Κυριακή, 21 Απριλίου 2019

Πορεί­α προς τον Α­να­στη­μέ­νο Χρι­στό - Παναγιώτης Μαρτίνης


Πορεί­α προς τον Α­να­στη­μέ­νο Χρι­στό

Το Τριώ­διο που δια­νύ­ου­με πε­ριλαμ­βά­νει τρεις πε­ριό­δους, που μας α­νε­βά­ζουν σκα­λί – σκα­λί στο Γολ­γο­θά και κα­τα­λή­γουν στον Πα­νά­γιο Τά­φο, στον Α­να­στη­μέ­νο Χρι­στό.
Ή­δη δια­νύ­ου­με τις δύ­ο πε­ριό­δους (τέσ­σα­ρες πρώ­τες Κυ­ρια­κές του Τριω­δί­ου, κα­θώς και αυ­τή της Μ. Τεσ­σα­ρα­κοστής) και α­πό τη Μ. Δευ­τέ­ρα ει­σερ­χό­μα­στε στην τρί­τη και τε­λευ­ταί­α πε­ρί­ο­δο της Μ. Ε­βδο­μά­δας, που ο­λο­κλη­ρώ­νε­ται το Πά­θος του Κυ­ρί­ου.
Και τα μέ­σα που δε­χτή­κα­με και που δε­χό­μα­στε α­πό την Εκ­κλη­σί­α, κα­τά τη διάρ­κεια αυ­τής της πε­ριό­δου, εί­ναι πολ­λά και ση­μα­ντι­κά, ώ­στε, κα­τά πά­ντα έ­τοι­μοι, να πο­ρευ­τού­με προς τον Α­να­στη­μέ­νο Χρι­στό. Και, ε­πει­δή η συ­νά­ντη­ση του αν­θρώ­που με τον Α­να­στη­μέ­νο Χρι­στό έ­χει τό­ση σημα­σί­α, η Εκ­κλη­σί­α α­νέ­πτυ­ξε και προ­σφέ­ρει έ­ναν τρό­πο, μια πο­ρεί­α που κά­νει δυ­να­τή αυ­τή τη συ­νά­ντη­ση για ό­ποιον την α­κο­λου­θή­σει.

Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Εξεδήμησε προς Κύριον ο κ. Βασίλειος Σωτηρόπουλος.


"Ως ελαία αναθάλλουσα καρπούς
και ως κυπάρισσος υψουμένη εν νεφέλαις''
(Σοφία Σειράχ ν΄10)

Εξεδήμησε προς Κύριον ο σεβαστός μας
κ. Βασίλειος Σωτηρόπουλος.

Από νεαράς ηλικίας αξιώθηκε να γνωρίσει δια της συζύγου του Μαρίας τον π. Χριστοδούλο Παπαγιάννη και να χειραγωγηθεί εις Χριστόν και την πνευματική ζωή.
Μέχρι των τελευταίων ημερών του διακόνησε εις το έργο της διαδόσεως του λόγου του Θεού ως Κυκλάρχης.
Εργάσθηκε όσο ολίγοι εις την Χριστιανική Εστία Πατρών επί δεκαετίες, από διάφορα διακονήματα και ως Αντιπρόεδρος αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο, και συνέβαλε τα μέγιστα  με τις γνώσεις του, στην ανοικοδόμηση των κεντρικών κτιρίων της Μιαούλη 57, και της Μ.Φ.Η. «Η Αγία Σκέπη», της οποίας υπήρξε και ο πρώτος της Διευθυντής.
Ποτέ δεν έδειξε ότι κουράσθηκε, ποτέ δεν είπε δεν μπορώ. Ποτέ δεν απέφυγε την ευκαιρία της προσφοράς που του έδιδε ο Θεός.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - π. Γερασιμάγγελος Στανίτσας


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΐΩΝ

 Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

          Σε όλους είναι γνωστό, ότι η μεγαλειώδης είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα αποτελεί ένα προανάκρουσμα της θριαμβευτικής νίκης της Αναστάσεώς Του. Μια προαναγγελία του θριάμβου της ζωής πάνω στο θάνατο. Στη σημερινή γιορτή καλούμαστε ν’  ανακαλύψουμε το βαθύτερο νόημα της λυτρωτικής θυσίας του Χριστού, ως βασιλέως της δόξης.
          Ο όχλος την ώρα της θριαμβευτικής εισόδου του στα Ιεροσόλυμα  κραυγάζει: “ευλογημένος ο ερχόμενος”. Στο πρόσωπό Του εκπληρώθηκαν οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, και αυτό είναι η πρώτη απόδειξη της θεότητάς  Του. Πράγματι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, για τον οποίο έγραψε ο προφήτης Ζαχαρίας: “ Να τος, έρχεται σ’ εσένα ο βασιλιάς σου καθισμένος πάνω σε πώλο όνου”.

Ωσαννά εν τοις υψίστοις! - π. Βαρθολομαίος Καθηγούμενος Ι.Μ. Εσφιγμένου Αγίου Όρους


 Ωσαννά εν τοις υψίστοις!

«Ωσαννά εν τοις υψίστοις, ευλογημένος ο ερχόμενος» έψαλλε ο λαός!

Περίμεναν τον Μεσσία, αλλά τα μάτια τους ήταν κλειστά και αναζητούσαν έναν Μεσσία με κοσμική δύναμη, που θα τους λύτρωνε από την σκλαβιά των Ρωμαίων. Δεν έβλεπαν ποιον υποδέχονταν, σε ποιον έστρωναν βαΐα φοινίκων, σε ποιον αναφωνούσαν «Ευλογημένος ο ερχόμενος». Δεν έβλεπαν τον Βασιλέα της δόξης που τους προσέφερε την ουράνια βασιλεία, η οποία είναι αιώνια. Προτίμησαν την επίγεια βασιλεία, η οποία έχει τέλος. Γι' αυτό και το «ωσαννά» μετετράπη σύντομα σε «άρον άρον σταύρωσον Αυτόν».

Ας ανοίξουμε, αδελφοί μου, τα πνευματικά μάτια μας. Ας υποδεχθούμε τον Βασιλέα της Δόξης. Ας στρώσουμε τα φύλλα της καρδιάς μας, να πατήσει επάνω και να εισέλθει μέσα της. Ας ετοιμάσουμε τον θρόνο Του μέσα στην καρδιά μας! 

193η Επέτειος από την Έξοδο του Μεσολογγίου

 193η Επέτειος από την Έξοδο του Μεσολογγίου
 Σάββατο  του  Λαζάρου  -  Πρώτη ημέρα εορτασμού
Με πατριωτική υπερηφάνεια και εκκλησιαστική κατάνυξη, η Ιερά Πόλις Μεσολογγίου τιμά εφέτος την 193η Επέτειο από την Ηρωική Έξοδο της Φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων, το βράδυ του Σαββάτου Λαζάρου του έτους 1826.
Στις λατρευτικές εκδηλώσεις, με επίκεντρο τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, συμμετέχουν, προσκεκλημένοι του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ και Γρεβενών κ. Δαβίδ.
 Το Σάββατο το πρωί, κατά την καθιερωμένη τάξη, μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό, με λιτανευτική πομπή από το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης, η Εικόνα της Εξόδου και ο Σταυρός Ευλογίας του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ. Στην πομπή συμμετείχαν ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ο Δήμαρχος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές της Ιεράς Πόλεως και της ευρύτερης περιοχής και πλήθος κόσμου.

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥΟ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ (Ιω. 12, 1-18)
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
(Διασκευή ομιλίας στις 9/4/2003)

Άλλο ν’ ακούς, άλλο να βλέπεις

Όταν ακούμε στο ευαγγέλιο, ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ανέστησε τον Λάζαρο, τέσσερεις μέρες πεθαμένο, μένουμε έκπληκτοι. Και μερικοί κουνάνε δύσπιστα το κεφάλι τους και λένε: «Άραγε έγινε έτσι, όπως το περιγράφουν οι ευαγγελιστές ή κάπως αλλιώς;».
Ας έλθουμε στη θέση των ανθρώπων που ήξεραν τον Λάζαρο. Η Βηθανία ήταν μικρό χωριό. Όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους. Έτρωγαν και έπιναν κάθε ημέρα μαζί. Τον είδαν που αρρώστησε, τον είδαν που πέθανε, οι ίδιοι τον κήδευσαν. Οι ίδιοι τον έβαλαν στον τάφο και σφράγισαν την πόρτα του. Έπειτα, πήγαιναν κάθε ημέρα -και όπως θα λέγαμε σήμερα- του άναβαν κερί, έβαζαν λιβανάκι στο θυμιατήρι και έβλεπαν τις αδελφές του την Μάρθα και την Μαρία από το πρωΐ μέχρι το βράδυ πάνω στον τάφο να κλαίνε. Οι άνθρωποι λοιπόν της Βηθανίας, το είχαν δει και τους ήταν χειροπιαστή πραγματικότητα, ότι ο Λάζαρος τέσσερες ολόκληρες μέρες ήταν πεθαμένος...

Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
«Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ... φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν».

ΠΟΛΥΣ λόγος στὶς ἡμέρες μας γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ εἰρήνη πουθενά. Ἀκριβῶς γιατὶ οἱ ἄνθρωποι ζητοῦν τὴν εἰρήνη ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει, μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό. Λησμονοῦν πὼς ἡ εἰρήνη γιὰ νὰ σταθεῖ χρειάζεται μερικὲς βασικὲς προϋποθέσεις. Ἂς τὶς ἐπισημάνουμε:
Εἰρήνη χωρὶς ἀλήθεια;
Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει εἰρήνη χωρὶς ἀλήθεια. Ἡ ἀλήθεια θὰ ἐλευθερώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ὑποκρισία, τὴν καχυποψία, τὴν ὑστεροβουλία, τὴν κρυψίνοια. Ὁ λόγος της εἶναι «ναὶ ναί, οὒ οὔ». Οἱ λέξεις δὲν εἶναι παγίδες οὔτε ἀπατηλὰ μέσα ἀποπροσανατολισμοῦ. Πάνω στὸ καθαρὸ ἔδαφός της μπορεῖ νὰ βλαστήσει καὶ καρποφορήσει ἡ εἰρήνη. Διαφορετικὰ θὰ πνιγεῖ στὰ σαπρόφυτα τῆς ὑποκρισίας, τῆς ἀκάθαρτης διπλωματίας.

Εορτασμός Αγίου Λαζάρου στο Καμάρι της Σαντορίνης 20.4.2019

Από το Σάββατο του Λαζάρου αρχίζει μια νέα περίοδος μετά την Τεσσαρακοστή, και μπαίνουμε πλέον στην «Αγία Εβδομάδα», στην περίοδο του εορτασμού των παθών του Χριστού, του Θανάτου και της Αναστάσεως Του. 
Τα γεγονότα της διπλής γιορτής, η ανάσταση του Λαζάρου και η είσοδος του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, αναφέρονται στα λειτουργικά κείμενα σαν «προοίμιο του Σταυρού».
Είναι πολύ σημαντικό ότι μια από τις μεγάλες γιορτές της Εκκλησίας μας, η θριαμβευτική είσοδος του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, γίνεται ο οδηγός στην πορεία μας. Ξέρουμε ότι το Σάββατο βασικά είναι αφιερωμένο στους τεθνεώτες και η Θεία Λειτουργία γίνεται στη μνήμη τους.
 Όμως το Σάββατο του Λαζάρου είναι διαφορετικό! 
Με την ανάσταση του Λαζάρου, ο «θάνατος αρχίζει να τρέμει»

Κυριακή των Βαΐων στον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Λουκά στο Χονγκ Κονγκ

 Κυριακή των Βαΐων στον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Λουκά στο Χονγκ Κονγκ
Palm Sunday at Saint Luke Orthodox Cathedral in Hong Kong


Πατρῶν Χρυσόστομος: «Παιδί μου, σήκωσε τό δικό σου σταυρό μέ ὑπομονή καί ἀγάπη γιά νά φθάσῃς στήν Ἀνάσταση.

 Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη τὸ θαῦμα τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν.
            Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος,  προεξῆρχε τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 20.4.2019, στήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί πολλῶν Κληρικῶν καί πλήθους Λαοῦ.
    Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος προέβη στήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ εὐλαβεστάτου Διακόνου Γεωργίου Βλάχου, πρός τόν ὁποῖον ἀπηύθυνε μετά τήν συγκινητική προσλαλιά του,  πατρικές συμβουλές, προτρέποντάς τον νά σηκώσῃ μέ ὑπομονή καί καρτερία καί βαθειά πίστη στόν Θεό τόν σταυρό τῆς Ἱερωσύνης.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ


 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΩΡΑ 7μμ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΕΙ
Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ π. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ


Ο Σταυρός του Χριστού και ο Εσταυρωμένος βίος του ανθρώπου - π. Ευάγγελος Πριγκιπάκης
Ομιλία
στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πατρών στις 15 Απριλίου 2019
με θέμα:
«Ο Σταυρός του Χριστού και ο Εσταυρωμένος Βίος του Ανθρώπου»
Από τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο, Δρ. Θεολογίας,
π. Ευάγγελος Πριγκιπάκη

«ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ... MIA ΝΕΑ ΑΡΧΗ» ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!

 Το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Εκκλησιαστικού Βιβλιοπωλείου ΑΓΙΟΝΗΣΟΣ, στην Πάνω Δευτερά Λευκωσίας, Εκδήλωση-Συζήτηση με αφορμή το νέο βιβλίο του π. Αντωνίου Καλλιγέρη με τίτλο, «ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ... ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ, δίνοντας ελπίδα στον γάμο»των εκδόσεων «Αρχονταρίκι».
Ο π. Αντώνιος Καλλιγέρης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι κάθε γάμος είναι μια μοναδική περιπέτεια, γεμάτη προσδοκίες, όνειρα, δυσκολίες, συχνά και απογοητεύσεις. Την αρχική απόφαση για δέσμευση μιας ολόκληρης ζωής, έρχονται να αμφισβητήσουν οι αντιξοότητες της καθημερινότητας αλλά και οι σειρήνες της εποχής. Ο π. Αντώνιος ολοκλήρωσε την ομιλία του προτείνοντας τρόπους ανανέωσης και δρόμους εξόδου από τις καταστάσεις που παγιδεύουν δύο ανθρώπους και δεν τους επιτρέπουν να χαρούν την εξέλιξη της σχέσης τους και του εαυτού τους.

Όσο για το βιβλίο του, ανέφερε ότι «αξίζει να το διαβάσουν όσοι δεν έχουν πάψει να ελπίζουν και αντέχουν ακόμη να αναζητούν την ολοκλήρωσή τους μέσα από την αγάπη και την οικογένεια».

Να αξιολογείτε τον κάθε άνθρωπο ... - Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς


Να αξιολογείτε τα πράγματα, όχι ανάλογα με το χρώμα και το σχήμα τους, αλλά ανάλογα με το νόημά τους.
Να αξιολογείτε τον κάθε άνθρωπο όχι κατά την ιδιότητα και την περιουσία του, αλλά κατά την καρδιά του, εκεί που τα αισθήματα, ο νους και η βούλησή του ενώνονται.
Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Μέγα καὶ παράδοξον θαῦμα, τετέλεσται σήμερον!


Μέγα καὶ παράδοξον θαῦμα, τετέλεσται σήμερον!
ὅτι νεκρὸν τεταρταῖον, ἐκ τάφου Χριστὸς φωνήσας ἤγειρε,
καὶ φίλον ἐκάλεσε, δοξολογήσωμεν αὐτόν, ὡς ὑπερένδοξον,
ὡς ταῖς πρεσβείαις, τοῦ δικαίου Λαζάρου,
σώσῃ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Η Ανάσταση του Λαζάρου


Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην τετραήμερη Ανάσταση του Αγίου και δικαίου φίλου του Χριστού Λαζάρου και πρώτου Επισκόπου Κιτίου.
Επίσης, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του πρώην αρχιτελώνου της Ιεριχούς, του Αποστόλου Ζακχαίου, ο οποίος μετά τη δημόσια μεταμέλειά του εντάχθηκε στον κύκλο των εβδομήκοντα μαθητών. Επίσης, εορτάζουμε τη μνήμη του Ιερομάρτυρος Αναστασίου, επισκόπου Αντιοχείας, των Μαρτύρων Ακινδύνου, Αντωνίνου, Βίκτωρος, Καισαρίου και των συν αυτών. Ακόμη, εορτάζουμε τη μνήμη των Οσίων Αθανασίου, κτίτορος της Μονής των Μετεώρων (†1383), και Ιωάσαφ, καθώς και του  Οσίου Θεοδώρου του Τριχινά.
Ο τετραήμερος Λάζαρος ήταν φίλος του Χριστού και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν τον Κύριο πολλές φορές (Λουκ. ι΄, 38-40, Ιωαν. ιβ΄, 1-3) στο πατρικό τους στη Βηθανία. Λίγες μέρες προ του πάθους του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού ασθένησε ο Λάζαρος και οι αδελφές του ενημέρωσαν σχετικά το Διδάσκαλο, που τότε ήταν στη Γαλιλαία, να τον επισκεφθεί.

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

Ἀναστάσιμες εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Πατρῶν.

 Ἐν’ ὂψει τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐπεσκέφθη τήν Τρίτη  16.4.2019, τό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Πατρῶν καί ὡμίλησε ἐπικαίρως πρός στούς Μαθητάς καί στό λοιπό Ἐκπαιδευτικό προσωπικό τοῦ Σχολείου.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἐβδομάδα, στήν ἂνοδο τοῦ Κυρίου στόν Σταυρό, στήν εἰς Ἂδου Κάθοδο καί στήν ἐν νεκρῶν Ἀνάστασή Του.

 Ἐπίσης ἒκαμε ἀναφορά στό Ἃγιο Φῶς καί στά μηνύματα τῆς Ἀναστάσεως πού εἶναι ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη καί ἡ νίκη τῆς ζωῆς ἐναντίον τοῦ θανάτου.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ

 Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Πατρών, και με την ευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, τελέσθηκαν Βαπτίσεις τριών παιδιών Ρομά.
Τις βαπτίσεις τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.
Στους νεοφώτιστους δόθηκαν τα ονόματα Χρυσάνθη, Κωνσταντίνος και Ραφήλ.
Ανάδοχοι παρέστησαν κυρίες που διακονούν στα έργα αγάπης του ως άνω Ιερού Ναού. 
Στο μυστήριο συμμετείχαν οι Πρεσβύτεροι π. Κωνσταντίνος Τσαγκάρης, π. Απόστολος Ζαφείρης και ο Διάκονος π. Κασσιανός Ιατρού. 
Από ετών στην Ιερά Μητρόπολή μας γίνεται προσπάθεια κατήχησης και προσέλευσης των παιδιών των Ρομά στο μυστήριο του Βαπτίσματος, ώστε να γίνονται μέλη της Αγίας του Χριστού μας Εκκλησίας. ῎Εχουμε μαντρωθεῖ στό στρατόπεδο τῆς τυραννίας τῆς ὕλης. - Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος


 Καταθέτω μιά σκληρή ἐμπειρία. Διαβάζοντας τό Εὐαγγέλιο καί φυλλομετρώντας τό βιβλίο τῆς ἱστορίας, ἀναπνέω τήν εὐωδία τῆς ἀγάπης. Τή διδαχή καί τήν πράξη. Στρέφοντας, ὅμως, τό βλέμμα στή γύρω μου πραγματικότητα, αἰσθάνομαι μετέωρος. Φοβᾶμαι, πώς ὅλοι ἐμεῖς, οἱ ἄνθρωποι τῆς τρίτης χιλιετίας, δέ θά δοκιμάσουμε τό γλυκό καρπό τῆς ἀγάπης. ῎Εχουμε μαντρωθεῖ στό στρατόπεδο τῆς τυραννίας τῆς ὕλης. Καί θά μείνουμε αἰχμάλωτοι.
Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος

Επιτυχημένη πνευματική εκδήλωση για το Πάσχα στην ενορία Κεστρίνης Θεσπρωτίας

 Επιτυχημένη και από άποψη περιεχομένου και από άποψη συμμετοχής κόσμου ήταν η εκδήλωση για το Πάσχα στην ενορία Κεστρίνης. Ο ηγούμενος της Μονής Γηρομερίου αρχιμανδρίτης π. Μεθόδιος μίλησε για την ανάσταση των ψυχών, που σηματοδοτεί η Ανάσταση του Χριστού. Η Σταύρωση και η Ανάσταση του Θεανθρώπου, είπε, αλλάζουν την πορεία μας. Αν θέλουμε να είμαστε αληθινά δικοί Του, να Τον νιώθουμε όχι ως επίγειο άρχοντα, αλλά ως τον άρχοντα των καρδιών μας, πρέπει  να πάρουμε την απόφαση να τον ακολουθήσουμε στο Γολγοθά. Γιατί μόνο έτσι θα έχουμε μετοχή στο θρίαμβο της Ανάστασης. Και παρότρυνε τους πιστούς, να ανανεώσουν μέσα τους τη σταθερή και απόλυτη πεποίθηση ότι δεν υπάρχει τίποτε και κανείς άλλος, που μπορεί να διεκδικήσει την αλήθεια. Η Αλήθεια είναι μόνο ο Χριστός, Αυτός, που παρέδωσε τον εαυτό του στο σταυρικό θάνατο, για να προσελκύσει τους πλανεμένους ανθρώπους κοντά Του, στην αιώνια Ζωή.  ΝΑ ΜΗ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΚΑΡΦΙΑ
Ο εφημέριος της ενορίας π. Ηλίας Μάκος επεσήμανε να μη μένουμε ασυγκίνητοι μπροστά στο σταυρό του Χριστού. Και να μη φοβάμαστε το σταυρό. Αλλά να φοβόμαστε τα καρφιά. Τα μυτερά καρφιά, που φτιάχνουμε καθημνερινά με τα δικά μας χέρια.

Ανακοινωθέν Συναντήσεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών Μέσης ΑνατολήςΟι Μακαριώτατοι και Αγιώτατοι Προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής, ο Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄, ο Αντιοχείας Ιωάννης Ι΄, ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ και ο Κύπρου Χρυσόστομος Β΄, συναντήθηκαν στις 18 Απριλίου 2019 στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου στη Λευκωσία.
Κατά την Σύναξη αυτή προσευχήθηκαν υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των κατά τόπους Αγίων Εκκλησιών, ειδικότερα δε υπέρ της δοκιμαζομένης Μέσης Ανατολής.
Ανέπεμψαν, ωσαύτως, δεήσεις υπέρ θείας ενισχύσεως των λαών της περιοχής αυτής, ώστε οι πιστοί των εν λόγω Εκκλησιών να συνεχίσουν να δίνουν την ορθόδοξη μαρτυρία για τον εκ νεκρών Αναστάντα Κύριό μας, κατά κύριον λόγον εδώ στην ευλογημένη γη, όπου βάδισε ο Χριστός και οι πανεύφημοι Απόστολοί Του και γενικότερα στην οικουμένη, η οποία λαχταρά και προσδοκά στο ελπιδοφόρο λυτρωτικό μήνυμα του Ευαγγελίου.

Ανακοίνωση Ι.Μ. Εσφιγμένου για καταδίκη καταληψιών


 Ανακοίνωση Ι.Μ. Εσφιγμένου για καταδίκη καταληψιών 

5/18.4.2019  Άγιον Όρος

Η Ιερά Μονή του Εσφιγμένου Αγίου Όρους, αναφορικά με την ρίψη βομβών μολότωφ τον Ιούλιο του 2013 κατά πολιτειακών οργάνων από την ομάδα καταλήψεως των κτηρίων της στο Άγιον Όρος, πληροφορεί ότι το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, μετά από μακρά και εξαντλητική διαδικασία δύο μηνών, εξέδωσε σήμερα ομόφωνα την ετυμηγορία του, επιβάλλοντας κάθειρξη δεκαεπτά (17) ετών και χρηματική ποινή 600 ευρώ στον ηθικό αυτουργό Μεθόδιο - Ματθαίο Παπαλαμπρακόπουλο και το ίδιο στον φυσικό αυτουργό Αντύπα Φραγκουλόπουλο, καθώς και κάθειρξη εννέα (9) ετών και πέντε μηνών σε έξι μέλη της κατάληψης ως συνεργούς.

Η Ιερά Μονή του Εσφιγμένου αντιμετωπίζει την εξέλιξη νηφάλια και εύχεται να δώσει ο καλός Θεός σύνεση και σωφροσύνη ιδίως στους πρωταιτίους της καταλήψεως, ώστε να οδηγηθεί αυτή η παράδοξη και αντιμοναχική κατάσταση σε ένα τέλος, ειρηνικά και χωρίς άχρηστες και αδιέξοδες αντιπαλότητες.

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Παφνουτίου (19 Απριλίου)


Σήμερα Παρασκευή προ των Βαΐων και παραμονή της εγέρσεως του Λαζάρου,  η αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Παφνουτίου, του Αγίου Θεοδώρου και των συν αυτώ Μαρτύρων Φιλίππας, Διοσκόρου, Σωκράτους και Διονυσίου.
Ο Ιερομάρτυρας Παφνούτιος άθλησε επί αυτοκρατορίας Διοκλητιανού (284-305 μ.Χ), βίωσε πολλά και φρικτά βασανιστήρια και κλείστηκε στη φυλακή.
Εκεί, συνάντησε 40 προκρίτους που ήταν έγκλειστοι, γιατί καθυστερούσαν τους φόρους στο δημόσιο και κατάφερε να τους διδάξει το ιερό Ευαγγέλιο. Όταν το έμαθε αυτό ο έπαρχος Αρριανός, τους έκαψε όλους ζωντανούς, αλλά ο Άγιος Παφνούτιος με θαύμα έγινε άφαντος από τα μάτια του. Παρουσιάστηκε αργότερα στον Αρριανό, οποίος και διέταξε να τον κομματιάσουν.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 18 Απριλίου 2019


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

          Tό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 17ης Ἀπριλίου, Α. Θ. Πανα-γιότης, Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει διοργανωθέντα ἐγκαίνια Ἐκθέσεως Ἁγιογραφίας τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐργαστηρίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, καθ’ ὡμίλησεν ἐπικαίρως, συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς.
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, παρατεθέν ἐν τῷ Μεγάρῳ δεῖπνον πρός τιμήν Αὐτοῦ τε καί τοῦ Ἐξοχ. Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Μάρκου Μπόλαρη.

Προσφορά τροφίμων στόν «Ἂρτο Ἀγάπης» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ἀπό τόν Σύλλογο Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Νηπιαγωγείου καί τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Βραχνεΐκων.

           Σέ μιά κίνηση ἀγάπης καί εὐγένειας ψυχῆς προέβησαν  τά μέλη τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Νηπιαγωγείου καί τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Βραχνεΐκων, συγκεντρώνοντας τρόφιμα μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Πάσχα, πρός ἐνίσχυση τοῦ κεντρικοῦ συσσιτίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν «Ἂρτος Ἀγάπης».
          Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος εὐχαρίστησε μέ θερμά λόγια, τόσο τόν Πρόεδρο, κ. Σωτήριο Καρυτινό, ὃσο καί τά μέλη τοῦ Συλλόγου, γιά τήν θεάρεστη καί κατά πάντα ἂξια πρωτοβουλία τους καί  εὐχήθηκε σέ ὃλους Καλή Ἀνάσταση καί κυρίως ἀπηύθυνε εὐχές στά παιδιά τοῦ Νηπιαγωγείου καί στούς Μαθητάς τοῦ Δημοτικού Σχολείου γιά πρόοδο καί εὐτυχία στή ζωή τους.

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

Ὁ «Ἐκτρωσικός» Δημογραφικός Μαρασμός τῶν Ἑλλήνων - Ἐ. Χ. Οἰκονομάκου


 Ὁ «Ἐκτρωσικός» Δημογραφικός Μαρασμός τῶν Ἑλλήνων

Τοῦ Ἐ. Χ. Οἰκονομάκου

Ἡ φυσική αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ δέν ὑπάρχει, οὔτε ὑπάρχουν ἐνδείξεις ἀντιστροφῆς ἑνός καταστροφικοῦ γιά τό ἔθνος μαρασμοὺ. Τό δημογραφικό σέ συνάρτηση μέ τή μετανάστευση τῶν 500.000 νέων Ἑλλήνων ἐπιστημόνων ἀποστεροῦν ἀπό τήν ἑλληνική οἰκονομία τούς πραγματικούς κινητῆρες της καί μηχανοδηγούς της. Ἐλευθέριος Τζιόλας Εφημ. Ρήξη φ. 149
Ὅσοι νιώθουμε ὅτι ἀνήκουμε σ’ αὐτό τό μικρό σήμερα ἔθνος τήν Ἑλλάδα, αὐτό τό καρυδότσουφλο στό παγκόσμιο φουρτουνιασμένο πέλαγος, φορτωμένοι μέ τό ἄχθος μιᾶς λαμπρῆς ἱστορίας 3500 χρόνων, ζοῦμε τήν ὀδύνη τῆς δημογραφικής του κατάρρευσης, τῆς πιό τραγικῆς παραμέτρου τῆς βαθειᾶς παρακμῆς του. Ποιά εἶναι τά αἴτια; Εἶναι πολλά. Ἀρκετοί πάντως ἐνοχοποιοῦν τίς ἐκτρώσεις ὡς τό κύριο αἴτιο αὐτοῦ τοῦ μαρασμοῦ. Τά στοιχεῖα, πού παραθέτουν, εἶναι ὄντως ἐφιαλτικά: «Κατά τήν τελευταία 30ετία, ἀπό τῆς ψηφίσεως τοῦ νόμου «περί ἀμβλώσεων» (1986-2016), ἔχουν φονευθεῖ 10,5-13,5 ἑκατομμύρια ἀθῶα ἑλληνόπουλα, ἤτοι μία δεύτερη μεγαλύτερη Ἑλλάδα»1.

Το Μυστήριο του Ευχελαίου στην Μ.Φ.Η. "Η Αγία Σκέπη"

 Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου υπό των Πρεσβυτέρων της Εκκλησίας προς ευλογία, αγιασμό και ίαση από ψυχικών και σωματικών ασθενειών, πριν την είσοδο στην εβδομάδα των Αχράντων Παθών του Κυρίου τελέσθηκε στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων η Αγία Σκέπη την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, παρουσία του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. της Χ.Ε.Π. και του Διευθυντού της Αγίας Σκέπης.