Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2009

Παναγία Γοργοϋπήκοος

Της Θεοτόκου
τη εικόνι προσδράμομεν,
οι εν κινδύνοις
και Αυτή νυν προσπέσωμεν,
από βαθέων κράζοντες
και πόνου ψυχής∙
τ
άχος ημών άκουσον,
της δεήσεως Κόρη,
ως Γοργοϋπήκοος,
φερωνύμως κληθείσα∙
Σ
υ γαρ υπάρχεις πρόμαχος ημών,
και εν ανάγκαις ετοίμη βοήθεια.

Η ψυχή του δικαίου - Άγιος Σεραφείμ Σαρώφ


Αν ήξερες χαρά μου, τι ευτυχία περιμένει στον ουρανό την ψυχή του δικαίου, θα υπέμενες μ’ ευγνωμοσύνη, εδώ κάτω, δοκιμασίες, διώξεις και συκοφαντίες.

Άγιος Σεραφείμ Σαρώφ

Προσφορά - Αββάς Ισαάκ Σύρος

Οι άγγελοι μας μεταδίδουν καθαρούς λογισμούς και οι δαίμονες βρώμικους. Καθένας δίνει στους άλλους ότι έχει.
Αββάς Ισαάκ ο Σύρος

Οι άπιστοι και οι πιστοί - Πασκάλ

Οι άπιστοι ζουν σαν να μην πρόκειται να πεθάνουν ποτέ. Και πεθαίνουν σαν να μην πρόκειται να ζήσουν ποτέ.
Οι πιστοί ζουν σαν να πρόκειται σε κάθε στιγμή να πεθάνουν. Και πεθαίνουν σαν να πρόκειται να ζήσουν αιώνια.
Πασκάλ

Ταξιδεύοντας στην Κέρκυρα


Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2009

Η έκφραση της ενότητας στον ορθόδοξο χώρο - Νίκου Ματσούκα

Ορθόδοξοι και ετερόδοξοι δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προβλήματα και τη φύση αυτών που κάθε τόσο αντιμετωπίζει η ορθόδοξη Εκκλησία, επιδιώκοντας να παραμερίσει τις επιμέρους αναφυόμενες εθνικές διαφορές και τις υπερβάσεις των δικαιοδοσιών, προκειμένου η ενότητα των αυτοκέφαλων εκκλησιών να αποτελεί αμετακίνητη πραγματικότητα. Οι απόψεις των θεολόγων ποικίλουν, αλλά και οι πιο ακραίοι στις απόψεις τους...δεν παραγνωρίζουν το γεγονός ότι η ενότητα στην πίστη και στην αγάπη μεταξύ των αυτοκέφαλων εκκλησιών δεν κλονίζεται επικίνδυνα. Κατά τον Ernst Benz άλλωστε τα αδύνατα σημεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως είναι οι πολιτικές πιέσεις στις επιμέρους επικράτειες, ο εθνικισμός και οι διεκδικήσεις στην περιοχή της δικαιοδοσίας, δεν αποτελούν ανυπέρβλητες δυσχέρειες που μπορούν να προξενήσουν ανεπανόρθωτη βλάβη την ενότητά της. Γι’ αυτό ακριβώς οι αυτοκέφαλες εκκλησίες της Ορθοδοξίας για τον Προτεσταντισμό αποτελούν εμφανή δείγματα ενότητας και συνέχειας, πράγμα που μπορεί να τον ωφελήσει στην προσπάθειά του να αποκτήσει μια τέτοια ενότητα..

Ορθόδοξος άνθρωπος - π. Ιουστίνος ΠόποβιτςΟ ορθόδοξος άνθρωπος
καθολικοποιεί τον εαυτόν του
δια των ποικίλων
ορθοδόξων εν χάριτι
ασκήσεων και μυστηρίων.

Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος Πόποβιτς

Μυστική εμπειρία - Βλαδιμίρ Λόσκυ«Η μυστική εμπειρία, η οποία είναι αχώριστη απ' την οδό προς την ένωση, δε μπορεί να επιτευχθεί, παρά μονάχα στην προσευχή και με την προσευχή»


Vladimir Lossky

Ο Χρυσούς Κανών - Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός


Θέλων ο Κύριος να μας φυλάξη από την κατάκρισιν μας εχάρισεν ένα λόγον, τον οποίον αν φυλάξωμεν θα σωθώμεν. Ποίος είνε ο λόγος ούτος; "Ο συ μισείς, ετέρω μη ποιήσης", δηλαδή: Εκείνο, το οποίον δεν θέλεις να σου κάμη άλλος, μη το κάμνεις και συ εις άλλον. Καθώς δεν θέλεις να σε κλέψουν οι άλλοι, έτσι και συ να μη κλέπτης, να μη φονεύης τούς άλλους.
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

Επιστολή Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Ανδρέα προς Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο

Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε,
Εξ εγκύρου πηγής επληροφορήθην, ότι εις την συνάντησιν των Επιτροπών «Διαλόγου» της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των Ρωμαιοκαθολικών, η οποία θα πραγματοποιηθή εις Κύπρον τον προσεχή μήνα Οκτώβριον, πρόκειται να συζητηθή το θέμα του πρωτείου και του αλαθήτου του πάπα.
Ειδικώτερον ως προς το πρωτείον, επίμονοι φήμαι λέγουν ότι οι Ορθόδοξοι πρόκειται να αποδεχθούν το πρωτείον ως «πρωτείον τιμής» του πάπα, όπως και ήτο πράγματι, προτού οι παπικοί αποσχισθούν από την Εκκλησίαν. Εν τούτοις, όμως, ο πάπας θα συνεχίζη να το θεωρή ως «πρωτείον εξουσίας». Οπότε τι πρόκειται να συμβή ; Θα υπάρξη, μήπως, κάποιος απαράδεκτος συμβιβασμός ; Προσωπικώς αδυνατώ παντελώς να παραδεχθώ τοιούτόν τι.
Και με το περιβόητον «αλάθητον» τι θα γίνη ;
Φρονώ, όθεν, Μακαριώτατε όπως : α) Γνωστοποιήσητε εις την σεπτήν Ιεραρχίαν τα πρόσωπα, τα οποία θα συγκροτούν την Ορθόδοξον Επιτροπήν «Διαλόγου», ώστε να μη πάθωμεν τυχόν νέον εξευτελισμόν, ως εκείνον τον οποίον υπέστημεν προ τινων ετών εις το Μπάλαμεντ. β) Γνωστοποιήσητε εάν εδόθη εις τα μέλη της Επιτροπής η ορθή - ορθόδοξος κατευθυντήριος γραμμή, εις ην δέον να παραμείνουν αμετακίνητα.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2009

Θέατρον εγεννήθημεν - Ζήνων


Θέατρον εγεννήθημεν

Γίναμε θέατρο σε όλους τους ανθρώπους.
Έτσι το θέλησες∙ εμείς δεν είχαμε τους τρόπους
να αποφύγουμε την ειλημμένη απόφασή Σου
την προαιώνια για μας πικρή εκλογή Σου.

Γίναμε θέατρο. Στον κόσμο αυτό γυρνάμε
τη θλίψη περιφέροντας και κάποτε ρωτάμε:
Πόσο ακόμα πρέπει να αντέξει η ψυχή μας
Κι ένα «γιατί» διαπερνά την ύπαρξή μας.

Θέατρο είμαστε. Του κόσμου κωμωδία,
Κι ας κρύβουμε βαθιά μια τραγωδία
Που η ψυχή μας κάθε μέρα τη βιώνει
Σ’ αυτόν τον κόσμο εδικάστηκε να είναι μόνη.

Γελάστε, όλοι σας!!! Θέατρο είναι, δεν πειράζει!
Φίλοι μου, που μας έλαχε να γίνουμε του κόσμου χάζι
Μη θεωρήσετε το βίο σας χαμένο
Ένα μονάχα λέω: Σας καταλαβαίνω!

Ζήνων

Επικοινωνία με τον Θεό - Μητροπολίτης Αχελώου Ευθύμιος

Οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουμε αντικαταστήσει τις κεραίες της ύπαρξής μας, με τις κεραίες του τηλεφώνου και της τηλεόρασης. Γι’ αυτό και χάσαμε την επαφή και επικοινωνία μας με τον ουράνιο Πατέρα μας. Έτσι, μοιάζουμε με ορφανά παιδιά, με καταδίκους που είναι καταδικασμένοι στα σιδερένια κελιά τους και επικοινωνούν μεταξύ τους, με κλειστό κύκλωμα. Κι έπειτα μιλάμε για μοναξιά συγχρόνων ανθρώπων. Πώς να μη νιώθει μοναξιά ο «κατ’ εικόνα» πλασμένος άνθρωπος, όταν τις κεραίες της ψυχοσωματικής του ύπαρξης, που του δόθηκαν για να επικοινωνεί με τον Θεό και Πατέρα του, τις αντικατέστησε με τα μεταλλικά κέρατα της αποστασίας;
Μητροπολίτης Αχελώου Ευθύμιος

Ώρα ευθύνης - μοναχός Μωυσής, Αγιορείτης

Την άλλη Κυριακή ο ελληνικός λαός θα προσέλθει στις κάλπες, για να εκφράσει την επιθυμία του ποιος θέλει να τον κυβερνήσει. Παρατηρείται μάλλον ένα μούδιασμα, μία ατονία. Δεν υπάρχει ο παλαιός ενθουσιασμός.
Ίσως να είναι δείγμα πολιτισμού, λέγουν, η παρατηρούμενη ησυχία. Θα ήταν σίγουρα μεγάλο το ευτύχημα αν μετά τις εκλογές άλλαζε προς το καλύτερο η χώρα.
Είναι γεγονός, όπως λέγουν πολλοί, ότι επικρατεί ένα κλίμα λίαν παγερό, υποτονικό, μελαγχολικό. Οι νέοι δίχως αισιοδοξία και χαρά και με ανησυχία για το μέλλον τους. Οι συνταξιούχοι μοναχικοί, απομονωμένοι, λησμονημένοι, φοβισμένοι και ταραγμένοι. Οι οικογένειες διαλυμένες, δυστυχισμένες, διασπασμένες και νευριασμένες. Δυστυχώς οι Νεοέλληνες δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι για την παρούσα κατάσταση της χώρας τους. Η μεσαία τάξη περίεργη και καχύποπτη.
Φοβάμαι πως και η επόμενη μέρα θα είναι ακριβώς ίδια με την προηγούμενη. Λείπει το όραμα, το μεράκι, το φιλότιμο, η ειλικρίνεια. Δεν γκρινιάζω αναίτια. Ο ξύλινος πολιτικός λόγος δεν αγγίζει καμιά καρδιά.
Κουράστηκαν οι πολίτες μια μονότονη φλυαρία των πολιτικών. Νομίζουν ότι αυτοί που τους ακούν τρώνε άφθονο κουτόχορτο. Η αποχή είναι λύση; Όχι. Το λευκό είναι λύση; Όχι. Τελικά κάποιος ψηφίζει το λιγότερο κακό.

Η πατρίδα είναι πιο σημαντική από την οικονομία - Σ.Φ.Ε.Β.Α.


Η πατρίδα είναι πιο σημαντική από την οικονομία

Στη σύντομη προεκλογική περίοδο που διανύουμε παρατηρούμε με λύπη μας πως τη μερίδα του λέοντος στις πολιτικές συζητήσεις μονοπωλεί το ζήτημα της οικονομίας. Γίνεται πολύς λόγος για τη σοβαρή οικονομική κρίση που διανύουμε και για το αν εμείς, η νέα γενιά και τα παιδιά μας, θα έχουμε συντάξεις και άνετη διαβίωση στο μέλλον. Την ίδια στιγμή ωστόσο γίνεται ελάχιστος λόγος για το ποιά θα είναι η πατρίδα που θα κληθούμε να ζήσουμε, τη στιγμή που γύρω μας στα βαλκάνια, υπάρχει αναβρασμός δυσάρεστων εξελίξεων. Κύριοι πολιτικοί, η πατρίδα μπορεί να περάσει περίοδο με άσχημη οικονομία (το έχει κάνει και στο παρελθόν) αλλά καλή οικονομία χωρίς πατρίδα δεν έχει κανένα νόημα για μας, είναι το πλέον ζοφερό μέλλον. Συνεπώς, έστω και την τελευταία εβδομάδα της προεκλογικής περιόδου περιμένουμε περισσότερη και ουσιαστικότερη ενασχόληση με τα εθνικά θέματα και μεγαλύτερο σεβασμό έναντι της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας.

Αγρυπνία στον Ι. Ν. Αγ. Μαρίνης για την Παναγία την Γοργοϋπήοο


Την Τετάρτη το βράδυ
30 Σεπτεμβρίου 2009
από ώρα 9 μ.μ. έως την 1η πρωινή
στον Ιερό Αγίας Μαρίνης Πατρών
θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία
προς τιμήν της
Παναγίας της Γοργοϋπηκόου

Φυσική κληρονομιά - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Η κρισιμότης της καταστάσεως, αλλά και η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας δείχνουν τον δρόμον προς μίαν παγκόσμιον οικονομίαν χαμηλής εντάσεως άνθρακος, αναπτύξεως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και αποτροπής της περαιτέρω αποψιλώσεως των δασών. Οφείλομεν άπαντες να συνεργασθώμεν διά να διασφαλίσωμεν ότι τα τέκνα μας θα δύνανται να απολαμβάνουν τα αγαθά της γης την οποίαν καταλείπομεν εις αυτά. Οφείλομεν να διασφαλίσωμεν την δικαιοσύνην και αγάπην εις όλας τας πτυχάς της οικονομικής δραστηριότητος∙ το κέρδος, και δη το βραχυπρόθεσμον, δεν ημπορεί και δεν πρέπει να αποτελή το μοναδικόν κίνητρον των πράξεων μας, ειδικώτερον όταν αποβαίνη εις βάρος της κοινής μας θεοσδότου φυσικής κληρονομιάς.

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ταξιδεύοντας στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου

Η παλαίφατη Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού, γνωστή και ως Ιερά Μονή Σταυροβουνίου ή απλά Σταυροβούνι, είναι ένα Ορθόδοξο ανδρικό Μοναστήρι στην Κύπρο και ένας από τους τόπους στους οποίους υπάρχει τεμάχιο του Τιμίου Σταυρού Κτίτωρ της Ιεράς Μονής είναι η Αγία Ελένη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου.Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009

Επαφή με τον Χριστό - Αββάς Ισαάκ Σύρος«Δεν θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός, γιατί δεν κάναμε προσευχή, αλλά γιατί δεν είχαμε επαφή με τον Χριστό και μας ταλαιπώρησε ο διάβολος»


Αββάς Ισαάκ ο Σύρος

Η πιο μεγάλη ευτυχία - Βίκτωρ Ουγκώ


Η πιο μεγάλη ευτυχία
στη ζωή
είναι η πεποίθηση
ότι μας αγαπούν.

Βίκτωρ Ουγκώ

Σε αγαπώ (Μητέρα)

Σε αγαπώ (Μητέρα)

Η Επανάσταση - π. Λίβυος

Η επανάσταση δεν είναι υπόθεση εξωτερική. Είναι πρωτίστως εσωτερική και μάλιστα βαθιά πνευματική. Είναι ασκητική κατάφαση απέναντι στους πειρασμούς της εξουσίας. Επαναστατώ πρώτα απέναντι στο εαυτό μου, στην δουλικότητα μου, στην συμβατικότητα μου, στο φοβικό αστισμό μου, στην θρησκειοποίηση του λόγου του Χριστού, στην αυτιστική ατομοκεντρικότητα μου, στην θεοποίηση της μοναδικότητας μου, στην εγωπαθή πνευματικότητα μου και κατόπιν ενώνομαι με την κοινωνία για την ανατροπή του συστήματος που απομυζά και καταστρέφει την ζωή των ανθρώπων, την ζωή του πλανήτη, την ζωή την ίδια. Διότι διαφορετικά δεν θα καταφέρουμε τίποτε περισσότερο από την αλλαγή απλά του θιάσου.
π. Λίβυος

π. Δανιήλ Γούβαλης - π. Ιωαννίκιος Κοτσώνης

π. ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗΣ

Ήταν ο άνθρωπός μας, το στήριγμά μας, μια τεράστια ψυχή που χωριζόταν σε χίλια κομμάτια ώστε να έχουν όλοι κομμάτι να πάρουν. Πάντα απλά, χωρίς πολλά λόγια από μέρους του. Όσο μεγαλύτερη είναι η καρδιά σε τόσα περισσότερα κομμάτια θέλει και μπορεί να χωριστεί και να μοιραστεί στους άλλους. Αναρωτιόμαστε πολλές φορές πως γίνεται οι Μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας να μπορούν να βοηθούν ή πως γίνεται η Παναγία να ακούει και να φροντίζει ταυτόχρονα τόσους ανθρώπους πάνω στη γη. Μα, αν αυτό το κάνει ένας ταγμένος στρατιώτης του Θεού όσο είναι εν ζωή, δεν θα μπορεί να το κάνει όταν είναι στον ουρανό και έχει κάθε δικαίωμα και δυνατότητα και δύναμη να το κάνει; Φυσικά και μπορεί! Γιατί έχει το αξίωμα, την παρρησία όπως λέμε, απέναντι στο Θεό. Αρκεί να του χτυπήσουμε την πόρτα. Έτσι και ο παππούλης εν ζωή ακόμη δεν είχε μέτρο στην αγάπη του για μας. Και όταν έκοβε χρονικά λίγο από έναν, είναι γιατί έβλεπε ανάγκη σε κάποιον άλλον. Ποτέ στον εαυτό του. Το μόνο που επιζητούσε ήταν να βρίσκεται σε ιερούς τόπους. Αλλά και εκεί παρέσερνε κι άλλους για να ευλογούνται. Ουσιαστικά μια αγάπη τον οδηγούσε, μία θυσιάζετο και μία τον χαρίτωνε, η Αγάπη του Χριστού.
Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος Κοτσώνης

Το νόημα της ζωής - Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος


«Η Εκκλησία πρέπει να ανοίγεται προς τα μέλη της και τα μέλη της να νιώθουν την πληρότητά της. Είμαστε όλοι αδέλφια και πρέπει ο ένας να βοηθά τον άλλον. Αν αγαπούμε τον άνθρωπο έχουμε μάθει το νόημα της ζωής».

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος Β΄

Eκοιμήθη o Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Απόστολος (Παπακωνσταντίνου)

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Απόστολος (Παπακωνσταντίνου), γεννήθηκε στον Αλμυρό της Μαγνησίας το έτος 1924.
Παρακολούθησε τα εγκύκλια μαθήματα στο Βόλο και αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την εκπλήρωση των μακροχρόνιων τότε στρατιωτικών υποχρεώσεων, χειροτονήθηκε διάκονος το 1950 στην Αθήνα και απεστάλη ως μέλος της ιεραποστολικής Αδελφότητας Θεολόγων "Η Ζωή" στην Ι. Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης ως ιεροκήρυκας, όπου υπηρέτησε επί δεκαεπτά έτη
Το έτος 1967 εξελέγη στη χηρεύουσα Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου, όπου συνέχισε την ποιμαντική προσέγγιση της νεολαίας και το κήρυγμα του Ευαγγελίου, επηρεασμένος από την πατερική σκέψη και τους Ρώσους θεολόγους της Διασποράς.
Τον Ιούνιο του 1974, βάσει της 3ης και 7ης Συντακτικής Πράξης της Δικτατορίας, κηρύχθηκε έκπτωτος του θρόνου του " δι' απείθειαν προς τον κοσμικόν άρχοντα".
Διέμεινε ως έκπτωτος Μητροπολίτης στην Κοζάνη επί δεκαεπτά έτη.
Το 1991 δικαιώθηκε η προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τοποθετήθηκε από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου, την οποία διαποίμανε μέχρι σήμερα.
Το γραπτό ομιλητικό του έργο έχει μέχρι σήμερα δημοσιευθεί σε τέσσερα Κυριακοδρόμια με τίτλο "Διακονία Λόγου", (1995), "Σταυροαναστάσιμα Μηνύματα" (1997), "Προς οικοδομήν της χρείας" (2000), "Πώς θα πιστέψουν, αν δεν ακούσουν;" (2004).
Το μεσημέρι της Τρίτης, στις 2μμ, θα ψαλλεί στον Καθεδρικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Κιλκίς, η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου Αποστόλου.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2009

Ποθεί η ψυχή μου τον Θεό - Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Ποθεί η ψυχή μου τον Θεό και Τον ζητώ, με δάκρυα. Εύσπλαχνε Κύριε, Σύ βλέπεις την πτώση μου και τη θλίψη μου. Ταπεινά όμως παρακαλώ το έλεός Σου: Χορήγησέ μου, του αμαρτωλού, την χάρη του Αγίου Σου Πνεύματος. Η θύμησή της οδηγεί το νου μου να ξαναβρή την ευσπλαχνία Σου.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Καταστολή λογισμών - Μέγας Βασίλειος


Να καταστέλλεις τους λογισμούς που εξεγείρονται κατά της πίστης του Χριστού, να πολεμάς τον ασεβή και πονηρό λογισμό με ευσεβείς λογικές σκέψεις και επιχειρήματα.

Μέγας Βασίλειος

Ιησού γλυκύτατε


Ιησού γλυκύτατε,
το φως του κόσμου,
της ψυχής μου φώτισον
τους οφθαλμούς,
Υιέ Θεού,
τη θεαυγεί σου λαμπρότητι,
ίνα υμνώ σε
το φως το ανέσπερον.

Κατάκρηση - Ιερός Αυγουστίνος


Έξω από σπίτι μου,
όσοι θέλουν
να κατακρίνουν
τους αδελφούς μου.

Ιερός Αυγουστίνος

Θρίαμβος της ζωής - π. Δημήτριος Στανιλοάε

"Η βαθειά προέλευση της ελπίδας και της χαράς που χαρακτηρίζουν την Ορθοδοξία και που εισχωρούν σ' όλη τη λατρεία της είναι η Ανάσταση. Το Πάσχα, το κέντρο της Ορθόδοξης Λατρείας, είναι μία έκρηξη χαράς, είναι η ίδια χαρά που ένιωσαν οι Απόστολοι όταν είδαν τον αναστημένο Σωτήρα. Είναι η έκρηξη της χαράς του σύμπαντος στο θρίαμβο της ζωής, έπειτα από τη συντριπτική θλίψη για το θάνατο -το θάνατο που ακόμη και ο Κύριος της ζωής έπρεπε να υποφέρει όταν έγινε άνθρωπος. «Ουρανοί μεν επαξίως ευφραινέσθωσαν, γη δε αγαλλιάσθω· εορταζέτω δε κόσμος, ορατός τε άπας και αόρατος· Χριστός γαρ εγήγερται, ευφροσύνη αιώνιος». Τώρα όλα τα πράγματα έχουν γεμίσει με τη βεβαιότητα της ζωής, ενώ πριν όλα πήγαιναν σταθερά προς το θάνατο.
Η Ορθοδοξία δίνει έμφαση με ιδιαίτερη επιμονή στην πίστη του Χριστιανισμού για το θρίαμβο της ζωής."

Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Staniloae

Εμπιστοσύνη στις εντολές του Θεού - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Καλούμαστε αρκετές φορές να πράξουμε και να ενεργήσουμε σύμφωνα με τις γνώσεις μας, τις εμπειρίες μας, τα καθιερωμένα, νομίζοντας ότι η «πεπατημένη οδός» θα μας προσκομίσει τα επιθυμητά αποτελέσματα… Και όμως, πόσες φορές αντί θετικών αποτελεσμάτων, βρίσκουμε μπροστά μας το εντελώς αντίθετο και η απογοήτευση θέλει να μας πλακώσει την καρδιά…
Αντιθέτως όταν εντελώς ελεύθερα βάζουμε τον Ιησού και τοποθετούμε το πρόσταγμά του παραπάνω από την δική μας «σοφή λογική», παραπάνω από την προσωπική ή κοινή πείρα, όταν απλά εμπιστευόμαστε κατά πάντα την εντολή του Θεού, τότε τα πράγματα αλλάζουν και εκεί που ο άνθρωπος αναμένει την αποτυχία, έρχεται η επιτυχία του στόχου και η επιβράβευση αυτής της πίστεως.
Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος

O ανεμοστρόβιλος της Παρασκευής 18-9-09 στην Κύπρο


Ανεμοστρόβιλος, συνοδευόμενος από καταρρακτώδεις βροχές και έντονη χαλαζόπτωση, εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2009 και έπληξε κυρίως τα Λατσιά και περιοχές στην είσοδο της Λευκωσίας, προκαλώντας τραυματισμούς και ανυπολόγιστες ζημιές.
Από τον «Τύμβος Μακεδονίτισσας» τον φωτογράφισα.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2009

Συμφέρον της ψυχής - Όσιος Νείλος


Μην προσεύχεσαι να γίνουν τα δικά σου θελήματα, γιατί χωρίς άλλο δε συμφωνούν με του Θεού το θέλημα. Να προσεύχεσαι μάλλον καθώς διδάχτηκες λέγοντας «γενηθήτω το θέλημα σου εν εμοί» (πρβλ. Λουκ.κβ΄42). Και για κάθε πράγμα με τον ίδιο τρόπο να ζητάς να γίνεται το δικό του θέλημα. Γιατί θέλει ο Θεός το αγαθό κι αυτό, που συμφέρει στην ψυχή σου. Εσύ οπωσδήποτε δεν θα το ζητάς αυτό.
Όσιος Νείλος ο Ασκητής

Νους, καρδιά , Ελλάς - Γκαίτε


Ο,τι είναι
ο νους και ή καρδιά
δια τον άνθρωπο,
είναι ή ΕΛΛΑΣ
δια την ανθρωπότητα.

Γκαίτε

Φίλοι από την ΚύπροΦίλοι από την Κύπρο

Ταξιδεύοντας στην Κύπρο "Τύμβος Μακεδονίτισσας"


Το στρατιωτικό Κοιμητήριο «Τύμβος Μακεδονίτισσας» ανεγέρθηκε στο χώρο όπου κατέπεσε το στρατιωτικό αεροσκάφος NORD ATLAS της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας της επιχείρησης «ΝΙΚΗ» τη νύκτα της 21ης προς 22α Ιουλίου 1974 το οποίο μετέφερε άνδρες της 1ης Μοίρας Καταδρομών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Κύπρο, για την υποστήριξη των Δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς στις προσπάθειες για απόκρουση της Τουρκικής Εισβολής.
Ο «Τύμβος Μακεδονίτισσας» αποτελεί μαζί με τα «Φυλακισμένα Μνήματα» τα δύο πιο σημαντικά προσκυνήματα Τιμής για τον Ελληνισμό της Κύπρου.
Στο χώρο αυτό βρίσκονται οι τάφοι και τα κενοτάφια 449 Ελλαδιτών και Ελληνοκυπρίων υπερασπιστών της Κύπρου στους αγώνες κατά των Τούρκων το 1964 και 1974.
Ο κάθε Έλληνας που επισκέπτεται το χώρο αναβαπτίζεται Εθνικά και δίνει όρκο αγώνα για δικαίωση της Θυσίας των Ηρωικών Νεκρών που βρίσκονται θαμμένοι εκεί αναμένοντας τη Μεγάλη Ημέρα της Απελευθέρωσης.