Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

Βασίλειε σοφέ, παρεστὼς τῇ Τριάδι,


Βασίλειε σοφέ, παρεστὼς τῇ Τριάδι, 
ἱκέτευε λαβεῖν, ἐν ἡμέρᾳ τῆς δίκης,
 ἡμᾶς τοὺς ὑμνοῦντας σε, καὶ τιμῶντας τὴν μνήμην σου, 
χάριν ἔλεος, καὶ ἱλασμὸν τῶν πταισμάτων, ὅπως στόματι, 
δοξάζωμεν καὶ καρδίᾳ, τὸν μόνον φιλάνθρωπον.

Σανίδα σωτηρίας η ελπίδα στον Θεό.- Μέγας Βασίλειος

 Προσπάθησε να περισυλλέγεις τους ναυαγούς της αμαρτίας δείχνοντάς τους σανίδα σωτηρίας την ελπίδα του Θεού.

Μέγας Βασίλειος 

Ὁ Ἑσπερινός τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, στὴν Πάτρα.

 Μὲ λαμπρότητα ἐτελέσθη ὁ ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καὶ τῆς ἱερᾶς μνήμης  τοῦ Μεγάλου  Βασιλείου,  στὸν Νέο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, ὅλων σχεδὸν τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὡς καί τοῦ Ἡγουμένου τῆς ἀδελφότητος τοῦ ἁγίου Αὑγουστίνου Δωρίδος, Ἀρχιμ. Νεκταρίου Μουλατσιώτη μετ’ ἄλλων πατέρων τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου του καὶ πλήθους Λαοῦ.
Στὸν Ἑσπερινὸ ἐχοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, καὶ τὸν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στὴν σημασία τοῦ χρόνου κατὰ τὸν Μέγα Βασίλειο. 
Συγκεκριμένα ἀνεφέρθη, στὸ χρόνο σὲ σχέση μὲ τὸν Θεό, στὸ χρόνο σὲ σχέση μὲ τὴ ζωὴ καὶ στὸ χρόνο σὲ σχέση μὲ τὴν αἰωνιότητα, ὡς καὶ στὴν ἀναγκαιότητα ἀξιοποιήσεως τοῦ χρόνου πρὸς ἁγιασμὸ καὶ σωτηρία μας.

Ευχές ....για το 2015 Εκδόσεις Χρυσοπηγή


 Καλή χρονιά και χιόνισε εδά στο παραπέντε
 και χιονισμένο έρχεται θαρρώ το δεκαπέντε
 κι αν βρέχει πάλι μουρμουρώ κι άν έχει ήλιο κλαίω
 Μονάχα τούτο το λοιπόν απ την καρδιά μου λέω .
Ότι μου στείλει ο Θεός καλό και ευλογημένο
 Και δύναμη στα βάσανα να χω να υπομένω.
Καλή και ευλογημένη χρονιά.

π. Εφραίμ

Εγκύκλιος για το νέο έτος 2015 - Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς

Ἕνα νέο ἔτος μᾶς χαρίζει ἡ ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας. Ἕνα νέο ἔτος τό ὁποῖο γίνεται σταθμός στήν ἐπίγεια ζωή μας. Ὅλοι μας ὑποδεχθήκαμε τό ἔτος 2015 μέ χαρά, προσδοκίες καί ἐλπίδες. Λάμπουν τά πρόσωπα ἀπό χαρά, οἱ ὄψεις φαιδρύνονται, οἱ καρδιές σκιρτοῦν.
Καί ἡ χαρά μας, οἱ πόθοι μας, οἱ ἐλπίδες μας γίνονται εὐχή, ἡ ὁποία ἐκφράζεται καί γεμίζει ὅλους τούς τόπους: «Αἴσιο καί εὐτυχές τό νέο ἔτος! Εὐτυχισμένος ὁ καινούργιος χρόνος» λέμε.
Θέλουμε τήν ἀληθινή εὐτυχία. Πῶς ὅμως θά ἔλθη καί θά στερεωθῆ στή ζωή μας; Πῶς καί αὐτός ὁ νέος χρόνος θά γίνη εὐτυχισμένος;
Ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία, ἡ ὁποία γνωρίζει τήν ἀνθρώπινη ψυχή μέ ἀκρίβεια καί κατέχει τήν πλήρη ἀλήθεια, μᾶς δίνει τήν ἀπάντησι: «Θέλετε» μᾶς λέει ἡ Ἐκκλησία «τήν ἀληθινή εὐτυχία; Θέλετε τόν χορτασμό τῆς ψυχῆς σας μέ τήν ὁλοκληρωμένη χαρά τῆς εὐτυχισμένης ζωῆς; Θεμελιῶστε, κτίστε τή ζωή σας, στηρίξτε τήν ἐπάνω στόν ἀμετακίνητο βράχο… “Θεμέλιον ἄλλον οὐδείς δύναται θεῖναι παρά τόν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός” (Α’ Κορ. γ’, 11). Ὁ Κύριος καί Θεός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἀμετακίνητος βράχος».

Τὰ κάλαντα τῆς Πρωτοχρονιᾶς στὸ Ἐπισκοπεῖο Πατρῶν.

Πλῆθος παιδιῶν, νεανικῶν ὁμάδων, κατηχητικῶν σχολείων κ.λ.π. πέρασαν σήμερα, παραμονὴ τῆς Πρωτοχρονιᾶς ἀπὸ τὸ Ἐπισκοπεῖο Πατρῶν, προκειμένου νὰ ψάλουν τὰ κάλαντα στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο καὶ νὰ πάρουν τὴν εὐχὴ καὶ τὴν εὐλογία του.
          Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος, ἀλλὰ καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ἤκουσαν τὰ κάλαντα καὶ εὐχήθηκαν τὰ δέοντα στὰ παιδιά.
 Ἀπὸ τὸ Ἐπισκοπεῖο ἐκτὸς ἀπὸ τὶς μεμονωμένες παρέες παιδιῶν, οἱ ὁποῖες ἦταν πάραν πολλές, προσῆλθαν γιὰ τὰ κάλαντα.
 ● Ἡ χορωδία τοῦ Στρατοῦ.
 ●Οἱ ὁμάδες τῆς Ἀναπλαστικῆς Σχολῆς Πατρῶν,
 ● Ἡ νεανικὴ παρέα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Ἐπισκοπείου Πατρῶν,
 ● Ἡ ὁμάδα τῶν θηλέων της Χριστιανικῆς Στέγης Πατρῶν,
 ● Τὰ κατηχητικά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Παραλίας Πατρῶν,
 ● Τὰ κατηχητικά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πατρῶν,
 ● Τὰ κατηχητικά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Ἀλεξιωτίσσης Πατρῶν,
 ● Οἱ νεανικὲς ὁμάδες τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Ριγανοκάμπου Πατρῶν.
          Μετὰ τὰ κάλαντα ποὺ ἔψαλαν  τὰ παιδιὰ στὸ Ἐπισκοπεῖο, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ἀπὸ τὰ στούντιο τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εὐχήθηκαν δεόντως ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ μας στὸ νέο ἔτος καὶ ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τὴν βασιλόπιτα τῶν ἐργαζομένων στὰ ΜΜΕ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.ΜΟΝΑΧΑ ΝΑ ΣΗΜΑΔΕΥΕΙ - Βασίλη Χαραλάμπους


ΜΟΝΑΧΑ ΝΑ ΣΗΜΑΔΕΥΕΙ

                                                                     Βασίλη Χαραλάμπους

Προς ανατολάς του Άθωνα
δάση αριάς και δοξολόγημα
από τους «ξεχασμένους» ασκητές.
Το καθημερινό
σκουντούφλημα του ήλιου
στον αψηλό Άθωνα ανάμεσα στις αριές
στη δάφνη, τον φράξο και την κουτσουπιά.
Κι είναι να διαπορείς
τόση ώρα οδοιπορώντας
ίσαμε του Αγίου Βασιλείου τη Σκήτη
εκείνο τ’ αργοπορημένο
πρωϊνό του χειμώνα στο πυκνόδασος
πως τ’ αργόδιαβα στα πεσμένα φύλλα
μοναχά σημαδεύει
της ερήμου το σιωπηλόν και ησύχιον.

* δάφνη , φράξος, κουσουπιά -  βλάστηση που συναντούμε στο Αθωνικό δάσος προς ανατολάς

Από την ποιητική συλλογή  «Αθωνικό κατζίο»

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ”ΟΛΥΜΠΙΟΝ” ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ”ΟΛΥΜΠΙΟΝ” ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Την Δευτέρα 29/12 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τους ασθενείς και τους εργαζομένους στο Θεραπευτήριο ΟΛΥΜΠΙΟΝ και συγκεκριμένα στο κτίριο του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης του Θεραπευτηρίου. Την όλη εκδήλωση επιμελήθηκαν και παρουσίασαν, νέοι και νέες της συντροφιάς της ενορίας Αγίας Ειρήνης Ριγανοκάμπου Πατρών. Κεντρικό θέμα ήταν τα παραδοσιακά ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, μέσα από κείμενα, κάλαντα και βιντεοπροβολές, προσφέροντας στιγμές χαράς και γιορτινής ατμόσφαιρας σε όσους τις άγιες αυτές ημέρες νοσηλεύονται στο Θεραπευτήριο. Η πρωτοβουλία της εκδήλωσης ανήκει στους υπεύθυνους γιατρούς και κοινωνικούς λειτουργούς του Θεραπευτηρίου οι οποίοι έκαναν και την πρόσκληση στη Νεανική Ομάδα Αγίας Ειρήνης και η οποία αμέσως έγινε δεκτή.


Κερκυραϊκά κάλαντα πρωτοχρονιάςΚερκυραϊκά κάλαντα πρωτοχρονιάς

Φωνητικό συγκρότημα "Τ'αργαστήρι"
Βιολιά: Χ. Μέξας, Θ. Σπίνουλας, Θ.Γισδάκης.
Κιθάρες: Γ. Χονδρογιάννης,  Α. Μέξας,  Σπ. Δουκάκης.
Ακορντεόν: Σπ. Σκορδίλης

Μαντολίνο: Σπ.Μερτύρης

Ο καινούργιος χρόνος ας γίνει η αρχή μιας νέας ζωής. - π. Γερασιμάγγελος Στανίτσας

Όλοι μας νοσταλγούμε κάτι καλύτερο για το μέλλον. Κι όμως η νοσταλγία και οι αναζητήσεις μας μπορούν να ικανοποιηθούν, αν ανακαλύψουμε, ότι μέσα στο ευαγγέλιο όλοι οι πόθοι μας και οι αναζητήσεις μας, οι καλές προθέσεις μας  και οι αγνές προσπάθειες μπορούν να βρουν δικαίωση.

Ο καινούργιος χρόνος ας γίνει η αρχή μιας νέας ζωής. Μιας ζωής γεμάτη αγάπη, καλοσύνη, ομορφιά και ελευθερίας από πάθη και κακίες.   
Πρωτοπρεσβύτερος Γερασιμάγγελος Στανίτσας

Προς τι οι έριδες, ο θυμός, οι διαφωνίες, οι διαιρέσεις και οι ύβρεις; - Άγιος Κλήμης Ρώμης

Προς τι οι έριδες, ο θυμός, οι διαφωνίες, οι διαιρέσεις και οι ύβρεις; Ένας δεν είναι μεταξύ ημών ο Θεός και ένας ο Χριστός, μια δεν είναι και η κλήση στον Χριστό; Γιατί διαιρούμε και αποσπούμε τα του Χριστού μέλη, ξεσηκωνόμαστε εναντίον του ιδίου μας σώματος, και μέχρι ποία αφροσύνη φθάνουμε ώστε να λησμονούμε ακόμη ότι μεταξύ μας είμαστε μέλη.
Άγιος Κλήμης Ρώμης

Ως πότε ο πλούτος θα είναι η αιτία του πολέμου - Μέγας Βασίλειος

Ως πότε ο χρυσός θα είναι η αγχόνη των ψυχών, το αγκίστρι τού θανάτου, το δόλωμα της αμαρτίας; Ως πότε ο πλούτος θα είναι η αιτία του πολέμου, δια τον οποίον κατασκευάζονται όπλα, και ακονίζονται τα ξίφη; Εξ αιτίας αυτού οι συγγενείς παραγκωνίζουν την συγγένειαν, οι αδελφοί με φονικήν διάθεσιν υποβλέπει ο ένας τον άλλον. Εξ αιτίας τού πλούτου αι ερημίαι φιλοξενούν τους φονιάδες, η θάλασσα τους πειρατάς, αι πόλεις τους συκο­φάντας. Ποίος είναι ο πατέρας τού ψεύδους; ποίος ο δημιουρ­γός της πλαστογραφίας; Ποίος εγέννησε την ψευδορκίαν; Δεν είναι ο πλούτος; Δεν είναι η μέριμνα δι' αυτόν; 
Μέγας Βασίλειος

Πανηγυρίζει ο μοναδικός ανά τον ορθόδοξο κόσμο ο Ι.Ν. του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού στο Εμπορείο της Σαντορίνης!

Από την Ιερά Μητρόπολη Θήρας Αμοργού & Νήσων έχουμε το πιο κάτω εορταστικό πρόγραμμα του Οσίου Νικηφόρου του Λεμπρού που βρίσκεται στο Εμπορείο της Σαντορίνης.      
  Έτσι λοιπόν στις 4 Ιανουαρίου 2015 πανηγυρίζει ο προαναφερόμενος και μοναδικός ναός ανά τον ορθόδοξο κόσμο, προσκαλώντας τους ευλαβείς χριστιανούς προκειμένου να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες που θα πραγματοποιηθούν και να λάβουν την ευλογία του θαυματουργού Αγίου της καρτερίας και της υπομονής, Οσίου Νικηφόρου. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
17:00
Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θήρας, Ἀμοργοῦ & Νήσων
κ.κ. Ἐπιφανίου

Αγάπα τον διπλανό σου - Γέρων Μακάριος της Όπτινα


Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου.


Γέρων Μακάριος της Όπτινα

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΟΙΟ NORMAN ATLANTIC, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕΤΕΦΕΡΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 30/12/2014


Τά ξημερώματα τῆς Τρίτης καί περί ὥρα 3π.μ., ἔφθασε στό λιμάνι τῶν Πατρῶν τό πλοῖο Europa Cruise, τό ὁποῖο μετέφερε 15 ἐκ τῶν διασωθέντων ἐπιβατῶν τοῦ πλοίου NORMAN ATLANTIC, τό ὁποῖο ἐτυλίχθη στίς φλόγες πλέοντας ἀπό Ἑλλάδα γιά Ἰταλία.
Τούς ἀδελφούς μας, Πατρινούς καί ἐξ ἄλλων μερῶν τῆς Ἑλλάδος καί ἐξ Ἰταλίας, ὑπεδέχθησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ Γ.Γ. Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης Γιῶργος Διδασκάλου, ὁ Περιφερειάρχης Ἀπόστολος Κατσιφάρας, ὁ Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης μαζί μέ Ἀντιδημάρχους, ἡ Πρόεδρος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἄννα Μαστοράκου, ὁ Διοικητής τοῦ ΠΓΝΠ Χαράλαμπος Μπονᾶνος, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Γρηγόρης Ἀλεξόπουλος, ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΟΔΕ Ν.Δ. Γιάννης Μάκκας, ὁ Βουλευτής Βασίλης Χατζηλάμπρου καί ὁ Πρόεδρος τοῦ ΟΛΠΑ Κώστας Πλατυκώστας.
Οἱ σκηνές ἦταν ἐξαιρετικά συγκινητικές, μέ τούς διασωθέντες μετά ἀπό τόση ταλαιπωρία συμπολίτες μας καί τούς ἄλλους ἀδελφούς, νά ἐναγκαλίζονται τά ἀγαπημένα τους πρόσωπα καί ὅλους ὅσοι τούς ἀναμένουν καί νά διεκτραγωδοῦν τίς φρικτές σκηνές τίς ὁποῖες ἔζησαν στό φλεγόμενο πλοῖο.
Ὁ Σεβασμιώτατος καί οἱ λοιποί πού ὑποδέχθησαν τούς διασωθέντες ἀδελφούς, ἐξέφρασαν τήν χαρά καί τήν βαθειά συγκίνηση γιά τήν σωτηρία τους καί τήν ἐπιστροφή μέ ἀσφάλεια στά σπίτια τους καί εὐχήθηκαν ὑγεία καί δύναμη. Ὅσοι ἐκ τῶν διασωθέντων εἶχαν προορισμό ἄλλα μέρη ἐκτός Πατρῶν, φιλοξενήθηκαν σέ ξενοδοχεῖο τῆς πόλεως.
Σέ δήλωσή του στά Μ.Μ.Ε. ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε εὐχαριστίες πρός τόν Θεό καί τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα, ἐπίσης τήν βαθειά του ἱκανοποίησή του γιά τήν ἐπιστροφή  τῶν διασωθέντων, τήν εὐχή νά εἶναι καλά στήν ὑγεία τους οἱ ὑπόλοιποι πού ἔφθασαν σέ ἄλλα μέρη καί τήν προσευχή νά ἀναπαύῃ ὁ Κύριος  τίς ψυχές ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἄφησαν τήν τελευταία τους πνοή στό φλεγομένο πλοῖο. Ἐπίσης ἐπήνεσε καί εὐχαρίστησε ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι κατέβαλαν ὑπεράνθρωπες προσπάθειες γιά τήν σωτηρία τῶν συνανθρώπων μας.


Διεθνές Ἐπιστημονικόν Συνέδριον «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Ἑλληνικόν Γένος»


 Διεθνές  Ἐπιστημονικόν  Συνέδριον
 «Ἅ γ ι ο ς  Κ ο σ μ ᾶ ς  ὁ  Α ἰ τ ω λ ό ς,
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία  καί  Ἑλληνικόν Γένος»

«Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη ἡ διάσωση τῆς Ἑλληνορθοδόξου ἰδιοπροσωπίας τοῦ Γένους μας, εἰς πεῖσμα τῶν συγκρητιστικῶν καί διεθνιστικῶν ἀντιλήψεων καί ἰδεῶν πού ἀπειλοῦν τήν ἐθνική μας συνείδηση. Ὅποιος χάνει ἀπό τήν πορεία του τό βίωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, χάνεται καί γιά τό Ἔθνος. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς εἶναι ἐκεῖνος πού μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μᾶς ὁδηγεῖ μέ σταθερή πορεία. Εἶναι ἡ Κιβωτός σωτηρίας τῆς Ρωμιοσύνης καί τῆς Ἐθνικῆς μας Ταυτότητας».
Μέ τό ἀξιοσημείωτο αὐτό τελικό μήνυμα περατώθηκαν οἱ ἐργασίες τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου μέ γενικό θέμα «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Ἑλληνικόν Γένος», τό ὁποῖο διοργάνωσε ἠ Ἱερά Μητρόπολις Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 300 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (1714 – 2014).
Τό Συνέδριο, τό ὁποῖο πραγματοποιήθηκε στήν πόλη τοῦ Ἀγρινίου τό Σάββατο 27 καί τήν Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014, στήν αἴθουσα τῆς “Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἀγρινίου”, ἀπετέλεσε, γιά τό ἔτος 2014, τό ἀποκορύφωμα τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πρός τιμήν τοῦ Προστάτου καί Πολιούχου αὐτῆς  Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.
Μετά τόν Ἁγιασμό, ἡ πρώτη ἡμέρα τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου ξεκίνησε μέ τήν σύντομο εἰσαγωγή τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Καραγεώργου, καί τήν ἐπίσημο κήρυξη τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέου.
Ἀκολούθησε ἡ ἀνάγνωσις τοῦ Μηνύματος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου καί ὁ χαιρετισμός τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ.

Κύριε, ως οίδας και ως θέλεις ελέησόν με.


  Κύριε, ως οίδας και ως θέλεις ελέησόν με.

Εἴμεθα οἱ τελευταῖοι πού ἐπιτρέπεται νά ἀγχωνώμεθα, νά ἀγωνιῶμεν ἤ νά ἀπελπιζώμεθα - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

 Εἴμεθα ὀλίγοι μέσα εἰς ἕνα πλῆθος ἀγνοούντων τό Εὐαγγέλιον, ἀπ᾿ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς γῆς. Εἴμεθα διά τόν κόσμον ἀμελητέοι, καθ᾿ ἥν στιγμήν ὁ Χριστός εὑρίσκεται εἰς διαρκῆ ἀναζήτησίν μας μέ περίσσειαν ἀγαπητικῆς φροντίδος. Συχνάκις ἡ σμικρότης, ἡ ταπείνωσις, τό ὀλιγάριθμον καί ἡ ἄγνοια καί ἀπόρριψις μᾶς κάμπτουν καί μᾶς δημιουργοῦν ἄγχος, ἀγωνίαν, κάποτε καί ἀπελπισίαν. Ὅμως εἴμεθα οἱ τελευταῖοι πού ἐπιτρέπεται νά ἀγχωνώμεθα, νά ἀγωνιῶμεν ἤ νά ἀπελπιζώμεθα. Καί ὡς μεμονωμένα πρόσωπα, καί ὡς Γένος, καί ὡς Ἐκκλησία, καθ᾿ ὅλην τήν ἱστορίαν μας, προσωπικήν καί συλλογικήν, ἐζήσαμεν ἀποφασιστικήν τήν ἐπέμβασιν τῆς Θείας Προνοίας, εἴδομεν τήν ἀνατροπήν πολλῶν ἀρνητικῶν δεδομένων, ᾐσθάνθημεν ἔντονον τήν παράκλησιν τῆς Θείας Ἀγάπης, ἐρρύσθημεν ἀπό πολλῶν κινδύνων, ἠδυνήθημεν νά εἴπωμεν εἰς τόν Κύριον: «Διήλθομεν διά πυρός καί ὕδατος καί ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν». Ἀκόμη περισσότερον: οὐκ ὀλίγας φοράς «ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς» καί ἐκεῖ πού ἐφαίνετο ὅτι ἐνδεχομένως τό πᾶν ἀπώλετο, αἴφνης «ζωή ἐπολιτεύετο». Τοιουτοτρόπως, ὁ Θεός ἐν τῇ ἀγάπῃ Του ἀπήντα πάντοτε πειστικῶς εἰς τήν πίστιν μας καί ἐβεβαίωνεν «ἐν χειρί κραταιᾷ καί ἐν βραχίονι ὑψηλῷ» τήν ἐλπίδα μας. 

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Χριστούγεννα - Ιάκωβος


Χριστούγεννα

Κανένα βασιλόπουλο της γης ή πριγκιπόπουλο
Κανένα παιδάκι πλουσίων μα ούτε και φτωχών
Δε θα το άφηναν ποτέ οι γονείς του
Να γεννηθεί σε σπηλιά ή σε φάτνη ζώων.

Όμως, το βασιλόπουλο των ουρανών και των αιώνων
Ο Γιος του Αθάνατου και Παντοδύναμου Θεού του Αληθινού
Δε θέλει ούτε χρειάζεται γήινα παλάτια και πλούτη
Δεν επιζητεί δόξες, τιμές και μεγαλεία των ανθρώπων.

Αυτού η καρδιά, σαν και του Πατέρα του Ύψιστου
Είναι γεμάτη από αγάπη, καλοσύνη, θυσία
Ξεχειλίζει από στοργή, έγνοια, πρόνοια
Για μας τους ασήμαντους και αδιόρθωτους.

Ας καταλάβουμε επιτέλους πόσο άχρηστοι είμαστε
Και πως χωρίς Χριστό θα χαθούμε για πάντα
Ας ψάξουμε να βρούμε το λαμπρό αστέρι
Που θα μας οδηγήσει και στο Χριστό θα μας φέρει.


                                                             Ιάκωβος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι.Μ.ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς και ὥρα 6 μ.μ., θά τελεσθῇ ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Πανηγυρικός Ἑσπερινός, στόν Νέο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στό τέλος τοῦ ὁποίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος και ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ.κ. Χρύσανθος, θά εὐλογήσουν τήν παραδοσιακή βασιλόπιτα καί θά εὐχηθοῦν στόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν φιλόθεο Λαό.

2015: Υγεια και Αισιοδοξία - Ηλίας Γκοτσόπουλος


Ο θεός θέλει να μας δώσει την αιώνια ζωή - π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ

 Η απελπισία είναι η απώλεια της συνειδήσεως ότι ο θεός θέλει να μας δώσει την αιώνια ζωή. Ο κόσμος ζει στην απελπισία. Οι άνθρωποι έχουν καταδικάσει οι ίδιοι τον εαυτό τους στο θάνατο. Πρέπει να παλέψουμε σώμα προς σώμα με την ακηδία.


Αρχιμανδρίτης  Σωφρόνιος Σαχάρωφ

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

Η ζωή μας μακριά από υποχωρήσεις και συμβιβασμούς - π. Ευσέβιος Γιαννακάκης

Η ζωή μας να περπατάει έξω από αδυναμίες και μακριά από υποχωρήσεις και συμβιβασμούς. Να επιδιώκουμε βίον αγνόν και ζωή ολοκάθαρη και Μυστηριακή. Να μοσχοβολάει από προσευχή , από Λατρεία, από αγώνα πνευματικό και άγιο. Ώστε όλα αυτά να βεβαιώνουν ότι είμαστε σταθεροί στην κλήση μας, και ότι κρατάμε δυνατά την αγίαν παρακαταθήκην της ζωής που μας ενεπιστεύθη Κύριος. 

Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Γιαννακάκης

Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου

 Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου προεξάρχοντος του  Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέου, με τη συμμετοχή του Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου και του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. ΚοσμάΤον Θείον Λόγο κήρυξε ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαθανασίου


Από το intv.gr εδώ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Τηλ. 2610 321131

Το πρωί της Πέμπτης 1η  Ιανουαρίου 2015 θα τελεσθεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Δοξολογία επί τη ενάρξει του νέου έτους, και κοπή της Ενοριακής Βασιλόπιτας

Πρόσκληση του Συλλόγου Ιεροψαλτών Νομού Αιτωλίας και Ακανανίας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
«ΑΝΘΙΜΟΣ  Ο  ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΣ»
ΕΔΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1980
Μακρή 32, 30100 Αγρίνιο
 e – mail: psaltodia@gmail.com

Πρόσκληση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ιεροψαλτών Νομού Αιτωλίας και Ακανανίας «Άνθιμος ο Αρχιδιάκονος» με έδρα την πόλη του Αγρινίου, σας προσκαλεί να παραστείτε στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Αγρινίου. Την εόρτιο σύναξη μας θα ευλογήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. κ. Κοσμάς. Η παρουσία σας στην εόρτιο σύναξή μας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά!!!  Σας περιμένουμε…

Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε!

Χρόνια πολλά έχω, προκοπή δεν έχω

 Ρώτησε κάποιος ένα γέροντα, πόσα χρόνια έχει στο Άγιο Όρος και του απάντησε:

"Χρόνια πολλά έχω, προκοπή δεν έχω. Και τα τσακάλια στην έρημο ζουν, αλλά τσακάλια μένουν. "

Ἑόρτιες εὐχές

Εὔχομαι Χρόνια Πολλά, 
Εὐλογημένα καί Ἁγιασμένα.
 Ὁ τεχθείς Θεός ἄς γίνει ἀφορμή καί αἰτία νά ὑψωθοῦμε (ἅγ. Γρηγόριος Θεολόγος) ἀπό τήν κακομοιριά αὐτοῦ τοῦ κόσμου.
Εὐχές ἐν Χριστῷ τεχθέντι.
π. Νικόλαος

Ψηφιδωτό ἱ. μονῆς Δαφνίου 11ος αἰ.

Η Ιερά Μητρόπολης Πατρών γιά την περιπέτεια τῶν επιβατών στο πλοίο Norman Atlantic

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
29.12.2014.

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΝΟΡΜΑΝ ATLANTIC.


Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα θερμά, νά τελειώσῃ σύντομα ἡ περιπέτεια τῶν ἐπιβατῶν στό πλοῖο Norman Atlantic  καί νά ἐπιστρέψουν ὅλοι σῶοι στά σπίτια τους καί τίς οἰκογένειές τους.
          Εἴμαστε κοντά τους καί κοντά στούς δικούς τους ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς ταλαιπωρίας τους.
 Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, θά ἔχωμε τό συντομώτερο δυνατό κοντά μας καί τούς πατρινούς ἀδελφούς μας οἱ ὁποῖοι ταξιδεύουν μέ τό συγκεκριμένο πλοῖο.
 Γιά ὅλους τούς ἐπιβάτες ἐτελέσαμε δέηση ἐνώπιόν τῆς Ἁγίας Κάρας καί τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί συνεχίζομε ὅλοι μας νά προσευχώμεθα γιά τήν ἀσφάλειά τους  καί τήν ὑγεία τους.

+ Ὁ Πατρῶν Χρυσόστομος

ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ & ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΗΡΩΔΗ - Ἀρσένιος Κατερέλος

ΤΟ  ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ  ΒΗΘΛΕΕΜ & ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΗΡΩΔΗ

Ἄς μοῦ ἐπιτραπῆ σήμερα εἰς τήν ἀγάπη σας, εὐσεβές ἐκκλησίασμα, νά κάνωμε λίγα σχόλια σέ κάποια ἀπό τά γεγονότα, τά ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τήν σάρκωσι τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὅπως καί κάποιες ἀναφορές σέ τωρινές πραγματικότητες.
Κατ᾽ ἀρχάς, νά τονίσωμε ὅτι οἱ μάγοι, ἄν καί ἦσαν εἰδωλολάτρες, παρά ταῦτα ἐπίστευσαν στά περί Χριστοῦ, πρός καταισχύνην τῶν Ἑβραίων, πού μάταια ἐκαυχῶντο ὅτι ἦσαν ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ.
Θεωρεῖται ἀπό ἀρκετούς ἑρμηνευτάς, ὅτι αὐτοί οἱ τρεῖς μάγοι ἦσαν ἀπόγονοι τοῦ μάντεως Βαλαάμ καί ὅτι ἐν προκειμένῳ ἡ Θεία Πρόνοια τόν ἐχρησιμοποίησε. Ἐχρησιμοποίησε δηλαδή αὐτόν ὡς ὄργανό Της καί κατόπιν ὁ Θεός τόν κατέστρεψε, ὡς ἁμαρτωλό - γι᾽ αὐτό ποτέ νά μή ξεθαρρεύη κανείς... Βέβαια, ἡ προφητεία, κατά γενική ὁμολογία, χρησιμοποιεῖται πρός ὠφέλειαν τῶν ἄλλων. Ὅλα αὐτά ἀναφέρονται στό βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πού λέγεται Ἀριθμοί, κυρίως στό 24ο Κεφάλαιο, ὅπως καί σέ προηγούμενα.