Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

Την σεπτήν σου Εικόνα Μαξιλαριώτισσα

 

  ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ
Ήχος πλ. α΄. Τον συνάναρχον λόγον. 

Την σεπτήν σου Εικόνα Μαξιλαριώτισσα,
η ποίμνη αύτη κατέχει εν θείοις κόλποις αυτής,
και ευλαβείᾳ και χαρά κατασπάζεται αυτήν˙
δια ταύτης γαρ πιστοίς θείας υγείας δωρεάς,
και ίασιν εν καιρώ ανάγκης,
παρέχει τοις εξαιτούσι Παρθένε, την οξυτάτην σου βοήθειαν.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Να σας προστατεύει η Παναγία μας.