Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ - Γεώργιος Κ. Γάκης


Γεωργίου Κ. Γάκη
Θεολόγου – Φιλολόγου


Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ
*
Ο ξεχασμένος άνθρωπος της προσφοράς
στην πατραϊκή κοινωνία


Εκδόσεις "Ταώς"

 
"Η παρουσία του π. Ιακώβου, ως αγγέλου φωτεινού ενώπιον του Φρικτού Θυσιαστηρίου, ενέπνευσε τους ανθρώπους, οι οποίοι τον ενεπιστεύθησαν και τον βοήθησαν. Ώστε να επιτελέση ένα πρωτότυπο και αξιοθαύμαστο έργο. Τα ιδρύματα, τα οποία συνέστησε, μαρτυρούν τον θερμουργό ζήλο και την κατάθεση όλων των δυνάμεών του, κυριολεκτικώς της ψυχής του, υπέρ του πάσχοντος συνανθρώπου μας."
Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος


"Θά ἤμουν εὐτυχής ἄν ἀπό τήν ἐν Χριστῷ συνάντηση μέ τόν π. Ἰάκωβο στό μικρό αὐτό πόνημα, ἀναφωνήσουμε ἕνα «Δόξα Σοι ὁ Θεός», κυρίως ὅμως ἄν ὅλοι ἐμεῖς πού θά μελετήσουμε τή ζωή τοῦ π. Ἰακώβου, προβληματισθοῦμε, ἀναλογισθοῦμε τί μποροῦμε νά κάνουμε αν σπάσουμε τό κάστρο τῆς ἀτομοκρατίας μας, αν ἀφήσουμε πίσω μας τή νοοτροπία «δέν γίνεται τίποτε» καί πεισθοῦμε ὅτι καί σήμερα καί πάντοτε ὁ αληθινός μας Οὐράνιος Πατέρας θαυματουργεῖ. Αὐτό ἀπέδειξεν ὁ π. Ἰάκωβος: Ὅτι ὅ,τι δέν μπόρεσαν δυνατοί καί ἐπίσημοι φορεῖς, τό πραγμάτωσε ἡ γεμάτη ἀπό ἀγάπη καρδιά του. Μακάρι καί μεῖς «ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν καί τήν ἀναστροφήν τοῦ ἀνδρός, νά μιμηθοῦμε τήν πίστιν του διά τῆς ἐμπράκτου ἀγάπης ἐνεργουμένην», ὅπως γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος."   
Γεώργιος Κ. Γάκης  

Θα κριθούμε από τον Ένα - Αλέξανδρος Τσιριντάνης

Στην παρούσα ζωή ο ένας, μικρός ή μεγάλος, θα κρίνεται πάντοτε από τους πολλούς. Στην μέλλουσα ζωή, οι πολλοί, δηλαδή οι πάντες, θα κριθούμε από τον Ένα.   
Αλέξανδρος Τσιριντάνης

Κύριε, Κύριε τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης

Κύριε, Κύριε τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης, Σὲ παρακαλῶ, ἀξίωσέ με σήμερα νὰ εἶμαι υἱὸς εἰρήνης. Ὅπου συναντήσω ταραχὴ καὶ ἀναστάτωση, μὴν τὴν μεγαλώσω. Ἀξίωσέ με νὰ σβήσω τὴν φωτιὰ τῆς ὀργῆς στὶς ταραγμένες ψυχὲς ποὺ θὰ στείλης σήμερα στὸν δρόμο μου. Ἐκεῖ ποὺ ταλαιπωρεῖ ἡ ἐκδίκηση, νὰ προσφέρω τὴν συγγνώμη. Ἐκεῖ ποὺ διχάζει τὸ μίσος νὰ φέρνω τὴν ἀγάπη. Στὴν ταραχὴ νὰ προσφέρω τὴν εἰρήνη. Στὰ σκοτεινὰ πρόσωπα νὰ σκορπίζω ἕνα φωτεινὸ χαμόγελο. Στὴν ἀπελπισία νὰ φέρνω τὴν δική Σου ἐλπίδα…

Περιοδικό ΖΩΗ

Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακή Β΄ Λουκά -π. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Αποστολικό Ανάγνωσμα
Κυριακή Β΄ Λουκά
(Β' Κορ. ΣΤ' 16-18 Ζ' 1)

Ο Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος, συγγράφει την Β΄ Προς Κορινθίους επιστολή το φθινόπωρο του 55 μ.Χ. Είναι μια μεγάλη επιστολή στην οποία διαπραγματεύεται αρκετά θέματα, τόσο θεολογικά και δογματικά, όσο και πρακτικά της χριστιανικής ζωής, σύμφωνα με τις κατηχητικές και ποιμαντικές ανάγκες της Εκκλησίες της Κορίνθου.
Στην Αποστολική περικοπή που θα ακούσουμε την Κυριακή στους Ιερούς μας Ναούς, βλέπουμε τον φλογερό Απόστολο μέσα σε πνεύμα θερμής αγάπης και Ιερού ενθουσιασμού, να ξεκαθαρίζει το θέμα των σχέσεων των πιστών με τους ειδωλολάτρες. Και όπως είναι επόμενο, βλέπει κανείς τον τροπικό διαχωρισμό που οφείλουν και πρέπει να έχουν οι πιστοί, από όσους αρνούνται στον βίο τους τη ζωή και τη διδασκαλία του Χριστού.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και το Οικουμενικόν Πατριαρχείον αποκηρύσσουν την αντιμετώπισιν των συνανθρώπων μας με έλλειψιν σεβασμού, περιφρόνησιν και καταστροφικόν μίσος

 Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εκφράζει την βαθείαν λύπην του καθώς η ανθρωπότης εισέρχεται εις περίοδον συγχύσεων και ρευστότητος, χαρακτηριζομένην δια τας θρησκευτικάς εξάρσεις, αποτέλεσμα των οποίων είναι η εκδήλωσις βίας, και διακρινομένην δια την έλλειψιν σεβασμού προς την θρησκευτικήν διαφορετικότητα. Όταν ενεργώμεν κατά τρόπον αναιδή και βίαιον εν ονόματι των θρησκευτικών προκαταλήψεων η των θρησκευτικών μας πεποιθήσεων, τότε υποτιμώμεν αυτήν ταύτην την ζωήν και την πίστιν μας, ενώ ταυτοχρόνως δημιουργούμεν κλίμα θυμού, μίσους και δυσπιστίας το οποίον φθείρει τους από της συστάσεως του κόσμου συνεκτικούς δεσμούς της ανθρωπότητος.
Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εξέδωκε τον Αύγουστον Ανακοινωθέν ‘’Περι της αναζωπυρώσεως της βίας και της εξαπλώσεώς της ανά την υφήλιον’’ και εκάλεσεν όλους τους ανθρώπους τους εμπλεκομένους εις καταστάσεις βίας να καταθέσουν τα όπλα των. Λαμβανομένων υπ’ όψιν των όσων συνέβησαν κατά τας τελευταίας εβδομάδας, η ως άνω έκκλησις δια την ανάληψιν δεσμεύσεων προς επικράτησιν της ειρήνης και του αμοιβαίου σεβασμού δι’ ολόκληρον την ανθρωπότητα, καθίσταται περισσότερον κρίσιμος παρά ποτέ.

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

π. Χαρίτωνος Πνευματικάκι, Αιωνία η μνήμη!

Ο π. Χαρίτων Πνευματικάκις 

υπήρξε Υψιπετής Αετός της ιεραποστολής,   
πύρινος μαχητής της Πίστεως,  
 αθόρυβος "επαναστάτης",   
αυστηρός και ασκητικός Γέροντας,   
σταθερός και συνεπής 
στις παραδόσεις των Πατέρων,  
 εμφορούμενος από βαθύ 
εκκλησιαστικό φρόνημα, 
Πατέρας χιλιάδων Αφρικανών.

  Στον τάφο του αναγράφονται 
σε μαρμάρινη πλάκα τα τελευταία του λόγια:
"Χριστός Ανέστη...!
Χτυπάτε τις καμπάνες της Ορθοδοξίας,
σε όλη την Αφρική,
σε όλη την Αφρική...
χτυπάτε τις καμπάνες της Ορθοδοξίας,
της Ορθοδοξίας...!"   

Αιωνία του η μνήμη!

Χρόνια πολλά....

Στον εορτάζοντα καλό φίλο 
από τα νεανικά χρόνια ως και σήμερα

 π. Χαρίτωνα Αθανασόπουλο

Εύχομαι τα χρόνια του να είναι 
πολλά και ευλογημένα 
για να σκορπά 
την παρηγοριά και την ελπίδα 
σε όσους προστρέχουν προς αυτόν.
Για όλες τις ευεργεσίες του, 
τον ευχαριστώ 
«ως χρεώστης μυρίων ταλάντων»

Η συνέπεια της αλλοτρίωσης του ανθρώπου από τον Θεό - π. Γερασιμάγγελος Στανίτσας

Η αποπροσωποποίηση του ανθρώπου, η κρίση των κοινωνικών δεσμών, η βία και η εγκληματικότητα, η έκλυση των ηθών, η αδίστακτη μεταχείριση των ασθενέστερων ομάδων, όλα αυτά συνθέτουν τον μαυροπίνακα της σύγχρονης αλλοτρίωσης.
Το τραγικό αυτό σημείο της εποχής μας είναι η συνέπεια της αλλοτρίωσης του ανθρώπου από τον Θεό. Ο σύγχρονος άνθρωπος εζήτησε την ευτυχία του μακριά από τον Θεό και αντί της ευτυχίας βρήκε την αλλοτρίωση και τη μοναξιά. Να μπορούσε τουλάχιστον να συναισθανθεί την πλάνη του θα ήταν σωτήριο. Όταν ο άσωτος υιός ένοιωσε την πλάνη του, βρήκε τον τρόπο και τη δύναμη να υπερνικήσει τη μοναξιά του επιστρέφοντας στο πατρικό σπίτι. Ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να συνειδητοποιήσει την αποστασία του από τον Θεό, τότε θα απαλλαγεί από τα πολλά δεινά του και θα ξεπεράσει την αλλοτρίωση και τη μοναξιά του.  
Πρωτοπρεσβύτερος Γερασιμάγγελος Στανίτσας

Ο Αφρικανός ιερέας π. Καλλίνικος Κακάντα στον Ι. Ν. Αγ. Μαρίνης Πατρών

Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Πατρών
Τηλ. 2610 321131 

 
Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012
το πρωί θα ιερουργήσει και θα ομιλήσει
ο Αφρικανός ιερέας π. Καλλίνικος Κακάντα
από το Κονγκό.
Πνευματικό παιδί του π. Χαρίτωνος Πνευματικάκι.

Ξεκίνησε το 5ο Διεθνές Συνέδριο Ορθοδόξων Ψυχοθεραπευτών στο Βόλο

Ξεκίνησε σήμερα το 5ο Διεθνές Συνέδριο Ορθοδόξων Ψυχοθεραπευτών, με θέμα «Ψυχοθεραπεία και Ποιμαντική: Αποκαλύψεις της ύπαρξης», το οποίο φιλοξενείται από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, από 27 έως 30/9/2012.
Στην εναρκτήρια τελετή αναγνώσθηκαν οι Χαιρετισμοί του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Στον Χαιρετισμό του ο Παναγιώτατος, μεταξύ άλλων, σημείωσε:

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

Ε’ Ιερατική Ημερίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας


Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012, στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας στη Ρίζα Αντιρρίου, η Ε’ Ιερατική Ημερίδα για τους κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως. Το θέμα της Ημερίδος ήταν: «Η ενότητα κλήρου και λαού στη θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας».
Το θέμα ανέπτυξε ο Καθηγητής Δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειος Τσίγκος.
Μετά την ακολουθία του Αγιασμού, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς κήρυξε την έναρξη της Ημερίδος. Στην εισαγωγική ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος, ευχαρίστησε τον ομιλητή και τους ιερείς για την συμμετοχή τους και αναφέρθηκε γενικά στην σχέση του κλήρου και του λαού μέσα στη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εξέφρασε επίσης την ανησυχία του και την αγωνία του για την διαρκή ενημέρωση και την συνεχή κατάρτιση των ιερέων πάνω στα σύγχρονα ποιμαντικά, κοινωνικά και θεολογικά θέματα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στην ποιμαντική τους διακονία μέσα σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται και στον οποίο η Εκκλησία διαρκώς βάλλεται, ενώ ο ρόλος και η προσφορά της αμφισβητείται.

Προς τον κ. Ναΐμ Ελγαντούρ ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ


­Ὁ ἀγαπητός κ. Ναΐμ Ἐλγαντούρ, ἐπικεφαλῆς τῆς Μουσουλμανικῆς Ἕνωσης Ἑλλάδος σέ συνέντευξη τύπου πού διοργάνωσε στήν Ἀθήνα στίς 21 Σεπτεμβρίου μέ ἀφορμή τήν προσβλητική ταινία τοῦ διαδικτύου γιά τό Ἰσλάμ καί στήν ὁποία συμμετεῖχαν ὁ θεολόγος κ. Ἀ. Καρυώτογλου, ἡ λογοτέχνης κ. Πέρσα Κουμούτση, ἡ Κοινωνιολόγος κ. Τατιάνα Παπαναστασίου μέ συντονιστή τόν δημοσιογράφο κ. Νασίμ Ἀλάτρα δήλωσε μεταξύ ἄλλων «Και εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένας Μητροπολίτης που κατηγορεί συνεχώς την θρησκεία μας, ο Μητροπολίτης Πειραιώς ... Όπως εμείς δεν φορτώνουμε στην Εκκλησία της Ελλάδος ότι λέει ο Μητροπολίτης Πειραιώς, έτσι δεν είναι σωστό ακραίοι να χαρακτηρίζουν μια ολόκληρη θρησκεία». Ταυτοχρόνως στήν συνέντευξη εἰπώθηκε ὅτι «ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν τα σχολικά βιβλία την ιστορία της Μέσης Ανατολής είναι μονόπλευρος, βασίζεται σε μύθους και σε παραμύθια της Βίβλου» !!!
Ἐπ’ αὐτῶν μέ πολύ σεβασμό καί ἀγάπη πρός τόν κ. Ἐλγαντούρ καί τούς ὁμοπίστους του θά θέλαμε νά διευκρινήσωμε τά ἑξῆς:

Το Νέο Βιβλίο των Εκδόσεων « ΤΑΩΣ» - π. Γερασιμάγγελος Στανίτσας

 Η εκδοτική παραγωγή των εκδόσεων «ΤΑΩΣ» κυριολεκτικά μας αιφνιδίασε με την εκτύπωση και κυκλοφορία του νέου βιβλίου «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ» κτητόρων της σεβάσμιας Ιεράς Μονής Σουμελά, από τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο θεολόγο κ. Παναγιώτη Μαρτίνη, Δρ. Θ. και άρχοντα ιερομνήμονα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας .

            Πρόκειται για την έκδοση ενός καλαίσθητου, πολυσέλιδου και κατά πάντα αξιόλογου βιβλίου που με την κυκλοφορία του εμπλουτίζει την αγιολογία της Εκκλησίας μας και εντάσσεται στα σοβαρά μελετήματα αγιολογικών μελετών.

            Ο κ. Παν. Μαρτίνης με τον ακάματο ζήλο του και τη σφριγηλή δραστηριότητα του έχει προβεί και σε άλλες ενδιαφέρουσες αγιολογικές μελέτες. Ο χρόνος του γίνεται παραγωγικός και πολλαπλά πνευματικά ωφέλιμος με τη συγγραφή τέτοιων μελετημάτων τα οποία καθίστανται εντρυφή αναγνώσματα των φίλων των Αγίων. Η αγλαόκαρπη θεολογική και συγγραφική του δραστηριότητα τον αναδεικνύουν ως ένα ανήσυχο σύγχρονο θεολόγο που ανταποκρίνεται άριστος καλλιεργητής των θείων χαρισμάτων προς δόξα Θεού και πνευματική ωφέλεια των εν Χριστώ αδελφών του.

            Από το άλλο μέρος ο υπεύθυνος των εκδόσεων «ΤΑΩΣ» προσφιλής και συμπαθής κ. Αναστ. Κωστόπουλος, διακρινόμενος από ζήλο εκκλησιαστικό και με έντονα χριστιανικά ενδιαφέροντα έχει αναλάβει επάξια και επιτυχώς την ευθύνη των εκδόσεων «ΤΑΩΣ», η οποία έχει να παρουσιάσει μία ευάριθμη σειρά αναλόγων εκδόσεων τοπικών κυρίως συγγραφέων. Του αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για τις άοκνες προσπάθειές του και το γενικότερο έργο που επιτελεί εδώ και χρόνια στο χώρο της Εκκλησίας.

            Αξίζουν κάθε έπαινο τόσο ό συγγραφέας κ. Παν. Μαρτίνης όσο και ο υπεύθυνος των εκδόσεων «ΤΑΩΣ» κ. Αναστ. Κωστόπουλος για την εξαιρετική προσφορά τους επικαλούμενος τις ευχές και ευλογίες των Αγίων Βαρνάβα και Σωφρονίου, κτητόρων της Ι. Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Σουμελά.

            Πρωτ. Γερασιμάγγελος Στανίτσας

Ευχαριστώ τον σεβαστό π. Γερασιμάγγελο Στανίτσα για τα καλά του λόγια, καθώς και για την παρουσίαση του βιβλίου από το ιστολόγιο που διατηρεί.
Ο Εκδότης

Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρών

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ

Τήν Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας θά τελεσθεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου.
Κατά τήν Ἱερά Ἀγρυπνία θά τεθεῖ σέ προσκύνηση ἀντίγραφο τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας.
Ἔναρξις: 8.30 μ.μ.        Λῆξις: 1.00 π.μ.  

·       Τήν ἑπομένη ἡμέρα Δευτέρα δέ θά τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία. Ὁ Ἁγιασμός θά τελεσθεῖ κατά τήν Ἱερά Ἀγρυπνία.                                                                                                   

Αγρυπνία εις Ι. Ν. Αγίας Μαρίνης Πατρών επί τη εορτή Παναγίας ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ

Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Πατρών
Τηλ. 2610 321131


ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Κυριακή 30 Σεπτ. 2012 Βράδυ


Εορτή Παναγίας ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ θα ιερουργήσει ο Ηγούμενος της Ι. Μονής Ομπλού Αρχιμ. π. Νεκτάριος Κωτσάκης
Ώρα 20:30 μ.μ. έως 01:00 π.μ.

ΦΙΛΟΘΕΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ -Μητροπολίτης Πατρών Χρισόστομος

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 
Ἀνήμερα τῆς Ἁγίας Σοφίας μετά τήν Θεία Λειτουργία, ἐγκαινιάστηκε μιά νέα κοινωνική δράση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, σέ συνεργασία μέ τήν Γηριατρική καί Γεροντολογική Ἑταιρεία Πατρῶν.
Ἡ δράση αὐτή ἀφορᾶ στήν προσφορά κατ’ οἶκον νοσηλείας σέ ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας. Εἶναι ἐξόχως συγκινητική ἡ προσφορά ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι εὐαισθητοποιημένοι μπροστά στόν ἀνθρώπινο πόνο, δίδουν τόν ἑαυτό τους, προκειμένου νά βοηθήσουν ὅσους γονατίζουν ἀπό τά ποικίλα βάρη τῆς ζωῆς. Δέν πρόκειται ἁπλῶς γιά μιά καλή πράξη, ἡ ὁποία θά καταγραφῇ στό ἐνεργητικό ἑνός συλλόγου ἤ κάποιων προσώπων γιά λόγους ἐπικοινωνιακούς ἤ γιά λόγους προβολῆς. Πρόκειται γιά κάτι βαθύτερο, γιά κατάθεση ψυχῆς, γιά ἔκχυση καρδίας πρός τόν ἀδελφό καί μάλιστα σέ καιρούς ἐξαιρετικά δύσκολους, ὅπως εἶναι οἱ ἡμέρες πού διερχόμεθα στήν Πατρίδα μας, ἕνεκα τῆς σοβούσης κρίσεως.

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ, 1η Ημέρα - Ανταπόκριση π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος


5η  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ   ΘΕΜΑ:
«ΓΚΟΥΡΟΥΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ
»

24  - 27  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΘΕΡΕΤΡΟ RIBARSKO OSTRVO

Ribarsko ostrvo 4, 21000   Novi Sad    SERBIA  

Σήμερα  24.9.2012, 1η ημέρα των εργασιών της συνδιασκέψεως,  τελέστηκε Αγιασμός και  οι εκπρόσωποι των Εκκλησιών απηύθυναν χαιρετισμούς εκ μέρους των Προκαθημένων.

Αύριο το πρόγραμμα έχει ως εξής :

Η 48η ε­πέ­τειος Ε­πα­να­κο­μι­δής της Α­γί­ας Κά­ρας του Α­γί­ου Αν­δρέ­ου - Αλέξανδρος Κολλιόπουλος

 Η Ιε­ρά και Α­πο­στο­λι­κή μας Μη­τρό­πο­λη, εόρτασε ως γνωστόν αυτό το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Σεπτεμβρίου, την 48η  ε­πέ­τειο Ε­πα­να­κο­μι­δής της Α­γί­ας Κά­ρας του Α­γί­ου Αν­δρέ­ου. Έ­τσι λοι­πόν το Σάβ­βα­το στις 11 το πρω­ί, λι­τα­νευ­τι­κά, συ­γκι­νη­τι­κά, λα­μπρά, ό­πως προ­βλέ­πει η εκ­κλη­σια­στι­κή τά­ξη, μεταφήκε η Α­γί­α Κά­ρα α­πό την μό­νι­μη θέ­ση της, στο κέ­ντρο του Να­ού και τέθηκε εις προ­σκύ­νη­σιν. Το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του στις 7 μ.μ. τελέσθηκε ο Πο­λυαρ­χιε­ρα­τι­κός Ε­σπε­ρι­νός χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου (βοηθός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος) κ. Καλλίνκος και συγχοροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος και Πατρών κ. Χρυσοστόμου. Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Επίσκοπος κ. Καλλίνικος ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο για την πρόσκληση, ανέφερε ότι η 48η Επέτειος της  Επανακομιδής της Αγίας Κάρας του Πρωτοκλήτου Μαθητού του Κυρίου μας από την Δύση, συμπίπτει με τον εορτή της συλλήψεως του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Και συνεχίζοντας αναφέρθηκε στο κάλεσμα του Αγίου Ανδρέου από τον ίδιο τον Κύριό μας.

Ξεκινούν τα μαθήματα Παραδοσιακών Χορών της Ενορία Αγίου Χαραλάμπους Κρύα Ιτεών Πατρών

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των Κατηχητικών Ομάδων της Ενορίας μας, Αγίου Χαραλάμπους Κρύα Ιτεών Πατρών,  συνεχίζονται και φέτος τα μαθήματα παραδοσιακών χορών, τα οποία θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή στη φιλόξενη αίθουσα του Εκπολιτιστικού Συλλόγου "Κρύα Ιτεών".
τμήμα Δημοτικού 10:45 - 11:45 τμήμα Γυμνασίου - Λυκείου 12:00 - 13:30
Τα μαθήματα θα παραδίδονται δωρεάν
 Πρώτη συνάντηση - Εγγραφές: 
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012 

Ευχαριστούμε τα μέλη του Συλλόγου "Κρύα Ιτεών" για την πολύτιμη συνεργασία τους και σε αυτή μας την προσπάθεια, προκειμένου να διατηρήσουμε την Ελληνορθόδοξη Παράδοσή μας.

Ενοριακή Νεανική Ομάδα Ποταμού ΚέρκυραςΜε απύθμενη διάθεση για μάθηση και δημιουργία η Ενοριακή Νεανική Ομάδα Ποταμού της ακριτικής Κέρκυρας, ετοιμάζεται και πάλι να ξεκινήσει τη δράση και λειτουργία της, με τη συμπαράσταση και ευλογία του ακρίτα Ιεράρχη κ. Νεκταρίου.
Η Νεανική Ομάδα μετά από παύση αρκετών ετών επαναλειτούργησε τον Οκτώβρη του 2010 και κάθε χρόνο την πλαισιώνουν όλο και περισσότερα παιδιά.

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012

Ας ταπεινωθούμε λίγο και εμείς και θα σωθούμε. - Αββάς Δωρόθεος

«Περισσότερο από κάθε άλλο χρειαζόμαστε την ταπεινοφροσύνη για να είμαστε έτοιμοι σε κάθε λόγο που ακούμε να λέμε, συγχώρεσέ με. Γιατί με την ταπεινοφροσύνη όλες οι παγίδες του εχθρού καταστρέφονται. Είναι μεγάλη η αρετή της ταπεινοφροσύνης γιατί και με μόνη αυτή οι άγιοι μπήκαν στον Παράδεισο. Ας ταπεινωθούμε λίγο και εμείς και θα σωθούμε».

Αββάς Δωρόθεος

Οἱ Ἱεροί Κανόνες καί ἡ εὐθύνη τῶν λειτουργῶν τῆς Ἐκκλησίας - π. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης

Σέ προηγούμενο ἄρθρο εἴχαμε τονίσει τήν ἀνάγκη τήρησης τῶν Κανόνων καί ἀπό τό ἱερατεῖο (ἐπισκόπους καί πρεσβυτέρους). Ὁ ἐπίσκοπος (καί σέ μικρότερο βαθμό βεβαίως καί ὁ πρεσβύτερος) ἔχει κληθεῖ ἀπό τόν Θεό νά ἐπιτελεῖ ἕνα μεῖζον λειτούργημα στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ φυσική παρουσία του στόν ἐπισκοπικό θρόνο εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τό ἀνύστακτο ποιμαντικό του ἔργο, μέ τή συνεχή ταπεινή διακονία τῶν πιστῶν. Ποτέ ἡ Ἐκκλησία, ὡς χαρισματικό σῶμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, δέν ἀνέχθηκε νά κατέχει ἕνα μέλος της τόν τίτλο καί τήν ἐξουσία τοῦ ἐπισκόπου καί νά ἀδιαφορεῖ γιά τούς κληρικούς του καί τό λαό του. Ἀντέδρασε δυναμικά στό νά ἀποδεχθεῖ τό ἐπισκοπικό ἀξίωμα ὡς μιά κοσμικοῦ τύπου ἐξουσία. Δέν ἀνέχθηκε, ὁ ἐπίσκοπος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας νά ἀποποιεῖται τό κύριο ἔργο του, τήν καθοδήγηση τοῦ ποιμνίου πρός τήν ἐν Χριστῷ ζωή, τή διδασκαλία, στούς κληρικούς καί τούς πιστούς, τῶν δογμάτων τῆς εὐσεβείας καί τῶν ἔργων τῆς ἀρετῆς,τήν παιδεία καί νουθεσία τοῦ στοργικοῦ πνευματικοῦ πατέρα πρός τά παιδιά του.

Περί της επισκοπικής διαδοχής της Μητροπόλεως ΠρεβέζηςΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΙ
ΣΥΝΑΠΑΡΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εμείς οι κληρικοί της Μητροπόλεως Πρεβέζης, έχοντας την αγωνία της επισκοπικής διαδοχής μετά τον θάνατο του πατέρα μας επισκόπου Μελετίου, υποβάλλαμε στον Μακαριώτατο και τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς της Εκκλησίας μας ένα υπόμνημα σκέψεων και προτάσεών μας σχετικά με το θέμα.
Το συνέταξαν τέσσερεις από εμάς και το υποβάλλαμε στην κρίση και των υπολοίπων σε συνάξεις που κάναμε κατά τόπους. Έγινε ελεύθερη συζήτηση και το υπέγραψαν όσοι συμφωνούσαν. Επτά από εμάς, επί συνόλου 106 εφημερίων, δεν συμφώνησαν και φυσικά εντελώς ελεύθερα δεν υπέγραψαν. Η όλη διαδικασία ήταν παντελώς ελεύθερη και η εξακρίβωση αυτού του γεγονότος μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με ένα τηλεφώνημα στον οποιονδήποτε από μας.
Οι αρχιερατικοί επίτροποι επισκέφθηκαν τον Μακαριώτατο και του επέδωσαν το κείμενο-ψήφισμα. Ο Μακαριώτατος εγκαρδιότατα έδωσε την ευλογία του σε όλους, μάς επεσήμανε την αγάπη του πρός το πρόσωπου του π. Θεοδοσίου και μας διαβεβαίωσε ότι ο ίδιος εκ της θέσεώς του είναι υποχρεωμένος να τηρήσει ουδετερότητα έναντι και των δύο υποψηφίων. Πράγμα που είχε (όπως μας είπε) επισημάνει και προς τον έτερο υποψήφιο.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Α' Λουκά -π. Ιωήλ ΚωνστάνταροςΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
 Α' Λουκά
Γαλάτας Δ' 22-27

Έχουμε τονίσει και άλλη φορά ότι δεν είναι δυνατόν να κατανοήσει κανείς σωστά την Καινή Διαθήκη, εάν πρώτα δεν γνωρίσει και δεν μελετήσει την Παλαιά. Και είναι εντελώς αδύνατον να αντιληφθεί κανείς την σκιά και τον νόμο της Παλαιάς, χωρίς τον λάμποντα ήλιο της χάριτος που μεσουρανεί στην Καινή Διαθήκη, στον χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στο χαρακτηριστικό Αποστολικό ανάγνωσμα που θα ακούσουμε στους ναούς μας την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, όπου εορτάζουμε την σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου αλλά και το μαρτύριο του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κόνιτσα καιμαρτύρησε στο Αγρίνιο στις 23 Σεπτεμβρίου του 1814.
Ας δούμε όμως στη συνέχεια σε σύντομη μεταφραση την Αποστολική μας περικοπή:

"Τα χαρακτηριστικά της ζωής των Χριστιανών" -π. Βαρνάβας Θεοχάρης.

 
"Τα χαρακτηριστικά 
της ζωής των Χριστιανών"
Αρχιμ. κ. Βαρνάβας Θεοχάρης. 


Δείτε στο intv.gr

Ο Πάπας ζήτησε προστασία των χριστιανικών αρχών από κεντροδεξιούς ηγέτες

Ο Πάπας Βενέδικτος, έκανε δεκτά στην θερινή του κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο, τα μέλη της Χριστιανοδημοκρατικής Διεθνούς που συμμετείχαν στην Ρώμη, στην διεθνή διάσκεψη των κεντροδεξιών κομμάτων. 
Ανάμεσά τους ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς και οι ομόλογοί του της Ιρλανδίας, Έντα Κέννι, της Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόι, της Ουγκαρίας, Βίκτορ Ορμπάν
Κατά την ομιλία του, ο ποντίφικας, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «η κοινωνική και πολιτική στράτευση πρέπει να δεχθεί νέα ώθηση στην αναζήτηση μιας σταθερής ηθικής βάσης, η απουσία της οποίας, σε οικονομικό πεδίο, συνέβαλε στην δημιουργία της διεθνούς χρηματιστικής κρίσης».

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

Ὁ Κληρικὸς καὶ ὁ «ἐργοδότης» του

Ἡ Ἱερωσύνη εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Σὲ αὐτὸ τὸ ἔργο ὁ Κληρικὸς διαθέτει τὸν ἑαυτὸ του (ψυχή, σῶμα, δυνάμεις) νὰ γίνει ὄργανο τοῦ Θεοῦ. Ἀφοῦ ἔτσι εἶναι τὰ πράγματα, ἀπαραίτητο γιὰ τὸν Κληρικὸ εἶναι νὰ βρίσκεται σὲ συνεχὴ ἐξάρτηση καὶ κοινωνία μὲ τὸν Θεό, ἀπὸ τὸν Ὁποῖο θὰ ἀντλεῖ Χάρη καὶ δύναμη γιὰ τὴ διεκπεραίωση τοῦ ἱεροῦ ἔργου Του. Πρέπει νὰ εἶναι ἄνθρωπος προσευχῆς καὶ λατρείας τοῦ Θεοῦ, μὲ συνειδητὴ Μυστηριακὴ καὶ λειτουργικὴ ζωή, μὲ ἔμπρακτη καὶ συνεπὴ ζωὴ πίστεως, μὲ φόβο Θεοῦ καὶ ἐπίγνωση ὅτι «οὐχ ἐαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ» (Ἑβρ. 5,4). Προϊστάμενος καὶ «ἐργοδότης» τοῦ Κληρικοῦ εἶναι πρώτιστα ὁ Θεός, στὸν Ὁποῖο θὰ δώσει λόγο γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο διαχειρίστηκε τὴν Ἱερωσύνη ποὺ τοῦ δόθηκε.

Δήμητρα Κόντου «Μια πορεία ζωής εφάμιλλη με εκείνη των αγίων» - π. Ιερόθεος Ανδρουτσόπουλος

1999-2012
  ...Η μάννα γή ,δίνει τον φιλοξενούμενόν της στην αγκαλιά του ουρανού.
  Σήμερα ευγνωμόνως χαιρετώ την ξενοδόχο γή μου ,που τόσα χρόνια στοργικά κρατούσε στους κόλπους της το ξενιτεμένο παιδί του Πατέρα. Ω τρανή μου στιγμή και ημέρα! που νοσταλγικά τόσα χρόνια σε καρτερούσα! Ήρθες! Σήμερα έαρ μυρίζει. Ήλθε η αιώνια παντοτινή μου Άνοιξη. Διαλύθηκαν τα μαύρα σύννεφα της βαρυχειμωνιάς ,σταμάτησαν οι παγωνιές και αγριοκαίρια. Ανέτειλεν ο Ήλιος της Δικαιοσύνης. Σήμερα το σκότος έγινε φώς. Η σιωπή μου σάλπιγγα δοξολογίας, η ανημπόρια μου δύναμη. ”Χαράς τα πάντα πεπλήρωται! Έφθασα στο σπίτι μου...
(Δήμητρα Κόντου)

Αγρυπνία επί τη εορτή του Οσίου Σιλουανού εις Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Λάγγουρα Πατρών

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΟΣΙΟΥ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ

Κυριακή 23 Σεπ. 2012 βράδυ
Ώρα 9 – 1

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012

Η Εγκύκλιος για την Επέτειο της Επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου στην Πάτρα. - Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

Παιδιά μου εὐλογημένα,   
Κάθε χρόνο ἡ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῶν Πατρῶν, ἑορτάζει μέ λαμπρότητα τὴν ἐπέτειο τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἀπό τήν Ρώμη στὴν πόλη τοῦ Μαρτυρίου του.
Ὁ Πατραϊκὸς Λαός, στίς 26 Σεπτεμβρίου 1964, ὑπεδέχθη τὸν Χαριτόβρυτο Θησαυρό, ὁ ὁποῖος πλέον εὑρίσκεται στόν περικαλλέστατο Ναό τοῦ Πρωτοκλήτου, ὅπου κάθε ἡμέρα προσκυνεῖται ἀπὸ τούς εὐσεβεῖς Πατρινούς καὶ ἄλλους Προσκυνητές, οἱ ὁποῖοι καταφθάνουν στὴν πόλη μας, προκειμένου νά ἀποθέσουν τὰ μῦρα τῆς εὐλαβείας τους, ἐνώπιον τῆς Τιμίας Κάρας, τοῦ Σταυροῦ καὶ τοῦ Τάφου τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων.