Σάββατο 31 Αυγούστου 2013

Περίζωσον δύναμιν, ἡμᾶς Παρθένε τῇ Ζώνῃ σου

Περίζωσον δύναμιν,
ἡμᾶς Παρθένε τῇ Ζώνῃ σου,
κατ' ἐχθρῶν ἐνισχύουσα,
πάθη ὑποτάττουσα,
κατατυραννοῦντα,
καὶ ἐκπολεμοῦντα,
καὶ νικητήρια ἡμῖν,
δι' ἀπαθείας ἀεὶ παρέχουσα,
τοῦ καθαρῶς δοξάζειν σε,
καὶ τῷ Υἱῷ σου βοᾶν ἐκτενῶς·
 Ἰησοῦ παντοδύναμε,
σῶσον πάντας ὡς εὔσπλαγχνος.

Ἀδικαιολόγητη ἡ ὀλιγοπιστία - Γρηγόριος Μουσουρούλης

Κυριακή Θ´Ματθαίου
Λόγος εἰς τό Εὐαγγέλιον
Ἀδικαιολόγητη ἡ ὀλιγοπιστία
 «Ὀλιγόπιστε! Εἰς τι ἐδίστασας;»
(Ματθ. ιδ´31)

«Ὀλιγόπιστε! Εἰς τί ἐδίστασας;»
        Εἶχε κυλίσει τόσο ὄμορφα ἡ ἡμέρα ἐκείνη γιά τούς Μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Ἔζησαν μαζί Του στό ὄρος στιγμές εὐλογημένες. Παρηκολούθησαν μαζί μέ τά πλήθη τή θεία διδασκαλία Του, ἔζησαν τό πλῆθος τῶν θεραπειῶν, πού ἔκαμε στό διάστη­μα τῆς ἡμέρας ὁ Διδάσκαλός τους. Πάνω ἀπ’ ὅλα ὅμως ἔζησαν τό θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ τῶν πεν­τακισχιλίων, θαῦμα πού τούς συνεκλόνησε. Καί τώρα ἐνῶ ὁ Κύριος βρίσκεται στό ὄρος προσευχό­μενος μέσα στή νύχτα, οἱ Μαθητές μετά τήν ἀγαλλίαση καί τήν εὐφροσύνη πού ἀπήλαυσαν, γεύονται τήν πίκρα τοῦ ναυαγίου καί ὀσφραί­νον­ται τήν ὀσμή τοῦ θανάτου στόν ὑγρό τάφο τῆς λίμνης Γενησαρέτ.

Η λύπη είναι στενά συνδεδεμένη με τη μνησικακία. - Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Η λύπη είναι στενά συνδεδεμένη με τη μνησικακία. Όταν ο νους φέρνει μπροστά του το πρόσωπο του αδελφού και αισθάνεται λύπη, είναι φανερό ότι έχει μνησικακία εναντίον του. Οι δρόμοι όμως των μνησίκακων οδηγούν στον πνευματικό θάνατο (Παροιμ. 12:28), γιατί κάθε μνησίκακος είναι παραβάτης του θείου νόμου (Παροιμ. 21:24).
Αν εσύ έχεις μνησικακία εναντίον άλλου, να προσεύχεσαι γι' αυτόν, και σταματάς έτσι την κίνηση του πάθους, γιατί με την προσευχή απομακρύνεται ή λύπη από τη θύμηση του κάκου πού σου έκανε. Όταν μάλιστα αποκτήσεις αγάπη και φιλανθρωπία, θα εξαφανίσεις εντελώς το πάθος από την ψυχή σου.
Αν πάλι κάποιος άλλος μνησικακεί εναντίον σου, να γίνεις ευεργετικός και ταπεινός απέναντι του, να τον καλείς σε γεύμα, να τον κάνεις παρέα, να συζητάς μαζί του, κι έτσι θα τον απαλλάξεις από το πάθος.  
Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής 

Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΕΜΒΡΥΑ, ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ !

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΕΜΒΡΥΑ, ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  !

...Για να αποτραπεί απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επιτρέπει τεχνολογικές έρευνες σε ανθρώπινα έμβρυα. Συμπράττουμε στην πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία από την κίνηση πολιτών ''One of us''.

Οι πολίτες άλλων χώρων ευαισθητοποίηθηκαν και  υπερκάλυψαν τον προβλεπόμενο γι΄αυτές αριθμό υπογραφών, ενώ η Ελλάδα μας έχει καλύψει μέχρι 30 Αυγούστου ποσοστό διαμαρτυριών μόλις 1,8 % , το χαμηλότερο σε όλη την Ευρώπη. Γι΄ αυτό χρειάζεται άμεση κινητοποίηση όλων μας.

Διαβάστε σχετικά παρακάτω,  υπογράψτε ηλεκτρονικά και προωθείστε το μήνυμα αυτό σέ όσους νομίζετε ότι θα ευαισθητοποιηθούν !


Το ησυχάζω πως γράφεται; - Αλέξης Αλεξάνδρου

Οι μεγάλες ώρες της ανησυχίας στέκονται εμπρός  μας σαν λιόντες έτοιμοι να μας σπαράξουν. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι που επιφυλάσσει εκπλήξεις, ευχάριστες και δυσάρεστες. Υπάρχουν άνθρωποι που ενίοτε φτάνουν στα όριά τους. Περπατούν στο σκοινί της ισορροπίας κινδυνεύοντας από στιγμή σε στιγμή να πέσουν και να τραυματιστούν. Πριν την πτώση - που δεν είναι πάντοτε και σίγουρη - καραδοκούν οι ανησυχίες. Το μυαλό πιάνει ψιλή κουβέντα μαζί τους. Και καθώς συμβαίνει με τα αναρριχητικά που σαν ζώσουν υψίκορμο δέντρο στο τέλος το πνίγουν, έτσι και στην περίπτωση αυτή. Ο άνθρωπος  παραδίνεται σ’αυτές, αφήνεται. Και αρχίζει να  έχει άγχος κάτι σαν την αγχόνη που τον στραγγαλίζει ή σαν τη μέγγενη που τον συνθλίβει. Και έτσι πιεσμένος βαδίζει το δρόμο της ζωής. Μοναχικός ή συντροφευμένος, κατά βάθος ανήσυχος. Αν είναι μόνος τον πολιορκούν σκέψεις πως δεν έχει ένα δεύτερο χέρι να κολλήσει στο δικό του κάποιον να μοιραστεί χρόνο, αισθήματα, διάθεση, τόσα άλλα. Φοβάται πως θα διανύσει όλη  την πορεία  της ζωής μόνος με τον εαυτό του. Είναι ένας, δηλαδή κανένας. Απ’την άλλη αν είναι μαζί με κάποιον ο αναβρασμός που τον χαρακτηρίζει επηρεάζει και κείνον. Σ’αυτή την περίπτωση χίλια δυο ζητήματα έχει για να ανησυχεί.  Την ίδια τη σχέση, το μέλλον,  την απουσία χαράς, την έλλειψη νοήματος. Οπότε και πάλιν η ανησυχία εκεί, κοινός παρονομαστής του βίου.

Δὲν νοεῖται τὶς ζωντανὸς ἐν Χριστῷ ἄνευ προσευχῆς. - Αρχιμανδρίτης Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Κανείς μας δὲν ἀγνοεῖ, ὅτι ἡ προσευχὴ εἶναι πρωταρχικὴ ἀνάγκη κάθε ψυχῆς, δένδρον ζωῆς, τὸ ὁποῖον τρέφει τὸν ἄνθρωπον καὶ τὸν ἀφθαρτοποιεῖ, διότι τὸν καθιστᾶ κοινωνὸν τοῦ ἀϊδίου καὶ ἀφθάρτου Θεοῦ. Ὅπως δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος χωρὶς ψυχήν, ἔτσι καὶ δὲν νοεῖται τὶς ζωντανὸς ἐν Χριστῷ ἄνευ προσευχῆς. 

Αρχιμανδρίτης Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Ιεραποστολή στην Τανζανία - Mission in Tanzania

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

Δέν ὑπάρχουν περιθώρια διά τριβάς καί προβλήματα μεταξύ τῶν Χριστιανῶν - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Τά πρόσφατα γεγονότα εἰς τήν περιοχήν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, καί εἰδικῶς εἰς τήν Συρίαν, εἰς τόν χῶρον τῆς δικαιοδοσίας  τοῦ πρεσβυγενοῦς Πατριαρχείου τῆς Ἀντιοχείας, αἱ ἀπαγωγαί ἐκκλησιαστικῶν λειτουργῶν, καί μάλιστα ἀνωτάτων ἱεραρχικῶς, αἱ διώξεις τοῦ χριστιανικοῦ στοιχείου, ἡ ἐγκατάλειψις τῶν παναρχαίων πατρογονικῶν ἑστιῶν αὐτοῦ, οἱ φόνοι καί τά μαρτύρια, γνωστά καί ἄγνωστα, ἡ ταλαιπωρία καί ἡ ἐξαθλίωσις καί ἡ πτωχεία, πρέπει νά μᾶς δώσουν τό  δίδαγμα  ὅτι αἱ προσπάθειαί μας δέον νά ἐνταθοῦν. "Οἱ καιροί οὐ μενετοί". Δέν ὑπάρχουν περιθώρια διά τριβάς καί προβλήματα μεταξύ τῶν Χριστιανῶν.

Η ζωντανή παρουσία του Θεού στη ζωή μας - Πρωτοπρεσβύτερος Γερασιμάγγελος Στανίτσας

Το να χάνουμε το θάρρος μας μπροστά στους κινδύνους είναι δείγμα χαμηλής εκτίμησης του εαυτού μας και άρνηση και απόρριψη της δύναμης του Θεού. Διότι όταν χάνεται η εμπιστοσύνη στη χάρη και τη δύναμη του ευαγγελικού λόγου, η σχέση μας με τον Χριστό απειλείται με διάλυση. Και τότε πράγματι κινδυνεύουμε να καταποντιστούμε μέσα στη θάλασσα των συμβιβασμών και της απόγνωσης χάνοντας την ζωντανή παρουσία του Θεού στη ζωή μας. 

Πρωτοπρεσβύτερος Γερασιμάγγελος Στανίτσας

Χριστιανικά Φοιτητικά Οικοτροφεία


Θερμά συγχαρητήρια 
γιά ὅσους ὅσες εἶχαν τή χαρά τῆς ἐπιτυχίας τους 
σέ κάποια Ἀνώτερη ἤ Ἀνώτατη Σχολή τῆς Πατρίδας μας.
Τά Χριστιανικά Φοιτητικά Οἰκοτροφεῖα, στίς μεγαλύτερες πόλεις τῆς Πατρίδας μας. Περιβάλλον πολιτισμένο, φιλικό, μέ οἰκογενειακή θαλπωρή, μέ παρουσία Χριστοῦ, με πνευματικούς προσανατολισμούς.
Μιά «γωνιά» τοῦ Θεοῦ!
ΑΘΗΝΑ
γιά φοιτήτριες:
ὁδός Βαθέος 8, 115 22 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-6464782 e-mail: batheos@yahoo.gr
γιά φοιτητές:
ὁδός Καρτάλη 7, 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-7700170 fax: 210-7700470

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
γιά φοιτήτριες:
ὁδός Γ. Βιζυηνοῦ 64, 40 Ἐκκλησιές
546 36 ΘΕΣ/NIKH
Τηλ. 2310-206594 & 214320
fax: 2310201856 κιν. 6978642909
γιά φοιτητές:
ὁδός Πλαταιῶν 32, 542 49 ΘΕΣ/NIKH
Tηλ. 2310-310777 fax: 2310-310577
Τηλ. Δ/νσεως 2310-311577

ΠΑΤΡΑ
γιά φοιτήτριες:
ὁδός Μιαούλη 55, 262 22 ΠΑΤΡΑ
τηλ. 2610-321772, 6984 503 625,
γιά φοιτητές:
ὁδός Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ
Τηλ. 2610-222803, 6938648335

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, δέξατο ες κρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐστρατίου Δολτσινιάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.   
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε, τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ὀζκουρκούτη, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας τῆς Σούδας τῆς Κοινότητος Ἐγρίκαπου, καί μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Ὅμιλον ἐκ Νορβηγίας ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Λουθηρανοῦ Ἐπισκόπου Nidaros Θεοφιλ. κ. Tor Singsaas.   

Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

Ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος στην Κατασκήνωση της Γ.Ε.Χ.Α. Πατρών "ΑΓΚΥΡΑ"

Στα πλαίσια των ποιμαντικών επισκέψεών του στις νεανικές κατασκηνώσεις της Μητροπολιτικής του περιφερείας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος επισκέφτηκε την Κατασκήνωση «Άγκυρα» της Γ.Ε.Χ.Α. Πατρών όπου οι κατασκηνωτές τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό και χαρά.
Στην είσοδο της Κατασκηνώσεως τον υποδέχθηκαν ο πνευματικός υπεύθυνος Αρχιμανδρίτης π. Σωτήριος Τσάφος και ο Θεολόγος κ. Δημήτριος Κεχαγιάς. Παρόντες  ο Πρόεδρος της Χριστιανικής Εστίας Πατρών κ. Γεώργιος Καραγεωργόπουλος, ο γραμματέας της ΓΕΧΑ Πατρών κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, ο ταμίας της ΓΕΧΑ Πατρών  κ. Αναστάσιος Κωστόπουλος καθώς και ο Διευθυντής και εκδότης της εφημερίδας «Ο Εκκλησιολόγος» κ. Αλέξανδρος Κολλιόπουλος.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος επικοινώνησε στην τραπεζαρία με τους  κατασκηνωτές και τους έκανε κοινωνούς των εμπειριών του από την μεταφορά προς ευλογία και αγιασμό του Ρωσικού Λαού του Σταυρού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου στις χώρες της Ρωσίας, Ουκρανίας και Λευκορωσίας.  Ζούμε σε μια εποχή μεγάλης διαφθοράς και απιστίας. - Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος (Καντιώτης)

Ζούμε σε μια εποχή αμαρτωλή, σε μια εποχή τραγική, σε μια εποχή αποστασίας από τον Θεό, ζούμε σε μια εποχή μεγάλης διαφθοράς και απιστίας. Ποτέ μα ποτέ η ανθρωπότητος δεν εβλασφήμησε και δεν εγκλημάτησε όπως στις ημέρες μας. Ποτέ δεν εψεύθησαν μικροί και μεγάλοι όπως ψεύδονται χυδαίως σήμερα. Ποτέ η ανθρωπότης δεν εξέκλινε εκ της τροχιάς της ηθικής όπως επί των ημερών μας. Οι ημέρες μας είναι όπως προφήτευσε ο Χριστός. Διαβάστε το Ευαγγέλιο, για να δείτε τι λέει, το τέλος του κόσμου θα είναι «ώσπερ αί ημέραι του Νώε».
Θεέ μου Θεέ μου, οποία εκπλήρωσις της προφητείας! 

Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος (Καντιώτης)

Όποιος απομακρύνεται από τον Θεό - Αββάς Ισαάκ ο Σύρος

Όποιος απομακρύνεται από τον Θεό, τρέφει μέσα στην καρδιά του μίσος εναντίον του πλησίον.

Αββάς Ισαάκ ο Σύρος

Η πίστη είναι δώρο και φωτισμός του Θεού - Φώτης Κόντογλου

Η πίστη είναι δώρο και φωτισμός του Θεού, και δίνεται σ’ όποιον έχει ταπείνωση και καθαρή ψυχή.

Φώτης Κόντογλου

Μεγάλα λάθη, μικρή αγάπη - Βίκτωρ Ουγκώ

Τα λάθη 
είναι μεγάλα 
όπου η αγάπη 
είναι μικρή.

Βίκτωρ Ουγκώ 

Εκδήλωση Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς


Πατρικοφανώς - Αλεξανδρεύς


Πατρικοφανώς

Αρνείσαι να με δεις να αποχωρήσω
φέρνοντας  ως δικαιολογία
την αγάπη σου στο πρόσωπό μου.

Πώς σʼ εγκατέλειψα να τρέξω
σʼ άλλη αγκάλη
εσένα τον μοναδικό Πατέρα
της ζωής μου;
Κι όλο κραδαίνεις το «αλλ ου πολλούς Πατέρας»
ως μορμολύκειον
έμπροσθέν μου.

Με μια συμπάθεια σε κοίταξα για λίγο
αρνούμενος
-ως τελευταία χάρη το ʽκανα στο πρόσωπό σου!-
το ρόλο του κατόπτρου σου να παίξω
να δεις πως αγαπάς μόνον το είδωλό σου.

Αλεξανδρεύς

Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013

Ευλάβεια στους ιερείς - π. Ευσέβιος Γιαννακάκης

Ἐν ὅλη ψυχή σου εὐλαβοὺ τὸν Κύριον καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ θαύμαζε» (Σόφ. Σείρ. ζ’, 29). Ὅποιος δὲν εὐλαβεῖται μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τοῦ εἶναι τοῦ τὸν Κύριον καὶ δὲν εἶναι ὑποτεταγμένος στοὺς ἱερεῖς, δὲν ἔχει τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ καὶ ἑπομένως εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.

Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Γιαννακάκης

Αιωνία του η μνήμη

Ο πρωτοπρεσβύτερος Ανδριανός Παπαδημητρακόπουλος διακόνησε την Ενορία της Αγίας Παρασκευής  άνω πόλεως Πατρών προσφέροντας ένα πολύ σημαντικό ποιμαντορικό αλλά και φιλανθρωπικό έργο. Ήταν ένας ξεχωριστός μοναδικός άνθρωπος που κυριαρχούσε στην ζωή του η αγάπη για τον συνάνθρωπο.
Σήμερα μέρα της μνήμης του Αγίου του, τον φέρνω νοσταλγικά στην μνήμη μου.

Αιωνία του η μνήμη! 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος


ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

Δόξα της Ιωνίας, αδάμαστες ψυχές,
ποιος σας εφιλοτέχνησε τις τόσες ομορφιές!
Αδραμυτίου κόλπος, τραγούδι μες στο φως,
πνοή νεομαρτύρων, ανθός μεθυστικός.

Ροδίζει ο ήλιος στ' Αϊβαλί, μεστώνει ο καρπός,
κι ο Όμηρος στη λύρα του στοιχίζει το ρυθμό.
'χτωήχι και Τριώδιο ο Φώτης προσωδεί,
άδραξε το χρωστήρα του και πάτρια υμνεί.

Νάτος, με πέντε τάλαντα στο θάμπος κανδηλιού,
ανδρώθηκε και βίωσε ζωή ξερριζωμού...
Οίδε Ευρώπης ρεύματα, στοχάστηκε πολλά,
για τούτο και εζήλωσε Ρωμιών τα ριζικά.

Ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Πατρών τίμησε την μνήμη του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

 Ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Πατρών 
τίμησε την μνήμη του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.
 

Κυριακή 25 Αυγούστου 2013

Δημοτική παραδοσιακή μουσική βραδιά στα Τσουκαλέϊκα


Ψήφισμα Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών δια Δημήτριο Δ. Ζηνόζη

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ  ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ
Α Γ Ι Ο Υ    Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
Π Α Τ Ρ Ω Ν

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι. Ναού Αγ. Νικολάου Πατρών συνήλθε εκτάκτως  σήμερα,  Κυριακή 25 Αυγούστου 2013,  επί τω αγγέλματι της εις  Κύριον εκδημίας του αειμνήστου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Φ.  ΖΗΝΟΖΗ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ
 ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ο οποίος επί σειρά ετών διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος της ενορίας μας. Ως ελάχιστο  . φόρο τιμής  και ευγνωμοσύνης  για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε, αποφασίζει :
1.         Την 26.8.2013, ημέρα της εξοδίου ακολουθίας, να αναρτηθεί μεσίστιος η σημαία του Ι. Ναού,
2.         Να προσκληθεί εις την εξόδιο ακολουθία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος,
3.         Να τελείται Θ. Λειτουργία στον Ι. Ναό μας καθημερινά επί μία εβδομάδα.
4.         Να κατατεθεί, αντί στεφάνου, εις μνήμην Δημητρίου Ζηνόζη, χρηματικό ποσό στη «Φωλιά του παιδιού»,
5.         Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στην εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝ και να επιδοθεί στην οικογένεια του εκλιπόντος.
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος  λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται :
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Αρχ. Θεοδ. Τσιτσιβός     Χρ. Μοσχόβης               Νικ. Σαλογιάννης 
            Ο ΤΑΜΙΑΣ                       ΤΟ ΜΕΛΟΣ
        Φωτ. Γιαννόπουλος             Ιω. Ραυτόπουλος
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Εκκλ. Συμβουλίου
 αρχιμ. Θεοδόσιος Τσιτσιβός

ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος

ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!
Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής
Θ' Ματθαίου  
(Α' Κορ. Γ΄ 9-17)

Η Εκκλησία της Κορίνθου αντιμετώπιζε τον μεγάλο πειρασμό των διαιρέσεων και των σχισμάτων.
Ο Απ. Παύλος ήδη τους εξήγησε και συνεχίζει στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα να τους αναπτύσσει την ευθύνη των κηρύκων του Ευαγγελίου αλλά και αυτών των ίδιων των πιστών, για το θεμελιώδες και πρωταρχικό θέμα της ενότητας. Της ενότητας του Εκκλησιαστικού Σώματος.
Λαμβάνει παράδειγμα από την οικοδομή των κτισμάτων και το μεταφέρει εμπνεόμενος από την χάρη του Θεού αριστοτεχνικά στην πνευματική οικοδομή των ίδιων των πιστών.
Ο λόγος του είναι συγκινητικός, ρεαλιστικός και τα επιχειρήματά του ακαταμάχητα.
Ας περάσουμε όμως στη συνέχεια να δούμε την θεόπνευστη διδασκαλία που ισχύει βεβαίως όχι μόνο για τους τότε Κορινθίους, αλλά για τους πιστούς όλων των αιώνων.
Ποια, αλήθεια, είναι η Οικοδομή του Θεού;
Είμαστε όλοι εμείς οι Χριστιανοί. Κληρικοί, μοναχοί, και λαϊκοί οι οποίοι αποτελούμε τα μέλη του Σώματος του Χριστού. Όλοι εμείς, χωριστά ο καθένας αλλά και όλοι μαζί σε μια κοινότητα, σε μια ευλογημένη οικογένεια, σε ένα Σώμα με κεφαλή τον Κύριό μας Ιησού Χριστό!

Σάββατο 24 Αυγούστου 2013

Δεν πιστεύω σ’ αυτούς τους ανθρώπους που φλυαρούν, ή στους άλλους που δεν ξέρουν τι κάνουν - Γιώργος Σεφέρης

Δεν πιστεύω σ’ αυτούς τους ανθρώπους που φλυαρούν, ή στους άλλους που δεν ξέρουν τι κάνουν· δεν εννοώ να βουλιάξω μέσα στην απερίγραπτη μιζέρια των χαρακτήρων -πιστεύω σε δυο-τρεις ιδέες που προχωρούν, και τώρα ακόμη, ύστερ’ από χιλιάδες χρόνια, σ’ αυτή τη γλώσσα. Γι’ αυτές τις δυο-τρεις ιδέες που πρέπει να ζήσουν εδώ, και μονάχα εδώ θα μπορούσαν να ζήσουν καθώς τις σκέπτομαι, υπομένω αυτή την αθλιότητα.
Γιώργος Σεφέρης

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά Αιτωλού στο Μέγα Δένδρο Θέρμου


Με την ακολουθία του πανηγυρικού αρχιερατικού Εσπερινού ξεκίνησαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Ισαποστόλου και Εθναποστόλου Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά στο Μέγα Δένδρο Θέρμου Αιτωλίας, γενέτειρα του αγίου.
Στην ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος και συγχοροστάτησαν ο Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προσκόπιος και ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς.
Τον θείο λόγο κήρυξε ο αιδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ο οποίος τόνισε την θεολογική αυτοσυνειδησία του Αγίου Κοσμά, καθώς και την κοινωνική, εκκλησιολογική και μαρτυρική συνείδησή του.
Εκατοντάδες πιστοί ανέβηκαν στην Ιερά Μονή για να ζητήσουν τις πρεσβείες του αγίου Κοσμά και να προσκυνήσουν το χαριτόβρυτο απότμημα του ιερού λειψάνου, το οποίο μετέφερε τον Ιούνιο του 2007 ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος και φυλάσσεται από τότε στην Ιερά Μονή.Συνέντευξη της Α. Μ. Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσόστόμουστην ομογενειακή εφημερίδα «Εθνικός Κήρυκας»

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου μιλά για το πραξικόπημα, για την εισβολή, για το θάνατο του Μακαρίου, για τις επικείμενες συνομιλίες για το Κυπριακό και για μια πρότασή του προς τον Πούτιν, για τη Συρία.
Συνέντευξη στο Γεώργιο Τζιώρτζιο
 *************************************
Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος θα ήταν ένας πολύ κακός διπλωμάτης, αν αντί της ιεροσύνης επέλεγε να κάνει καριέρα στην πολιτική. Λέει πάντοτε αυτό που πιστεύει και αδιαφορεί αν τα λεγόμενά του θα πικράνουν ή θα εξοργίσουν κάποιους. Αυτό έκανε όταν τον επισκεφτήκαμε για τους σκοπούς της παρούσας συνέντευξης, που προγραμματίστηκε από τον «Εθνικό Κήρυκα» με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 39 χρόνων από την τουρκική εισβολή:
* Αναφέρθηκε στο πραξικόπημα και είπε ότι ήταν βέβαιος ότι θα ακολουθούσε η τουρκική εισβολή.
* Ομολογεί ότι οι πραξικοπηματίες δεν τον ενόχλησαν αλλά τους ενόχλησε ο ίδιος. Θυμάται και αφηγείται μια επεισοδιακή συνάντηση με τον στρατιωτικό διοικητή της Πάφου, κατά τις ημέρες του πραξικοπήματος. Πήγε στο γραφείο του με σκοπό να τον ξυλοφορτώσει επειδή έδωσε οδηγίες σε αστυνομικούς να κτυπούν στο ψαχνό τους μακαριακούς.
* Θυμάται την ημέρα της τουρκικής εισβολής και τα λόγια που είπε στον αδελφό του όταν αυτός τον επισκέφτηκε στη μονή Αγίου Νεοφύτου, για να τον αποχαιρετίσει, επειδή θα πήγαινε να πολεμήσει και δεν ήξερε αν θα τον ξανάβλεπε. «Δεν ξέρω για ποιαν πατρίδα θα πάς να πολεμήσεις», ομολογεί ότι είπε στον αδελφό του.

Κρίση υπήρχε ακριβώς όταν λέγαμε πως δεν υπήρχε - π. Νικόλαος Λουδοβίκος

Η Εκκλησία βοηθεί, με τη θεολογία της, στην κατανόηση των βαθύτερων αιτίων της κρίσης, αν και η εν συνεχεία υποχρέωσή μας για μια όσο γίνεται γενναιότερη αλληλεγγύη προς τους πάσχοντες παραμένει ακέραια.
π. Νικ. Λουδοβίκος: Κρίση υπήρχε ακριβώς όταν λέγαμε πως δεν υπήρχε
«Όταν οι Πέρσες έζωσαν πολιορκητικά την Έφεσο όπως μας παραδίδει ο Διογένης Λαέρτιος, οι συμπολίτες του Ηράκλειτου τον ρώτησαν τι πρέπει να κάνουν. Ο φιλόσοφος δεν είπε τίποτα, αλλά κάθισε σταυροπόδι κατάχαμα, έβρεξε σιτάρι και άρχισε να το τρώει σιωπηλά.
Όλοι τότε κατάλαβαν ότι πρέπει να περιορίσουν στο έπακρο τις ανάγκες τους και να αντέξουν την πολιορκία μ' εγκαρτέρηση. Οπότε βρεθούν τέτοιοι θυσιαζόμενοι άνδρες στο δημόσιο χώρο, η κουλτούρα του ναρκισσισμού υπονομεύεται και αρχίζει η δημιουργική αφύπνιση».
Μιλάμε με τον πατέρα Νικόλαο Λουδοβίκο, με σπουδές Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Θεολογίας στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Παρίσι και το Κέμπριτζ. Είναι καθηγητής Δογματικής και Φιλοσοφίας και πρόεδρος της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΑΕΑΘ), επισκέπτης καθηγητής στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Κέμπριτζ, ερευνητής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Γουίντσεστερ. Έχει συγγράψει δέκα βιβλία και παράλληλα έχει μεγάλο αριθμό δημοσιευμένων άρθρων. Έργα του έχουν μεταφρασθεί σε οκτώ γλώσσες.
* Από την απόλυτη εξουσία, λόγω κρίσης, στην απόλυτη κατάπτωση;

Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013

Ένστασις - Ζήνων


Ένστασις
Σαράντα μέρες που περίμενα
για να ρθεις
έλιωσα τα χρυσαφικά μου
το μοσχάρι για να φτιάξω
της ελπίδας.

Σκυφτός μπροστά του
και σκεπτόμενος το μάταιον
του πόνου  της οσφύος
άκουσα τα βαριά τα βήματα σου
να κατηφορίζουν.

Σ αντίκρυσα
που σου αλλοίωνε ο θυμός
το πρόσωπο σου
πως σύντριψες αυτοστιγμή τις πλάκες
που εχάραξε το θεϊκό το δάκτυλο
εκεί πάνω.

Σκέφτηκα
είνʼ η αμαρτία σου μικρότερη απʼ τη δική μου;
Φταίω που τέλειωσε η υπομονή μου
πριν απʼ τη δική σου;
Στο τέλος-τέλος εσύ μίλαγες μαζί του
σαν δυο φίλοι.
Εγώ μόνος με το βουνό απέναντι βουβό και μαύρο
και  με τις εντολές πέτρινες στην καρδιά μου.
Ζήνων