Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

Ἡ Θρονική ἑορτή τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί ἡ χειροτονία τοῦ νέου Μ. Πρωτοσυγκέλλου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Θρονική ἑορτή
τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί ἡ χειροτονία τοῦ νέου Μ. Πρωτοσυγκέλλου

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά λαμπρότητος καί κατά τά εἰωθότα ἐτίμησε τήν ἱ. μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα τήν Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν.
Τήν παραμονήν τῆς Ἑορτῆς, Τετάρτην, 29ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν, τῇ συμπροσευχῇ πολλῶν ἁγίων Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Κατ᾿ αὐτόν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν, ἐκ Κρήτης, ἐκ Πατρῶν, ἐξ Ἀθηνῶν καί ἐκ Θεσσαλονίκης.

Λαμπρός Εορτασμός του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου στο Συνοικισμό Στρόβολος 3


 Το εσπέρας της Τετάρτης 29 Νοεμβρίου 2017 παραμονή της εορτής, τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου. Ο ιερός ναός του Αποστόλου Ανδρέου στον Συνοικισμό Στρόβολος 3, ήταν κατάμεστος από το πλήθος των πιστών που προσέτρεξε να προσευχηθεί στον πρώτο κατὰ τὴν κλήση Απόστολο της Εκκλησίας.Μεταξύ αυτών ο Κοινοτάρχης και οι Εκκλησιαστικοί Επίτροποι και άλλοι εκτοπισμένοι της ενορίας Αποστόλου Ανδρέου Νεαπόλεως-Κωνσταντίας της κατεχόμενης Λευκωσίας.
Το πρωί της Πέμπτης 30ης Νοεμβρίου, τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου του Β΄, στον ίδιο πανηγυρίζοντα Ναό.
Οι πιστοί κατέκλυσαν κυριολεκτικά από πολύ νωρίς τον Ναό του του Αποστόλου Ανδρέου στον Συνοικισμό Στρόβολος 3. Προσήλθαν στη χάρη του Αποστόλου Ανδρέου.

Άπαντες αναφωνούμε το Άξιος!


Σήμερα είναι χαρά και πανήγυρις
και υψίστη τιμή για όλους τους γνωστούς σας

Μέγα  Πρωτοσύγκελλε της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας
π. Ανδρέα Σοφιανόπουλε

με την εις πρεσβύτερον χειροτονία σας
υπό του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου μας
κ.κ. Βαρθολομαίου
Άπαντες αναφωνούμε το Άξιος!

Οι ευχές όλων μας σας συνοδεύουν
 η χάρη του Θεού και η ευλογία του Πατριάρχου μας θα σας ενδυναμώνει.
Καυχώμεθα για την διακονία σας εις την Μητέρα Εκκλησία.
Αναστάσιος Κωστόπουλος

Η αντιφώνηση του νεοχειροτονηθέντος Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου, Αρχιμανδρίτου Ανδρέα Σοφιανόπουλου.


Στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου 
πραγματοποιήθηκε η αντιφώνηση του νεοχειροτονηθέντος 
Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου, 
Αρχιμανδρίτου Ανδρέα Σοφιανόπουλου.


«Εις την αφοσίωσιν ενός κληρικού προς τον Προεστώτα, προς τον Ηγούμενον, προς τον Δεσπότην και Αυθέντην, αναπαύεται ο Κύριος του ελέους, ο, δι’ άκραν υπακοήν προς τον Πατέρα, σάρκα λαβών. Διότι εις την εν τη Πατριαρχική Αυλή διακονίαν, ως κατενόησα βιωματικώς καθ’ όλον τον διαρρεύσαντα χρόνον, το μεγαλύτερον εφόδιον διά την, από Θεού, ευλογίαν και υπομονήν και συνέχισιν του αγώνος είναι η απόλυτος, η αναντικατάστατος, η άνευ λογισμών και γογγυσμών και κυρίως η αγαπητική αφοσίωσις προς τον Πατριάρχην.

Η μεγάλη ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου - Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος.


Ἰδού ἐφέστηκε καί ἐφέτος ἡ μεγάλη ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἀδελφοῦ τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, τήν ὁποίαν ἀπό δεκαετιῶν ἑορτάζομεν ἀπό κοινοῦ διά τῆς συμμετοχῆς προσφιλῶν ἐκπροσώπων ἐκ Ρώμης. Ἑορτάζοντες σήμερον τήν ἱεράν μνήμην τοῦ προστάτου ἡμῶν Ἁγίου, ἐκφράζομεν ἐν δοξολογίᾳ τοῦ Ὀνόματος τοῦ Κυρίου τήν χαράν ἡμῶν διότι διά τῶν εὐχῶν καί τῆς πρεσβείας αὐτοῦ ἠνδρώθη ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ἐμεγαλύνθη, ἐδιώχθη καί ἐπέζησε, καί ὑπάρχει ζῶσα καί μαρτυροῦσα τῇ ἀληθείᾳ μέχρι σήμερον. Ἡ μικρά ζύμη τῶν ὀλίγων πρώτων πιστῶν διά τῆς ἀκτίστου ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐζύμωσε πλῆθος προσώπων καί λαῶν καί ἐκαλλιέργησεν εἰς βάθος καί πλάτος, εἰς βορρᾶν καί νότον, εἰς ἀνατολήν καί δύσιν, τό φύραμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς μαρτυρίας, ἀληθείας καί παραδόσεως.

Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος

Τον Πρωτόκλητον μέγαν Χριστού απόστολον


Ήχος πλ. α΄. Τον συνάναρχον
Τον Πρωτόκλητον μέγαν Χριστού απόστολον
πανευφήμοις εν ύμνοις πιστοί τιμήσωμεν
Εκκλησίας Βυζαντίου τον πρύτανιν,
των Πατραίων θησαυρόν, πολιούχον φρουρόν,
Ανδρέαν τον θεηγόρον,
πρεσβεύει γαρ τω Κυρίω
ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Ποίημα Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου Βαλληνδρά 

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η συνοχή η μεγάλη αναγκαιότητα της εποχής μας».

 Συγκινητική ήταν η προσέλευση των πιστών απόψε, στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό που τελέστηκε στον Άγιο Ανδρέα Φυτόκου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχου Θεσσαλίας κ. Γεωργίου Καλτσογιάννη και του Βουλευτού Μαγνησίας κ. Χρήστου Μπουκώρου.

Ο Σεβασμιώτατος, αναφερόμενος στον βίο του Πρωτοκλήτου Αποστόλου, έστειλε μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Όπως σημείωσε, «υπήρξε από τους πρώτους Μαθητές που ο Κύριος κάλεσε κοντά Του, προκειμένου να συγκροτήσουν αυτούς, που στην συνέχεια, έχοντας την εμπειρία της βιωτής μαζί Του, θα αναλάμβαναν το μεγάλο έργο του Ευαγγελισμού των ανθρώπων και της εγκαθιδρύσεως της Εκκλησίας του Χριστού στον κόσμο. Αν και ήταν ένας απλός ψαράς, με τον αδερφό του τον Πέτρο, υπήρξε, όμως, τόσο μαθητής του Προδρόμου, όσο και γνώστης των Γραφών και δεν χρειάστηκε πολύ για να διαγνώσει ότι ο Μεσσίας, που ανέμενε όλη η ανθρωπότητα, δεν ήταν άλλος από τον Ιησού.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ανακοινωθέν (29/11/2017).

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ανακοινωθέν (29/11/2017).

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας ἀπό τῆς Κυριακῆς, 26ης, μέχρι καί τῆς Τετάρτης, 29ης τ. μ. Νοεμβρίου 2017.
Κατά τάς συνεδρίας ταύτας ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.
Ἐν τῷ τέλει τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος κατεδίκασε τά ἐσχάτως δημοσιευθέντα σχόλια διά τό ἀνακύψαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Ἀμερικῆς θέμα καί τά εἰς βάρος τοῦ προσώπου τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, τόν ὁποῖον τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περιβάλλουν μετ᾿ ἀδελφικῆς ἀγάπης καί τιμῆς.

Αρχιμ. Βαρνάβας Θεοχάρης: Οι άγιοι της πίστεως μας, ζουν για τον Χριστό και δια του Χριστού

Ιδού λοιπόν το μυστικό της δυνάμεως και του ηρωισμού των μαρτύρων, η σφοδρή αγάπη προς τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό.
 
Του Σταμάτη Μιχαλακόπουλου / Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Πειραιώς

Ιερά αγρυπνία τελέστηκε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς.
Ιερούργησε και μίλησε προς τους πιστούς, ο Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης, από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Η αγρυπνία εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει…» που οργανώνει ο Ιερός Ναός.

Ο π. Βαρνάβας στην ομιλία του ανέπτυξε κάποιες σκέψεις πάνω στο μαρτύριο. Αφού, όπως υπογράμμισε, σχολείο και φυτώριο μαρτύρων και αγίων είναι η Αγία μας Εκκλησία.
Εργάζεται μέσα στον κόσμο για να πλουτίζει το ουράνιο πνευματικό στερέωμα, με νοητά άστρα φωτεινά τους αγίους μας, που αντανακλούν στην κτίση την δόξα του Θεού.

Μόρφου Νεόφυτος: "Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης μετὰ τὴν ἁγιοκατάταξή του"
Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος συνομιλεῖ μὲ τὴ δημοσιογράφο Νατάσα Ἰωάννου, καλεσμένος στὴν ἐκπομπὴ «Ἐνημέρωση Τώρα» τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ TVONE τῆς Κύπρου γιὰ τὸν ἅγιο Ἰάκωβο Τσαλίκη μετὰ τὴν πρόσφατη ἁγιοκατάταξή του.  Ἡ ἐκπομπὴ μεταδόθηκε στὶς 28 Νοεμβρίου 2017.

Ἡ ἀνακομιδή τῆς τιμίας κάρας τῆς Ἁγίας Ἄννης εἰς Φανάριον


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ ἀνακομιδή τῆς τιμίας κάρας τῆς Ἁγίας Ἄννης εἰς Φανάριον

Ὁ ΡΚαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Bologna Σεβ. κ. Ματθαῖος Zuppi, ἀνταποκριθείς ἀσμένως εἰς τήν ἀπό τοῦ παρελθόντος Σεπτεμβρίου ἀπευθυνθεῖσαν αὐτῷ παράκλησιν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ὅπως ἐπιστρέψῃ εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τήν παρ᾽ ἀυτοῖς φυλασσομένην κάραν τῆς Θεοπρομήτορος Ἁγίας Ἄννης, ἐκόμισεν ἀπότμημα αὐτῆς εἰς Φανάριον τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 29ης Νοεμβρίου.

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου του Κυπρίου (29 Νοεμβρίου)

Σήμερα τιμούμε τη μνήμη του Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Αγίου Μάρτυρος Φιλουμένου, που έζησε τον 3ο αιώνα στη Λυκαονία και του Ιερομάρτυρα Φιλουμένου του Κυπρίου, που μαρτύρησε στο προσκύνημα του Φρέατος του Ιακώβ το 1979 και πρόσφατα έχει διακηρυχθεί επίσημα από την Εκκλησία η αγιότητά του.
Τιμούμε επίσης τη μνήμη του Αγίου Παραμόνου και άλλων 370 Χριστιανών, που μαρτύρησαν μαζί του, κατά τα μέσα του 3ου αιώνα, στο μεγάλο διωγμό του αυτοκράτορα Δέκιου.
Ο Άγιος Παράμονος και οι υπόλοιποι μάρτυρες είχαν συλληφθεί και βρίσκονταν φυλακισμένοι κοντά στον ποταμό Τίγρη. Συνέπεσε τότε να πραγματοποιούνται στην περιοχή εκείνη τελετές προς τιμή της αιγυπτιακής θεάς Ίσιδος, στις οποίες πρωτοστατούσε ο φανατικός ειδωλολάτρης άρχοντας Ακυλίνος, με εντολή του οποίου, οι φυλακισμένοι οδηγήθηκαν μπροστά στους ειδωλολατρικούς βωμούς και τους ζητήθηκε να πάρουν μέρος στις θυσίες.

Επικαιροποίηση του μνημονίου συνεργασίας της εν Χάλκη Ιεράς Θεολογικής Σχολής και της Βουλής των Ελλήνων

 Η επικαιροποίηση του μνημονίου συνεργασίας της εν Χάλκη Ιεράς Θεολογικής Σχολής και της Βουλής των Ελλήνων υπεγράφη σήμερα εν Φαναρίω, μεταξύ του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικολάου Βούτση, και του Προέδρου της Εφορίας της Σχολής Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου. Την σημαντική για την βιβλιοθήκη της καθ’ ημάς Μονής στιγμή κόσμησαν με την παρουσία τους η διευθύντρια της βιβλιοθήκης της Βουλής κ. Δρούλια και κλιμάκιο της Βουλής των Ελλήνων.

Ιερά Αγρυπνία Παναγίας Γεροντίσσης και Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Τήν Παρασκευήν 1 Δεκεμβρίου 2017 εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας θά τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης, τῆς ὁποίας ἀντίγραφον τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος εἶναι μονίμως τοποθετημένον σέ εἰκονοστάσιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Πορφυρίου τοῦ Νέου τοῦ Καυσοκαλυβίτου.
Ἔναρξις: 8.30 μ.μ.        Λῆξις: 1.00 π.μ.
Τό πρωί τοῦ Σαββάτου 2-12-2017 θά τελεσθῇ
 Θεία Λειτουργία ἀπό 7 ἕως 9 π.μ.

Ομιλία του Συγγραφέα Γιώργου Καραμπελιά στη Σχολή Γονέων στο Μεσολόγγι

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι την προσεχή Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18:30’, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Σχολής Γονέων στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως (οδός Κανάτα 2 και Γ. Χονδρού). 
Θα μιλήσει ο συγγραφέας κ. Γιώργος Καραμπελιάς, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Κρυφό Σχολειό: μύθος ή πραγματικότητα;».
Ο κ. Γιώργος Καραμπελιάς είναι Έλληνας συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής. Γεννήθηκε το 1946 στην Κάτω Αχαΐα. Από το 1964 υπήρξε φοιτητής της Ιατρικής, ενώ μετά το 1967 σπούδασε Οικονομία στη Γαλλία.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ' ΛΟΥΚΑ

Πνευματική ομιλία του μακαριστού Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη (Α')

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Συνάντηση Βαρθολομαίου-Βούτση στο Φανάρι - Τι δήλωσαν

Μετά από μια δεκαετία πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, ο Νίκος Βούτσης, επισκέφθηκε σήμερα το Φανάρι και έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.
Ο Νίκος Βούτσης που έφτασε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το μεσημέρι δήλωσε ότι: «Είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος για όλη την ανθρωπότητα. Σάς εδόθη Παναγιώτατε, η ευκαιρία και στις μεταξύ σας συζητήσεις, και εδώ (...) αλλά και στην Αθήνα για 2η φορά προσφάτως, και στους διορθόδοξους διαλόγους αλλά και στους διαλόγους με τα άλλα θρησκεύματα, η ευκαιρία σε ζητήματα που άπτονται και προσωπικά του ενδιαφέροντός σας και έχετε αφήσει το αποτύπωμά σας, (...) στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα ζητήματα της οικολογίας, στα ζητήματα γενικώς των διεθνών σχέσεων, να ανταλλάσσετε απόψεις και να προωθείτε βήμα βήμα μια καλύτερη ζωή για σήμερα. Τη στιγμή που εμφανίζονται δυσεπίλυτα προβλήματα για όλο τον κόσμο. Για την Ε.Ε. και για τις περιοχές μας, την αποσταθεροποιημένη Μέση Ανατολή, την αποσταθεροποιημένη Βόρεια Αφρική».

Η ποιμαντική στο παγκόσμιο χωριό του διαδικτύου. Αφιέρωμα στο «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει…»


Το πρόσωπο του Θεού δεν θα το δεις στην οθόνη του υπολογιστή. Θα το δεις στο πρόσωπο του αδελφού σου, που είναι εικόνα του Θεού

Του Σταμάτη Μιχαλακόπουλου /Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Πειραιώς
Φωτ.: Παναγιώτης Καράπασιας

Στο Ενοριακό Αρχονταρίκι του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς και στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει…», o Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Τσιμούρης, συζήτησε το θέμα «Ποιμαντική στο διαδίκτυο», με τον Αρχιμανδρίτη Καλλίνικο  Μαυρολέοντα, επίτιμο εκπαιδευτικό και τον Πρωτοπρεσβύτερο Λάζαρο Μαρόγιαννη, Εκπαιδευτή εκπαιδευτών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Θεολόγο.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού.

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ - Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου


Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου
Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ
Ο σύγχρονος Γέροντας της Εύβοιας*

          Ο Γέρο-Ιάκωβος εγεννήθη το 1920 στα ματωμένα χώματα της Μικράς Ασίας, εις το Λιβίσι της Μάκρης, απέναντι από τη γειτονική μας νήσο Ρόδο-Καστελλόριζο.
          Ένεκεν αυτής της γειτονίας, ένιωθε πάντοτε μια ιδιαίτερη αγάπη για την Κύπρο. Η μάνα του Θεοδώρα, όταν ήθελε να παρακαλέσει την Παναγία, εγύριζε κατά τα βουνά του Κύκκου και φώναζε: «Παναγία του Κύκκου μου. Φύλαγε τα παιδιά του κόσμου και τα δικά μου». Αυτή τη σχέση της μάνας του με την Παναγία του Κύκκου, με την Κύπρο, θα την κληρονομήσει ο Γέροντας μαζί με όλη τη μικρασιατική παράδοση και θα τη μεταφέρει πρόσφυγας το 1922 στη βόρεια Εύβοια.

"Από την Αθηναική Τριήρη στο Θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ. Τα ξύλινα τείχη της Πατρίδας μας"

Μία Υπέροχη βραδυά γεμάτη Ναυτικό, Αντρειοσύνη, Πατρίδα και Εθνική υπερηφάνεια έζησαν οι φίλοι της Σχολής Γονέων Κατερίνης από την εκπληκτική διάλεξη που έδωσε ο Πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού κ.Λεωνίδας Τσιαντούλας.
Η Σχολή Γονέων (Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης) συνέχισε τον κύκλο των εκδηλώσεών της στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Κατερίνης (ΕΚΑΒΗ), τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, με ομιλητή το Διευθυντή της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (Υ.Ι.Ν.)Πλοίαρχο του Πολεμικού Ναυτικού κ. Λεωνίδα Τσιαντούλα. Η ομιλία έγινε και με την ευκαιρία  της έλευσης, μετά από 72 χρόνια, του Θωρηκτού Αβέρωφ στην Θεσσαλονίκη, στο οποίο ο ομιλητής διετέλεσε κατά το παρελθόν κυβερνήτης. Ο πλοίαρχος Λεωνίδας Τσιαντούλας Π.Ν. ανέπτυξε το θέμα: «Από την Αθηναϊκή τριήρη στο Θωρηκτό Αβέρωφ. Τα ξύλινα τείχη της Πατρίδας μας»  

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 28 Νοεμβρίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας εἰς Φανάριον
         
          Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 28ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. κ. Θεόδωρος Β’, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἄκκρας κ. Ναρκίσσου. Τόν Μακαριώτατον, Ὅστις παρέμεινεν εἰς τήν Πόλιν δι’ ὀλιγόωρον στάσιν κατά τήν ἐπιστροφήν Του εἰς τήν ἕδραν Του ἐκ τῆς προσφάτου ἱεραποδημίας Αὐτοῦ εἰς Καμερούν, ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί ἡ Εὐγεν. κ. Hanan Bashary, Πρόξενος τῆς Αἰγύπτου ἐνταῦθα.
          Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, τόν ὑπεδέχθησαν οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι ἡγουμένου τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος κ. Ἀνδρέου. Μετά τήν προσκύνησιν τοῦ Μακαριωτάτου ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπηκολούθησε συνάντησις τῶν δύο Προκαθημένων ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, παρουσίᾳ τῶν Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων.

Που ήταν η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ; - Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου


Που ήταν η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ;

Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου

Αλήθεια, πού ήταν η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ όταν ο Μητροπολίτης Άνθιμος:
-Δίδασκε επί οκταετία σε μεγάλα Εκπαιδευτήρια στην Αθήνα;
-Όταν συγκέντρωνε γύρω του εκατοντάδες φοιτητές σε Ενοριακά και σε Οικοτροφεία;
-Όταν επισκέπτονταν τα φυλάκια των στρατιωτών στον Έβρο στην επιστράτευση του 1974;
-Όταν τολμούσε να εγκαλέσει με ανοιχτή επιστολή στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ τον εθνάρχη Κων. Καραμανλή για την αδιαφορία της Κυβερνήσεώς του στην ακριτική Θράκη;
-Όταν οργάνωνε συλλαλητήρια και διαδηλώσεις για να ιδρυθεί η Ιατρική Σχολή στην Αλεξανδρούπολη;
-Όταν φώναζε από τον εξώστη του ποδοσφαιρικού γηπέδου το Θουκιδίδειο:
«όποιος δεν νοιάζεται για τα κοινά, δεν είναι άξιος πολίτης».
-Όταν εξευτέλιζε τον Υπουργό Τρίτση για την λεηλασία που κατέστρωνε ενάντια στην Εκκλησία;
-Όταν απαιτούσε τους Αναπτυξιακούς Νόμους για την Θράκη;

Πατρῶν Χρυσόστομος: «...Προσκύνημα σὲ ἀλησμόνητες πατρίδες καὶ ἀσπασμὸς ἀγάπης σὲ λησμονημένα πρόσωπα...»


           Μεγάλη συναυλία  γιὰ τὴ μνήμη τῆς Σμύρνης καὶ τῆς Μικρασίας γενικῶς καὶ γιὰ τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 27.11.2017,  μὲ τὴν συμμετοχὴ χιλιάδων Πατρινῶν στὸ κλειστὸ Γήπεδο τοῦ Ἀπόλλωνα Πατρῶν, στὸ πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων 2017.

            Τραγούδησε ἡ γνωστή καλλιτέχνις Γλυκερία καὶ συμμετεῖχαν οἱ καλλιτέχνες: Δημήτρης Μπάσης καὶ Ἀρετὴ Κετιμέ, ποὺ συγκίνησαν μὲ τὴν ἀπόδοση τῶν τραγουδιῶν. Ἐπίσης ἔλαβαν μέρος ὁ Χορὸς τῆς Πολυφωνικῆς Χορωδίας Πατρῶν ὑπὸ τὴν Διεύθυνση τοῦ κ. Ἰωάννου Κόττορου, Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν καὶ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν, ὁ Λαογραφικὸς Χορευτικὸς Ὅμιλος Πατρῶν καὶ τὸ Λύκειο Ἑλληνίδων Πατρῶν.

Ὁ Πρέσβης τῆς Γερμανίας στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο.

         Τὴν Κυριακὴ τὸ ἀπόγευμα, 26.11.2017, ὁ Πρέσβης τῆς Γερμανίας κ. Jens Plotner, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Ἐπίτιμο Πρόξενο τῆς Γερμανίας στὴν Πάτρα κ. Ἀνδρέα Παπαδόπουλο καὶ ἀπὸ ὑπαλλήλους τῆς Πρεσβείας, ἐπεσκέφθη τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, στὸ Ἐπισκοπεῖο τῶν Πατρῶν, ὃπου ἒγινε δεκτός μέ ἀγάπη καί συνεζήτησαν  θέματα ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος.
        Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τὴν χαρά του γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ κ. Πρέσβη, τοῦ εὐχήθηκε κάθε εὐλογία παρὰ Κυρίου καὶ τοῦ προσέφερε μιά εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
        Ἀκολούθως ὁ κ. Πρέσβης ἐπεσκέφθη τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ παρηκολούθησε τὴν συναυλία τοῦ  Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν τῶν Πατρῶν πού πραγματοποιήθηκε στὸ πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν 100 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συλλόγου.

Χαιρετισμός στη Ημερίδα για τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο που γίνεται στις 22/11/17 στη Θεσσαλονίκη - Ανδρέας Χριστοφόρου

Εύχομαι απο καρδίας η Ημερίδα που  γίνεται για τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Δημήτριο, να βοηθήσει να αντιληφθούμε ότι το μυστικό της Αγιότητας των Μαρτύρων είναι η απο καρδίας Αυταπάρνηση χάριν του Θεού και του πλησίον , που αποκαλύπτει στον καθένα το προσωπικό Μαρτυρικό Αγώνα του:
Για άλλον είναι το Μαρτύριο του Σώματος για άλλον το Μαρτύριο την Συνειδήσεως.
Πάντως  όμως   και τα δύο , συμβαίνουν όταν επιλέγουμε την τήρηση των Εντολών του Χριστού και την Μετάνοια σαν το περιεχόμενο της Εγρήγορσης και της Προσευχής που πρέπει να έχουμε για να ζούμε εις Χριστόν και εις Εκκλησίαν!

Ολονύκτια αγρυπνία στην Θεσσαλνίκηγια τον Άγιο Πορφύριο

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Α.Π.Θ.
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

Τη μνήμη του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη (2 Δεκεμβρίου) τιμά και φέτος με ολονύκτια αγρυπνία αγιορείτικου τυπικού η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με πτυχιούχους της Θεολογικής Σχολής και άλλων σχολών του ΑΠΘ την Πέμπτη 1/12 προς Παρασκευή 2/12 και ώρα 21.00-07.00 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.
Το θείο λόγο θα κηρύξει ο αρχιμ. π. Ιωαννίκιος Κοτσώνης, καθηγούμενος της Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Σοχού.

Ο Χαλκίδος Χρυσόστομος στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: «Ο λαός κλαίει από χαρά με την αγιοκατάταξη του γερ.Ιάκωβου»

του Γιώργου Νταλιάρη
Ημέρα χαράς για τους πιστούς με την είδηση της αγιοκατάταξης του γέροντα Ιάκωβου Τσαλίκη από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ιδιαιτέρως όμως για τον Κλήρο και το λαό της Μητρόπολη Χαλκίδος που ο αγαπημένος τους γέροντας Ιάκωβος ανήκει πλέον στο αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Η προ μηνών πρόταση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ.Χρυσοστόμου στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος έφερε σήμερα τη χαρμόσυνη και συνάμα συγκινητική είδηση. Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης δεν μπορούσε να κρύψει αυτά τα συναισθήματα μιλώντας στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ  ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ

Ι Ε Ρ Α   Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ

  Με τις ευχές και τις πατρικές ευλογίες του Σεβ.Μητροπολίτου κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, η ενορία μας  θα εορτάσει τον  Ιστορικό Ναό της που τιμάται επ’ ονόματι του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου και ιδιαιτέρως  εφέτος που συμπληρώνει   180 χρόνια από της ιδρύσεώς της..
 ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ΩΡΑ 5:30 μ.μ.
 ΕΟΡΤΙΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  μετά αρτοκλασίας και θ. κηρύγματος.
ΜΙΚΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 9:30-00:30 π.μ.  Θα ιερουργήσει ο πρωτ. Σωτήριος Μανωλόπουλος, προϊστάμενος του Ι.Ν.Αγ.Βασιλείου Βραχνείκων .

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ :
 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. 7- 10 π.μ. Θα ομιλήσει ο Αρχιμ. π.Χριστοφόρος Μυτιλήνης, ιεροκήρυκας της Ι.Μητροπόλεως , με την συμμετοχή πολλών Ιερέων.
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ : Ιερά Παράκληση ενώπιον της Ιστορικής  Εικόνος του Αγίου  Ανδρέου. Ώρα 5:30 μ.μ.

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης «Εμπειρίες και Θαύματα» - π. Γαβριήλ Εμμανουηλίδης

Από την Ημερίδα για τον Όσιο Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράναματος

 Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης «Εμπειρίες και Θαύματα»
Ομιλητής π. Γαβριήλ Εμμανουηλίδης

Είμαι εδώ γιατί κάνω υπακοή στα επίμονα αιτήματα του πατρός Αλεξίου και των συνεφημερίων του. Θα ήθελα όμως, κάνοντας υπακοή και στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος κ.κ. Χρυσόστομο τον Ποιμενάρχη μου, να εκφράσω δημόσια και την ευχαριστία του προς τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον Άγιο Ποιμενάρχη σας, τις ευχαριστίες του, γιατί στη Μητρόπολή του γίνεται αυτή η ημερίδα εις τιμήν και μνήμη του Αγίου γέροντος Ιακώβου.

Όσιος Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης - Διονυσίου Μακρῆ

Από την Ημερίδα για τον Όσιο Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράναματος

Εἰσήγηση  τοῦ Διονυσίου Μακρῆ
Εὐλογία Θεοῦ ἀποτελοῦσε καί ἀποτελεῖ ἡ παρουσία τοῦ Ὁσίου Γέροντα Ἰακώβου Τσαλίκη ὄχι μόνο γιά τόν τόπο καταγωγῆς μου τίς Ροβιές Εὐβοίας, ἕνα χωριό πού βρίσκεται 10 περίπου χιλιόμετρα ἀπό τό μοναστήρι μας, τήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Δαυίδ ἀλλά καί γιά ὅλη τήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Βορείου Εὐβοίας. Ἡ δυνατή προσευχή τοῦ γέροντα εἶχε συμβάλλει νά δημιουργηθεῖ ἕνα ἀπροσπέλαστο τεῖχος προστασίας. Ὡστόσο, τά πάμπολλα θαύματα πού γινόντουσαν πολύ πρίν ὁ γέροντας γίνει γνωστός στό Πανελλήνιο τά ἀπέδιδε πάντα ἀπό ταπείνωση στόν παππούλη μας, στόν Ὅσιο Δαυίδ, μέ τόν ὁποῖο καθημερινά συνομιλοῦσε. Κι γι’ αὐτό ὑπάρχουν πάμπολλες μαρτυρίες.

Όσιος Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

 Από την Ημερίδα για τον Όσιο Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράναματος

Παναγιώτατε, Σεβασμιώτατε, Θεοφιλέστατε,
ελλογιμώτατε κύριε Πρόεδρε,
αγαπητοί αδελφοί,

          Είναι όντως ευλογημένη συγκυρία και δεν πιστεύω ότι είναι καθόλου τυχαίο ότι πραγματοποιείται σήμερα αυτή η ημερίδα, την ημέρα κατά την οποία ο μακαριστός Γέροντας πραγματοποίησε τα δικά του εισόδια όπως ακριβώς έλεγα την ημέρα της κοιμήσεώς του εκπροσωπώντας τους Μοναχούς της Ιεράς Μονής. Ακόμα, το γεγονός αυτής της σύναξης επιβεβαιώνει αυτόν τον τρόπο με τον οποίον μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία ανακηρύσσονται οι Άγιοι. Αν κανείς ήταν εχθές – εγώ δεν ήμουν, αλλά έχω βρεθεί πολλές φορές – στο μνημόσυνο που έγινε στη Μονή του, θα έβλεπε ότι δεν διέφερε σε τίποτα από την γιορτή ενός Αγίου. Το πλήθος του λαού και η βεβαιότητα αυτού του λαού ότι ουσιαστικά πηγαίνει όχι για να τελέσει ένα μνημόσυνο, αλλά για να προσευχηθεί σε έναν Άγιο, η αίσθηση ότι πρόκειται για έναν άγιο άνθρωπο, που ακούστηκε την ίδια στιγμή που κατέβαινε το φέρετρό του στη γη, και η παρουσία σήμερα όλων, δείχνουν ότι πραγματικά πρώτα στη συνείδηση του λαού κάποιος άνθρωπος κατανοείται ως άνθρωπος του Θεού και ως Άγιος και η Εκκλησία έρχεται στο τέλος, αυτό που αποτελεί την κοινή συνείδηση όλων να το αναγνωρίσει.  Παναγιώτατε, ελπίζω αυτό που είπατε να γίνει αλήθεια, δηλαδή αυτή μας η σύναξη να είναι μια ακριβώς αφορμή που θα οδηγήσει στη σύντομη αναγνώριση του μακαριστού Γέροντος Ιακώβου.

«Ψυχοσωτήριες αναμνήσεις από τον Γέροντα Ιάκωβο» Μπαλδιμτσής Νικόλαος

Από την Ημερίδα για τον Όσιο Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράναματος

«Ψυχοσωτήριες αναμνήσεις από τον Γέροντα Ιάκωβο»

Μπαλδιμτσής Νικόλαος

Σεβαστοί και αγαπητοί πατέρες και ομιλητές της αποψινής συνάντησης. Βρίσκομαι κι εγώ μπροστά σας όχι με δική μου πρωτοβουλία, αλλά κατόπιν προτροπής του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου ο οποίος αποκαλεί τον Γέροντα πατέρα του, και του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης και Σφακίων κ. Ειρηναίου ο οποίος θεωρεί τον Γέροντα Ιάκωβο διδάσκαλό του.
Τον άγιο Γέροντα τον γνώρισα το καλοκαίρι του 1986 όταν για πρώτη φορά επισκέφτηκα την Ι. Μ. Οσίου Δαβίδ με την οικογένειά μου. Μετά τον Εσπερινό συνάντησα τον Γέροντα, ζήτησα την ευχή του και τον παρακάλεσα να ευλογήσει τα παιδιά μου. Αυθόρμητα του είπα – επειδή είμαι γιατρός παθολόγος – ότι εάν χρειάζεται κάποια ιατρική φροντίδα εκ μέρους μου θα ήταν ευλογία για εμένα. Ο Γέροντας δεν απάντησε αλλά ευχήθηκε: «καλώς ήρθατε» και «καλό προσκύνημα».

Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης - Μακρῆ Μαρία

Από την Ημερίδα για τον Όσιο Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράναματος
Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης
Μακρῆ Μαρία

 Παναγιώτατε Μητροπολῖτα Θεσσαλονίκης, κ. κ. Ἄνθιμε,
Σεβασμιώτατοι,
Σεβαστοί Καθηγούμενοι καί Γερόντισσες,
 Σεβαστοί Πατέρες,
 Κυρίες καί  Κύριοι.

Ἀλησμόνητε καί ἁγιώτατε Γέροντα Ἰάκωβε, γιά σένα ἰσχύει ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «τόν ἀγῶνα τόν καλόν ἠγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρηκα· λοιπόν, ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὅν ἀποδώσει μοι Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὁ δίκαιος Κριτής».
          Σήμερα κλήθηκα κι ἐγώ ὡς ὁμιλήτρια, ἀνάμεσα σέ ἀνθρώπους πού γνώρισαν ἀπό κοντά τόν μεγάλο ἅγιο τῶν ἡμερῶν μας καί εὐχαριστῶ τήν ὀργανωτική ἐπιτροπή πού μέ τίμησε. Βέβαια, μόνον οἱ ἅγιοι μποροῦν νά μιλοῦν γιά ἁγίους καί νά ἐκφράζουν ἀκριβῶς αὐτό πού ἦταν. Ἐμεῖς οἱ κοινοί θνητοί τολμοῦμε νά τό κάνουμε, ἔχοντας ἐπίγνωση τῆς ἀδυναμίας μας καί μέ τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ χάρις τοῦ ἁγίου θά μᾶς σκεπάζει καί θά μᾶς βοηθήσει. 

Βράβευση τῶν πρωτευσάντων μαθητῶν στὶς Πανελλήνιες εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις στὰ Α.Ε.Ι καὶ Τ.Ε.Ι., στὴν Πάτρα.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Ἀχαιῶν Ἁγίων, τὸ Σάββατο 25.11.2017, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐβράβευσε τρεῖς μαθητὲς τῶν Σχολείων τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, οἱ ὁποῖοι συγκέντρωσαν τήν ὑψηλότερη βαθμολογία στὶς Πανελλήνιες εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις στὰ Α.Ε.Ι καὶ  δύο, οἱ ὁποῖοι ἐπρώτευσαν κατά τόν  ἲδιο τρόπο κατά τίς ἐξετάσεις στά Τ.Ε.Ι. τῆς πατρίδος μας.

 Πρόκειται γιὰ τοὺς: α). ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ
7ο ΓΕ.Λ. Πατρῶν

Ο Όσιος Γέροντας Ιάκωβος ΤσαλίκηςΗμερίδα για τον Όσιο Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη από τον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Πανοράναματος

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 5:30 μ.μ. θα τελεσθεί Πανηγυρικός Εσπερινός και το Μυστήριο του Ευχελαίου. Θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης π. Μάρκος Τζανακάκης. Θα τιμηθούν πρόσωπα για την προσφορά τους στα έργα του Ιερού Ναού, και ακολουθήσει εκκλησιαστικό κέρασμα.
Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 το πρωί θα τελεσθεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Θα ιερουργήσει ο Αρχιμανδρίτης π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης.
Το απόγευμα της ιδίας ημέρας και ώρα 5 μ.μ. θα τελεσθεί Εσπερινός και Ιερά Παράκληση στον Άγιο Φιλούμενο.

Στον ιερό Ναό μας φυλάσσεται απότμημα ιερού Λειψάνου του Αγίου Φιλουμένου και το ιερό Επιτραχήλιό του. 

Εγκαίνια Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ισώματος

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 27 Νοεμβρίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
           
           Tούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον.
          Τόν Σεβ. Συνοδικόν Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, Πρόεδρον τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.), ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς καταὐτόν Ἐπαρχίας, μετά τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀκαδημίας Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Ζορμπᾶ καί τῶν ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. Ὁσιολογ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσάνθου Τσαχάκη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Γωνιᾶς Κολυμβαρίου, καί Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Σταυρουλάκη, Ἀντιπρυτάνεως τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης, συνεργασθείς μετ᾿ αὐτῶν διά τήν ὀργάνωσιν τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ 50ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ο.Α.Κ..