγρυπνία τῆς Παρασκευῆς, θά τελεσθῇ στόν Νέο Ἱερό Ναό τήν ἡμέρα ἐκείνη καί ὄχι στόν Παλαιό, ἀπό ὥρα 9 μ.μ.-12.30 μετά τά μεσάνυκτα.
Σᾶς περιμένομε μέ πολλή χαρά στήν ὑποδοχή τοῦ Σταυροῦ τοῦ Πρωτοκλήτου στόν Ἱερό Ναό του καί πιστεύομε ὅτι θά εἴμαστε ὅλοι ἐκεῖ, γιά νά ἑνώσωμε τίς προσευχές μας πρός τό Θεό, προκειμένου νά μᾶς ἐλεήσῃ καί νά μᾶς βοηθήσῃ διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
                             Μέ πατρικές εὐχές καί εὐλογίες
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

O ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

 Πλήθος προσκυνητών από την Νέα Υόρκη, αλλά και από άλλες αμερικανικές πόλεις (Φιλαδέλφεια, Βαλτιμόρη, Χάρτφορτ, κλπ) προσήλθαν στην Αστόρια όπου εορτάθηκε μέ κάθε λαμπρότητα η πανέσβαστη μνήμη της θαυματουργού και ιαματικής Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου.
  Οι εορταστικές εκδηλώσεις άρχισαν την Πέμπτη 25 Ιουλίου, με εσπερινό, παράκληση προς την Αγία και την ακολουθία του Αγιασμού, υπό του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Ιεροθέου, Καθηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής. Και εφέτος με επιτυχία διεξήχθησαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με την παρουσίαση παραδοσιακών Ελληνικών χορών από τον Σύλλογο Ελλήνων Αμερικής.

  Το Σάββατο 27 Ιουλίου το εσπέρας έλαβε χώρα Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ιερσέης κ. Ευαγγέλου, εκ προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, με συμμετοχή πολλών ιερέων από την Νέα Υόρκη και την Νέα Ιερσέη, με την ευλόγηση των μήλων και της αρτοκλασίας. Ακολούθησε αγρυπνία, κατά την οποία εψάλησαν οι Χαιρετισμοί και τα Εγκώμια της Οσίας.
  Την Κυριακή τελέσθηκε ο Πανηγυρικός Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ιερσέης κ. Ευαγγέλου, ο οποίος ανέγνωσε και το σεπτό Πατριαρχικό μήνυμα. Ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της Μονής ευχαρίστησε καθηκόντως τον Σεβασμιώτατο, ο οποίος λάμπρυνε με την παρουσία του τον ετήσιο εορτασμό της Πατριαρχικής Μονής, η οποία υπάγεται διοικητικά καί πνευματικά στο Σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας, καθώς και τον συμπροσευχόμενο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μελόης κ. Φιλόθεο.       
  Εν συνεχείᾳ, πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση του ιερού λειψάνου και της θαυματουργού εικόνας της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, στους κεντρικούς δρόμους της Αστόριας, με την συμμετοχή χιλιάδων πιστών, οι οποίοι ακολούθησαν την Λιτανεία και εν συνεχείᾳ περίμεναν στο κέντρο της λεωφόρου που βρίσκεται η Μονή για να περάσει από πάνω τους η θαυματουργός εικόνα, προσευχόμενοι να λάβουν την χάριν και ευλογίαν της ιαματικής αγίας.
  Ο εορτασμός έκλεισε με μεθέορτιο εσπερινό και την Παράκληση της Αγίας και τις ευχές και ευχαριστίες του Καθηγουμένου, Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Ιεροθέου πρός όλους τους ιερείς, τους πιστούς που τίμησαν με την παρουσία και συμμετοχή τους την πανήγυρη αλλά και τους εθελοντές της Μονής που συνέβαλαν στην επιτυχία της εορτής και του φεστιβάλ.
Πηγή: Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Νέας Υόρκης

Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

Ὁ Σταυρός τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στό Κίεβο καί τό Μίνσκ

 Τήν ΚΥΡΙΑΚΗ 28-7-2013 στήν αὐλή τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου ἐτελέσθη λαμπρό Συλλείτουργο τῶν Προκαθημένων καί τῶν Ἐκπροσώπων τῶν λοιπῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν μέ τήν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου, τοῦ πρῶτου Ὀρθοδόξου Ἡγεμόνα τῆς Ρωσίας, ὁ ὁποῖος βαπτίσθηκε μαζί μέ τόν Λαό του, ἀπό τούς Βυζαντινούς Ἱεραποστόλους, στίς ὄχθες τοῦ Δνείπερου ποταμοῦ πρίν ἀπό 1025 ἔτη.  Τόν Σταυρό, ὁ ὁποῖος εἶχε τοποθετηθεῖ στόν κεντρικό Ναό τῆς Λαύρας προσκύνησαν οἱ Πρόεδροι τῆς Ρωσίας, τῆς Οὐκρανίας, τῆς Σερβίας καί τῆς Μολδαβίας.
  Τήν προηγουμένη ἡμέρα εἶχε τελεσθεῖ Δοξολογία στόν λόφο τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου εἰς ἀνάμνησιν τῆς Βαπτίσεως τῶν Ρώς. Στήν Δοξολογία παρέστη καί ὁ Πρόεδρος τῆς Ρωσίας κ. Βλαδίμηρος Πούτιν.
  Μετά τό ἐπίσημο γεῦμα, τό ὁποῖο παρετέθη στήν Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ὁ Σταυρός τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἀνεχώρησε μέ εἰδική ἀμαξοστοιχία μέ προορισμό τήν Πρωτεύουσα τῆς Λευκορωσίας Μίνσκ, συνοδευόμενος ἐπό τούς Ὀρθοδόξους Προκαθημένους καί Ἀρχιερεῖς, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρο καί τούς ἐκ Πατρῶν Κληρικούς.
  Ὁ Σταυρός ἔφθασε στό Μίνσκ στίς 11.30 τό βράδυ. Παρά τό προχωρημένο τῆς ὥρας πλήθη λαοῦ ἀνέμεναν στόν σιδηροδρομικό σταθμό, γιά νά ὑποδεχθοῦν τόν Σταυρό καί τούς Προκαθημένους τῶν Ἐκκλησιῶν.
  Μετά τήν Δέηση ἡ ὁποία ἐτελέσθη στόν σιδηροδρομικό σταθμό, ὁ Σταυρός μετεφέρθη καί ἐτοποθετήθη στόν κεντρικό Ναό τοῦ Μίνσκ, ὅπου ἀνέμεναν ἐπίσης, ἄν καί εἶχαν περάσει τά μεσάνυκτα, πλήθη λαοῦ, γιά νά προσκυνήσουν.
  Τήν ΔΕΥΤΕΡΑ 29-7-2013 ἐτελέσθη ὑπαίθρια Θεία Λειτουργία ἀπό τούς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τούς λοιπούς Ἀρχιερεῖς, στήν ὁποία παρά τόν καύσωνα συμμετεῖχαν χιλιάδες Ὀρθοδόξων κατοίκων τῆς πόλεως Μίνσκ καί γενικώτερα τῆς Λευκορωσίας, ἀναμένοντες νά τελειώσῃ ἡ Λειτουργία μετά τό μεσημέρι.
  Γιά τήν σημασία τῶν ἑορτασμῶν μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 1025 ἐτῶν ἀπό τήν Βάπτιση τῶν Ρώς μίλησε ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ. Κύριλλος.
  Τό προσκύνημα τοῦ Σταυροῦ τοῦ Πρωτοκλήτου συνεχίζεται ἀπό χιλιάδες κατοίκους τοῦ Μίνσκ καί ἄλλων περιοχῶν, οἱ ὁποῖοι ἀναμένουν ἐπί ὧρες στήν οὐρά μέ ὑπομονή καί ψάλλοντας Παρακλήσεις στόν Ἅγιο Ἀνδρέα, προκειμένου νά προσκυνήσουν.
  Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος συμμετεῖχε στίς Θεῖες Λειτουργίες πού ἐτελέσθησαν στήν Λαύρα τοῦ Κιέβου καί στήν πόλη τοῦ Μίνσκ καί παρεχώρησε συνεντεύξεις σέ Μ.Μ.Ε. τοῦ Κιέβου καί τοῦ Μίνσκ, στίς ὁποῖες ἐτόνισε τήν σημασία τῆς μεταφορᾶς τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στίς χῶρες τῆς Ρωσίας, τῆς Οὐκρανίας καί τῆς Λευκορωσίας.
Σεμινάριο Στελεχών ΣΦΕΒΑ 2013 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σ.Φ.Ε..Β.Α.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ  ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ
 ΑΓΩΝΟΣ                                                                             
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
          Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από 26 - 28 Ιουλίου 2013, στην Ιερά Μονή  Ταξιαρχών Γκούρας, στο Αηδονοχώρι Κονίτσης, το ετήσιο   Σεμινάριο Στελεχών τής ΣΦΕΒΑ υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέου.
         Έγινε επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων του Βορειοηπειρωτικού Ζητήματος και επαναβεβαιώθηκε η θέση ότι το Βορειοηπειρωτικό συνιστά ενεργό εθνικό ζήτημα, το οποίο συναρτάται άμεσα τόσο με την πλήρη κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Βορειοηπειρωτών όσο και με τα γενικότερα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας.
          Παράλληλα συζητήθηκαν εκτενώς τα προβλήματα που αφορούν στο θεσμό των Φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Βόρειο Ήπειρο και αποφασίστηκε η περαιτέρω ενίσχυσή τους προς όφελος των αδελφών μας Βορειοηπειρωτών.   
          Αποτιμήθηκαν οι πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στην Αλβανία και η θέση της ελληνικής μειονότητας στη νέα πολιτική κατάσταση στη γειτονική χώρα.
           Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε το υψηλό φρόνημα των μελών μας  και η  απόφασή μας να συνεχίσουμε αταλάντευτα τον Αγώνα για την πλήρη κατοχύρωση των δικαίων και δικαιωμάτων των αδελφών μας της Βορείου Ηπείρου.
Το Κεντρικό Δ.Σ. 
Κόνιτσα 28 Ιουλίου 2013

Κυριακή 28 Ιουλίου 2013

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΥΡΑ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ
Ο Σταυρός του Αγίου Ανδρέου βρίσκεται στην Λαύρα του Κιέβου. Το Σάββατο 27 Ιουλίου 2013 προσήλθαν και προσκύνησαν τον Σταυρό του Αγίου Ανδρέου ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Πρόεδρος της Σερβίας και ο Πρόεδρος της Μολδαβίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Μόσχας κ. Κύριλλο. Την Κυριακή 28-7-2013 θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Λαύρα του Κιέβου, όπου θα λειτουργήσουν προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών, ο Μητροπολίτης Πατρών και οι εκ Πατρών Κληρικοί.
   

     

Ο ΑΠΟΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΡΘΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ - π. Ιωήλ ΚωνστάνταροςΟ ΑΠΟΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΡΘΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ
Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής
E' Ματθαίου
(Ρωμ. Ι΄ 1-10)


Πολύς λόγος γίνεται τελευταία, ακόμα και από ανθρώπους που φαίνεται να διατηρούν σχέση με την Εκκλησία, για το εάν ο Χριστιανός μπορεί και πρέπει να είναι και πατριώτης.
Και υπάρχουν και νέοι κυρίως άνθρωποι, που έχουν πιστέψει ότι ο πατριωτισμός είναι κάτι που οδηγεί τον άνθρωπο σε «καλούπια» και που ακυρώνει την οικουμενικότητα του Χριστιανισμού.
Βεβαίως το θέμα δεν αποτελεί άλυτο πρόβλημα, αφού η Εκκλησία μας κατευθύνει στην ορθή οδό και μας υποδεικνύει την λύση του θέματος διά του λόγου του Θεού.
Αυτό λοιπόν το θέμα του αγνού και πνευματικού πατριωτισμού, βλέπουμε να το αγγίζει κατά έναν πολύ συγκινητικό τρόπο ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος των Εθνών, όπως δικαίως χαρακτηρίστηκε και ο οποίος κάνει θέμα θερμής προσευχής το να σωθούν οι συμπατριώτες του.

«Ταξίδι στα Κύθηρα» πραγματοποίησε η ενορία της Αγίας Μαρίνης Πατρών«Ταξίδι στα Κύθηρα» πραγματοποίησε η ενορία της Αγίας Μαρίνης Πατρών υπό την εποπτεία του π. Παναγιώτη Θωμά. Μετείχαν της ακολουθίας της Αγίας Πελαγίας στην οποία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ. Προσκύνησαν την ιερά εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, τον όσιο Θεόδωρο του εν Κυθήροις ασκήσαντος, την αγία οσιπαρθενομάρτυρα Ελέση την εν Κυθήροις αθλησάσης, την τιμία κάρα του οσίου Θεοδώρου και το προσκύνημα της αγίας Μόνης.
Ο π. Παναγιώτης συναντήθηκε και με τον π. Ιωακείμ Αγιορείτη ο οποίος είναι από την Εγλυκάδα και πραγματοποιούσε και αυτός προσκύνημα στα Κύθηρα.
Η απάντηση στη βία και στην τρομοκρατία - Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος

Η απάντηση στη βία και στην τρομοκρατία δε μπορεί να είναι η βία και η τρομοκρατία. Άλλωστε, κάτι τέτοιο δεν συνάδει με τον Χριστιανισμό. Η απάντηση είναι εμείς οι Χριστιανοί να γίνουμε περισσότερο πιστοί και αυθεντικοί, καλύτεροι Ορθόδοξοι και αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα στον τόπο μας. Βεβαίως, πολλά ακούγονται περί Ορθοδοξίας, δεν οδηγούν, όμως πάντοτε στην αυθεντική της έκφραση. Και σε προσωπικό επίπεδο, όσο και στην πατρίδα μας βλέπουμε ότι απομακρυνθήκαμε απ’ αυτό που αποτελούσε την πεμπτουσία της ενότητάς μας, από τη βίωση της Εκκλησιαστικήςκής ζωής και την εμπειρία των Αγίων μας… 
Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος

Όνειρό μας η εξομοίωσή μας με τον Θεό της αγάπης - Νικόλαος Π. Βασιλειάδης

Τα όνειρά μας πρέπει να τα εντάσσουμε κάτω από το μοναδικό Όνειρο, το οποίο πρέπει να μας συνέχει. Το Όνειρό μας αυτό είναι η, κατά το δυνατόν στον άνθρωπο, εξομοίωσή μας με τον Θεό της αγάπης, είναι η “θέωσίς” μας αφού καλλιεργήσουμε τις άγιες αρετές του Χριστού και στολιστούμε μ’ αυτές. Ανεβαίνοντας και περιφρονώντας τα μικρά να ωριμάζουμε, ν’ αποκτούμε την πρόθυμη και ταπεινή υπηρεσία του διπλανού μας, την άσκηση της χριστιανικής αγάπης. Ποθείς να γίνεις -ας πούμε- βουλευτής, υπουργός; Πρέπει να ξέρεις πως όταν πραγματοποιήσεις τούτο τ’ όνειρά σου, δεν πρέπει ν’ αποβλέπεις στο να εισπράττεις χειροκροτήματα, να δέχεσαι υποκλίσεις, ν’ ακούς επαίνους, ν’ απομυζάς με πλάγιους τρόπους το δημόσιο ταμείο… Έχεις υποχρέωση ν’ αναλίσκεσαι για το σύνολο, χωρίς να νοιάζεσαι για τη μικροπολιτική και την ψηφοθηρία, ή για τον εύκολο πλουτισμό. Έχεις χρέος να “βουλεύεσαι” για τούτο το Έθνος, που λέγεται Ελλάς, κι όχι να “βολεύεσαι”, να καίγεσαι, να πάσχεις κυριολεκτικά για το σύνολο.

Κατάκριση - Αββάς Δωρόθεος

Κατάκριση είναι το να κατηγορήσει κανείς τον ίδιο τον άνθρωπο, λέγοντας ότι αυτός είναι ψεύτης, είναι οργίλος, είναι πόρνος. Γιατί έτσι κατέκρινε την ίδια τη διάθεση της ψυχής του και έβγαλε συμπέρασμα για όλη τη ζωή του, λέγοντας ότι είναι τέτοια η ζωή του, τέτοιος είναι αυτός και σαν τέτοιο τον κατέκρινε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Γιατί είναι άλλο να πει κανείς ότι κάποιος οργίστηκε και άλλο να πει ότι κάποιος είναι οργίλος και να βγάλει συμπέρασμα, όπως είπα, για όλη του τη ζωή. Και τόσο πιο βαριά από κάθε άλλη αμαρτία είναι η κατάκριση, ώστε και ο ίδιος ο Χριστός να φτάσει να πει: « Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι, και τότε κοίταξε να βγάλεις την αγκίδα από το μάτι του αδελφού σου» (Λουκ. 6, 42). Και παρομοίασε τη μεν αμαρτία του πλησίον με αγκίδα, τη δε κατάκριση με δοκάρι. Τόσο πολύ βαριά είναι η κατάκριση που ξεπερνάει σχεδόν κάθε άλλη αμαρτία. 
Αββάς Δωρόθεος

Σάββατο 27 Ιουλίου 2013

ΑΙ ΚΑΙΝΟΦΑΝΕΙΣ «ΘΡΟΝΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ» ΕΙΝΑΙ ΠΑΠΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ!

ΑΚΟΥΜΕ τὰ τελευταῖα χρόνια γιὰ «θρονικὲς ἑορτές», δηλαδὴ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τοπικῶν ἐκκλησιῶν, κάθε φορὰ ποὺ ἑορτάζεται ἡ μνήμη Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἵδρυσαν τὶς ἐκκλησίες αὐτές. Ἀλλὰ ἡ μορφὴ τῶν ἑορτῶν εἶναι καινοφανὴς καὶ ἄγνωστη στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὴν λάνσαρε πρῶτος ὁ παπισμός, γιὰ νὰ «διαλαλεῖ» κατ᾽ ἔτος, πανταχόθεν, τὴν δῆθεν «πέτρειο διαδοχὴ» τοῦ πάπα. Μὲ κάτι τέτοια τερτίπια προσπαθεῖ ὁ παπισμὸς νὰ ὑπενθυμίζει τὸ ἐπάρατο «πρωτεῖο» καὶ τὸ βλάσφημο «ἀλάθητο» τοῦ ἡγεμονίσκου τοῦ «Κράτους τοῦ Θεοῦ», ὁ ὁποῖος προβάλλεται, ἐκτὸς ἀπὸ βασιλιὰς καὶ ὡς ἐπίσκοπος Ρώμης! Ἀλλά, ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ἡ νεοπαπιστικὴ νοοτροπία εἰσῆλθε δυστυχῶς καὶ στὴν καθ᾽ ἡμᾶς Ἀνατολή. Ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια ἄρχισαν νὰ ἑορτάζονται καὶ σὲ πολλὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἀνάλογες «θρονικὲς ἑορτές», τὶς ὁποῖες φροντίζουν κάποιοι νὰ τὶς ἀναγάγουν σὲ «μεγάλα γεγονότα».

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ


Η Εκκλησία, η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου και η Ι. Mητρόπολη Αιτωλίας & Ακαρνανίας πενθεί τον αιφνίδιο θάνατο του αξιαγάπητου σε όλους μας συνταξιούχου Ιερέα, Πρωτοπρεσβύτερου π. Γεωργίου Χαντζάρα.
Υπήρξε μια σπάνια προσωπικότητα στο χώρο του ιερού Κλήρου. Υπηρέτησε σε πολλούς Ιερούς Ναούς και από τα μέσα του 1970, έχοντας ήδη λάβει και το πτυχίο της Θεολογίας, τοποθετήθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου ως Προϊστάμενος του Ναού
Άριστος Λειτουργός, ακέραιος χαρακτήρας, θαυμάσιος ομιλητής, Πνευματικός έμπειρος, φιλακόλουθος, τέλειος γνώστης των τυπικών διατάξεων, διακόνησε το ιερό Θυσιαστήριο με όλη τη δύναμη της ψυχής του και αγαπήθηκε από το λαό της πόλεως και περιοχής αφού σε μεγάλες εκκλησιαστικές περιόδους εξομολογούσε από τη μια άκρη ως την άλλη της Ιεράς Μητροπόλεως. Σεπτός, με ταπεινό φρόνημα, με απόλυτη υπακοή στους προϊσταμένους, άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια της πολυετούς παρουσίας του στον Άγιο Σπυρίδωνα που αναμόρφωσε εκ βάθρων τον εσωτερικό του χώρο.

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013

Ο π. Ιουστίνος Pârvu. Ο ζηλωτής της Ορθοδόξου πίστεως και παραδόσεως - π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος


Ο  π. Ιουστίνος Pârvu (1919- 16.6.2013) 
Ο ζηλωτής της Ορθοδόξου πίστεως και παραδόσεως

Το Σάββατο 27 Ιουλίου τελείται στην Ι. Μ. Petru Voda (Μολδαβία-Ρουμανία) το 40/ήμερο μνημόσυνο του αειμνήστου Γέροντος π. Ιουστίνου Πίρβου, ο οποίος εκοιμήθη στις 16.6.2013 σε ηλικία 95 ετών. Με τη Χάρη του Θεού αναδείχθηκε σε μία από τις σπουδαιότερες εκκλησιαστικές μορφές της Ρουμανίας. Γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1919  στο χωριό Petru Voda. Εκάρη μοναχός στην Ι. Μονή Durau το 1940 και το 1941 χειροτονήθηκε. Συνελήφθη και του επιβλήθηκε ποινή 25ετούς φυλάκισης στις φυλακές Aiud και στα καταναγκαστικά έργα στο Κανάλι του Δούναβη. Εξέτισε μόνο τα 12 χρόνια από την ποινή του, λόγω της γενικής αμνηστίας που δόθηκε το 1964.
Ήταν κτήτορας ανδρικής και γυναικείας Ι. Μονής στο χωριό καταγωγής του Petru Voda και του περίφημου Μνημείου των Νεομαρτύρων και Ομολογητών στο Aiud.
Ήταν γνωστός σε ολόκληρη τη Ρουμανία για την χωρίς συμβιβασμούς αυστηρή πιστότητά του στην Ορθόδοξη Παράδοση και για το γεγονός ότι περίπου 1.500 μοναχοί προέρχονται από το πετραχήλι του.

"Τίτλοι τέλους" για το βιβλιοπωλείο "ΖΩΗΣ" Πατρών

Αγαπητή μου Σαλογραία
κ. Ευανθία Παναγοπούλου- Κουτσούκου
Σε ευχαριστώ για την αγάπη σου, για τα ειλικρινή σου αισθήματα προς εμέ, και για τον καλό σου λόγο. 
Απουσίαζα όλο αυτό το διάστημα σε Κύπρο, Τσεχία και Ιταλία. Με το που επέστρεψα, πληροφορήθηκα ότι  «οι τίτλοι τέλους» έπεσαν και για το βιβλιοπωλείο της «Ζωής Πατρών» στο τέλος Ιουνίου. Πόνεσα, γιατί σε αυτό το χώρο, σε αυτή την γειτονιά, πέρασα 26 δημιουργικά χρόνια της ζωής μου.
Όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος.
Με συγκίνησαν τα όσα απάντησες στις ευχές μου για τα 5 χρόνια λειτουργίας του "blog Σαλογραία."

Τα αναδημοσιεύω …… 

Κοινό ανακοινωθέν των Προκαθημένων και των Αντιπροσώπων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών συναχθέντες στην Μόσχα

Οι Προκαθήμενοι και οι Αντιπρόσωποι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών συναντηθέντες εν Μόσχα τη προσκλήσει του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ.κ. Κυρίλλου, ίνα μετάσχωμεν των εορτασμών επί τη επετείω των 1025 ετών Εκχριστιανισμού των Ρως, κρίνομεν καθήκον ημών, ίνα υψώσωμεν φωνήν υποστηρίξεως πάντων των καταδιωγμένων σήμερον εις διαφόρους περιοχάς της υφηλίου, εξαιτίας της εις Χριστόν πίστεως αυτών, αδελφών ημών χριστιανών.
Χιλιάδες χριστιανοί καθημερινώς υφίστανται διάφορα μαρτύρια και βασανισμούς, εκδιώξεις εκ των εστιών αυτών, άλλοι δε θανατούνται.
Από τη Νιγηρία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και την Ινδία καταφθάνουν πληροφορίες δια τους φρικτούς βασανισμούς και τις θανατώσεις χριστιανών.
Εις το Κόσσοβον βεβηλούνται τα θρησκευτικά ιερά προσκυνήματα, ενώ ήδη έχουν καταστραφεί πολλοί Ναοί και πολλοί άνθρωποι υστερούνται της δυνατότητος επισκέψεως των τάφων των συγγενών αυτών λόγω εκτοπισμού και προσευχής υπέρ αναπαύσεως των προγόνων αυτών εις τας πατρίδας αυτών.