Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΕΥΤΕ ΤΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ Η ΠΛΗΘΥΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑΝ ΤΙΜΗΣΩΜΕΝ - Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

ΔΕΥΤΕ ΤΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ Η ΠΛΗΘΥΣ
ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑΝ ΤΙΜΗΣΩΜΕΝ

Tοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
                                                          Πατρῶν  κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ἡ Πάτρα κάθε χρόνο, τόν μῆνα Σεπτέμβριο, ἑορτάζει πενευφροσύνως τήν ἐπέτειο τῆς ἐπανακομιδῆς τῆς τιμίας καί χαριτοβρύτου Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.
Ὡς γνωστόν, ἡ Ἁγία Κάρα ἐπανεκομίσθη ἐκ τῆς Ἑσπερίας στήν Πάτρα, μετά ἀπό 500 καί πλέον ἔτη, στίς 26 Σεπτεμβρίου 1964. Πλήθη λαοῦ, μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Πατρῶν Κωνσταντῖνο, τήν πολιτική τῆς χώρας ἡγεσία καί τούς τοπικούς ἄρχοντες, ὑπεδέχθησαν τήν ἱερά τοῦ Ἀποστόλου Κεφαλή στήν Πλατεία τῶν Τριῶν Συμμάχων.
Οἱ φωτογραφίες καί τά δημοσιεύματα τῆς ἐποχῆς παρουσιάζουν κατά τρόπο συγκλονιστικό καί ἐξαιρετικά συγκινητικό τό ἱστορικό καί μέγα γεγονός, τό ὁποῖο ἐχαροποίησε ἅπαν τό χριστεπώνυμο πλῆθος τῶν εὐσεβῶν Πατρινῶν, ἀλλά καί τούς φιλοχρίστους καί φιλαγίους Ἕλληνες ὅπου γῆς.
Ἀπό τότε ἡ τιμία τοῦ Ἀποστόλου μας Κάρα φυλάσσεται, ὡς ἀτίμητος θησαυρός, στόν περικαλλῆ καί μέγα Νέο Ναό τοῦ Πρωτοκλήτου τῆς πόλεώς μας, καί ἀποτελεῖ πόλο ἔλξεως πνευματικῆς τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἀπ’ ὅλα τά μέρη τῆς γῆς. Ἄς εἶναι δοξασμένο τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας γιά τήν μεγάλη αὐτή δωρεά καί εὐλογία πού ἐπεφύλαξε στήν πόλη μας καί τήν κατέστησε φῶς τῆς οἰκουμένης, ὀφθαλμόν τῆς γῆς πνευματικόν, κόσμημα τῆς ὑπ’ οὐρανόν.

ΜΕ ΘΛΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΕΣ - Π. Ιωήλ Κωνστάνταρος

ΜΕ ΘΛΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΕΣ
Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής
Β' Λουκά
(Β' Κορινθίους Α' 21 – Β' 4)

Ο Μεγάλος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αρκετές φορές που αναφέρεται στον Απόστολο Παύλο, γεμάτος ιερό δέος, κηρύσσει ότι η αποστολική του καρδιά ήταν ένα ηφαίστειο που φλεγόταν από την αγάπη του Θεού και τον πόθο για τον καταρτισμό των πνευματικών του τέκνων.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη αυτής της πραγματικότητας η οποία και φαίνεται στο κλείσιμο της Αποστολικής περικοπής που θα αναγνωσθεί την Κυριακή στη λατρευτική μας σύναξη.
«Εκ γαρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα υμίν δια πολλών δακρύων, ουχ ίνα λυπήσθε, αλλά την αγάπην ίνα γνώτε, ήν έχω περισσότέρως προς υμάς» (Β' Κορ. Β' 4).
Μη νομίσετε δηλ. ότι για τους ελέγχους που σας έγραψα στην επιστολή μου εκείνη εγώ δεν δοκίμασα τίποτε. Διότι σας έγραψα από πολλή θλίψη και στενοχώρια της καρδιάς. Με δάκρυα πολλά, όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να γνωρίσετε την αγάπη, την οποία υπερβολικά έχω προς εσάς.

Υἱοί Θεοῦ - Γρηγόριος Μουσουρούλης

Κυριακή Β´Λουκᾶ
Λόγος εἰς τό Εὐαγγέλιον
Υἱοί Θεοῦ
 « Ἔσεσθε υἱοί τοῦ ὑψίστου» (Λουκ. στ´35)
˜˜˜˜˜˜˜˜

«Ἔσεσθε υἱοί τοῦ ὑψίστου»
          Κάθε ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ καί ἐπιδιώκει νά καταλάβει μιά θέση, ἡ ὁποία θά τοῦ προσφέρει ὅσο τό δυνατό μεγαλύτερη τιμή καί ἀξία μεταξύ τῶν συνανθρώπων του. Τήν ἐπι­θυμία αὐτή κα­νείς δέν μπορεῖ νά τήν κατα­κρίνει καί νά τήν ἀπο­δοκιμάσει. Καί τοῦτο διότι τήν φύ­τεψε μέσα μας καί προνόησε νά τήν ἱκανοποιήσει ὁ ἴδιος ὁ Δημι­ουργός μας. Ὁ Κύριός μας μέ τόν λόγο Του: «ἔσεσθε υἱοί τοῦ ὑψίστου»  μᾶς προσ­φέρει θέση κατ᾽ἐξοχήν προνομιοῦχο καί τιμητική. Μᾶς ὀνο­μάζει καί μᾶς ἀναγνωρίζει παιδιά Του. Τί σημαί­νει ὅμως αὐτός ὁ χαρακτηρισμός «παι­διά τοῦ Θεοῦ» καί ποιό εἶναι τό χρέος πού ἀπορρέει ἀπό αὐτή μας τήν ἰδιότητα;

Σεβαστέ π. Χαρίτων Αθανασόπουλε χρόνια πολλά


Σεβαστέ π. Χαρίτων Αθανασόπουλε 
ο Πανάγαθος Θεός 
να σας χαρίζει χρόνια πολλά 
και ευλογημένα εν υγεία.


Εγώ απλά σας ευχαριστώ, 
δια την ειλικρινή σας αδελφική φιλία. 

Εις τους διαλόγους προσερχόμεθα γεμάτοι εν Χριστώ αγάπη προς τους άλλους - Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος

Εις τους διαλόγους προσερχόμεθα γεμάτοι εν Χριστώ αγάπη προς τους άλλους αδελφούς μας Χριστιανούς και με μεγάλο σεβασμό προς αυτούς. Και αγάπη είναι όχι ο συμβιβασμός, όχι ο συγκρητισμός, αλλά η εκ μέρους μας εν ταπεινώσει κατάθεση της εν Χριστώ Αληθείας. Ο Ρωμανός ο Μελωδός εις το Κοντάκιο της Κυριακής των Πατέρων γράφει με την ποιητική του γλαφυρότητα: "Των αποστόλων το κήρυγμα και των πατέρων τα δόγματα η Εκκλησία φυλάττουσα μίαν την πίστιν εσφράγισεν". Επίσης ο ζήσας τον 5ον αιώνα εκκλησιαστικός συγγραφέας της Δύσεως Βικέντιος ο εκ Λυρίνου ώρισεν ότι "εάν εγειρόταν θεολογικό ζήτημα περί του οποίου δεν έχει ληφθή συνοδική απόφαση, πρέπει να ανατρέξει κανείς εις τας γνώμας των Πατέρων και μάλιστα εκείνων οι οποίοι κατά καιρούς και τόπους διέσωσαν την ενότητα και της πίστεως και εθεωρήθησαν έγκριτοι διδάσκαλοι. Παν ό,τι υπεστήριξαν αυτοί εν ενότητι σκέψεως και φρονήματος, πρέπει να το θεωρεί ως διδασκαλία της Εκκλησίας, αληθή και καθολική και μη επιδεχόμενη αμφισβήτηση". ( PL 50, 675).

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος

Χειροτονία π. Προκόπιου Κόρδα


Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013 στον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών θα χειροτονηθεί στον δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης ο Διάκονος π. Προκόπιος Κόρδας υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου. 

Εγγραφές στις Σχολές Βυζαντινής Μουσικής & Αγιογραφίας της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Ξεκίνησαν οι εγγραφές των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής και Βυζαντινής Αγιογραφίας της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, που λειτουργούν στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και στο Αγρίνιο.
Πιο συγκεκριμένα:
  • Στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου
            Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης» στεγάζεται στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως, στη διασταύρωση των οδών Γ. Χονδρού και Κανατά. (Πληροφορίες στο τηλ. 26310 23301).
Η Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» στεγάζεται στο ισόγειο του Δροσινείου Οικοτροφείου, στην οδό Δροσίνη 1. (Πληροφορίες στο τηλ. 26310 51709).

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

Εἰς τό πρόσωπον τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἀναγνωρίζομεν τόν αἰώνιον ἀδελφόν μας. - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος


Ἡ κοινή Ὀρθόδοξος πίστις ἀποτελεῖ σημεῖον ἑνότητος, ἡ δέ Ἐκκλησία ἡμῶν δίδει πάντοτε εἰς τόν ἄνθρωπον τήν δυνατότητα νά ὑπερβαίνῃ τήν φυλετικήν, ἐθνικήν καί γλωσσικήν ἰδιαιτερότητα καί νά αἰσθάνηται ὡς πολίτης τοῦ Οὐρανοῦ, ὅλους δέ τούς ἀνθρώπους ὡς ἀδελφούς του. Εἰς τό πρόσωπον τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἀναγνωρίζομεν τόν αἰώνιον ἀδελφόν μας.
Ὅθεν, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ χῶρος εἰς τόν ὁποῖον συναντῶνται οἱ ἄνθρωποι ἐκ παντός γένους, συνημμένοι εἰς ἕν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὁ δέ ἄνθρωπος, καί μάλιστα ὁ Χριστιανός Ὀρθόδοξος πιστός, βιώνει τήν πανενότητα ταύτην εἰς τήν ὁποίαν μᾶς ἐκάλεσε τό Παράκλητον Πνεῦμα.

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Τα παιδιά μας πρέπει να είναι σωστά μορφωμένα - Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος

Θέλουμε προσωπικότητες και τα παιδιά μας πρέπει να είναι σωστά μορφωμένα να έχουν σφαιρική μόρφωση ούτως ώστε να μπορούν και αυτά με την σειρά τους να προσφέρουν υπηρεσία σε αυτό τον τόπο.
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος 

Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή Παναγίας ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ υπό του Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου εις Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Πατρών

Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Πατρών
Τηλ. 2610 321131

Ιερά Αγρυπνία 
επί τη εορτή Παναγίας 
ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ
  
Δευτέρα  30 Σεπτ. 2013, Βράδυ

 θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Πατρών 
κ. κ. Χρυσόστομος  
Ώρα 20:30 μ.μ. έως 01:00 π.μ.


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 27 - 09 - 2013

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις
                                              
Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, δέξατο ες κρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, ἐξαιτησάμενον τάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Χαραλάμπους Κρουσῶνος Μαλεβιζίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἐμμανουήλ Φασουλάκη. 
Τόν Σεβ. Λουθηρανόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Andres Pöder, ἐξ Ἐσθονίας, ἐπικεφαλῆς μελῶν τοῦ Διαπολιτισμικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ἐσθονίας-Τουρκίας (EESTÜRK). 
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Ludger Paskert, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Γερμανίας.
Τόν Αἰδεσιμ. Πάστορα κ. Dirk Stelter, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου Προτεσταντῶν προσκυνητῶν ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ματαράγκαν, Ἀρχιπλοίαρχον, Διοικητήν τῆς Ὑδρογραφικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό ἀξιωματούχων αὐτῆς καί τῶν συζύγων αὐτῶν.  

Στο Κέντρο Ενοριακής Διακονίας Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών ο π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης

 Στο Κέντρο Ενοριακής Διακονίας
 Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών
(Μητρ. Παρθενίου 18 – πλησίον Ναού) 

Την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 6.30 μ.μ. Θα ομιλήσει ο Αρχιμ. π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης ,

με θέμα: «Πρόσεχε τα μικρά ελαττώματα».

Φροντηστηριακά Μαθήματα στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Πατρών

Στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Πατρών την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 6 μ.μ. θα ξεκινήσουν οι εγγραφές για μαθητές και μαθήτριες φροντιστηριακών μαθημάτων
Για Γυμνάσιο: Μαθηματικά και Φιλολογικά
Για Λύκειο: Μαθηματικά, Φυσική.

Περισσότερες πληροφορίες στον Ναό τηλ 2610321131.

Ενοριακή Νεανική Ομάδα Ποταμού Κερκύρας.

 "Αντιμέτωποι σε μία ποικιλόμορφη κρίση, που κάποιοι δημιούργησαν, ερχόμαστε πιο κοντά στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
Εκεί βρίσκουμε αλήθεια, θαλπωρή, αγάπη, ζέσταμα ψυχής, κουράγιο και ελπίδα για το αύριο.
Η Ομάδα μας για 4η συνεχή χρονιά θα ξεκινήσει και πάλι τις δραστηριότητές της, στον δικό μας και από εμάς διαμορφωμένο χώρο.
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ !!!!".
Τα Μέλη της Ενοριακής Νεανικής Ομάδας Ποταμού Κερκύρας.

Προστασία της ανθρώπινης ζωής από την σύλληψη μέχρι τον φυσικό θάνατο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
για την "Προστασία της ανθρώπινης ζωής από την σύλληψη μέχρι τον φυσικό θάνατο".
 Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία συλλογής ηλεκτρονικών υπογραφών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής από την σύλληψη μέχρι τον φυσικό θάνατο με την ονομασία:  "Ένας από εμάς" (One of Us).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τελευταία ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής των υπογραφών έχει ορισθεί η 1η Νοεμβρίου 2013
          Σε εξέλιξη βρίσκεται μία προσπάθεια συγκεντρώσεως υπογραφών σχετικά με την επανεξέταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της νομιμοποιήσεως της χρηματοδοτήσεως δι' ευρωπαϊκών κονδυλίων των τεχνολογικών ερευνών με ανθρώπινα έμβρυα.
 Για εμάς τους Ορθοδόξους η ζωή και η προσωπικότητα κάθε ανθρώπου, χριστιανού ή μη, λευκού, μαύρου ή κίτρινου, πλουσίου ή φτωχού, είναι ιερή, γιατί αντικρύζουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό στο πρόσωπο του κάθε συνανθρώπου μας. Σύμφωνα με την διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας μας, ο άνθρωπος αρχίζει να υπάρχει επί γης από την στιγμή της συλλήψεώς του. Οποιοσδήποτε τρόπος αφαίρεσης της ζωής ενός εμβρύου (έκτρωση, άμβλωση, καταστροφή γονιμοποιημένων ωαρίων κλπ) συνιστά για την Εκκλησία μας φόνο.

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

49η Επέτειος Επανακομιδής Τιμίας Κάρας του Αγ. Ανδρέου

49η Επέτειος Επανακομιδής Τιμίας Κάρας του Αγ. Ανδρέου

Συνέντευξη Τύπου του Σεβασμιωτάτου

EΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, Ο πρώην ΑΥΛΩΝΟΣ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΥΛΕΙΑΣ κ. ΓΑΒΡΙΗΛ

Στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος παραχώρησε χθες το πρωί συνέντευξη Τύπου σχετικά με τον εορτασμό της 49ης Επετείου της Επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ανδρέου, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 28 και 29 Σεπτεμβρίου.
Ο Σεβασμιώτατος μεταξύ άλλων είπε:

Κά­θε χρό­νο η πό­λις των Πα­τρών και η Α­πο­στο­λι­κή μας Ιε­ρά Μη­τρό­πο­λις κα­τά τον μή­να Σε­πτέμ­βριο, τι­μά ε­ξαι­ρέ­τως τον Ά­γιο Α­πό­στο­λο Αν­δρέ­α και θυ­μά­ται την ω­ραί­α ε­κεί­νη η­μέ­ρα, την ι­στο­ρι­κή και α­νε­πα­νά­λη­πτη για την πό­λη μας, όταν ο χα­ρι­τό­βρυ­τος θη­σαυ­ρός, η Τι­μί­α Κά­ρα του Πρω­το­κλή­του των Α­πο­στό­λων Αγί­ου Αν­δρέ­ου, με­τά α­πό πε­ντα­κό­σια χρό­νια "ξε­νι­τεί­ας" εις την Δύ­σιν ε­πέ­στρεψε εις την Πά­τρα, τό­πον μαρ­τυ­ρί­ου του Α­γί­ου Α­πο­στό­λου Αν­δρέ­ου. 
Εί­ναι το σέ­μνω­μά μας, το καύ­χη­μά μας, εί­ναι η Ιε­ρά Κε­φα­λή του Πο­λιού­χου των Πα­τρών του Προ­στά­του μας.
Ο Σεβασμιώτατος επεσήμανε ότι είναι μεγάλη ευλογία για την πόλη των Πατρών, το ότι εδώ στον τόπο του μαρτυρίου του, ευρίσκεται ο Σταυρός του Αγίου, η Τιμία Κάρα, καθώς και ο Τάφος του όπου κάθε Παρασκευή, Εκεί, τελείται Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Επισκόπου μας.
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, υπενθύμισε τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε ο ίδιος και η αντιπροσωπεία των κληρικών που συνόδευσαν τον Σταυρό του Αγίου στην Ρωσία, κατά τον Ιούλιο μήνα.
Η είδηση ήτο, ότι στις 29 Οκτωβρίου έως 6 Νοεμβρίου, η Κάρα του Αγίου Ανδρέου θα μεταφερθεί στην Κύπρο, προς ευλογία και ενίσχυση των Κυπρίων αδελφών μας.
Η Κυπριακή Εκκλησία έστειλε το αίτημα τόσο στην τοπική Εκκλησία των Πατρών, όσο και στην Ιερά Σύνοδο για την φιλοξενία του Χαριτοβρύτου Θησαυρού. Αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό από την Ιερά Σύνοδο στην Συνεδρία της 4ης Σεπτεμβρίου.
  • Πρέπει να αναφερθεί ότι η τοπική Εκκλησία έχει δεχθεί και άλλα αιτήματα άλλων Εκκλησιών, για τα οποία δεν έχουν παρθεί αποφάσεις.
Ολοκληρώνοντας θα αναφέρουμε ότι το Σάββατο παραμονή της επετείου θα χοροστατήσει στον Μεγάλο Πολυαρχιερατικό Εσπερινό ο Διαυλείας κ. Γαβριήλ, ενώ θα ομιλήσει ο Ιερισσού κ. Θεόκλητος. Ανήμερα της εορτής, στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο θα προεξάρχει και θα ομιλήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος.  

Αλέξανδρος Κολλιόπουλος

«Όταν το όνειρο έγινε προσκύνημα ζωής…» - π. Ιερόθεος Ανδρουτσόπουλος

Ξεφυλλίζοντας ο καθένας από εμάς τις σελίδες της προσωπικής του ιστορίας, αναπολώντας μνήμες και στιγμές των ωραίων, αγνών παιδικών χρόνων, τότε που όλα έμοιαζαν παραδεισένια, γιατί όχι, τί όμορφα που ήταν, συναντά τον παππού και την γιαγιά , την μάνα και τον πατέρα, κάτω από το φως του κεριού, να αφηγούνται στα μικρά τους παιδιά και εγγόνια, ιστορίες από την ζωή του Χριστού, παραβολές που Εκείνος δίδαξε, μέρη και τόποι που Εκείνος έζησε,  εικόνες της Βίβλου που Εκείνος με την ζωή Του χάραξε.
    Τότε έμοιαζαν όλα σαν κάτι που δεν μπορούσαμε να ζήσουμε παρά μόνο να φανταστούμε, να ψηλαφήσουμε με την καρδιά μας, αφήνοντας τον νου και την λογική να ταξιδέψουν στα απάτητα μέρη της πνευματικής σφαίρας και φαντασίας . Ήταν τόσο ωραία, τόσο διδακτικά, τόσο αγγελικά, πολύ όμως μακριά από εμάς, ξένα από την δική μας παράλογη ζωή.

Η εορτή του Αγίου Χαρίτωνος στο Να­ῒ­δριο τοῦ Συλ­λό­γου "Πρωτόκλητος"

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
«Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ»

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ 

Στό Να­ῒ­δριο τοῦ Συλ­λό­γου, Μι­α­ού­λη 68 Πάτρα, τό Σάβ­βα­το  28/9/2013 θά τε­λε­σθῆ Θεία Λει­τουρ­γία κα­τά τήν ὁ­ποία θά ἱ­ε­ρουρ­γή­ση καί θά ὁ­μι­λή­ση ὁ Ἀρχιμ. π. Σω­τή­ρι­ος Τσά­φος.

Ὥ­ρα ἐ­νάρ­ξε­ως Ὄρ­θρου 7.00 π.μ

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΝΙΩΝ - Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΝΙΩΝ*

Ζοῦμε σὲ ἕναν πανέμορφο κόσμο ποὺ τὸ μυστικό τῆς ζωῆς τὸ σηκώνουν μικροσκοπικὲς ὀντότητες ποὺ λέγονται γονίδια. Εἶναι δυσδιάκριτα, δὲν φαίνονται. Ὅμως αὐτὰ προσδιορίζουν τὴ ζωὴ καὶ τὰ ἰδιώματά της. Αὐτὰ χαρακτηρίζουν τὸ κάθε πρόσωπο, καθορίζουν τὴν ταυτότητα. Μὲ ἀκρίβεια καὶ λεπτομέρειες.
Κολυμπᾶμε μέσα σὲ ἕναν ὠκεανὸ ἄπειρων σωματιδίων, ποὺ ταυτοποιοῦνται μὲ ποικίλα καὶ παράξενα ὀνόματα: Quarks, γκλουόνια, μποζόνια, λεπτόνια, βαρυόνια, νετρίνα, φωτόνια καὶ πλῆθος ἄλλων. Καὶ ποὺ δὲν φαίνονται. Ὅμως αὐτὰ τὰ μικρὰ στηρίζουν τὸ μεγαλεῖο αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Αὐτὰ κρύβουν τὸ μυστήριό του. Ὅλα ἔχουν τὴν ἀποστολὴ καὶ τὴ σημασία τους. Ὅσο μικρὰ κι ἂν εἶναι. Κάποια εἶναι ὑπεύθυνα γιὰ τὴ μᾶζα. Λέγονται μποζόνια. Οὔτε καταλαβαίνουμε γιατί. Χωρὶς ὅμως αὐτὰ δὲν θὰ ψηλαφούσαμε τὸν κόσμο μας. Ἄλλα πάλι βοηθοῦν στὴ διάδοση τῶν δυνάμεων. Κάποια εἶναι γνωστὰ ὡς γκλουόνια. Κι αὐτὸ κακόηχο. Καὶ ἄλλα συγκροτοῦν τὸ φῶς. Αὐτὰ λέγονται φωτόνια. Πιὸ εὔηχο ὄνομα.
Μᾶζα, δυνάμεις, φῶς.
Εἶναι σημαντικὸ νὰ ἑρμηνεύεται ἡ μᾶζα ἢ νὰ δικαιολογεῖται ἡ διάδοση τῶν δυνάμεων. Ἡ ὕλη ψηλαφεῖται, οἱ δυνάμεις συντηροῦν τὴν κίνηση καὶ διατηροῦν τὶς ἰσορροπίες. Ἔτσι κατανοοῦμε τὴν ὕλη καὶ τὴ βαρύτητα.

Η Κάρα του Απ. Ανδρέου μεταφέρεται για προσκύνημα στην Κύπρο

Από τις 29 Οκτωβρίου έως τις  7 Νοεμβρίου 2013, θα μεταφερθεί από την Πάτρα στη Λευκωσία, η τιμία κάρα του Αποστόλου Ανδρέα, και θα τεθεί σε προσκύνηση των πιστών χριστιανών.
Να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη φορά που η Εκκλησία της Κύπρου και ο πιστός λαός της Κύπρου, θα υποδεχτεί την κάρα του Αποστόλου Ανδρέα. Η πρώτη ήταν το 1967, επί Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', και είχε εκτεθεί για προσκύνημα στη μονή του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία. Η δεύτερη φορά ήταν το 1987, επί Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄, και είχε εκτεθεί για προσκύνημα στη Λευκωσία.
Η αγάπη του λαού της Κύπρου είναι μεγάλη στο πρόσωπο του Αποστόλου Ανδρέού του Πρωτοκλήτου. Αυτό αποδεικνύεται τόσο από το μεγάλο παγκύπριο Προσκύνημα στην Καρπασία και τους πολλούς ναούς σε όλοι την νήσο, όσο και στο ότι πολλοί χριστιανοί φέρουν το όνομα του Αγίου Ανδρέου.

Δημοκρατικότητα δημοσιογράφου - Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

Ἐλλογιμώτατε Κύριε Διευθυντά,

Στήν ἔγκριτη Ἐφημερίδα Σας φῦλλο τῆς 24/9/2013 στήν στήλη «ΔΙΑΓΩΝΙΩΣ» σελ. 10, τοῦ κ. Τάκη Θεοδωρόπουλου, δημοσιεύσατε ἄρθρο του μέ τόν τίτλο: «Ἡ καθ’ ἡμᾶς ἀνατολή» στό ὁποῖο ὁ ἀγαπητός κ. Θεοδωρόπουλος ὡς «κριτής τῆς οἰκουμένης» καί «κήνσωρ» τοῦ δημοσίου βίου ἐμπράκτως καί ἀποδεδειγμένως πλέον ἐφαρμόζει τά προτάγματα αὐτοῦ πού ἀναφέρει ὡς «πορνογράφημα τῆς βίας τοῦ θιάσου Χρυσῆς Αὐγῆς» γιατί τί ἄλλο ἀπό φασισμός τοῦ χειρίστου εἴδους εἶναι ἡ ἀναφορά του στό πρόσωπό μου μέ τόν περιπαικτικό καί εὐτελιστικό τρόπο τοῦ κειμένου του, χωρίς νά γνωρίζει οὔτε νά ἀναζητήση τό κείμενο, στό ὁποῖο ἀναφέρεται. Ἄν ἡ συμπεριφορά τοῦ κ. Θεοδωρόπουλου ἀποτελεῖ δημοσιογραφία, τήν ὁποία ἐνστερνίζεσθε καί ἀποδέχεσθε τότε δικαίως ἡ ἐποχή μας «ἀπολαμβάνει τῶν ἔργων της».

Περί τοῦ παγανιστικοῦ καί ναζιστικοῦ μορφώματος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς - Μητροπολήτης Πειραιώς Σεραφείμ

Ἐλλογιμώτατε Κύριε Διευθυντά,

Στήν ἔγκριτη Ἐφημερίδα Σας φῦλλο τῆς 24/9/2013 στήν στήλη «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» σελ. 8, τοῦ κ. Ἠλία Κανέλλη, δημοσιεύσατε ἄρθρο του μέ τόν τίτλο: «Ναζί καί λιβάνι» στό ὁποῖο ὁ κ. Κανέλλης ὡς κήνσωρ τοῦ δημοσίου βίου καί ἐγγυητής τῆς δημοκρατίας μέ συμπεριλαμβάνει στούς δῆθεν ὑποστηρικτές τοῦ παγανιστικοῦ καί ναζιστικοῦ μορφώματος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἐνῶ ὡς ἔγκριτος δημοσιογράφος δέν εἶναι δυνατό νά μή γνωρίζει τίς δημοσίᾳ καί ἀφ’ ἱκανοῦ χρόνου καταγγελτικές τοποθετήσεις μου γι’ αὐτόν τόν παγανιστικό καί ἀποκρυφιστικό χῶρο τόν ἐπενδεδυμένο μέ τό ἰδεολόγημα τοῦ ἐθνικισμοῦ πού ἀποτελεῖ παθογένεια τοῦ ἐθνισμοῦ. Ἔχω στηλιτεύσει τίς ἐνέργειες καί πρακτικές τοῦ κομματικοῦ αὐτοῦ σχηματισμοῦ καί συνεπῶς ὁ ἀγαπητός κ. Κανέλλης δυοῖν θάττερον ἤ ἀγνοεῖ τήν ἐπικαιρότητα καί εἶναι ἄμοιρος τοῦ διαδικτύου ἤ ἀποκρύπτει τά πράγματα γιά νά ἐπιτύχει τόν στόχο του. Συνεπῶς εὐχερῶς συμπεραίνεται ὅτι ὁ συγκεκριμένος κ. Ἠλίας Κανέλλης πρέπει πλέον νά ἐλέγχεται ἀπό τήν Ἐφημερίδα Σας ὡς πρός τήν ἀξιοπιστία καί τήν ὀρθότητα τῶν γραφομένων του διότι ὅπως ἀποδεικνύεται ἤ δέν ἔχει ὀρθή πληροφόρηση ἤ δέν ἔχει τήν ἀνάλογη κριτική δυνατότητα. Εἰς ἐπίρρωσιν τῶν ἀνωτέρω Σᾶς παραθέτω τό πιό πρόσφατο σχετικό κείμενό μου:

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

Δανεικά - Αλεξανδεύς

Δανεικά

Εκατοντάδες
ήρθανε στο ξόδι σου απόψε, αδερφέ μου
δε χώρεσε ο ναός, απέξω μείνανε,
στερνό χαιρετισμό για να σου δώσουν.

Σκύβοντας θα θελα στο αυτί σου να ζητήσω
μια χάρη τελευταία τώρα να μου κάμεις:

Άσε με να κρατήσω μερικούς σε μίαν άκρη
να μη βαδίσουνε το δρόμο με τα κυπαρίσσια
στο δικό σου το κατόπι

Να τους κρατήσω να βαδίσουν πίσω
από κείνους
που μόνοι φεύγουν
με παππά και ψάλτη
και με συγγενείς αδάκρυτους
στου αίματος μονάχα τη φωνή αναγκεμένους.

Δώσε τους δανεικούς
 να κλάψουν λίγο και για κείνους
για να προσφέρουν και σʼ εκείνους
την εξόδιο αγάπη.
Αλεξανδρεύς

Ο Στυλιανός Μάλλιαρης: Ξεκλείδωσε τον Παράδεισο – Γεώργιος Ιατρού

 «Μακάριος ὃν ἐξελέξω καὶ προσελάβου· κατασκηνώσει ἐν ταῖς αὐλαῖς σου» (Ψ., 64.5)
Σεβασμιώτατε,
Σεβαστοί πατέρες,
Αγαπημένε μας φίλε Στέλιο,
Εκ μέρους του Τομέα Επιστημόνων της Χρ. Εστίας Πατρών, ως φίλος και συνάδελφος, καλούμαι τούτη την ώρα να σου απευθύνω λίγα λόγια αγάπης και σεβασμού.
Συναχθήκαμε σήμερα «εν σιωπή και προσευχή πολλή», ταπεινοί προσκυνητές και θαυμαστές της ζωής σου, του αγώνα σου αλλά και του πόνου σου. Κατά το πρότυπο του αγίου σου, οσίου Στυλιανού του Παφλαγόνος, «Ἔλαμψαν τὰ καλά σου ἔργα ὡς ἥλιος ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐν οὐρανῷ». Ανέβηκες με την αξία σου και το κοφτερό μυαλό σου σε απάτητες κορυφές της ανθρώπινης γνώσης. Υπηρέτησες την νομική επιστήμη, όχι με την υποκριτική συνέπεια της ανθρώπινης αυταρέσκειας και αναγνώρισης, αλλά αγωνιζόμενος να επικρατήσει η δικαιοσύνη του Θεού εκεί, από όπου Αυτός συστηματικά εξορίζεται. Αγάπησες με όλο σου το «είναι» Χριστό και Ελλάδα. Γι᾿ αυτό γύρισες στον τόπο σου, στο λιμάνι σου. Υπήρξε συνειδητή σου επιλογή να «κάψεις τα καράβια σου» για χάρη τούτης της «σταυρωμένης πατρίδας, που μες στα μάτια της είδες της ανάστασης φως».
Αδελφέ μας, οι γονείς μας μας έμαθαν να μπουσουλάμε στις εκκλησιές, να αισθανόμαστε τον Θεό «Πατέρα», την Παναγιά «Μητέρα» και τους αγίους «φίλους» μας. Ο Κύριος έστειλε στο δρόμο μας ανθρώπους με γνήσιο τον φόβο Του, για να μας διδάξουν και να μας υπηρετήσουν. Σταθήκαμε ευλογημένοι. Μας έδειξαν το μονοπάτι της αγιότητας. Κάποιοι μείναμε μεταξεταστέοι. Εσύ όμως αρίστευσες και σε τούτο το πεδίο. Ο Χριστός εναπέθεσε στα χέρια σου ως κλειδί της Βασιλείας Του, την ασθένειά σου. Και εσύ δέχθηκες τούτη τη δοκιμασία ως δώρο ακριβό. Δεν λύγισες. Δέχτηκες τον σταυρό σου. Τον αγάπησες, τον αγκάλιασες, τον φίλησες και τον κουβάλησες πρόθυμα μέχρι το τέλος. Ξεκλείδωσες τον Παράδεισο, «γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου». Σε μια εποχή που ο κόσμος μας απερίσκεπτα και εγωιστικά απαρνήθηκε το ζεστό χέρι του Θεού, εσύ το άγγιξες με πίστη και βεβαιότητα ότι «Δικαίων δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος» (Σοφ. Σολ., 3.1).

Ο Θεός είναι ελευθερία, - Ολιβιέ Κλεμάν


Ο Θεός είναι ελευθερία, 
που θέλει την ελευθερία 
και παραχωρεί την ελευθερία.


Ολιβιέ Κλεμάν 

Οι μέτριοι ούτε διώχθηκαν ούτε θα διωχθούν ποτέ. - Βιργκίλ Γκεωργκίου


Οι μέτριοι ούτε διώχθηκαν 
ούτε θα διωχθούν ποτέ.

Βιργκίλ   Γκεωργκίου 

Αναχώρησε για τον Ουρανό ο ΗΣΑΪΑΣ ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αναχώρησε για τον Ουρανό ο
ΗΣΑΪΑΣ ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ
Θεολόγος και Εκδότης

Με ζωντανή πίστη.
Με ζωντανή παρουσία και παρρησία.
Με ζωντανό λόγο.
Με ζωντανά και λαμπρά έργα

Χαρακτηριστικό της ευλογημένης ψυχής του η εξάπλωση του Λόγου του Θεού. Ποθούσε την εξάπλωση της Αλήθειας και ίδρυσε τις εκδόσεις της «Καρδιάς». Δεκάδες τα βιβλία εκατοντάδες χιλιάδες τα αντίτυπα. Όλα τα χρήματα των εκδόσεως της «Καρδιάς» τα διεθέσε  για έργα αγάπης.
Του χρωστώ προσωπικά ευγνωμοσύνη διότι καθ΄ όλα τα έτη της εργασίας μου στην Αδελφότητα "Ζωή" με ενεθάρρυνε και μου φέρθηκε με πραγματική αδελφική αγάπη. Όταν με απέλυσαν από την «Ζωή» μου συμπαραστάθηκε με τα γλυκά παρήγορα και καρδιακά του λόγια.
Αιωνία του η μνήμη.

Αναστάσιος Κ. Κωστόπουλος

Η  Εξόδιος Ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 στις 3.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας.

Επενδύοντας - Στάχυς

Επενδύοντας

                             Στον φίλο Στέλιο

Ό,τι σαν όντα μας ορίζει,
μήδε στο χθες, μήτε στο μέλλον κείται.
Μονάχα στο παρόν.
Γι’ αυτό, ό,τι πολύτιμο και ό,τι ακριβό
στο σήμερα γοργά να επενδύσεις.
Να μη σε μέλει που σχεδόν μηδενικό το επιτόκιο είναι
και κέρδη δεν προβλέπεται πολλά να βγάλεις.
Οι τόκοι αυτοί μπορούν 
το μέλλον σου με σιγουριά να εξασφαλίσουν.


Αιωνία σου η μνήμη φίλε Στέλιο


Στάχυς

Διψά η ψυχή μου τον Κύριο - Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα Τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ; Εσύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, και η ψυχή μου Σε αγάπησε έως τέλους.
Τον πρώτο χρόνο της ζωής μου στο Μοναστήρι, γνώρισε η ψυχή μου τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος∙ αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος κατά το μέγα Του έλεος. Γέρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο, και γράφω την αλήθεια για χάρη του λαού.
Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ. Πιστεύετε στον Θεό, πιστεύετε ότι υπάρχει το Άγιο Πνεύμα ∙ το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη. Και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν τον Θεό.
Η χάρη του Θεού δίνει δύναμη για να αγαπάς τον Αγαπημένο. Τότε η ψυχή μου έλκεται αδιάκοπα προς την προσευχή και δεν μπορεί να λησμονήσει τον Κύριο ούτε για ένα δευτερόλεπτο.

Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη

 Στο κατανυκτικό περιβάλλον του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα τελέσθηκε από τους εφημερίους του Ναού Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη. Μετά την θεία Λειτουργία παρετάθη πλούσια τράπεζα στο χώρο του πνευματικού κέντρου του Ναού.
 Πρόποσις Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου εις το επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχου Βουλγαρίας Νεοφύτου

Π Ρ Ο Π Ο Σ Ι Σ
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ 
 ΤΟΥ ΜΑΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
κ.κ. Ν Ε Ο Φ Υ Τ Ο Υ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ ΓΕΥΜΑ
 (Φανάριον, 22 Σεπτεμβρίου 2013)

Μακαριώτατε καί προσφιλέστατε ἀδελφέ Μητροπολῖτα Σόφιας καί Πατριάρχα πάσης Βουλγαρίας κύριε Νεόφυτε μετά τῆς περί Ὑμᾶς ἱερᾶς συνοδείας,
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐντιμότατοι κύριοι Γενικοί Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Βουλγαρίας,
Ἀγαπητοί συνδαιτυμόνες,

«Κύκλῳ τῆς τραπέζης» ταύτης τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐφροσύνης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, χαίρομεν καί εὐφραινόμεθα  βλέποντες «ὡς στελέχη τά ἔκγονα» τῆς κατά Βουλγαρίαν Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα προσήγαγεν εἰς Χριστόν τό Ἱερόν τοῦτο Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας, φέροντα «κλάδους ἀγαθοεργίας». Δηλαδή συγκεκριμένως, χαίρομεν βλέποντες καί ἔχοντες μεταξύ ἡμῶν,  Ὑμᾶς, Μακαριώτατε Ἀδελφέ καί τήν τιμίαν συνοδείαν Ὑμῶν, καί ἐν τῷ προσώπῳ Ὑμῶν ἅπαν τό εὐσεβές Ὀρθόδοξον γένος τῶν Βουλγάρων, καί ἀπευθύνομεν Ὑμῖν ἐν τῇ κοινωνίᾳ τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου, τῇ παραμονίμῳ καί  εἰς αἰώνιον ζωήν ὁδηγούσῃ  Μυστικῇ Τραπέζῃ, ἀλλά καί ἐν τῇ ὑλικῇ καί γεηρᾷ ταύτῃ συνεστιάσει, τῇ παρερχομένῃ ὡς «ἀτμίδι καπνοῦ», ἐγκάρδιον χαιρετισμόν καί ἀσπασμόν, ἐν εὐχαριστίαις πολλαῖς ἐπί τῇ εἰρηνικῇ Ὑμῶν ἐπισκέψει, τοῖς ἐκδηλωθεῖσιν αἰσθήμασιν ἀγάπης καί σεβασμοῦ καί ἀναγνωρίσεως τῆς διακονικῆς προσφορᾶς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἐπί τῇ ἀγαστῇ συνεργασίᾳ καί πλήρει ταυτότητι ἐν πᾶσι τοῖς συζητηθεῖσι διμερέσι καί πολυμερέσι ζητήμασιν.

Ομιλία Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου κατά την συλλειτουργία μετά του Πατριάρχου Βουλγαρίας Νεοφύτου

Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
 κ. κ. Ν Ε Ο Φ Υ Τ Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ
ΕΙΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
(Π. Πατριαρχικός Ναός, 22 Σεπτεμβρίου 2013)


          Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Σόφιας καί Πατριάρχα πάσης Βουλγαρίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμετέρας Μετριότητος κύριε Νεόφυτε, ὡς εὖ παρέστητε μετά τῶν ἐκλεκτῶν Συνιεραποδήμων Σας εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τήν Πατριαρχικήν περιβεβλημένος διπλοΐδα καί τήν διακονικήν ἀξίαν ἔχων τοῦ Προκαθημένου τῆς ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας.
          Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
          Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,
          Ἐντιμότατοι κύριοι Γενικοί Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Βουλγαρίας,
          Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

          Ὅσον ἠλγήσαμεν ἐπί τῇ εἰς Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ πολιοῦ καί γεραροῦ προκατόχου Ὑμῶν ἀειμνήστου Πατριάρχου κυροῦ Μαξίμου, τοῦ πολλά προσενεγκόντος εἰς καιρούς δυσχερεῖς τῇ Ἐκκλησίᾳ καί τῷ λαῷ καί τῷ ἔθνει τῆς Βουλγαρίας,  τοσοῦτον ἐχάρημεν ἐνωτισθέντες τό ἄγγελμα τῆς ἐπαξίας ἐκλογῆς τῆς Ὑμετέρας θεοφιλοῦς Μακαριότητος, οὐχί ἀγνώστου τῇ ἡμετέρᾳ Μετριότητι ἀπό πολλῶν ἐτῶν ὡς Μητροπολίτου Ροῦσε, εἰς τόν Πατριαρχικόν θῶκον τῆς πεφιλημένης θυγατρός καί νῦν ἀδελφῆς τετιμημένης Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας.